ZGRUBIALE: KOŻUCH - TWARDA, LEKKO SUCHA WARSTWA TWORZĄCA SIĘ NA MLEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - twarda, lekko sucha warstwa tworząca się na mleku (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŻUSZYSKO

KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - ciepła odzież wierzchnia (płaszcz lub kurtka) (na 10 lit.)KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - wyprawiona skóra barania z dość długim włosem (na 10 lit.)KOŻUSZYSKO to:

zgrubiale: kożuch - powłoka roślinna tworząca się zwykle na zbiornikach wodnych lub terenach podmokłych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZGRUBIALE: KOŻUCH - TWARDA, LEKKO SUCHA WARSTWA TWORZĄCA SIĘ NA MLEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.638

MARUDA, KOTWICA RYBACKA, TOPOS, KARTAGIŃSKI, KUBECZEK, GNIAZDO ZAWOROWE, POMÓR, CNOTA, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, JĘZYK MANSYJSKI, MASZYNA CIEPLNA, MAGNETOSTATYKA, LINA RATUNKOWA, WETERYNARKA, OKOT, GŁOS ELEKTORSKI, SZATA GRAFICZNA, WOREK REZONANSOWY, WARSTWA MALPIGHIEGO, PRZEPRÓCHA, ANTYNATURALIZM, POTOCYZM, EWANGELIA, MIKROFILAMENT, PISTACJA TERPENTYNOWA, MEANDER, PIES GOŃCZY, HELMINTOLOGIA, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, WYCIĄG TOWAROWY, NACIEK, LATAWICA, OTULINA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, MARKETING RELACYJNY, SZARADZISTA, DOTHRACKI, SZÓSTKA, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, LIPOATROFIA POINSULINOWA, TEMPERATURA NÉELA, KOLEŻANKA PO FACHU, ŚMIETNIK, TELEGRAF OPTYCZNY, NIEODZOWNOŚĆ, ĆAKRAM, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, KONSERWIARNIA, KUBEK, NADNOSIE, ROTANG, BARWICA DREWNA, BETON JAMISTY, MASTYKS ASFALTOWY, ENTOMOLOGIA, HIPOTEKA, ZAPRZĄG, KRYZA, TURANIZM, HOŁDOWNIK, MIGDAŁ, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, ZATOPIONA DEPRESJA, SALA, MIŚ, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ROZDANIE, WIELOMIESZEK, CHASEREK, GAŁĘŹNIK, JĘZYK SOGDYJSKI, NADBUDÓWKA, INSTALATOR, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, FILOLOGIA ANGIELSKA, TOLERASTIA, POMPA, CELULOZOWNIA, SUBEMITENT, FUZJA PIONOWA, BARIATRIA, RUTYNIARZ, SUPERNOWE, RATUSZ, MIKROGRAFIA, SUSZARKA, LAWENDA FRANCUSKA, DZIENNIK OKRĘTOWY, NAJEM OKAZJONALNY, ŁEB NA KARKU, WĘZEŁ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DIALEKT, BIAŁKA WIERZBÓWKA, NIEDOŁĘSTWO, PUSZCZYK, ENERGETYKA WIATROWA, WŁÓKNO, ANION HYDROKSYLOWY, WETKA, BOOT, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, MONTAŻOWNIA, MSZYCZNIK, LUZACKOŚĆ, ZAPASY, KAMELEON, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, OPTYKA, PODZIAŁ, ZUBOŻANIE, CNOTA KARDYNALNA, POGOTOWIE GAZOWE, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, WIETNICA, SIATKA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, IRONIA, POKER ROZBIERANY, GARNIZON, PASO PERUWIAŃSKI, NAUKA PRZYRODNICZA, PAŁĄK, CYKL MENSTRUACYJNY, KRĄŻEK PRZESUWNY, SKLEPIENIE SIECIOWE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, SŁÓWKO, WĘGIEŁ, DREDNOT, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, LINORYT, BRĄZOWNIK, WENEROLOGIA, CHA-CHA, PŁYTA, PAŁANKA MIODOJAD, KATON, BIBUŁKARKA, ODTWARZANIE, DROZD, BALSAM, REJTERADA, MASKULINIZM, BUŁGARSKI, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, KOBIETA SPOD LATARNI, DRAMAT, PODSKÓRNIA, DŁAWIDUDA, POKARM, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, ZLEWKA, MANIACZKA, ŁUSKA, ODMIANA HERBOWA, RĘKA SZPONIASTA, JĘZYK DAHALIK, HRECZKOSIEJ, KARAFINKA, NAPAD, SZARA MYSZKA, DIABELSKI MŁYN, TANGO ARGENTYŃSKIE, TOWOT, UPARTOŚĆ, SZKARŁUPIEŃ, HIPERPOWIERZCHNIA, WILCZY OBŁĘD, OLEJ MIGDAŁOWY, PODSZYT, SELEKTOR, NIESŁUSZNOŚĆ, GRAFA, KOTEWKA, RICERCAR, CERATOFYLLID, OWADOŻERNE, ZESZYT W KRATKĘ, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, KOŁNIERZ, SYGNAŁ, WIZAŻYSTKA, MECENAS, SUKCES REPRODUKCYJNY, KNOCKDOWN KARATE, CHOROBA FORESTIERA, KONKURY, KOWALNOŚĆ, PERSPEKTYWA, PALUCH, LINGWISTYKA STOSOWANA, KWARTALNIK, PORĘCZ, OBELGA, NAWALANKA, UWAGA, AMONAL, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, PAJAC, RUCH KRZYWOLINIOWY, CUKIER, LINOWIEC, SALA PLENARNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WELUR, PAMIĘĆ BUFOROWA, DŹWIĘCZNOŚĆ, OPŁATEK, UBOŻENIE, KOMEDIANTKA, LOGIKA, SITARSTWO, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, URBANIZACJA, OŚLICA BALAAMA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, GARNUSZECZEK, RADIOMECHANIK, AŁMA ATA, ANTENA REFLEKTOROWA, DORADZTWO PERSONALNE, APOLOGETA, SECESJONIZM, STEREOTYPIA RUCHOWA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, UPADEK, KRA, ADMIRER, GRZECH CIĘŻKI, TABORYTA, MĘKI TANTALA, KORPUS NAWOWY, ŁYŻKA, DOMINIUM BRYTYJSKIE, TARCZKA, GASKONADA, ANTYPERTYT, MIGRACJA, STÓŁ, SAMOZATRACENIE, BIAŁE WINO, KOMORA, KONTROLA DROGOWA, ARPEGGIO, ZIEMSKI, ALBEE, ENDOPSAMMON, PRZYLEPNOŚĆ, KOŃ ANDALUZYJSKI, SAMOWOLNOŚĆ, EXPAT, AMFIPRION, PANOPTIKON, KSYLOFON, KREDYT ZAUFANIA, BIEGUN, SYDERYT, ANARCHISTA, PLANKTON, WALC WIEDEŃSKI, ZSYPISKO, MAŁPKA, GLORIETKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, POBLISKOŚĆ, KAMBIUM WASKULARNE, LOGIKA MATEMATYCZNA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, FILEMON BIAŁOSZYI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ICHTIOZAURY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, WĘDKA, WYDAWNICTWO SERYJNE, OKRES, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, UKŁAD INERCJALNY, PROMIENIOWANIE ALFA, WALKA ODWROTOWA, KUJON, PRZEGUBOWIEC, BIEDA, DRAPIEŻNIK, KOD ROZWINIĘTY, KURS, FANDANGO, BARCZATKA ŚLIWIENICA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, TEMPERATURA UPAŁU, PIEPRZ, SOFCIK, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ŚWIT CYWILNY, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, HISTORYZM CEGLANY, TRIADA CARNEYA, ?PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZGRUBIALE: KOŻUCH - TWARDA, LEKKO SUCHA WARSTWA TWORZĄCA SIĘ NA MLEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZGRUBIALE: KOŻUCH - TWARDA, LEKKO SUCHA WARSTWA TWORZĄCA SIĘ NA MLEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŻUSZYSKO zgrubiale: kożuch - twarda, lekko sucha warstwa tworząca się na mleku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŻUSZYSKO
zgrubiale: kożuch - twarda, lekko sucha warstwa tworząca się na mleku (na 10 lit.).

Oprócz ZGRUBIALE: KOŻUCH - TWARDA, LEKKO SUCHA WARSTWA TWORZĄCA SIĘ NA MLEKU sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZGRUBIALE: KOŻUCH - TWARDA, LEKKO SUCHA WARSTWA TWORZĄCA SIĘ NA MLEKU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast