CZŁOWIEK, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁNIERZ LUB MAJĄCY ZWIĄZEK Z WOJSKIEM, KTÓREGO ZADANIEM JEST ODBSŁUGA BRONI CIĘŻKIEGO KALIBRU POPRZEZ PODAWANIE I USTAWIANIE TAŚMY Z AMUNICJĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAŚMOWY to:

człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁNIERZ LUB MAJĄCY ZWIĄZEK Z WOJSKIEM, KTÓREGO ZADANIEM JEST ODBSŁUGA BRONI CIĘŻKIEGO KALIBRU POPRZEZ PODAWANIE I USTAWIANIE TAŚMY Z AMUNICJĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.327

KATATONIA, ODPROMIENNIK, EKRAN LUMINESCENCYJNY, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, BARWNIK AZOWY, WIEK ZGODY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KOHORTA, SANKI, CELOWOŚĆ, LAPICIDA, LANCKNECHT, PYCHOTA, KINAZA BIAŁKOWA, OPAŁ, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, TRÓJNÓG, CZŁOWIEK, MEDIALNOŚĆ, WIRTUOZERIA, FALANGA, IGŁA, ZEGAR ATOMOWY, FLIGELADIUTANT, DELIBERACJA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, PIERWSZY OFICER, PERKOZEK, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KONFEDERACJA, TRĘDOWNIK, KOMFORT CIEPLNY, POLITYKA DYSKONTOWA, SPOT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ARCHETYPOWOŚĆ, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, HEJT, MORALNOŚĆ, PASCHA, DETEKTYW, NAWALANKA, KIBIC, PRZETOKA, KAMERUŃCZYK, PASTA, LYGODIUM, POWSTRZYMANIE, GEREZA KRÓLEWSKA, NOODLE, CEL, CO, KOCIOŁ SUFOZYJNY, KONTEKST, WINNOŚĆ, DOMENA PUBLICZNA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, TANIEC WSPÓŁCZESNY, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TEST CIS-TRANS, NIĆ KODUJĄCA, APANAŻE, KWASOTA, WIGILIA, NURKOWANIE TECHNICZNE, DRASTYCZNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, ADIANTUM DELIKATNE, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, CHORAŁ, MONITOR, GRAFOSKOP, PRZYCHÓWEK, GRZECHOT, OBOWIĄZEK SZKOLNY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, ALLEGRO, CIARKI, SŁOBODA, ENDOPROTEZA, OCZKO, PACHYPLEUROZAUR, POPYT PROPORCJONALNY, OSIOŁ, KLINKIER, MACIERZ NILPOTENTNA, AKACJA, EKSPEDIENT, DEMOTYWATOR, NEPALCZYK, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, FRONTALE, WATERPROOF, DZIEDZICZENIE, FIGOWIEC POSPOLITY, HIEROGLIFY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, KUDŁACZ, KĄŚLIWOŚĆ, PŁASKOSZ, GŁOŚNIK OTWARTY, WELUR, SARONG, HEKSAFLUOREK SIARKI, ZIELONI, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, PRZYWODZICIEL, BATERIA, SADYSTYCZNOŚĆ, TERAPIA ODRUCHOWA, TRANSPORTER, ROZKŁADOWOŚĆ, PŁYTKA, BABULA, WYCIĄG, KASETON, ANITA, ROMANSIDŁO, WYŻYNKA, SYNDROM WILKOŁACZY, MOST ŁUKOWY, TIURMA, DETAL, ADIDAS, ALDEHYD GLICEROLOWY, OTRUCIE, EUKRYT, BEATA, POLE ELEKTRYCZNE, STYLING, KLONOWANIE, DUMP, STRATYFIKACJA, ZĘBORÓG, WYDAWNICTWO, BEZUCZUCIOWOŚĆ, PANEL STEROWNICZY, MURAKOZI, WYPEŁNIENIE, PROCA KATAPULTA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ROZUM, CAPRICCIO, ROZWIĄZŁOŚĆ, JĘZYK DUŃSKI, DOKTOR, NAWIAS OSTROKĄTNY, FAZA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PÓŁSFERA, BONOŃCZYK, CHLEB CHRUPKI, RECEPTYWNOŚĆ, NIEMORALNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, ZERO, ADORACJA, TRZYDZIESTY, PLEWKA, BULWA