SZAROBRĄZOWA SOWA W BIAŁE PUNKTY, ŻYWI SIĘ MYSZAMI I OWADAMI, CHRONIONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓJDŹKA to:

szarobrązowa sowa w białe punkty, żywi się myszami i owadami, chroniona (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓJDŹKA

PÓJDŹKA to:

gatunek szarobrązowej sowy w białe plamki żywiącej się myszami i owadami: Eurazja, północna Afryka; chroniona (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZAROBRĄZOWA SOWA W BIAŁE PUNKTY, ŻYWI SIĘ MYSZAMI I OWADAMI, CHRONIONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.476

SOCJOBIOLOG, NOGA, CENZOR, PROFESJONALISTA, BATAT, JEDWAB OCTANOWY, BUCZYNA NIŻOWA, BILARD FRANCUSKI, ŁÓŻKO PIĘTROWE, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, CHWYT PONIŻEJ PASA, SYRYNGA, GOSPODARKA WODNA, KONWIKCJA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, AREOGRAFIA, MORDOBICIE, UDRY, GEOLOGIA ZŁÓŻ, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, STRUKTURA FUNKCJONALNA, MASZYNOWNIA, JANOWIEC, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, KUNA, PASO PERUANO, ANTYCIAŁO, ZLEWKA, PYTANIE, HARMONIJKA, PLOTER GRAWERUJĄCY, MIKROFON DYNAMICZNY, WIETRZENIE MECHANICZNE, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, JĘZOR, LEGENDA, KONTRALT, SYNGIEL, POGROBOWISKO, PRZEŻYCIE, BEZWYZNANIOWIEC, HANDLARKA, CZAPKA NIEWIDKA, LIGA, GOŁOLEDŹ, E-MAIL, DRGANIE AKUSTYCZNE, FILOLOGIA WŁOSKA, JOGA, INWOLUCJA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, SNOBISTYCZNOŚĆ, TURKAWKA, JĘZYK BRETOŃSKI, PANNICA, KAMERTON, ZNAJOMY Z WIDZENIA, GRANICA FUNKCJI, DWUNASTKA, WIELOBÓJ, ENERGIA WIATROWA, CHARTER, IPP, GOŁĄBECZEK, WŁOSKI, STYL IZABELIŃSKI, SUTKA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, KUC CONNEMARA, CZEPLIWOŚĆ, PRYSZNIC, BUJAK, KRÓTKODYSTANSOWIEC, ODNÓŻA, KREDYT ZAUFANIA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, RYNEK WTÓRNY, PARTIA WŁOSKA, MALARSTWO FIGURATYNWE, CYBERPANK, NOTORYCZNOŚĆ, KROK ŁYŻWOWY, KISIEL, EURYTERMICZNY ORGANIZM, RESPONDENTKA, ANTYNATURALIZM, WYTRAWERSOWANIE, TERIOLOGIA, ORGIA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, ROZKŁAD, DRAG, BAZOFIL, REGION STREFOWY, WYPALANKA, WAWRZYN, GNIAZDO NASIENNE, PIERWORYS MAPY, ROBEREK, DRUH, SONAR, WĘZEŁ WINDSORSKI, OCZKO W GŁOWIE, NUMER TAKTYCZNY, SZKŁO OPTYCZNE, WETKA, BIEGACZ, ANGOBA, MOLE, PISMO DEMOTYCZNE, STRATYFIKACJA, MADERA, GUFFA, CUDACTWO, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, BREK, BALANTIDIOZA, LORI, CZERWONE, POSTĘPACTWO, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, SOWA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, SZARA MYSZKA, OKWIAT POJEDYNCZY, TABORYTA, PIŻMOWIEC, DETERMINIZM, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MECHANIZM KRZYWKOWY, STRZĘPIEL, PUCH, OSTROGA PIĘTOWA, AMPUŁA, KAWA ROZPUSZCZALNA, BARONIĄTKO, APATIA, WULKAN BŁOTNY, TAMTAM, STEROWANIE KRZEPKIE, KORONIARZ SERCATY, HALLOTRON, KROWIEŃCZAK, BILDUNGSROMAN, KOŻUSZEK, WIDOWISKO, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, MIELINA, KWASZARNIA, BALANS, WINDA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, TUTORIAL, CHRUPKOŚĆ, FASHIONISTKA, TRÓJNÓG, LATINO, DUPLIKACJA, ROZSTRZAŁ, PŁUG TALERZOWY, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, PŁAWA SONAROWA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PYLON, JUMPER, NAPIĘTEK, LORA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, AWANGARDYZM, ANAGA, REWANŻ, KUKLIK SZKARŁATNY, DRYL, DOMOFON, GANGLIOZYDOZA GM2, PODŁOGA, DOJŚCIE, TAKT TRÓJDZIELNY, ZAKUP, OŚRODEK, WSPÓŁBRZMIENIE, KWAS TŁUSZCZOWY, WERSJA REŻYSERSKA, MORAWSKI, PARALAKSA, KAZUISTA, SLEGA, PORĘBA, NOWOWIERCA, WYCHOWANICA, RAWKA BŁAZEN, ZRAZ, PULSARY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, WNIEBOWSTĄPIENIE, PŁOMIEŃ, PEŁNIA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, POŚLIZG, ALTERNARIOZA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SZLAM, STRZAŁECZKA, EROZJA ŚNIEŻNA, SZLACHTUZ, PODUSZKA BALANSOWA, KOSZAROWOŚĆ, PASZTETNIK, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, SAMOREALIZACJA, HIPERMETROPIA, MAGNI, KONIEC, WARZYWNIAK, PŁYN, HEAVY METAL, KARAFKA, TOR WODNY, ELIMINACJA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, KONFIGURACJA, ANTAŁEK, GAŁUSZKA, ZWYCZAJ LUDOWY, NOGAJOWIE, KNAJPA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, FTYZJATRIA, PALARNIA, OBSZAR TRANZYTOWY, ODROŚL, BAŃKA, NIEDOTYKALSKI, POPYCHADŁO, KARTON, HYDROFOB, WŁÓCZYKIJ, PRINCESKA, DOWÓD APAGOGICZNY, NERWIAK OSŁONKOWY, KUFA, DOTHRACKI, FONDUE CZEKOLADOWE, GINEKOLOGIA, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŚWIT KALENDARZOWY, KIERZYNKA, INKOHERENCJA, ATAK, WYRACHOWANIE, GEOTECHNIK, MODULARNOŚĆ, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, OSOWATE, OPONENT, KOLANÓWKA, MOBIL, ZRZECZENIE SIĘ, UMOWA O PRACĘ, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WYŚCIG, PUŁAPKA KREDYTOWA, POJAZD KOLEJOWY, KRATKA VICHY, PRZYBYTEK, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, CHŁOPIEC DO BICIA, SIÓDEMKA, RANA SZARPANA, ZATRZYMANIE, STRAŻ POŻARNA, WYRZUTNIA, PANNA NA WYDANIU, DZIECINNOŚĆ, POMORZE ŚRODKOWE, BARCZATKA GŁOGOWICA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, KULTURA MINOJSKA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, JUDASZ, RUCH PROSTOLINIOWY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, MŁODZIEŻÓWKA, ZŁOŻENIE POKŁONU, ŚWIATŁO CZERWONE, NADMIERNA SENNOŚĆ, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, STARA MALEŃKA, SŁOWIANIN, TYROMANCJA, MELISA, CHMURA ŚREDNIA, NAUKOWIEC, ?HAFTARNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.476 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZAROBRĄZOWA SOWA W BIAŁE PUNKTY, ŻYWI SIĘ MYSZAMI I OWADAMI, CHRONIONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZAROBRĄZOWA SOWA W BIAŁE PUNKTY, ŻYWI SIĘ MYSZAMI I OWADAMI, CHRONIONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓJDŹKA szarobrązowa sowa w białe punkty, żywi się myszami i owadami, chroniona (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓJDŹKA
szarobrązowa sowa w białe punkty, żywi się myszami i owadami, chroniona (na 7 lit.).

Oprócz SZAROBRĄZOWA SOWA W BIAŁE PUNKTY, ŻYWI SIĘ MYSZAMI I OWADAMI, CHRONIONA sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - SZAROBRĄZOWA SOWA W BIAŁE PUNKTY, ŻYWI SIĘ MYSZAMI I OWADAMI, CHRONIONA. Dodaj komentarz

7+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast