Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPIĘCIE to:

zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)ZWARCIE to:

zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)ZWARCIE ELEKTRYCZNE to:

zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.245

ODCINEK, KOBIETON, LEWORĘKI, ASTERYZM, PRÓBKA, PIERWSZA DAMA, PARTIA, TRUCHŁO, GLORIETA, CHRZĄSTKA TARCZOWATA, ZEBRA, WĘZÓWKA, PORZĄDEK DORYCKI, DOK, ARMIA ZACIĘŻNA, IZDEBNIK, EKRAN AKUSTYCZNY, BRODAWKA PŁCIOWA, TER, ARCHIWISTA, KATOLICYZM, BALSAM, WYROSTEK FILTRACYJNY, CZYNNOŚĆ OPODATKOWANA, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, ROZGRZEWACZ, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, AEROCASCO, KASZANA, STRUNA GŁOSOWA, ANALIZA LOGICZNA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, MANIERYZM, ZGRUBIENIE, KREDYT KASOWY, MEMORANDUM, KOSZÓWKI, PARANOJA PIENIACZA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, MIKROOTOCZENIE, PRZYKRYWKA, STYL FORMULARNY, SZTUKA PASYJNA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, OBUDOWA, PODWÓJNOŚĆ, EDOMETR, TELEFON, ROZSZCZEP WARGI, PĘDNIK AZYMUTALNY, MIESIĘCZNIK, FOLKSDOJCZ, PALEOBOTANIKA, TRZMIEL, DZIEWCZĘCOŚĆ, TETRAPOD, WYNURT, BANDOLIER, KORONA, ABSURD NAZWOWY, KOSTNIAK KOSTNINOWY, SZAFIARKA, FACHURA, WÓZEK INWALIDZKI, PRZYZWYCZAJENIE, DZIECKO ULICY, NAMIESTNIK, FILEMON SĘPIOGŁOWY, SEJM, BUCHTA, OBIEG PIENIĄDZA, AMPUŁA, NIECKA WYPADOWA, SFERA NIEBIESKA, SIEKIERA, TWARDA DUPA, CZOŁO, NAPŁYW, REWOLTA, OKIENKO, OLEJEK ETERYCZNY, PRZEŁOM, AZOLLA KAROLIŃSKA, HIPPISKA, ZAINTERESOWANIE, ZAPONA, TRÓJKĄT, TINGEL, PRĄD BŁĄDZĄCY, ILUMINATOR, WRÓBEL MAZUREK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, PISTACJA, BYDLĘCTWO, GALWANOKAUTER, TRZMIEL DRZEWNY, ERA MEZOZOICZNA, AKADEMIA, CZTERDZIESTKA, BLIŹNIACZOŚĆ, OVERCLOCKING, ZŁOTOKAP, BIAŁY ROSJANIN, BASKINA, PROSZEK, INTERWENCJA POSELSKA, TOR, PERTEK, SENAT, ANIMATOR, ĆWICZENIA, SKAFANDEREK, BERET, ZABYTEK RUCHOMY, BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA, STRZAŁECZKA, STAGNACJA GOSPODARCZA, POŻYTEK, OSET KLAPOWATY, MASZYNOWNIA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, IRYDOLOGIA, SMAR, POETA LAUREATUS, SYNDROM PARYSKI, WYGŁOS ABSOLUTNY, ROZDZIELCA, DETALISTA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, PRZYLEPA, PIESZY, LEJBIK, PRZYRZĄD, KLAUSTROFOBIA, BITLES, ARANŻACJA, BEZPIECZEŃSTWO, SPOCZYNEK, WYPADEK JĄDROWY, PAMPUCH, KWADRAT MAGICZNY, MAŁA GASTRONOMIA, KOLEJKA GONDOLOWA, RYNKOWOŚĆ, DOBRO POŚLEDNIE, DROGÓWKA, SZAL, KOSS, SAMPEL, FORMACJA, NARCIARZ DOWOLNY, FILOLOGIA CHORWACKA, NYLON, PARTIA ROSYJSKA, SUBLIMATOR, CELTYJKA, PŁOZA, MANIERY, KONTEKST, GRUBA RYBA, KORKOWIEC, ANAGLIF, SOK, ETYKIETKA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PRZERABIACZ, FENEK, PRZELĘKNIENIE, MASZKARON, DZIECINNOŚĆ, NIESPRAWNOŚĆ, GERMANIZACJA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, OBYWATEL, LANDLORD, RAMFORYNCHOWCE, OSADA, WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, PIĘCIOGROSZÓWKA, SKAŁA OSADOWA, ŁĄCZNOŚĆ, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, DIAGNOZA, EKSPLOATATOR, WRÓBEL, WIELORASOWOŚĆ, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, PRALUDZIE, GOSPODYNI DOMOWA, ŁATA, ALLOSTERIA, SUBRETKA, HAPTOBENTOS, BOROWIK WILCZY, TACZKA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, SAPONINA, JĘZYK BRETOŃSKI, EMPIRE, MONOPOLISTA, PRZEŁĄCZNICA, RYBONUKLEOZYD, CHODZĄCA POWAGA, PYSZOTA, STUDNIA ABISYŃSKA, FILM MUZYCZNY, KOŁPAK, FUNT IRLANDZKI, POMYŁKA, HEDONIZM ETYCZNY, GALAS, RANDKA W CIEMNO, RANA OPARZENIOWA, CERATOFYLLID, INTERIOR, BEZDOTYKOWIEC, BOCZNICA KOLEJOWA, JEZIORO TEKTONICZNE, FILOGENETYKA, MIGELITKA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, BIEG, STREETBALL, PĘDZLIK, IZBA, TRZONKÓWKI, TELEWIZORNIA, GOTHIC METAL, KARTACZ, WANIENKA, ŚMIETANKA, ZAKOLE, OBLICZE, TRZYMADŁO, KAWALKATA, SECESJONISTA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, GŁOWICA BOJOWA, WĘŻÓWKA, SYSTEM JĘZYKOWY, EFEKT BOGACTWA, ŻWACZ, REGENT, OBRZMIENIE, DEMOKRACJA, ŁAWICA SKALNA, ZAKWASZENIE, KHMERKA, ROŻEN, FAUL, CHOROBA ZARAŹLIWA, PORTE-PAROLE, LABORATORIUM GALENOWE, DWUNASTKA, FLORYSTA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, ALMARIA, PEGAZ, RODZAJ NIJAKI, SWÓJ, PRZEKLEŃSTWO, MOIETY, AŁUN, SEZAMEK, PUNIA, JEZIORO LODOWCOWE, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SSAK MORSKI, POLARYZACJA ŚWIATŁA, SPORT MOTOROWY, LORI, DZIAŁANIE, WIERZĄCY, MELODIA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, STORYTELLING, PŁETWA STEROWA, PRZEKWIT, ZAWŁOKI, ALFABET FONETYCZNY, NEANDERTAL, LEWICOWOŚĆ, PCHLI TARG, AKUSTOELEKTRONIKA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, JALAPENO, BOMBA EKOLOGICZNA, STOŻAR, OSADA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, RÓWNINA SANDROWA, ŁUPACZKA, SAMPLING, ŚRUBA, ŻÓŁW, DRAMAT MODERNISTYCZNY, PRZYSTOSOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.245 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
spięcie, zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)
zwarcie, zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)
zwarcie elektryczne, zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPIĘCIE
zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.).
ZWARCIE
zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.).
ZWARCIE ELEKTRYCZNE
zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x