SZTYWNA HALKA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY KSZTAŁT, NOSZONA POD SZEROKĄ SUKNIĄ LUB SPÓDNICĄ; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH W XIX WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYNOLINA to:

sztywna halka uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany kształt, noszona pod szeroką suknią lub spódnicą; popularna w zamożnych kręgach społecznych w XIX wieku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYNOLINA

KRYNOLINA to:

sztywna spódnica uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych od połowy XIX wieku (na 9 lit.)KRYNOLINA to:

sztywna suknia uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany szeroki kształt; popularna w zamożnych kręgach społecznych zwłaszcza w I poł. XIX wieku (na 9 lit.)KRYNOLINA to:

suknia lub halka o szerokiej dolnej części, upiętej na sztywnej włosiance albo stalowych lub trzcinowych obręczach nadających jej kształt dzwonu; noszona w latach 1840-70 (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTYWNA HALKA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY KSZTAŁT, NOSZONA POD SZEROKĄ SUKNIĄ LUB SPÓDNICĄ; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH W XIX WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.798

POŚWIST, SREBRZENIE, ADRES, DZIAŁ WODNY, AFERKA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ŚWIATŁO, PRZEGUBOWIEC, BYDLAK, RANA, GRUPA ARYLOWA, OBRÓT SPECJALNY, WARTOŚĆ, NAWA GŁÓWNA, ŻYWOTNIK ZACHODNI, NEUROMEDIATOR, KARCYNOGEN, ŁACHMANIARZ, NIHILIZM, GWINT, PARTER OGRODOWY, GEMISTA, WODA LECZNICZA, PAKOWNOŚĆ, BEZCZUCIE, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ODTWÓRCA, NADRUK, EGZEKUTYWA, LETARG, KLEJ, CEL, ŁUPEK BENTONITOWY, POZYTYWIZM, ZAJAD, BULIONÓWKA, MURARKA RUDA, ZBROJA ŁUSKOWA, KONTO DEPOZYTOWE, KWASZONKA, PRZEMYT PLECAKOWY, MOŁOTOW, KNEDLE, SPADKOBIERCA, ŁUK ROMAŃSKI, KONNICA, STATEK TRANSPORTOWY, ROZSZCZEP WARGI, KORYTO, ANTYKWARK, DEOKSYRYBONUKLEAZA, DESKA ŚNIEŻNA, JEZIORO POLODOWCOWE, BLENDA SMOLISTA, PROTEZA, ALGORYTM ITERACYJNY, BURSZ, CZAS URZĘDOWY, JABŁKO, KRAŃCÓWKA, FASETA, GLEBA, PRYZMAT PENTAGONALNY, KRAJKA, CZARKA, APARTAMENT, SPEKTROMETRIA, CHÓR, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, KŁOSEK, DYSTYCH, JEZIORO ZASTOISKOWE, PAWILON, STREFA HEMIPELAGICZNA, KANAŁ TEMATYCZNY, RÓWIEŚNICZKA, SYMPTOMAT, RELIKT, KRATER, ZIARENKOWIEC, KONFISKACJA, KAMPUS, DEPRESJA, SUKIENKO, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, LAS, OPERACJA LOGICZNA, PODATEK KOŚCIELNY, CIEMNA KARTA, MASŁO, WRZECIONO, ASNYK, PLECHA, LAMA, SZYNA, SUKNIA A LA POLONAISE, SZEŚĆSETKA, CHIŃSZCZYZNA, ZAPRZĄG, ZBROJA KRYTA, ABSOLUT, LIDER, LIZANIE , TOM, REAKCJA SPRAWCZA, NÓŻ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ARMARIA, PRZEDŁUŻACZ, MINIMUM SOCJALNE, GETRY, DWUDZIESTY PIĄTY, SY, TAMBURMAJOR, PUSTAK STROPOWY, LAMINAT, NADZORCA SĄDOWY, SŁUGA BOŻA, TRYMOWANIE, BOIKEN, AKORD, ANGIELSKOŚĆ, SALWA BURTOWA, BONANZA, NU METAL, CZĄBER, OBŁO, REGION STREFOWY, ROZETKA, PRZENOSICIEL, BANDOLIER, PISZCZAŁKA, KOLOR LOKALNY, GNAT, CHLAMIDA, JĘZYK BIAŁORUSKI, OBIEG, SIÓDMA WODA PO KISIELU, PRYMITYW, SERIA, KRYPTOREKLAMA, MARATON, MANDORLA, METODA CRANKA-NICOLSON, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, DRESSING, ZGRZEWKA, KLUCZ, SOWIZDRZAŁ, CIĄŻA, SZYNA, TAG, ANGLEZ, PULWERYZATOR, RULIK, PIEC PŁOMIENNY, MELINIT, RUMUŃSKOŚĆ, ZGNILIZNA