JĘZYK (NAJCZĘŚCIEJ, GDY MOWA O JĘZYKU ZWIERZĘCIA, ALE TAKŻE GDY EKSPRESYWNIE WYRAZIĆ SIĘ O JĘZYKU CZŁOWIEKA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZOR to:

język (najczęściej, gdy mowa o języku zwierzęcia, ale także gdy ekspresywnie wyrazić się o języku człowieka) (na 5 lit.)OZÓR to:

język (najczęściej, gdy mowa o języku zwierzęcia, ale także gdy ekspresywnie wyrazić się o języku człowieka) (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK (NAJCZĘŚCIEJ, GDY MOWA O JĘZYKU ZWIERZĘCIA, ALE TAKŻE GDY EKSPRESYWNIE WYRAZIĆ SIĘ O JĘZYKU CZŁOWIEKA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.662

ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, ROSŁOŚĆ, HYDRA, KREW Z MLEKIEM, OBLICZE, SONDA, PARCH, INDEKS, MYSZ ZAROŚLOWA, RYTUAŁ, NAUKA ŚCISŁA, BIEDRONKA, GASTRONOM, KWADRANT, DWUDZIESTA CZWARTA, DRZEWO KAUCZUKOWE, ZMIERZCH, BEZKRĘGOWIEC, MŁODA PARA, BRYZA, RUMIAN SZLACHETNY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, OZOREK, CEL, UNTERWALDEN, PIDGIN, FORMIZM, STOIK, WIDZENIE MASZYNOWE, BELWEDER, FARSZ, HARMONIJKA USTNA, NOEMAT, SARNA, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, ORGANISTA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, EKSPERIENCJA, MOST, PODŁOŻE GRUNTOWE, BOHATER, NIENOWOCZESNOŚĆ, PARZONKA, MUNSZTUK, JĘZYK INDIAŃSKI, WYCIĄG, KHUZDUL, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, MŁODZIK, ŁACINNICZKA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, MANELE, ROZKOJARZENIE, PUNKT WĘZŁOWY, ŚLIZGAWKA, POMPA OBIEGOWA, PRZYPŁYW, WARZĘCHA ŻÓŁTODZIOBA, UŚMIECH SARDONICZNY, CIUPAGA, GRZBIET, OSADZONA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, PALEOORNITOLOGIA, DEKANTER, PODCIŚNIENIE, MINISTER BEZ TEKI, TRĄBKA POCZTOWA, KOPALNIA, GOŁĘBICA, GRAF PLANARNY, ŻARGON, WIATRACZEK, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, JĘZYK AGLUTYNACYJNY, TUBA, NASTĘP, POMÓR, NIEOBYCZAJNOŚĆ, CZŁONY, ZIELONE PŁUCA, BÓL, WSZOŁY, NICOLLE, ZNACZENIE, NORWESKI, PRACOWNIA, EWAPORAT, RZECZY OSTATNIE, SYNDROM WILKOŁAKA, CICHY WSPÓLNIK, EPIGENEZA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ŚLIZGAWKA, SIANO, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, SAŁATKA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, REZUREKCJONIŚCI, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, OKWIAT POJEDYNCZY, BUDOWNICTWO, OCHRONA, STREFA PODMIEJSKA, MEGAPOLIS, PŁYTA, KAMIKAZE, TACZANKA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, KOZA SAANEŃSKA, USŁUGI NIEMATERIALNE, BRACTWO KURKOWE, BĘCKI, JĘZYK PIDŻYNOWY, KWAS KAMFOROWY, TRUST, GARA, CHOROBA RUBARTHA, HETEROMORFIZM, FANEROFIT, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, TEKTONIKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, TEORIA GRAFÓW, KOALA, SPRAWNOŚĆ, AGNOZJA CZUCIOWA, SZKOŁA, NAŁOGOWOŚĆ, KONWEJER, ROZTWÓR BUFOROWY, SOPRAN KOLORATUROWY, BAZOFIL, KRYKIET, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, SROMOTA, PŁUCKA, MASELNICZKA, DYPTYK, SZCZĘKOT, APORT, MASZERUNEK, ZASTRZAŁ, SZEPT, CZERWONAK, MENISK WYPUKŁY, RZEP, MAJÓWKA, JĘZYK IZOLUJĄCY, FILEMON DZIOBOROGI, GIĘTKOŚĆ, PARK MIEJSKI, EPUZER, PAS, KIEP, JĘZYK KIPCZACKI, DELATOR, ZEGAR WODNY, MARSZAND, WYCISK, FRUCZAK BUJANKOWIEC, HAPTODUS, KSIĘŻYCOWY KWIAT, SUKCES REPRODUKCYJNY, GRZYB NIEJADALNY, BIOCHEMIA, POKÓJ LEKCYJNY, BEZPIECZEŃSTWO, POCZUCIE HUMORU, RÓG, DICKENS, BEZCZUCIE, DIALIZA OTRZEWNOWA, BOCZEK, KOPARKA KROCZĄCA, INFILTRACJA, SSAKI WŁAŚCIWE, OKRĘT FLAGOWY, JEGGINSY, KOŃ PRZEWALSKIEGO, SIEDZENIE, PODWÓJ WIELKI, HISTORIA, STRZAŁKA, POKER ROZBIERANY, SŁUPEK, CENTRUM KONFERENCYJNE, KOŚCIEC MORALNY, TRWOŻLIWOŚĆ, RAMFORYNCHOWCE, SHOUNENAI, SZPRYCA, BAJECZNOŚĆ, GOSPODARKA TOWAROWA, BRODAWKA, NOSOROŻEC BIAŁY, CYNODONTY, AMFIBIA, KAWA ROZPUSZCZALNA, PIEC TYGLOWY, NAUKOWIEC, ZOMO, EP, LODY AMERYKAŃSKIE, ALMA MATER, OOLITYT, SZEPT, KARA, KRĄŻENIE DUŻE, DIADOCHIA, UCHWYT, ZŁUDNOŚĆ, HERMAFRODYTYZM, CUKRÓWKA, JAKUCKI, ANTECEDENCJA, ŁUPIEŻ PSTRY, SOJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, MANTO, FILOLOGIA ROSYJSKA, TAMILSKI, SZKAPLERZ, RAZ, BIOMET, POGOTOWIE GAZOWE, NATRĘT, KUBECZEK, DUŃSKI, TYP, SODOMA I GOMORA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, WIKIPEDYSTKA, ZSYP, CIAŁO SZTYWNE, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, POJAWIENIE SIĘ, KUTER TORPEDOWY, MONTOWNIA, CZAS, ALGEBRA ALTERNATYWNA, PAROKSYZM, PRZEZNACZENIE, SALDO CYKLICZNE, WIELKOSZCZUR, GUZEK MONTGOMERY'EGO, BRZEMIĘ, KLAWISZ FUNKCYJNY, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, AKWARYDY, SARYSOFON, ZASIŁEK CHOROBOWY, ELEKTRON WALENCYJNY, INWERSJA, PIERWSZY ŚWIAT, HIPOTEZA POMOSTOWA, HELING, SZEPT, PAJĘCZYNA, POKWITANIE, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, KANCONA, RĄBEK, PREPPER, INFLACJA JAWNA, PROMINENT, ANTYPERTYT, ŚMIERDZIEL, JĘZOR LODOWCOWY, SZYMEL, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, WYSOKOŚĆ, RAKARZ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, ŚREŻOGA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, GEN HIPOSTATYCZNY, KOLCZUGA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, TAMBURYN, WIERSZ, PERUKARSTWO, ŻARŁOK, ARTYKULATOR, NIESYMPATYCZNOŚĆ, M, MUR, POJAZD NIEKOŁOWY, BÓBR KANADYJSKI, NIEPOWODZENIE, DEPRESJA, JEZIORO RAMIENICOWE, RUDA, NADZIEMNOŚĆ, ŻERDNIK, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, TĘTNICA BIODROWO-LĘDŹWIOWA, ?BIAŁA DAMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.662 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK (NAJCZĘŚCIEJ, GDY MOWA O JĘZYKU ZWIERZĘCIA, ALE TAKŻE GDY EKSPRESYWNIE WYRAZIĆ SIĘ O JĘZYKU CZŁOWIEKA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK (NAJCZĘŚCIEJ, GDY MOWA O JĘZYKU ZWIERZĘCIA, ALE TAKŻE GDY EKSPRESYWNIE WYRAZIĆ SIĘ O JĘZYKU CZŁOWIEKA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZOR język (najczęściej, gdy mowa o języku zwierzęcia, ale także gdy ekspresywnie wyrazić się o języku człowieka) (na 5 lit.)
OZÓR język (najczęściej, gdy mowa o języku zwierzęcia, ale także gdy ekspresywnie wyrazić się o języku człowieka) (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZOR
język (najczęściej, gdy mowa o języku zwierzęcia, ale także gdy ekspresywnie wyrazić się o języku człowieka) (na 5 lit.).
OZÓR
język (najczęściej, gdy mowa o języku zwierzęcia, ale także gdy ekspresywnie wyrazić się o języku człowieka) (na 4 lit.).

Oprócz JĘZYK (NAJCZĘŚCIEJ, GDY MOWA O JĘZYKU ZWIERZĘCIA, ALE TAKŻE GDY EKSPRESYWNIE WYRAZIĆ SIĘ O JĘZYKU CZŁOWIEKA) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - JĘZYK (NAJCZĘŚCIEJ, GDY MOWA O JĘZYKU ZWIERZĘCIA, ALE TAKŻE GDY EKSPRESYWNIE WYRAZIĆ SIĘ O JĘZYKU CZŁOWIEKA). Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x