CECHA CZEGOŚ, CO WYKAZUJE SIĘ WADLIWOŚCIĄ, NIEPOPRAWNOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEUDOLNOŚĆ to:

cecha czegoś, co wykazuje się wadliwością, niepoprawnością (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEUDOLNOŚĆ

NIEUDOLNOŚĆ to:

cecha człowieka nieporadnego, niezdarnego, niezaradnego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO WYKAZUJE SIĘ WADLIWOŚCIĄ, NIEPOPRAWNOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.101

FLASZECZKA, AKINEZJA, ZOONOZA, HYPERBATON, MIŁOŚNICTWO, DRINK-BAR, KUC CONNEMARA, PRZEWIĄZKA, OWCA ROMANOWSKA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ŻOŁDAK, JĘZYK ETIOSEMICKI, KONDOMINIUM, GŁUPOTA, KNEDLE, GRZECZNOŚĆ, ZŁOŻENIE BRONI, KOPROFAG, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, TELETRANSMISJA, BAGNET, MECHANIK SAMOCHODOWY, ZATRUCIE SIĘ, KSIĄŻKOWOŚĆ, SZKŁO LABORATORYJNE, TOLERASTA, KONCERT, WESELNIK, ŻABI SKOK, DEWELOPER, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ATOMOWOŚĆ, DEKIEL, HIPOPOTAM, NIECIEKAWOŚĆ, PRZEŻYCIE, PODŁOŚĆ, BUKAT, ATOM, ZDOLNOŚĆ, SZPRYCA, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, GONG, RĘCZNOŚĆ, TRÓJSKOK, IMMUNOGLOBINA E, SONDA, PŁOMIEŃ, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, AFRYKANISTYKA, DAMULKA, SIODŁO, ALEURON, ZMIANA, OKRES PRZEDRZYMSKI, SPACJA, CROSSING-OVER, KRENELAŻ, ANGIELCZYK, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, WYKRĘTAS, OPISOWOŚĆ, ORGANIZM MODELOWY, ZAKRYSTIA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, ODLEWNIA, ZWROT, DEPOZYCJA, IMPULSYWNOŚĆ, NIEDOTYKALSKI, ROPUCHA PANTEROWATA, PARASZA, BADACZ, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, FERMA, GAWORZENIE, CELT, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, REFORMATOR, ROZBIERACZ, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, FILAMENT, MYŚLIWY, FIKCJA LITERACKA, MARKETINGOWIEC, ODKRYWANIE DUSZY, ŁODRANIT, BURMISTRZYNA, MASZT, PRZESUWALNOŚĆ, BOSTON, LUGER, HOBBYSTA, FAJCZARNIA, MONTAŻOWNIA, TERGAL, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, POŻYTEK, MONOCHROMATYZM, TAMBURYN, CZELADNIK, LALKARSTWO, LEFLUNOMID, SIEROTA SPOŁECZNA, KONKLAWE, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, POTRZEBA, PARÓWKA, GAR, TANK, WYSMUKŁOŚĆ, SZPIK KOSTNY, PRZEGLĄD, ŁUCZNIK, ŁAGODNOŚĆ, KROJCZYNI, CHIŃSKI, GRZYWA FALI, NAŁOGOWIEC, WIRTUOZERIA, ZRAZÓWKA, MAŁPY WĄSKONOSE, LUJEK, PODŁOŚĆ, DZBANIEC, KAPANINA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, KABLOOPERATOR, GNICIE, KRAJOBRAZ, RÓŻDŻKARZ, STORCZYKARNIA, KOMUNIA ŚWIĘTA, GÓRA, WSZECHWŁADNOŚĆ, DAR, ZRZECZENIE SIĘ, NIEŚMIAŁOŚĆ, ODBIORCA, PRZESYP, META, SUWNICA POMOSTOWA, ANATOMIA WARSTWOWA, MARUDNOŚĆ, PRZERWANIE, LEJNIA, WSPÓŁBRZMIENIE, CENTRUM KONFERENCYJNE, AGROMETEOROLOGIA, ZDRADZIECTWO, WIZJER, TROLEJBUS, GŁODÓWKA, PULPIT, PĘD ROŚLINNY, PUZZLE, ZIARNO, MAŁOLETNIOŚĆ, STRÓJ PLAŻOWY, KASA ZAPOMOGOWA, GRAF PŁASKI, OBEREK, DZIAŁ OSOBOWY, MLECZ, NERWICA NIEDZIELNA, OBCIĄŻENIE, RUCH, PALARNIA, PLAŻÓWKA, MAKROCYTOZA, JĘZYK OBCY, LATARNIA UMARŁYCH, SPRĘŻYSTOŚĆ, DAWKA, MAGMA, REUMATYZM, FAKT, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, KASTRAT, OPOZYCJONISTA, KARTON, METAMORFIZM WSTECZNY, KOZIOROŻEC, CHONDRYTY, PUNKTUALNOŚĆ, RÓG, ŁAGODNOŚĆ, ADWENTYZM, PANNA NA WYDANIU, SAMOTNICZOŚĆ, DZIEŃ POLARNY, WIELOBÓJ, CIUPAGA, HANDLARZ, PROGRESJA, GARDEROBA, FULMAR ZWYCZAJNY, BONGOSY, PIES OGRODNIKA, RYBONUKLEOZYD, KERALCZYK, NIESPOKOJNOŚĆ, POTERNA, WAGA MIEJSKA, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, MŁOTKOWY, ROZDZIAŁKA, WIROPŁAT, MIEDZIORYTNIK, ALTOCUMULUS, HIPNOTYK, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, PŁYNNOŚĆ, BANK, RAK AMERYKAŃSKI, GRA KARCIANA, OBRZYD, ZAWIĄZEK, ZAMIENIALNOŚĆ, NASTAWNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, MARSZ, OSTROŚĆ, TAFTA, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KLASA, PILŚŃ NERWOWA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, BOCHENEK, WIĘZADŁO KARKOWE, FLUIDYZACJA, KOPIEC, KRANIOLOGIA, INTUICYJNOŚĆ, STOLARZ MEBLOWY, CZARNA REAKCJA, PONĘTA, KONFRONTACJA, SZTUKA, PASIBRZUCH, OKRUSZYNKA, WIATR SŁONECZNY, DUPOLIZ, DACH MANSARDOWY, IZBA, KONTRAMARKARNIA, WYRZUT, ZLEW, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, KRÓTKODYSTANSOWIEC, HUK, ROŚLINA NASIENNA, CHOROLOG, LITERALNOŚĆ, USTNOŚĆ, WIEDZA O KULTURZE, TENDENCJA, MARABUT, MISTYCZNOŚĆ, SZKOŁA, LORD, FIGA Z MAKIEM, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, DWUTLENEK SIARKI, POJAZD CZŁONOWY, JEDZENIE, BARIATRIA, KOSMOFIZYKA, GRUPA WSPARCIA, FRAGMENTARYZACJA, PRZYJACIEL, FARMAKOKINETYKA, ZŁA PRASA, ZADOWOLENIE, WARS, ZASOBNOŚĆ, KOSTIUM, KORONIARZ SERCATY, GALIARDA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, BABRAŁA, BIKINIARZ, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PŁOMYK, WYSTĘPNOŚĆ, RAFA, WYROBNIK, PRZESTWORZE, TRANZYSTOR POLOWY, WYSYŁKA, GŁUPTAK BIAŁY, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, LOTOS, MUZYKA CERKIEWNA, TŁUMACZ, ?GNOJOWNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.101 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO WYKAZUJE SIĘ WADLIWOŚCIĄ, NIEPOPRAWNOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO WYKAZUJE SIĘ WADLIWOŚCIĄ, NIEPOPRAWNOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEUDOLNOŚĆ cecha czegoś, co wykazuje się wadliwością, niepoprawnością (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEUDOLNOŚĆ
cecha czegoś, co wykazuje się wadliwością, niepoprawnością (na 11 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO WYKAZUJE SIĘ WADLIWOŚCIĄ, NIEPOPRAWNOŚCIĄ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO WYKAZUJE SIĘ WADLIWOŚCIĄ, NIEPOPRAWNOŚCIĄ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast