CHOWA SIĘ ZA ŻAGLAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZT to:

chowa się za żaglami (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MASZT

MASZT to:

pionowe drzewce stałe, ustawione przeważnie w osi jednostki pływającej o napędzie żaglowym, którego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie żagli i przenoszenie siły aerodynamicznej na kadłub jednostki (na 5 lit.)MASZT to:

pionowy słup, na którym zawieszana jest flaga (na 5 lit.)MASZT to:

konstrukcja o wymiarach poprzecznych znacznie mniejszych od wysokości opierająca się przegubowo na fundamencie, w której obciążenie poziome jest przenoszone przez liny odciągowe (na 5 lit.)MASZT to:

drzewce omasztowania statku, na którym podnosi się żagle lub umieszcza światła sygnalizacyjne, anteny itp (na 5 lit.)MASZT to:

na nim flaga (na 5 lit.)MASZT to:

słup z flagą (na 5 lit.)MASZT to:

nagi bez flagi (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHOWA SIĘ ZA ŻAGLAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.295

JAZ RUCHOMY, PRZERABIACZ, SAMOZATRATA, PERIODYK, STRATEG, SYFEK, TYFLOPEDAGOGIKA, LINIE OCEANICZNE, KUMOSZKA, UKŁAD CIAŁA, DETERMINIZM, SPADOCHRONIARKA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, HELISA, PHISHER, AWARYJNOŚĆ, SFERA NIEBIESKA, KROK PÓŁROZKROCZNY, EPICYKL, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, PANTOMIMA, PEPTON, NERWIAK ZARODKOWY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, WERTIKAL, ALIENISTA, REALISTYCZNOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, LIEBERMANN, NERW MIĘDZYŻEBROWY, HUMOR, BELWEDER, ROZEDMA PŁUC, KAMERTON, UMBRA, FRANCISZKANIZM, REPETYTYWNOŚĆ, KORYTARZ EKOLOGICZNY, REKIN CHOCHLIK, OWCA MERYNOSOWA, STRÓJ PLAŻOWY, WŁÓKIENNICTWO, NAUKOWIEC, ARIANIE, BRAT SYJAMSKI, KOŁEK, TOLERASTIA, STEROWANIE KRZEPKIE, KULTURA JĘZYKA, PATELNIA, BAJRONISTA, ŻOŁDAK, STYL IZABELIŃSKI, DORYCKI, PÓŁŚWIATEK, KOLCZAKOWATE, PÓJDŹKA, WYSMUKŁOŚĆ, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, ŚLONSKI, LASONOGI, NIEZADOWOLENIE, PODPINKA, KAFLARZ, ŁĄKOTKA, NERWOWOŚĆ, TWIERDZENIE ZERMELO, FEBRA, SYRENA ALARMOWA, WAMPIR, MIODOJAD, BIURO PODAWCZE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OPTYKA GEOMETRYCZNA, ACHAJA, PRAWO CURIE-WEISSA, POCIĄG EKSPRESOWY, SUNDAJCZYK, BASKINA, ATAWIZM, MODELARSTWO LOTNICZE, WNĘTRZNOŚCI, CHRONOMETR, NIENASYCENIEC, IDEAŁ MAKSYMALNY, MIERNICZY, MINERAŁ AUTOGENICZNY, REAKCJA NIEODWRACALNA, RYCERZ, INFA, EKSPERTKA, KURZA STOPKA, MUZYCZNOŚĆ, JĘZYK KREOLSKI, KLIKOWOŚĆ, MORION, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, MISIEK, DEMOBILIZACJA, KABLOOPERATOR, CIASTO DROŻDŻOWE, ZASTÓJ ŻYLNY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, TRUSIĄTKO, BIEG PATROLOWY, SAMORZUTNOŚĆ, SYLWETA, BRANIE WZORU, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, OSTRY BRZUCH, MECHOWCE, KRYZA, SIEDZISKO, MINIMALISTA, ELEMENT GRZEJNY, KUKU NA MUNIU, PORA GODOWA, HEMATOLOGIA, NAPIĘTEK, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, ADEPT, PIJAK, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, TEATR, MASA SOLNA, PRIORYTET, BEZBRONNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, CUKRÓWKA, AUTSAJDER, KĄPIEL LECZNICZA, KRATA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, PORTUGALSKI, ANTOCYJANIDYN, LISZAJ CZERWONY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, GWIAZDA, PRZEŻUWACZE, ŚMIERDZĄCE JAJO, OBIEG, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, PROJEKT UNIJNY, UCINKA, KOSTKA BRUKOWA, STRUMIEŃ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, FILOLOGIA, MELODYKA KANTYLENOWA, URBANIZACJA, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, WINOGRODNIK, ŚWIT CYWILNY, POWRÓT, PRYZMAT PENTAGONALNY, KOGUT GALIJSKI, BLANKI, BIBIMBAP, FIBROMIALGIA, KONSENSUALNOŚĆ, JUTLAND, TREN, STUPOR, TELEGRAFIA, PAPROĆ, GAR, DYLATACJA CZASU, PRZEBITKA, ALIENACJA POLITYCZNA, DRZEWO TERPENTYNOWE, BIMBROWNIA, CYGAŃSKIE DZIECKO, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, DUSZA TOWARZYSTWA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, BUT, JAKUBKA, KWAS TŁUSZCZOWY, CHOROBA PICKA, PARZONKA, DOCHÓD NOMINALNY, WYGODNICTWO, ZNAMIĘHALO, KALEKA UMYSŁOWY, ADRES ELEKTRONICZNY, MIJANY, MIĘSO, ŻAKIET, STOPA, METACENTRUM, USTNIK, RURALISTYKA, SNICKERS, KRĘG OBROTOWY, CZOŁO, GARDA, KAPLIN, OKLUZJA, INFOBOKS, KROK, KAPILARA, SENTYMENTALNOŚĆ, GOŁĄBKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, FISZBINOWCE, BĘBEN WIELKI, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, OKLUZJA, DYWIZJA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, KRZYŻYK, OFIAKOMORFY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, LĘG, BANALNOŚĆ, ŻABIA LASKA, OBRONA ROSYJSKA, APORT, KRATA PODGRUP, KUBECZEK, PROCES FIZJOLOGICZNY, BIBUŁKARZ, PRZYROST, ESKADRA, POMYSŁOWOŚĆ, ANTYNATURALIZM, MONOPTERES, RYBIE OKO, PERTYT, ALFABET GRECKI, REGRESJA MORZA, NIEODPARTOŚĆ, PRZESYP, ORTODONCJA, CHARTER, TEATR, TARŁO, DRUK ROZSTRZELONY, ZAUWAŻALNOŚĆ, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, PENITENCJAŁ, PIJAR, KARCYNOGEN, PIETROW, ATONALNOŚĆ, FURIOSO, CHIROPTEROLOGIA, TEMPO, ANATOMIA WARSTWOWA, SZCZUR, NOCEK ORZĘSIONY, NAUKA ŚCISŁA, OSTREK, POBORCA, POSTRZELENIEC, TERMOS BUFETOWY, TOR, ZMIANA, ŻALE, FILOZOF, UKŁAD ZAPŁONOWY, BYLICA POSPOLITA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, KUZYN, WIGILIA, EKSKLUZYWIZM, PINGWINY, GONG, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, SZEWCZYNA, LETARG, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, STOLARKA OTWOROWA, NAŚLADOWCZOŚĆ, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, SIEDZIBA, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, KUTER TORPEDOWY, MOTYWIK, CHRYZMO, EUROWALUTA, GERMANISTYKA, ZSYPISKO, IMPLEMENTACJA, DACH MANSARDOWY, DARŃ, GRUPA ABELOWA WOLNA, METALMANIA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ADAM SŁODOWY, JĘZYK PENDŻABSKI, DUCH OPIEKUŃCZY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, CZASOPISMO, PUB, ŚLICZNOŚĆ, ?JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.295 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHOWA SIĘ ZA ŻAGLAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHOWA SIĘ ZA ŻAGLAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZT chowa się za żaglami (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZT
chowa się za żaglami (na 5 lit.).

Oprócz CHOWA SIĘ ZA ŻAGLAMI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - CHOWA SIĘ ZA ŻAGLAMI. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast