MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WRÓBEL MAZUREK to:

mazurek, wróbel polny, Passer montanus - gatunek małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję; introdukowany w Ameryce Północnej i Australii; w Polsce liczny ptak lęgowy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.041

SZKIELET, TETRA TĘCZOWA, ŚMIERDZIUCH, OGIEŃ KRZYŻOWY, ŻYCICA SZYDLASTA, PTAK, WYRAZY, TAKSYDERMIA, OFIARA ŚMIERTELNA, ZAWIESIE, BIEGACZ, KAL, CIESZYN, GETRY, KOSTRZEWA KOSMATA, MARYSIN, ZAĆMIENIE, ALIENACJA, PETRELEC WIELKI, SEKSTURYSTYKA, TURIAZAUR, STARZEC, DYSPEPSJA, CIEMNA KARTA, ROLNICA, PUSTKOWIK RDZAWORZYTNY, POMIAR, DELFIN KRÓTKOGŁOWY, TAGALOG, JAMRAJ, GĘŚ INDYJSKA, SNAJPER WYBOROWY, OZOREK, APATOZAUR, ZABYTEK RUCHOMY, SAGOWNICA, KÓZKI, DELFIN BIAŁOBOKI, SIŁY POKOJOWE, GLUSZEK, JAKUBOWO, TUBA, SZYSZEŃ SOSNOWY, MROCZEK RUDY, DOBRO FINALNE, SZYSZKOWIEC, ALIGATOR AMERYKAŃSKI, KAPTUR, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, ABERRACJA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, ROZSZCZEP, NEKTARIUM, RAMIENICA KRUCHA, ZERWA KŁOSOWA, RINFORZANDO, SFIGMOMANOMETR, ARGUS MALAJSKI, NAPPA, JETAPA, GAMBIT, IMPLIKACJA LOGICZNA, BOCZNOTRZONOWIEC, ALBATROS SIWOGŁOWY, WIRUS POLIO, ZASIŁEK OKRESOWY, KURA, SER ŻÓŁTY, NARCYZ CYKLAMENOWATY, CZERWIEC POLSKI, KREACJA PIENIĄDZA, CZOSNEK MODRY, WORKOWCE DRAPIEŻNE, FURGONETKA PANCERNA, KOMEDIA KRYMINALNA, BYSTROŚĆ, TEKST, PACHOLĘ, SUPERKOMBINACJA, WIDRINGTONIA, DZIWOOK MODROLICY, IBIS KORALIKOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, NAJA, DERMOKOSMETYK, MAGIEL, AUTOBUS SZYNOWY, BĄCZEK, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, BYSZEWO, ODSYŁACZ, JEDNOIZBOWOŚĆ, HERMA, JURA KRAKOWSKA, CYKLON, TEUTOŃSKI, SUCHAR, KOGA, KARCZOCH, KACZKA KRAKWA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, BURSZTYNKA, JARZMO MOSTOWE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, RZEKOTKA WYLĘGARKA, MANNICA ODSTAJĄCA, WYCHUCHOLE, CHIMEROKSZTAŁTNE, MAKAK CZUBATY, KONGO, KROWIEŃCZAK, WRÓBEL CZARNOGŁOWY, KOMODOR, ZANOKCICA SKALNA, FILTR GĄBKOWY, DROBNOUSTEK, WORCZAK, JODŁA NIKKO, NIEWAŻNOŚĆ, PELIKAN BRUNATNY, ROKIETNIK, DRWINA, ALAIN, BILBIL ZŁOTOPLAMY, DZIERZBOWRON, IRGA POMARSZCZONA, JODŁA ARNOLDA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, ŻEBRO, PŁOCHACZ, OSET SINY, PETREL NIEBIESKI, KRET, SPÓŁKA HOLDINGOWA, GEN LETALNY, GAŁĘŹNIK, KANIUK AMERYKAŃSKI, ANIMIZM, PIWO, RAJA DŁUGONOSA, KOSTRZEWA KOZIA, STAN DEPRESYJNY, PŁOŻYMERZYK POKREWNY, OBIEG PIENIĄDZA, ZESZYT, KONZI, KOSACIEC ANGIELSKI, PIANKA, ALTERNATYWA, ŻARŁACZ CYTRYNOWY, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, BUGAJ, PANNA, UKŁAD WIELOKROTNY, INTROIT, BANK DOMICYLOWY, SOCJALDEMOKRATA, SZOK CENOWY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FUNKIA BIAŁA, SAMOAKTUALIZACJA, PRZEPROST, SERMONIZM, OSIEMNASTKA, BILANS BRAMKOWY, RAGI, RADIO, BEJCA, GRUPA WSPARCIA, ADAPTOWANIE SIĘ, WEGETACJA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, PUSTKOWIK