ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPIĘCIE to:

zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)ZWARCIE to:

zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)ZWARCIE ELEKTRYCZNE to:

zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.024

PRACOWNIA, ALPAKA, KLOPSIK, FROTTE, MACHNIĘCIE KOZIOŁKA, POR, SZESNASTY, RUCH, AGENEZJA NERKI, FERRIMAGNETYK, WOLUNTARIAT, IZOLATKA, LAKONIZM, MACHANIE RĘKĄ, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, LOTERIA, INWERT, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, TELEKONFERENCJA, WIBROAKUSTYK, ODPLAMIACZ, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PASZTET, GRANAT, KATEGORIA GRAMATYCZNA, CHŁONIAK BURKITTA, LÓD LODOWCOWY, PÓŁTRUP, KROKIET WIOSENNY, PADAŁKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, AMPUTACJA, CAŁY TON, OSTRYGOJAD, STYL CASUALOWY, PRZESUWNIK, CEREMONIA, LASKA, ZRAZÓWKA, ROZSZCZEP WARGI, SZCZOTKA, LIBERALIZM, GEN WĘDRUJĄCY, ROZWOLNIENIE, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, MIECZ DŁUGI, OGNISKO, BURRITO, ŻEBRO, IMMUNOHEMATOLOGIA, ARENGA, FASOLKA MUNG, ZASIEDZIAŁOŚĆ, TEORIA WYBORU PUBLICZNEGO, EGO, BOROWIK WILCZY, ANTONÓWKA ZWYKŁA, PRZEDROŚLE, MINI, KRÓLEWICZĄTKO, ALKID, WIBRYS, METABAZA, ANUCZIN, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NADSCENIE, PUŁAP, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, INERCYJNOŚĆ, TAŚMA, GALASÓWKA, NIEKAPEK, GORĄC, MIEDNICZKA, KRĄG, DOWÓZ, HELIOFIT, SEANS, TURZYCA, GRUNCIK, BEZLIST OKRYWOWY, MYRMEKOLOGIA, LISTA TRANSFEROWA, RAKOWATOŚĆ, OUTSIDER, WITREKTOMIA, EKSPLOATATOR, TERYNA, BAGNET, REKLAMÓWKA, DASZEK, MORENA, KAWA MIELONA, ENZYM, TORFOWIEC ODGIĘTY, ZAPORA WODNA, TARATAJKA, DYSPLAZJA NEREK, GRENADYNA, WAHLIWOŚĆ, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, MAGNI, KLUCZ OBCY, POBRZMIENIE, LASONOGI, JIM, PĘTO, WIDOWNIA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, LODOWIEC SZELFOWY, PINGWIN ADELI, SPOT, IZOPRENOID, IMPAS, PRZESŁANKA, MAPA MENTALNA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, GALARETA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, SATYRA, ARSENAŁ, ELEKTROINSTALACJA, BAMBETLE, TAKT, TERAPIA ODRUCHOWA, JĘZYK LODOWCOWY, PIEC WANNOWY, GROMADA, KIJ, STRZĘP LUDZKI, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, KOŁOMYJEC, BYSTRZE, WOŹNY, WĘGLÓWKA, PERSPEKTYWA, STAW, REWIA, CYKL KOMÓRKOWY, SYLWETA, PLOTER ROLKOWY, NALEŚNIK, PROCES DECYZYJNY, WĄSKOŚĆ, REAGINA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, AUŁ, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, IZBA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PATOGEN, AGROWŁÓKNINA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, RASTER, SEKTA, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, BLOK RYSUNKOWY, ROZTWÓR BUFOROWY, WAFELEK, ODPAD POUŻYTKOWY, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, UKORONOWANIE, OPENER, ŁUK JARZMOWY, NALEPKA, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, SELSKIN, KORNIK, BAKAS, APELACJA, STRUNOOGONOWE, ROZGRZEWACZ, STATYKA, SHONEN-AI, WEKTOR JEDNOSTKOWY, INTERNALIZACJA, DERESZ, OBRĘCZ, TECHNIKA OLEJNA, FISZUTKA, POJAZD KOŁOWY, WSPÓŁKATEDRA, KOZIOROŻEC, KRATKA WENTYLACYJNA, PRZYDAŚ, KANAŁ PÓŁKULISTY, SŁAWIANKA, GÓRKA, GWIZD, MONILOFITY, DRES, FEBRA, ADDYCJA, PEGAZ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, FIRMA WYDMUSZKA, ROŚLINA OZDOBNA, IZBA, PASO PERUANO, ANEUPLOIDALNOŚĆ, TEMPERATURA ROSY, NAKIEROWANIE SIĘ, EMERYTURA POMOSTOWA, ŹREBIĘCINA, ALMARIA, LAWENDA, SKRĘT, MODERN, MAN, WYPIÓR, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ORBITA, KOMEDIA, FIZYKA PLAZMY, KOMPLEKS PSZENNY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, BAR SAŁATKOWY, SYNDROM, ALLEL RECESYWNY, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, AKTYWNOŚĆ, JABŁKO, HELIOMETR, BECZKA, ZNAK ZODIAKU, TUSZ, NIETZSCHEANISTA, PORCJA, POWÓD, PTASZNIK GIGANT, STATUS, NASIĘŹRZAŁ POSPOLITY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, WIRNIK, ZDANIE EGZAMINU, GUJOT, SUPERKUTER, MARZENIE SENNE, FEMTOWOLT, EKLIPTYKA, PŁOMYCZEK, PRZYSTOSOWANIE, PUNKT, DZIECINKA, SZTABSOFICER, CZYSTKA ETNICZNA, RUSZNIKARZ, GALASY, PŁYTKA MOTORYCZNA, CNOTA, PROSAK, DROBNICA, ARYTMOMETR, KABESTAN, ZNAJDA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, PLAŻA, LEW, TOPENANTA, NATURALIZM, ANTYTETYCZNOŚĆ, DONACJA, BLOKHAUZ, FRANKATURA WIELOKROTNA, FLASZKA, CZYRACZNOŚĆ, MARA, GRUSZA, OŚLE UCHO, KOPALNIA OTWOROWA, JARZĘBINÓWKA, GRUPA, GIGANT, SIŁA SPOKOJU, OŚNIK, ROCK PROGRESYWNY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, NIEGOŚCINNOŚĆ, KĘPA, CHOROBA FORESTIERA, BĄBELEK, KIERZANKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, LEWICOWOŚĆ, GASTRONOMIK, KIRPAN, SONIFIKACJA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, GNIOTOWCE, FOTEL FRYZJERSKI, GZYMS, OPIEKUN FAKTYCZNY, KAWALKATA, PIESZCZOSZEK, KAWIARKA, REJON, ?PASZPORTYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.024 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPIĘCIE zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)
ZWARCIE zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.)
ZWARCIE ELEKTRYCZNE zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPIĘCIE
zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.).
ZWARCIE
zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 7 lit.).
ZWARCIE ELEKTRYCZNE
zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszkodzenia izolacji elektrycznej w wyniku jej przebicia (na 18 lit.).

Oprócz ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZWARCIE - W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE OZNACZA NAGŁE ZMNIEJSZENIE REZYSTANCJI OBWODU ELEKTRYCZNEGO DO BARDZO MAŁEJ WARTOŚCI, POWSTAJĄCE NAJCZĘŚCIEJ WSKUTEK POŁĄCZENIA SIĘ PRZEWODÓW OBWODU LUB USZKODZENIA IZOLACJI ELEKTRYCZNEJ W WYNIKU JEJ PRZEBICIA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x