PĘDOWA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, TERCJARZ, LIFTING, ROZSZERZENIE CIAŁA, KĘPA, JAŚMINOWIEC, SKROMNOŚĆ, RAMA, PREFEKTURA MIEJSKA, PUNK ROCK, MAŁPA, WAGA, SZARY SOS, PODGATUNEK, ROSYJSKA RULETKA, EGZEMPLARZ, NEON, ZESTRÓJ INTONACYJNY, CHORĄGIEW, ZDATNOŚĆ, MAGNEZJA, DZIURA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, NADZÓR INWESTORSKI, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, CZTEROSUW, SZADŹ, DRYBLER, FAŁ GAFLA, TRABANT, STRZAŁKA, CHLOREK MIEDZI(I), BIAŁY ZNAK, PAZUR, AZOTAN, PARTIA, KOMIN, LINA, KAIN, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PODMALÓWKA, MUSZKA, ŻÓŁW SĘPI, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SIEDZIBA, ORLICZKOWATE, GURU, TRZYMAK, SIATKÓWKA PLAŻOWA, TAROT, DIABEŁ, PODDASZE, AUTOMAT TELEFONICZNY, WYMAGANIA SYSTEMOWE, MASCARPONE, ISLANDZKOŚĆ, KRAKUS, ZASADA POMOCNICZOŚCI, SEKULARYZACJA, GAJA, LITERATURA PIĘKNA, ZAUROPTERYGI, AUTONOMIZM, SĄŻNISTOŚĆ, KATAR KISZEK, RUBELIT, BRZEMIĘ, OKRĘT SZPITALNY, KONWERGENCJA, KARP BEZŁUSKI, ROZPAD, TRYB, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, BATERIA, FURGONETKA PANCERNA, FUNKCJA ZDANIOWA, CHŁOPIEC, GŁUCHOŚĆ, MIKROWELA, PŁYN ETYLOWY, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SZKARADZTWO, WAMPIREK, ZŁOCIENICE, RZEŹ NIEWINIĄTEK, GAŁKA, UWIĘZIONA, KREACJONIZM, PRZESTĘPNOŚĆ, ARSENAŁ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RELATYWIZM AKSJOLOGICZNY, PIERWSZOŚĆ, CZUPRYNA, WIMPERGA, SZMACIARZ, EFEKTYWNOŚĆ, SEMINARIUM, SUMA KONTROLNA, UNIWERSAŁ, WODA, NUMERATOR, SÓL, PAS, WOLENTARZ, TELEFON, ZIEMIA, WSPANIAŁOŚĆ, ZAWIKŁANIE, IGOR, KRYTERIUM WALDA, WIELKODUSZNOŚĆ, ACETYLENEK, KSIĘGA, METYLOTROFIA, OPŁATA STOSUNKOWA, ANTYPATRIOTYZM, METAFIZYCZNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCY, NANSUK, AUSTRYJAK, PIECUCH, KARTA KREDYTOWA, CYJANOHYDRYNA, FAJKA, PACJENCJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, FRYZ, MURARKA, ESTOŃSKOŚĆ, NIEZWYKŁOŚĆ, ROZMIAR, BEZDOTYKOWIEC, EKSTREMALNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, ŁUPACZKA, ?WIDZIMISIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.327 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁNIERZ LUB MAJĄCY ZWIĄZEK Z WOJSKIEM, KTÓREGO ZADANIEM JEST ODBSŁUGA BRONI CIĘŻKIEGO KALIBRU POPRZEZ PODAWANIE I USTAWIANIE TAŚMY Z AMUNICJĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁNIERZ LUB MAJĄCY ZWIĄZEK Z WOJSKIEM, KTÓREGO ZADANIEM JEST ODBSŁUGA BRONI CIĘŻKIEGO KALIBRU POPRZEZ PODAWANIE I USTAWIANIE TAŚMY Z AMUNICJĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAŚMOWY człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAŚMOWY
człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją (na 7 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁNIERZ LUB MAJĄCY ZWIĄZEK Z WOJSKIEM, KTÓREGO ZADANIEM JEST ODBSŁUGA BRONI CIĘŻKIEGO KALIBRU POPRZEZ PODAWANIE I USTAWIANIE TAŚMY Z AMUNICJĄ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CZŁOWIEK, NAJCZĘŚCIEJ ŻOŁNIERZ LUB MAJĄCY ZWIĄZEK Z WOJSKIEM, KTÓREGO ZADANIEM JEST ODBSŁUGA BRONI CIĘŻKIEGO KALIBRU POPRZEZ PODAWANIE I USTAWIANIE TAŚMY Z AMUNICJĄ. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x