INSTRUMENT MUZYCZNY, IDIOFON, KTÓRY WCHODZI W SKŁAD SEKCJI PERKUSYJNEJ W ORKIESTRZE LUB ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZWYKLE CIENKI, METALOWY, OKRĄGŁY DYSK, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TALERZ to:

instrument muzyczny, idiofon, który wchodzi w skład sekcji perkusyjnej w orkiestrze lub zestawu perkusyjnego; zwykle cienki, metalowy, okrągły dysk, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: TALERZ

TALERZ to:

zwykle okrągłe, względnie płytkie naczynie służące do podawania potraw (na 6 lit.)



TALERZ to:

zawartość talerza, tyle, ile mieści się na/w talerzu (na 6 lit.)



TALERZ to:

rodzaj tarczowatego ostrza (na 6 lit.)



TALERZ to:

antena satelitarna (na 6 lit.)



TALERZ to:

obrotowa część różnych urządzeń, która jest płaska i okrągła (na 6 lit.)



TALERZ to:

w terminologii myśliwskiej: jasna plama na zadzie zwierząt płowych (na 6 lit.)



TALERZ to:

naczynie stołowe wgłębione w środku służące do spożywania potraw (na 6 lit.)



TALERZ to:

na zupę - głęboki (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT MUZYCZNY, IDIOFON, KTÓRY WCHODZI W SKŁAD SEKCJI PERKUSYJNEJ W ORKIESTRZE LUB ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZWYKLE CIENKI, METALOWY, OKRĄGŁY DYSK, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.171