DREWNA, KONWIKT, PAPRYKA, REWIR, REDAKTOR NACZELNY, TRASZKA GÓRSKA, MANEWR PRINGLE’A, KANTOR, ASFODEL, SONAR, FINAŁ, SOSNA GÓRSKA, KUGLARZ, GRAFIA, MODERATOR, PAMIĘTNIK, KONSTABL, KREDYT INWESTYCYJNY, INTERNAT, KIEŁŻ, SOLNISKO, PION, ZEZWŁOK, HIPOTEKA, WULKAN BŁOTNY, WIESZAK, PLANETA, SMOLT, GRZYB SIARKOWY, NOWOROCZNIK, POŁĄCZENIE, LÓD SEGREGACYJNY, KSIĄŻĄTKO, NORBLIN, SOLO, MLEKO W PROSZKU, OTTER, SZCZAW, WYZWANIE, FIRMÓWKA, SERIA, ZLEWNIA, KULA, SERENADA, KLOSZ, RUCH OPORU, ALMARIA, HALSOWANIE, WOLUNTARIAT, DMUCHAWKA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, TENDER, PANNA, WYKRÓJ, PRZECIER, OFIKLEJDA, TWÓR, SENSUALIZM, LICYTACJA, FALA, PRZYJEZDNA, JAMRAJ, WIATROWNICA, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, LUNETA, JAZZ, PRĄD INDUKCYJNY, PAWĘŻ, STACJA, RAJDER, ŚLIWKA, GŁADŹ PODŁOGOWA, SSAK, UZYSK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, GABINET, PEŁZAK, TYRANIA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOREKTOR, STROIK, PODOKARP, FAWOREK, PIEPRZ MNISI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, ATOL, PAPIER FOTOGRAFICZNY, MUTACJA ZMIANY SENSU, KURS, SKLEPIENIE PALMOWE, ROLADA, TRZYDZIESTKA, PASSEPIED, SZCZĘKOT, PICOWNIK, TYSIĄC, SZYSZKA, ROZUM, TRYBUT, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, BIEGUN, SUCHAR, GĄBKA, OSTANIEC DEFLACYJNY, PULPIT STEROWNICZY, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, EGZAMIN POPRAWKOWY, EGZOCENTRYZM, RANA, FAKTOR, KORNICKI, KABINA, BASEN, OKŁAD, FANPAGE, TEST PSYCHOLOGICZNY, PIEPRZ RÓŻOWY, DZIURKA, UCHWAŁA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, KURZEŃ, STEROLOTKA, DROGI, BURSZTYNNIK, EINSIEDLER, REFERENDUM GMINNE, ABSORPCJA, ZNAK, BAGAŻOWY, REKONWERSJA, PŁUCZKA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, CZARNA DZIURA, PUPINA, KRAWAT, PIONIER, ?SKALA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.798 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTYWNA HALKA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY KSZTAŁT, NOSZONA POD SZEROKĄ SUKNIĄ LUB SPÓDNICĄ; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH W XIX WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTYWNA HALKA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY KSZTAŁT, NOSZONA POD SZEROKĄ SUKNIĄ LUB SPÓDNICĄ; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH W XIX WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYNOLINA sztywna halka uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany kształt, noszona pod szeroką suknią lub spódnicą; popularna w zamożnych kręgach społecznych w XIX wieku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYNOLINA
sztywna halka uszyta z materiału rozpiętego na metalowym stelażu nadającym ubraniu pożądany kształt, noszona pod szeroką suknią lub spódnicą; popularna w zamożnych kręgach społecznych w XIX wieku (na 9 lit.).

Oprócz SZTYWNA HALKA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY KSZTAŁT, NOSZONA POD SZEROKĄ SUKNIĄ LUB SPÓDNICĄ; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH W XIX WIEKU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - SZTYWNA HALKA USZYTA Z MATERIAŁU ROZPIĘTEGO NA METALOWYM STELAŻU NADAJĄCYM UBRANIU POŻĄDANY KSZTAŁT, NOSZONA POD SZEROKĄ SUKNIĄ LUB SPÓDNICĄ; POPULARNA W ZAMOŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH W XIX WIEKU. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x