ŁĄKOWY, KROKODYLE, MIODÓWKA SZKARŁATNA, WYMIANA, BŁOTNIAK, SANDINISTA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, LOT CZARTEROWY, MAGIERKA, KREACJA, WOJEWODA, OPINIA, PEJOTL, ALOES NISKI, WSPÓŁKRÓL, ŚWIĘTOKRADCZYNI, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, CIUĆMA, WSTĘGÓWKA, HERETYCZKA, SOŚNIAK, UHLA, DYL, CIERNIÓWKA, KOIKS ŁZY HIOBA, IMPEDIMENTA, CYRANECZKA, WRÓBEL, METFORMINA, KRZYWA, WIELOPŁETWIEC, SĄD POLOWY, STENOPTERYG, CHARAKTER, SĄD SZCZEGÓŁOWY, KONURA, ZIMORODEK, GRONO, TAMBUR, NIEEFEKTYWNOŚĆ, ŻÓŁW MIĘKKOSKÓRY, BAŻYNA, MONOGAMISTA, ZIEMNODROZDY, KOŁNIERZ, PADDLE, LOTNICZEK LINIOWANY, SUSEŁ PEREŁKOWANY, TERMINAL, BROKAT, TABOR, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, DWUDZIESTY SIÓDMY, SER, KUSACZ ZAROŚLOWY, ATRAKTANT, STRZECHWOWIEC ODRĘBNY, GERENUK, BOCIEK, PODSADKA POCHWIASTA, DATOWNIK, SZURPEK MISECZKOWATY, PROCES DECYZYJNY, BOKS GARAŻOWY, PETREL BONIŃSKI, ŻWAWIK CZERWONY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, WDZIĘK, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, BORÓWKA BAGIENNA, JELEŃ KOŃSKI, TRZMIEL LEŚNY, STRUŚ, SOSNA GÓRSKA, RETUSZ, KOZIBRÓD PAJĘCZYNOWATY, OSĘK, DŻIGETAJ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, ROZŁUPEK WIOTKI, PRAWORZĄDNOŚĆ, IZOTERMIA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, MASZYNA ENERGETYCZNA, KREWETKA PIASKOWA, PASZTETOWA, WOLTAŻ, REFREN, SOWA, KODIEUM PSTRE, WAŻNIK, UZBECKI, ŁAGIEW, STEROWNIK URZĄDZENIA, DOSTAWA, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, KOCZ, MLECZAJ LEPKI, RANGA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, NIEPOKALANEK, SZÓSTKA, ATOL, BERGAMOTA, KOŁEK, CIEMNA JAGODA, MANIFESTACJA, UISTITI PIGMEJKA, PLANTAN, TRANSPORT AKTYWNY, MELODRAMAT, BORYS, ŻWAWIK SREBRZYSTY, BŁYSKOTKA, GLOBUS, D, KANIUKI, TEKSZLA, JABŁOŃ RAJSKA, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, JASZCZURKA DŁUGOOGONOWA, BARWIENIEC RÓŻOWY, OMDLAŁOŚĆ, BYLICA TAURYDZKA, HURON, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, ?NOTOZAURY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WRÓBEL MAZUREK mazurek, wróbel polny, Passer montanus - gatunek małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję; introdukowany w Ameryce Północnej i Australii; w Polsce liczny ptak lęgowy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WRÓBEL MAZUREK
mazurek, wróbel polny, Passer montanus - gatunek małego ptaka z rodziny wróblowatych (Passeridae), osiadły (tylko nielicznie koczujący lub przelotny), zamieszkujący Europę i Azję; introdukowany w Ameryce Północnej i Australii; w Polsce liczny ptak lęgowy (na 13 lit.).

Oprócz MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - MAZUREK, WRÓBEL POLNY, PASSER MONTANUS - GATUNEK MAŁEGO PTAKA Z RODZINY WRÓBLOWATYCH (PASSERIDAE), OSIADŁY (TYLKO NIELICZNIE KOCZUJĄCY LUB PRZELOTNY), ZAMIESZKUJĄCY EUROPĘ I AZJĘ; INTRODUKOWANY W AMERYCE PÓŁNOCNEJ I AUSTRALII; W POLSCE LICZNY PTAK LĘGOWY. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x