LEŚNO-ZAROŚLOWY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH, O BARWNYM UPIERZENIU; ZIARNOJAD; SZKODNIK PÓL RYŻOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYŻOJAD to:

leśno-zaroślowy ptak z rzędu wróblowatych, o barwnym upierzeniu; ziarnojad; szkodnik pól ryżowych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RYŻOJAD

RYŻOJAD to:

pogardliwie, obraźliwie: Chińczyk (nazwa wynikająca ze stereotypu, że Chińczycy jedzą głównie ryż) (na 7 lit.)RYŻOJAD to:

Dolichonyx oryzivorus - gatunek małego ptaka z rodziny kacyków (Icteridae), zamieszkujący obie Ameryki (na 7 lit.)RYŻOJAD to:

ptak leśno-zaroślowy z rzędu wróblowatych, szkodnik pól ryżowych; Azja (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LEŚNO-ZAROŚLOWY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH, O BARWNYM UPIERZENIU; ZIARNOJAD; SZKODNIK PÓL RYŻOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.377

LASONÓG BRZEGOWY, ZMIERACZEK ZALEWOWY, SZPARAGÓWKA, WRÓBEL SIWOGŁOWY, OŻWIOWATE, MODRASZEK ALEKSIS, ŁUSKOWIEC, KAWKA, ŻAGLICA, OSNUJA SADZONKOWA, WIELENOWATE, PENELOPA, POMURNIK, SIODŁO, ŚWIERGOTEK, ZALESZCZOTEK MUZEALNY, SZURPEK POWINOWATY, DROZDÓWKA, FLAMING, STYLIKÓWKI, WCIORNASTEK ZACHODNI, IBIS, SŁONKA, ODMIEŃCOWATE, TATARAKOWATE, KOPCIUSZEK, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, JASKÓŁKA, LORA, SIEWECZKA, PLUJKA, CZAPLA, KARDYNAŁ, KAWKA, LAMANTYNY, ORLIK, LIROGON, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, GACKOŻER, PEŁZAK PROMIENISTY, JARZĄBEK, HARPIA, CHRABĄSZCZ, BĄKOJAD, MITSUKURINA, ŁOWIK, PTAK MIMETYCZNY, SZKODNIK, BEZLOTKI, KRZAKÓWKI, ROKIETOWATE, KLESZCZ, KACZKOWATE, KOSTKOWIEC, BRODAWNIK, RACICZNICOWATE, KAWKA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, BRĄZOSZOWATE, LIROGON, TRZMIELÓWKA, CZERWOŃCZYK FIOLETEK, BOJOWNIK, WOŁEK KUKURYDZIANY, KRYL, CETYNIEC, PŁASKOMERZYK ORZĘSIONY, SZARAŃCZAK, TAPIR ZE WZGÓRZ, MAJNA, ŁUSZCZ, MARSZCZNICA, RUTEL, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, KRĘTOGŁÓW, TRZNADEL, ARASARI, PAPROTKOWATE, TUKANIK GUJAŃSKI, BANKIWA, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, DZIERZBIK, GŁUPTAKOWATE, DERKACZ, ŁĄKÓWKA, NEKTARNIK MIEDZIANY, PSTROGŁÓW ŻAROCZUBY, BOCIANOWATE, WRÓBEL POŁUDNIOWY, LODÓWKA, DUGOŃ, DRZYM, HOMINIDY, BEKAS, KUKABURA, SKALIKUREK, GRZBIETORODY, PTASZYNA, MRÓWKOJADEK, MIMIKI, PINGWIN, DZIK, ALKA, SZPECIEL, TĘPOODWŁOKOWIEC, INDOR, NOŻYCOSTEREK, RYBOŁOWATE, WĘGOREK, KURIKA, ŻUBR KARPACKI, ŚLEPOWRON, MRÓWKOWANIE, BEKAS, PUCHACZ, MIODOWÓD, PSOWACZ RÓŻANY, MIEDZIACZEK, KONIK, ŁUSZCZAK, SZCZEKUSZKA AMERYKAŃSKA, CZERWONKA, JASNOTOWATE, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, MRÓWKOLEW, GRZYWACZ, TURAKO, WRONA, SKAŁOTOCZOWATE, KRET EUROPEJSKI, PŁASKOMERZYK ELIPTYCZNY, BOROWIACZEK, SINIAK, FURCZAK, KORBIKULOWATE, TROGON, KULON, GŁOWOCISOWATE, PAPUGA, CHWASTÓWKA, SKOCZKOWATE, ŻĄDŁÓWKI, PLUSZCZKA, JASTRZĘBIOWATE, RYBACZEK, WESZ WIELORYBIA, SKÓJKOWATE, HUCZKI, MALACHICIK CIEMNY, MUCHÓWKA, KIWI, MYSZOŁÓW, ŻUBR NIZINNY, LARIOZAUR, BABKOWATE, SŁOWIK, SŁONACZEK, HIS, KOLCZAK, TRZEWIKODZIÓB, OSTROLOTOWATE, WANGA, ZŁOCIK SZAFIROWY, SZCZĘTKA, METROPOLIZACJA, KUKUŁKA, KIEŁŻ ZALEWOWY, JĘTKA, SZABLODZIOBEK, OSTRYGOJAD, DZIĘCIUR, ZAUROPOD, SŁONKA, PODKOWIEC MAŁY, NEKTARNIK, ARIPISOWATE, KONDOR, EFEMERYDA, MIOTEŁKA, MĘCZELKOWATE, WĘŻÓWKA, PINGWIN, LIŚCIEC, KOTYLOZAUR, SOŚNICOWATE, LŚNIAK SZMARAGDEK, ZIEJKOWATE, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, BLOK KONTYNENTALNY, TURKUĆ, MARSZCZELCOWATE, ZĘBATEK, WYCHUCHOL ROSYJSKI, PERSÓWKI, TRZEWIKODZIOBY, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KOSARZ, CYPRYŚNIKOWATE, WINIEC, POSTRZAŁKI, SZCZEKUSZKOWATE, KAJMAN, STRZEL, SZARAŃCZAK, KAZARKA, JEMIOŁUSZKA, LOTOKOT, WOMBATOWATE, SIERPÓWKA, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, BŁYSZCZAK, RYBOPŁAZ, MAMUT STEPOWY, SÓWKA, STRUŚ, CISOWATE, KRABOŻERY, HOMARZEC, HEŁMIK, SKORUPIK, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, JAMRAJ, JEŻ EUROPEJSKI, TURBOT, TOCZKOWATE, CZUBIK RUDOLICY, ŻURAW, AMOREK ZIELONY, LANGUSTA, GĘŚ, GOŁODZIÓB, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, HOMAR, GAWRON, ANDOKOLIBEREK, PODWOIK BAŁTYCKI, PETRELOWATE, POMURNIK, ZŁOTOGŁÓWKI, MALKOA, LASONÓG ZACHODNI, POPIELICOWATE, RAJSKI PTAK, KWOKACZ, ŹDZIEBLARZOWATE, ZNICZEK, CZYŻYK, CHODACZKI, WYDRZYK, STRZECHWOWATE, SZPARNICOWATE, CZAPLOWATE, SOWNIK WĄSATY, ANTYGONA, MEWKA, PAW, CZERWOŃCZYK ŻAREK, DZIOBOROŻEC, WRÓBEL, MAKTROWATE, PODWOIK MNIEJSZY, WYPIÓR, PURPUREK, OGONIATKA, GRYZOŃ, ZYS, ROZSOCHA, PRAPTAK, MYSIKRÓLIK, WROŃCZYK, STRASZYK, ZŁOTOGONEK, PRZEKOPNICA, GWAREK, POŚNIEŻEK, ŻUANWILIA, MUFLON KANADYJSKI, NUR, PILCHOWATE, DIODON JEŻYK, WOJOWNIK, MASKONUR, JEŻ WSCHODNI, WIELORYBY GŁADKOSKÓRE, ŁABĘDŹ, REMIZ, BOBRY, PANCERNIK, WIDŁOGOŃCZYK ANTYLSKI, CIEPLIK, EKRAN, RYŻOJAD, GOŁĄB, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, PĘDRUŚ, ORLIK, FIGLARZ, TUKAN, ?KRUCZYNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LEŚNO-ZAROŚLOWY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH, O BARWNYM UPIERZENIU; ZIARNOJAD; SZKODNIK PÓL RYŻOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LEŚNO-ZAROŚLOWY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH, O BARWNYM UPIERZENIU; ZIARNOJAD; SZKODNIK PÓL RYŻOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RYŻOJAD leśno-zaroślowy ptak z rzędu wróblowatych, o barwnym upierzeniu; ziarnojad; szkodnik pól ryżowych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYŻOJAD
leśno-zaroślowy ptak z rzędu wróblowatych, o barwnym upierzeniu; ziarnojad; szkodnik pól ryżowych (na 7 lit.).

Oprócz LEŚNO-ZAROŚLOWY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH, O BARWNYM UPIERZENIU; ZIARNOJAD; SZKODNIK PÓL RYŻOWYCH sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - LEŚNO-ZAROŚLOWY PTAK Z RZĘDU WRÓBLOWATYCH, O BARWNYM UPIERZENIU; ZIARNOJAD; SZKODNIK PÓL RYŻOWYCH. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x