CYNODONTIA - GRUPA SYNAPSYDÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW, Z KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄ SIĘ SSAKI; POJAWIŁY SIĘ W KOŃCOWYM PERMIE, WIĘKSZOŚĆ CYNODONTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO MAMMALIAFORMES WYMARŁA Z KOŃCEM TRIASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYNODONTY to:

Cynodontia - grupa synapsydów z rzędu terapsydów, z których prawdopodobnie wywodzą się ssaki; pojawiły się w końcowym permie, większość cynodontów nie należących do Mammaliaformes wymarła z końcem triasu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CYNODONTIA - GRUPA SYNAPSYDÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW, Z KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄ SIĘ SSAKI; POJAWIŁY SIĘ W KOŃCOWYM PERMIE, WIĘKSZOŚĆ CYNODONTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO MAMMALIAFORMES WYMARŁA Z KOŃCEM TRIASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.826

MIKROSOCZEWKOWANIE, TAPIR GÓRSKI, KULTURA JĘZYKA, HETEROMORFIZM, SZLAK ŻEGLUGOWY, MORION, PINGWINY, KONWENCJONALIZM, TOSKAŃSKI, PŁETWOJASZCZURY, SPREJ, ZAPRAWA, KOZACTWO, LITRÓWKA, PISTOLET, KWINTET SMYCZKOWY, ŻABA Z JUNIN, SASZETKA, NIESTAŁOŚĆ, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, PRZENOSICIEL, MŁYNEK DO ODPADÓW, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, KLAN, MONTAŻOWNIA, ENERGIA GEOTERMICZNA, WALE, BUDOWNICTWO, SPRINTER, NIEMETAL, PROCES FIZJOLOGICZNY, ODPLAMIACZ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, SAMOCHWALSTWO, RUMUNKA, ZAKWASZENIE, MODLITEWNIA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, METEORYZM, SUSZARKA, WIEWIÓRKA, SIEĆ, KAZUISTYKA, TURKUŚNIK, UROSTOMIA, DWA OGNIE, KODOWANIE PREFIKSOWE, TANCERKA BRZUCHA, MOCZARA, OPERA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, REALIZM NAIWNY, BARWA, ŁUK, HYPERBATON, GANGSTERSTWO, JĘZYK NAHUATL, MILICJA, WILGA, PRZEGRANA, STYL GRZBIETOWY, LEC, SZOPEN, BOJOWNIK, KLUCZ PARTYJNY, ASYMETRIA, SZMATA, WAŁKARZ, FLET NOSOWY, BRACHYLOFOZAUR, BIOLA, KONWOLUCJA, PLACERIAS, WIEDENKI, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, BEGINKI, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, FUNKCJA HARMONICZNA, MELISA, ENDOSZKIELET, ZUBOŻANIE, FAŁ, ARAMBOURGIANIA, KROCHMAL, NIESZPUŁKA JADALNA, KONCERT, PICOWNIK, LOTOKOT, LANGUR WSPANIAŁY, SKOCZNIA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, NIEPOKORNOŚĆ, PRZYCZYNA MATERIALNA, PĄKLA, ODRĘTWIENIE, KOR, SŁOIK, TEATR LALEK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, MIODNIKI, PUŁAPKA KREDYTOWA, SZOK POPORODOWY, RZEŹNIK, WIELENOWATE, PRZYSŁÓWEK, POBRZMIENIE, KOLUMNA MARYJNA, NIESNUJOWATE, RODZINA NUKLEARNA, DWUTLENEK SIARKI, DZIECIĘCOŚĆ, PLAKODONTY, TRAKTAT SOJUSZNICZY, VOTUM SEPARATUM, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, RIGAUDON, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, EUCHARYSTIA, TEST, FILM PSYCHOLOGICZNY, OFENSYWA, FIKCJA LITERACKA, ZJAWISKO KURZAWKOWE, BATERIA GALWANICZNA, CYKL MENSTRUACYJNY, HEL, BASS, OSTATNIE PODRYGI, NOMENKLATURA BINOMINALNA, SZCZEP, URBANIZACJA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NIEPRZYTOMNY, KOSMATKA GAJOWA, MONSTRUM, DEZERTERKA, APOSTAZJA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, SUBWOOFER AKTYWNY, TOR, CHOMIK EUROPEJSKI, PRZYBYSZ, MAGDALENKA, SPIRALA ARCHIMEDESA, MYJNIA, CHOROBA KAHLERA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, NORMA REAKCJI GENOTYPU, RADYKALNA PRAWICA, TERAPIA STRUKTURALNA, KOSARZ ŚCIENNY, PIERWOTNIAK, ŚNIEG, GRUPA LIEGO, OPTYKA KWANTOWA, CENZOR, TUNICZKA, PŁAWA SONAROWA, ADAT, JĘZYK DAHALIK, HETEROATOM, PERKOZ DWUCZUBY, KOŃ, PRUSAK, PRYSZNIC, GRA KARCIANA, DRONTY, CIĄG, ZWARCIE, DZIEDZICZENIE, NAŚLADOWNICTWO, BLOK STARTOWY, SYLWESTER, WIEWIÓRECZNIKOWATE, DZBANECZEK, HAKER, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, LEASING LOMBARDOWY, ADIAFORA, DROGA KONIECZNA, JAŁÓWKA, PRINCESSA, NIENORMATYWNOŚĆ, NAUKA, KUNDMAN, KOŁA, TERRINA, OKUREK, KOŚĆ OGONOWA, ODNIESIENIE, RYŻOJAD, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, URZĄD IMIGRACYJNY, PARADOKSOGRAF, KOT DOMOWY, BEZDEŃ, ANAMNEZA, KOŃ NA PATYKU, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, GADACZ, CZAS, OPIEKA TERMINALNA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, PASEK MAGNETYCZNY, REMINISCENCJA, AREOGRAFIA, ZRZECZENIE SIĘ, STRZAŁKA MAŁA, MYSZ WERTYKALNA, SZTYBLETY, RACZEK, USUWISKO, IKOS, MACHANIE RĘKĄ, WOLNY STRZELEC, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, SKARYFIKACJA, CYBERPANK, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, KROJCZY, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, GENTELMAN, ETER, BLOKADA, RETIKODAKTYL, MUR PRUSKI, PIRACTWO, NADPŁYNNOŚĆ, DZIEŃ POLARNY, ANTROPONIMIA, LENIWCOWATE, ASTROGRAFIA, PAPRYKA, GRUSZKA, PASOŻYT POLIKSENICZNY, MOL, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, KRZYKLIWE, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, LEZIWO, FIKOLOGIA, POTIOMKIN, KABLOOPERATOR, KOROWÓD, KRYKIET, OLEJOWIEC, PŁATKI, BEZKLASOWOŚĆ, GRUPA, FANABERIA, GRUPA PROPYLOWA, UBOŻENIE, FAKTORYZACJA, MATA, NEWTON, OBSUWISKO, POŚWIERKA, ŚRODEK, SPEKULANT, NISZCZUKA KROKODYLA, MIRAŻ, ETAPOWOŚĆ, FONETYKA AKUSTYCZNA, KOORDYNACJA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, FIZJOPATOLOGIA, BIDAKA, BACHATA, SIATKA, WYPAŁ, SEMANTYKA FORMALNA, KONTRDEMONSTRACJA, MIEDZIACZEK, CRASHTEST, DRAPIEŻNOŚĆ, KOŃ KARABACHSKI, AKROPOL, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, KOMORNICA, WAMPIR, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, BREAKDANCE, UDAR, UPARTOŚĆ, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PUNICKI, TEREN, SIAOZAUR, ZERO, PERGAMIN, ZASIĄG, CZŁOWIEK GUMA, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, ODWROTNY AGONISTA, ŚMIECIARZ, WIELOFAZOWOŚĆ, ?POWIEŚĆ FANTASTYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.826 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CYNODONTIA - GRUPA SYNAPSYDÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW, Z KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄ SIĘ SSAKI; POJAWIŁY SIĘ W KOŃCOWYM PERMIE, WIĘKSZOŚĆ CYNODONTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO MAMMALIAFORMES WYMARŁA Z KOŃCEM TRIASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CYNODONTIA - GRUPA SYNAPSYDÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW, Z KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄ SIĘ SSAKI; POJAWIŁY SIĘ W KOŃCOWYM PERMIE, WIĘKSZOŚĆ CYNODONTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO MAMMALIAFORMES WYMARŁA Z KOŃCEM TRIASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYNODONTY Cynodontia - grupa synapsydów z rzędu terapsydów, z których prawdopodobnie wywodzą się ssaki; pojawiły się w końcowym permie, większość cynodontów nie należących do Mammaliaformes wymarła z końcem triasu (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYNODONTY
Cynodontia - grupa synapsydów z rzędu terapsydów, z których prawdopodobnie wywodzą się ssaki; pojawiły się w końcowym permie, większość cynodontów nie należących do Mammaliaformes wymarła z końcem triasu (na 9 lit.).

Oprócz CYNODONTIA - GRUPA SYNAPSYDÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW, Z KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄ SIĘ SSAKI; POJAWIŁY SIĘ W KOŃCOWYM PERMIE, WIĘKSZOŚĆ CYNODONTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO MAMMALIAFORMES WYMARŁA Z KOŃCEM TRIASU sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - CYNODONTIA - GRUPA SYNAPSYDÓW Z RZĘDU TERAPSYDÓW, Z KTÓRYCH PRAWDOPODOBNIE WYWODZĄ SIĘ SSAKI; POJAWIŁY SIĘ W KOŃCOWYM PERMIE, WIĘKSZOŚĆ CYNODONTÓW NIE NALEŻĄCYCH DO MAMMALIAFORMES WYMARŁA Z KOŃCEM TRIASU. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x