MANIAK, POZIOM, WILIA, PRECEPTOR, KEYBORD, WRÓBEL POLNY, KSIĄŻĘ, WIZERUNEK, PROWENIENCJA, ALIANT ZACHODNI, DOROBKOWICZ, PODWODA, TRANSPOZYCJA, WARSZTAT, ŻOŁĄDKÓWKA, PRAWDA, HAUST, CERATOFILID, ROSYJSKI, KOTERYJNOŚĆ, GROM, WYBUCHOWOŚĆ, MUR, DOMY, LAKTOWEGETARIANIN, LABORANT, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, FLOTA, WSPINALNIA, OKSYTAŃSKI, BENTAL, DESIGN, UNIWERSAŁ, STEWA, GALWANOSTEGIA, SUROGATOR, ESPERANTYSTA, GLIKOZYD FENOLOWY, STANOWISKO, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, DWUDZIESTY SZÓSTY, NEUROTRANSMITER, KINKAN, RETRANSMISJA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, WAFEL, NIEOCZYWISTOŚĆ, BURZA PIASKOWA, KRYTYKANT, STYLISTA, WULKAN CZYNNY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SUROWOŚĆ, SZYBKOWAR, HOL, GOŁĘBIĄTKO, DZIEWCZYNA, KUŁAK, MUTACJA ZMIANY SENSU, MAJĘTNOŚĆ, ZAŚLEPIENIE, STARY WYŻERACZ, DRYBLING, MINERALIZACJA, RELING, RZEŚKOŚĆ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, OSZCZĘDNOŚĆ, TABOR, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, ARGUMENT, GAZ NIEKONWENCJONALNY, ALT, PIEŚŃ, LABORATORIUM, KOCIOŁ, NACISK, ŁAŃCUCH, LOGIKA NIEFREGOWSKA, CHINA, AGNOSTYCYZM, TALERZE, WARTOŚĆ, LEMONIADA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, ANARCHIA, OSTROWIANKA, PRIORYTET, GAJDY, JĘZYK, HOMOGENAT, SKAFANDEREK, MORDOKLEJKA, KSIĘGA, BABA, TRZYMADŁO, MARYNA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KURAK, TOSKAŃSKI, KARDAMON, CZASZA LODOWA, ZAKRĘT, ZWORKA, DYFUZOR, KASZUBSKI, SNIFFER, SYSTEM KASTOWY, OKRĄGŁY STÓŁ, ATUT, WYZIEW, GALERIA, GORSET, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, EPISTOŁA, CYNIA, HISTA, NOWENNA, JERZY, SYNEKURZYSTA, FETA, LATARNIA, DRAMATOPISARSTWO, KLIKALNOŚĆ, GRANITA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, REPRODUKCJA, SIEKANKA, WOSZCZYNA, TARNOWIANIN, PLEŚNIAWKA, BANKSTER, ROPUCHA BLOMBERGA, WYTRZESZCZ, MUTUALIZM, PASZTETNIK, ELEKTROCHIRURGIA, GLAZURA, NIC, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, ZBIÓRKA, WISZNICA, ZAJAD, ŁABĘDZI ŚPIEW, KASATA, SAVE, FILTR POLARYZACYJNY, ROMANISTYKA, DZIESIĘCIONOGI, NADSCENIE, SOKI, ALGORYTM REKURENCYJNY, OPIEKUN, PASTERZ, TERMA, LITEWSKOŚĆ, SPUSZCZENIE, MŁÓDKA, SATYRA, JUROR, EŁK, KONTRABANDA, WIOSŁO, KIEROWALNOŚĆ, WIELKI PORZĄDEK, DOM POSELSKI, MUSZLOWCE, SURFINGOWIEC, SYMFONIA, DYSZKANCIK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, WEJŚCIE, RUNA, GZYMSIK, KRATER WULKANICZNY, ASYSTA, TĘSKNOTA, RÓG, FRONT STACJONARNY, ANTROPOCENTRYZM, NOWORUSKI, OCZERET, EDWARDA, PLASTYKA, KAŃSK, FAŁSZERZ, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, TERAPSYDY, PORCYJKA, PIKANIE, BROKAT, BALKON, LUTNIA, GRZYB ATOMOWY, SAMPEL, ŁUPEK MARGLISTY, WYCIERACZKA, BASETNIA, TURANIZM, TABU, STARZENIE MORALNE, OBSERWATOR STANU, SKRĘTNIK, MAKAK, REDAKTOR NACZELNY, DRUCIARZ, LOT CZARTEROWY, RICOTTA, POWSTANIE, LOGOGRAM, ORGAN, KUKUŁCZE JAJO, PRZEKŁADNIA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, CYTRA, JARZYNIARZ, SAMOOKALECZENIE, RUG, DOPING, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, POLEWKA, DYSZA, BJELOVAR, RURA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, HETYTA, DWUSTUZŁOTÓWKA, WIDMO, UDANOCERATOPS, SPIĘCIE, KEBAB, KLATKA, BAŻANT, SIATKA, KRÓLOWA MATKA, RESOR PIÓROWY, LALKARZ, BENTO, STAROŚĆ, DRESSING, OSZOŁOM, POTOCYZM, ANTENA, MYSZ, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, MLECZ, DRAMATYCZNOŚĆ, ANSAMBL, PRZODOWNIK, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KASECIAK, ZGROMADZENIE CZYNNE, POKŁAD, SUMA, POLITYKA CELNA, FILEMONKA, OBRONA WŁASNA, ZAPORA WODNA, NIT, CYTADELA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, REGULARNOŚĆ, TRANSLOKACJA, RACA, PODKŁADKA, ANTRESOLA, OKARYNA, SKOMPROMITOWANY, WOODSTOCK, NAJEŹDŹCA, PEPSI, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, FILTR POWIETRZA, CHAŁTURA, ANIMAG, ROPNICA, MACKI, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, FILM SCIENCE-FICTION, SALPINKS, MEDALION, KINO, BAZYLIA, MARCHWIANE RĘCE, BRZDĄC, TIOSÓL, FUTERAŁ, NASZYWKA, HALBA, USTAWA ZASADNICZA, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, DUPEK ŻOŁĘDNY, GENDER, REJESTR, TAŚMA, OŚWIECICIEL, DYŻURNY RUCHU, ?DOLARÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT MUZYCZNY, IDIOFON, KTÓRY WCHODZI W SKŁAD SEKCJI PERKUSYJNEJ W ORKIESTRZE LUB ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZWYKLE CIENKI, METALOWY, OKRĄGŁY DYSK, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT MUZYCZNY, IDIOFON, KTÓRY WCHODZI W SKŁAD SEKCJI PERKUSYJNEJ W ORKIESTRZE LUB ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZWYKLE CIENKI, METALOWY, OKRĄGŁY DYSK, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TALERZ instrument muzyczny, idiofon, który wchodzi w skład sekcji perkusyjnej w orkiestrze lub zestawu perkusyjnego; zwykle cienki, metalowy, okrągły dysk, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TALERZ
instrument muzyczny, idiofon, który wchodzi w skład sekcji perkusyjnej w orkiestrze lub zestawu perkusyjnego; zwykle cienki, metalowy, okrągły dysk, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie (na 6 lit.).

Oprócz INSTRUMENT MUZYCZNY, IDIOFON, KTÓRY WCHODZI W SKŁAD SEKCJI PERKUSYJNEJ W ORKIESTRZE LUB ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZWYKLE CIENKI, METALOWY, OKRĄGŁY DYSK, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - INSTRUMENT MUZYCZNY, IDIOFON, KTÓRY WCHODZI W SKŁAD SEKCJI PERKUSYJNEJ W ORKIESTRZE LUB ZESTAWU PERKUSYJNEGO; ZWYKLE CIENKI, METALOWY, OKRĄGŁY DYSK, Z UWYPUKLENIEM BIEGNĄCYM KONCENTRYCZNIE. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast