ELEMENT ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZWIEŃCZENIA MURÓW OBRONNYCH I BASZT TZW. ZĘBAMI, POMIĘDZY KTÓRYMI ZNAJDUJE SIĘ WOLNA PRZESTRZEŃ, CO MIAŁO UŁATWIĆ OBRONĘ W CZASIE OBLĘŻENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLANKI to:

element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 6 lit.)BLANKOWANIE to:

element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 11 lit.)KRENELAŻ to:

element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLANKI

BLANKI to:

element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 6 lit.)BLANKI to:

KRENELE (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZWIEŃCZENIA MURÓW OBRONNYCH I BASZT TZW. ZĘBAMI, POMIĘDZY KTÓRYMI ZNAJDUJE SIĘ WOLNA PRZESTRZEŃ, CO MIAŁO UŁATWIĆ OBRONĘ W CZASIE OBLĘŻENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.251

SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KABŁĄK, ANGLOSASKA, ZASYP, ZGORZELINA, ICHTIOSTEGOWCE, JAWNOGRZESZNIK, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, CYRK, OLEJEK ETERYCZNY, FEERIA, MUSZLA KLOZETOWA, WISKOZA, ŻUŻLAK, TERGAL, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, EGALITARYZM, OPAL, MOC PRZEROBOWA, GOŁĘBIĄTKO, MUS, IMMUNOGENETYKA, PRUSY, KIERUNEK, ROZKŁAD, RAKSA, TROPIK, OZOREK, MISKA SEDESOWA, SUPERNOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, ANTRYKOT, KOLEŻKA, ONE-STEP, TAKTYKA, ALGEBRA LINIOWA, KOMÓRKA NERWOWA, PANORAMA, KRYPTODEPRESJA, ATRAPA, NEOKLASYCYZM, OBRONA PIRCA, KOPERTA, HUZARKA, PUNICKI, WALKA Z WIATRAKAMI, LEGENDA, HALABARDA, MOC PRODUKCYJNA, CIEPŁE LODY, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, MAZUT, WYPAŁ, SER ŻÓŁTY, FILECIK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, HETEROMORFIZM, WEŁNIANKA, GEOLOGIA ZŁÓŻ, ROPA, SNOBISTYCZNOŚĆ, ROZKŁAD POISSONA, RÓŻOWA LANDRYNKA, TROLL, TYGRYSIE OKO, DELACJA, GEODEZJA GÓRNICZA, KRAJOBRAZ, MODERATOR, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, OBSUWA, CZUBATKA, DROGA KOŁOWA, SAMOOBRONA, WAWRZYN, LINIA KOLEJOWA, WYZNAWCA, NIETYPOWOŚĆ, SOS, ARCHIWISTA, SZEPT, PRZEMYTNIK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ANARCHIZM, KAJMAN OKULAROWY, SKAUT, KARTA WIRTUALNA, LIŚCIONOGI, ALDROWANDA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, KONWOJER, HISZPAŃSKI PTASZEK, ASTROSPEKTROSKOPIA, RURALISTYKA, BARBAKAN, FORUM, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, MATERIA, AMONAL, KARTON, NACHYLENIE MAGNETYCZNE, PANOPTIKON, FILM DROGI, SZEREG NEPTUNOWY, SUKA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, BRZOZA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA CYLINDRA, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, NACIEK, USTALENIE, MAKROKOSMOS, CENA ZAMKNIĘCIA, SZCZEPONOGI, KARTEL NARKOTYKOWY, TEBY, PRINCESKA, COROCZNOŚĆ, UZIOM, POMPA TŁOKOWA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, PERFORACJA, DWUPRZODOZĘBOWCE, SZRAF, AKCELERATOR KOŁOWY, TELEGRAF OPTYCZNY, PORZĄDEK DORYCKI, PATOFIZJOLOGIA, ANALIZA FILOGENETYCZNA, TARCZA HERBOWA, KICZ, SSAK ŻYWORODNY, NUDZIARZ, CUDOTWÓRCA, OBRONA PHILIDORA, FORMA, PROCH, EKSPERTKA, KARKAS, SKIBOB, ARTYKULATOR, OSIEDLENIEC, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, BUDOWNICTWO, SROM, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, ESSEŃCZYCY, PARZENICA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, SZCZOTECZKA, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ZIMNO, PRZYGODA, WYRAZ OBCY, METEOROID, CZĘŚĆ, ELONGACJA, FILM PSYCHOLOGICZNY, LAKONICZNOŚĆ, WYSMUKŁOŚĆ, ELIMINACJE, PROFIL, NIEDOROZWÓJ, LARWA, ASFALT, KRĘGOWIEC, PODKŁADKA, ALLEL RECESYWNY, EGZOTARIUM, SAUNAMISTRZ, FLESZ, JADŁOSPIS, ORIJA, POPLECZNICTWO, SZKLIWO, STARY WYŻERACZ, EMBARGO, EKSPRES, ŻAGIELEK, PRZEKLEŃSTWO, DRIPPER, WYSŁUGA LAT, NEUROFIBROMATOZA, BASEN MODELOWY, ŁADOWNIK, WENTYL, PIĘCIOBÓJ, TRZON TŁOKOWY, CERATOFYLLID, DZIELNICOWY, PRZYPŁYW, PRINCESSA, TĘTNICA RZĘSKOWA, PĘTLA NEFRONU, SYZYGIA, KINETYKA CIECZY, PŁYTKI TALERZ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GASKONADA, SZEW, KINDERBAL, KOLIZJA, PSYCHIATRYK, KUNA, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ORTOPEDIA, CIĘTOŚĆ, MIKROWELA, MEGALIT, DYSONANS, RĘKAWEK, CEREBROZYD, GRABIE, TEŚCIK, NASUWKA, OCZKO, PALATOGRAFIA, PEBA, KOMORA ZAMKOWA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SIKWIAKI, PIANOLA, MOSTEK, KLISZA RASTOWA, HOMO NOVUS, POSTĘPAK, GERMANISTYKA, JEZIORO POLITROFICZNE, PODSZYT, ESPADRYLA, GARBNIK, ŁUK PÓŁPEŁNY, RELACJA LEKSYKALNA, DOLA, WATAHA, KUCHENKA, STADIUM LARWALNE, PRZYWODZICIEL WIELKI, FREAK, ODPORNOŚĆ, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, WYSADEK, KUWETA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, DOMEK NA DRZEWIE, OSOBOGODZINA, KARAKUŁ, WIELOPŁETWIEC, TŁOCZYSKO, JELITO CZCZE, FORMALIZACJA, TRÓJKA, ŻABKI, ZBIORÓWKA, SZTUKA DEKORACYJNA, STRZELEC POKŁADOWY, OGON, LATARNIA UMARŁYCH, DEDUPLIKACJA, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, ZAZDROŚĆ, CENTRUM KONFERENCYJNE, REJESTR, KANAŁ PRZERZUTOWY, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, KILOF, ERA EOFITYCZNA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, BRAMOWNICA, KOLANO HAMBURSKIE, ZEGAR WAHADŁOWY, KILOMETR ZEROWY, RÓWNIANKA, PRZEDWAŁ, POTENCJAŁ DZETA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, WYSPA, DORYCKI, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SPRINTER, PRAWIDŁO, PRZYCHODNIA, POŁAWIACZ, TEMPERAMENCIK, DZIENNIK, SPEŁNIENIE, BUDOWNICTWO, FIGURA DZIOBOWA, ENERGETYKA WIATROWA, MYSZ WERTYKALNA, POMOC, PŁETWA STEROWA, PRZESTRZEŃ AFINICZNA, WYPRAWKA, NORMA OBSZAROWA, ?FIRMAMENT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.251 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZWIEŃCZENIA MURÓW OBRONNYCH I BASZT TZW. ZĘBAMI, POMIĘDZY KTÓRYMI ZNAJDUJE SIĘ WOLNA PRZESTRZEŃ, CO MIAŁO UŁATWIĆ OBRONĘ W CZASIE OBLĘŻENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZWIEŃCZENIA MURÓW OBRONNYCH I BASZT TZW. ZĘBAMI, POMIĘDZY KTÓRYMI ZNAJDUJE SIĘ WOLNA PRZESTRZEŃ, CO MIAŁO UŁATWIĆ OBRONĘ W CZASIE OBLĘŻENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLANKI element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 6 lit.)
BLANKOWANIE element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 11 lit.)
KRENELAŻ element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLANKI
element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 6 lit.).
BLANKOWANIE
element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 11 lit.).
KRENELAŻ
element architektoniczny w postaci zwieńczenia murów obronnych i baszt tzw. zębami, pomiędzy którymi znajduje się wolna przestrzeń, co miało ułatwić obronę w czasie oblężenia (na 8 lit.).

Oprócz ELEMENT ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZWIEŃCZENIA MURÓW OBRONNYCH I BASZT TZW. ZĘBAMI, POMIĘDZY KTÓRYMI ZNAJDUJE SIĘ WOLNA PRZESTRZEŃ, CO MIAŁO UŁATWIĆ OBRONĘ W CZASIE OBLĘŻENIA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ELEMENT ARCHITEKTONICZNY W POSTACI ZWIEŃCZENIA MURÓW OBRONNYCH I BASZT TZW. ZĘBAMI, POMIĘDZY KTÓRYMI ZNAJDUJE SIĘ WOLNA PRZESTRZEŃ, CO MIAŁO UŁATWIĆ OBRONĘ W CZASIE OBLĘŻENIA. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x