Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAZAMATA to:

zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAZAMATA

KAZAMATA to:

w dawnych fortyfikacjach schron w twierdzy bastionowej lub w forcie; budowla o sklepieniu z cegły lub betonu fortecznego, chroniącym przed ogniem artyleryjskim, zabezpieczona od góry grubą warstwą ziemi (na 8 lit.)KAZAMATA to:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach (na 8 lit.)KAZAMATA to:

opancerzone pomieszczenie na okręcie chroniące działo i jego obsługę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.610

TUNEZYJSKI, FOREMKA, AUTOMOBILISTA, BARCIAK, AFRYKAŃSKOŚĆ, KALCEOLARIA, AUTOSANIE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, KAPLICZKA, BLOCZEK, POŚLIZG, TEATR, PROCESOWICZ, POCHODNA FORMALNA, ŻÓŁW SŁONIOWY, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, LICA, PIERWSZOROCZNY, SELENOGRAFIA, REHABILITANT, ZŁOTÓWKA, STARY, FALA, GÓRNICTWO, MNICH, ROŻEN, BŁOTNIAK, SPICIE SIĘ NA UMÓR, HANGAR, CANTUS FIRMUS, UKŁAD ELEKTRONICZNY, MISZPELNIK, PLECIONKA, KOSZ, REGION, AMBRAZURA, PIERWSZOŚĆ, STYL KOLONIALNY, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, SANIE, REALIZM KRYTYCZNY, WOJNA, UŻYTEK LEŚNY, BRAMSEL, STROFA ALCEJSKA, SZCZEPONOGI, ASEKURANTKA, ZAKAŻENIE POKARMOWE, TURANIEC, ZABURZENIE, ARCYDZIEŁO, MUSZTARDA SAREPSKA, KOŁOWROTEK, LOGGIA, CIERŃ, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, PLAKAT, WYROBNIK, KULON, ODKRYCIE, CANZONETTA, TOINA, PAULINIA, MIOPIA, KĄT, METODA TERMICZNA, KULON, PODATEK IMPORTOWY, KOZAK, SŁONIOROŚL, TOM, WSCHÓD, PIERWORODZTWO, MOST PONTONOWY, DACH, CHAM, UKŁAD DYSKRETNY, LAMPA OBRAZOWA, KOLORYT LOKALNY, SUPERNOWA TYPU II, NAWAŁNICA, PRZEKWIT, KAPITANIA GENERALNA, TYP, NAKAZ, KARTUSZ, DAGLEZJA SINA, RĘKAWICA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, SUKCESYWNOŚĆ, KIRASJER, WYPRAWA, PIJAŃSTWO, KOŁO MŁYŃSKIE, KOALA, EFEKT, PACHWINA, OKRUCH, WSTĘŻNICE, SZAMPAN, PRZERABIACZ, CIMELIUM, TONIKA, BRZMIENIE, ODBÓJ, DWUNASTKA, SUKCESJA, HALLOTRON, ŁUSKA, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, SESJA, START, TARANTELLA, TREŚĆ, TRAFIKA, KOMEDIANTKA, KLEJONKA, ACYDURIA MEWALONIANOWA, KURIER TATRZAŃSKI, ECHOMETR, PAS, GRA WYŚCIGOWA, PILNOWACZ, SKALISKO, EOZYNOCYT, RAMIENISKO, ORGIA, MASTURBACJA, WOLA BOŻA, POSIEDZENIE NIEJAWNE, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, RODZINA PATCHWORKOWA, GIMBOPATRIOTYZM, KONWIKT, MONITOR RZECZNY, NIHILIZM, CZUJKA, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, LIDER, WAMPIR, OPIEKUŃCZOŚĆ, ZIELE, PARAFARMACEUTYK, CICHA MSZA, SEJM, MAFIA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, SAKPALTO, CYBORIUM, JEŻYNA, WKŁAD, STRUKTURA FUNKCJONALNA, HEMATOFAGIA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, DRĄGAL, SZKOLARSTWO, SFORMUŁOWANIE, GATUNEK POGRANICZNY, NIEŻYWOŚĆ, KRYTERIUM SAVAGE'A, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, SKÓRKA, SPRAWDZIAN, BEŁT, RUCH OPORU, HALA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KONIUNKTYWNOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, BILARD FRANCUSKI, CIĘŻKA ARTYLERIA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, NIELOTNOŚĆ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, LASECZKA, WŚCIK DUPY, SZKUTNICTWO, UTLENIANIE, RUMIAN SZLACHETNY, AZYL, JELEŃ SCHOMBURGKA, MIEJSCE ŚWIĘTE, WARUNEK, POSTĘPOWANIE CYWILNE, SAMODESTRUKCJA, MOWA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, BYSTRZYCA, MEZOSFERA, JAZGOT, HUSYTKA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, DUBELTÓWKA, PAŃSTWO ROŚLINNE, PRODUCENT, BERET, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, OPIEKUN FAKTYCZNY, TRANSPOZYCJA, EUTENIKA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PROMIENIOWANIE ALFA, ŻAGIEW, GROWL, PORTE-PAROLE, PŁETWA, ODSYŁACZ, KARYKIEL, ROZTRUCHAN, LOKACJA, FACET, TERAPIA GESTALT, LOKACJA, BOCZNIK, KRĘG SZYJNY, TUPANDAKTYL, KOMŻA, SLUP WOJENNY, DRAMATYZM, INICJATYWA USTAWODAWCZA, KREOL, SEZAMEK, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PATRONKA, KOALESCENCJA, MANDORLA, RACA, ZAPLECZE SANITARNE, ŚWINIARKA, WOJSKA PANCERNE, FILOLOGIA NIEMIECKA, WINA KWALIFIKOWANA, TALENT, HAFT, TUMBA, TRZĘSIDŁA, ZAGRYWKA, BARWY WOJENNE, WIĄZANIE, PRZELICZNIK, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, EGALITARYZM, BARIONYKS, OKRASA, DŁAWIEC, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, WĄŻ, OBŁĄKANY, NIEPRZYJACIÓŁKA, DANINA, EFEKT ZATŁOCZENIA, BIAŁY MARSZ, ŚRÓDKOŚCIE, SHIMMY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, ZŁOŻENIE BRONI, TARYFA, BASKINKA, WELUR, PROTOHISTORIA, WERSOLOGIA, LEADER, PŁÓTNO, GŁADKOMÓZGOWIE, ZAMIEĆ, CZERWONA GWARDIA, DZIEŁO, PRZEWODNICZĄCY, MONITOR, KASTYLIJSKI, DZIEWIĘTNASTKA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, NACZELNIK PAŃSTWA, TOCZYSKO, GŁUPTAS, WIDELEC, MIGAWKA CENTRALNA, ABIOGENEZA, OPIEKUN, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KOTWICA, KRĄŻEK PRZESUWNY, KAROTENOID, KARBIDEK, PORNOGRAFIA, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, TRZĘSIENIE ZIEMI, NACIĄG, NONET, GEOGRAFIA ROŚLIN, POJAZD KOSMICZNY, ŚMIETANKA, BIAŁACZKA KOTÓW, TĘPAK, PLATYKLADUS, SPÓŁKA HOLDINGOWA, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, DRZEWO MAMUTOWE, OOLITYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.610 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kazamata, zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAZAMATA
zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x