ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAZAMATA to:

zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KAZAMATA

KAZAMATA to:

w dawnych fortyfikacjach schron w twierdzy bastionowej lub w forcie; budowla o sklepieniu z cegły lub betonu fortecznego, chroniącym przed ogniem artyleryjskim, zabezpieczona od góry grubą warstwą ziemi (na 8 lit.)KAZAMATA to:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach (na 8 lit.)KAZAMATA to:

opancerzone pomieszczenie na okręcie chroniące działo i jego obsługę (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.363

WYNIK, DŻINSY, PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, ETIOLOGIA, BARWY WOJENNE, BABULINKA, POWIEŚCIOPISARZ, KOGA, ALKOHOLAN, SINGLETON, JĘZYK NAHUATL, SAMODESTRUKCJA, TOKSYNA SINICOWA, KANCELARYZM, ODSTĘPSTWO, ADAPTER, ZEBROID, OSOBOWOŚĆ, DOMEK LORETAŃSKI, ŚLIWA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KOCIOŁ, REKLAMOWIEC, EMBRIOGENEZA, KUNA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, ZIELONA RECEPTA, FASOLA ZŁOTA, ŻYCZLIWY, NACISKANIE, KOSZ, FILOLOGIA, RELACJA DWUCZŁONOWA, RYCZAŁT, MIESZKALNOŚĆ, ŻALE, WYKROCHMALENIE SIĘ, DEPESZA, REPETYTYWNOŚĆ, TOUROPERATOR, SAJGONKA, FILM DROGI, STOPIEŃ ETATOWY, RASOWOŚĆ, KOMPOTIERA, LOKAJCZYK, MANIPULATOR, PIRAMIDA, ZMORA, KRUPON, KORYTARZ LOTNICZY, EROZJA ŚNIEŻNA, KILOBAJT, SATI, ZBOWID, GNIAZDKO, SYZYGIA, FARMAKODYNAMIKA, ODPRZĘG, LANCKNECHT, OWAD, WPADKA, SERWIS, MANIPULATOR, ROZPADLISKO, CZYNNOŚCI DOWODOWE, DOROBKIEWICZ, ŻYŁA, BRYTFANKA, ALEKSANDER III MACEDOŃSKI, KINOTEATR, HAMULEC, SZEREG HOMOLOGICZNY, MARUDER, OSIEDLENIEC, RUGI, ASYSTA, KRÓLIK, PRZEWRÓCENIE SIĘ, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WĄTEK, WSPÓŁCZESNOŚĆ, WODA, KULE, TELEMECHANIKA, MĄDRALIŃSKI, VLADIMIR MEČIAR, DOŻYWOCIE, SZPANERSTWO, KRATER, MAŁY, DENATURACJA BIAŁKA, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, RESET, RIGAUDON, SZKODNIK, FOKI, BOSS, WALKA Z WIATRAKAMI, MONARCHIA ELEKCYJNA, MIKROKASETA, DANSKER, POIMEK, RUCHY DIKTYOGENICZNE, SILNIK PAROWY, KANONISTYKA, NIEDYSPONOWANIE, UKŁAD ODNIESIENIA, CZĘŚĆ, LINIA SPEKTRALNA, DYKTATURA, MYSZ ZAROŚLOWA, BECZKA BEZ DNA, SZEW STRZAŁKOWY, APLIKACJA, KAFEL, CYBORIUM, MARSZ, TEKST REZULTATYWNY, ŚLUZA WAŁOWA, PLURALIZM, PŁOMYCZEK, PORWAK, REKREACJA, COŚ NA ZĄB, BIREMA, SPŁONKA, CHRANCUSKI, KORA, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, OFICYNA WYDAWNICZA, NOTORYCZNOŚĆ, KASZUBSKI, ROZSZCZEPIENIE WARGI, STARY WYGA, KAJMAKAM, MUCHA SUCHA, OPERA, ŻACHWA, SPEKTROSKOPIA, POCISK ODŁAMKOWY, FISHARMONIA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LARGHETTO, SPRAWNOŚĆ, STAROSTA GENERALNY, BATORÓWKA, TŁOCZEK, OBUWIE, MIĘSOŻERNOŚĆ, MASZKARA, DYM, PANI, BOLLYWOOD, SEKSIZM, RAK, ASTEROIDA, ROZPIĘTOŚĆ, KONWIKT, POWINOWATY, LINOWIEC, NAPUSZONOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, GRUSZKA, OSŁONOWOŚĆ, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, JĘZYK ASEMBLERA, KORONA, RACA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, NADOBNOŚĆ, WOREK GAMOWA, URZĄDZENIE RADIOWE, ZMIANA PATOLOGICZNA, ŁUPACZKA, MLECZAJ LEPKI, KANTAR, NAWYK, GO, LOKACJA, IN MEDIAS RES, PULPIT STEROWNICZY, HOKEJ, RUMIEŃ LOMBARDZKI, DIEN, RZECZ NIERUCHOMA, RESET, RUSKI, SKIPASS, POSTAWA, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, PROJEKT, RINFORZANDO, ZUPKA CHIŃSKA, ZAWAŁ BLADY, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, PRZEŻUWACZE, ELEGANCIK, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, PATRON, MANIPUŁ, AGONISTA, OBRZĘKI, FAETON, SYGNAŁ ANALOGOWY, STARY LIS, ANTYCYPACJA, AUTSAJDER, SORABISTYKA, DWA ŚWIATY, PRZYTUŁEK, FONOGRAM, POBIAŁKA, LÓD MARTWY, BENEFICJUM, KARTKA, BIOGERONTOLOGIA, EDYKUŁ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, KONCENTRACJA, HEZYCHAZM, PROFITENT, WYTWÓR, ZIĘCIASZEK, KSIĄŻĘ Z BAJKI, ZAPŁADNIACZ, NUMER DOSTĘPOWY, FILTR CYFROWY, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, DRUK, WIETRZENIE MECHANICZNE, ZWOLNIENIE, SKROMNOŚĆ, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, BIAŁORUSKI, WIESZAK, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KURSOR, GALARETKA, EPIFIT, JĘZYK ISLANDZKI, FILIGRAN, JAŁOWIEC POSPOLITY, EWOLUCJA, MODERNIZM, CZUJNIK GENERACYJNY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, WODOROST, DOLICHOCEFALIA, BAJT, ŻAKARD, ANATOMIA FUNKCJONALNA, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PASCHA, NIESUBORDYNACJA, TERCET, CHORIAMB, OSTRYGOJAD, PIANOLA, PRINCESKA, JĘZYK FRYZYJSKI, JON, WARSTWA GRANICZNA, NARAMIENNICA, PAPROTKOWATE, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, WATA CUKROWA, OKCYDENTALIZM, JAZZÓWKA, KAMERTON WIDEŁKOWY, JADŁOSPIS, DŻOLER, GEN SKACZĄCY, OWAD, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, CZARNY DĄB, EKSPRES, KONWENT, PIASKOWY DZIADEK, SYRENA, SZEREG, HOSTIA, ODKUP, STRZAŁA AMORA, OBSERWATORKA, MUZYK, RODODENDRON, KULTUROWOŚĆ, POGROM, TONAŻ, WOŹNY, MIZOPEDIA, KAMICA NERKOWA, BOZIA, KONSOLA, BEZRADNOŚĆ, ?KOPARKA WIELONACZYNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAZAMATA zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAZAMATA
zamknięte opancerzone pomieszczenie na dawnych okrętach wojennych, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą; pojawiło się wkrótce po wprowadzeniu pancerza do konstrukcji okrętów, w latach 60. XIX wieku, i umieszczone było na burcie lub w nadbudówce okrętu (na 8 lit.).

Oprócz ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZAMKNIĘTE OPANCERZONE POMIESZCZENIE NA DAWNYCH OKRĘTACH WOJENNYCH, W KTÓRYM ZNAJDOWAŁO SIĘ DZIAŁO WRAZ Z OBSŁUGĄ; POJAWIŁO SIĘ WKRÓTCE PO WPROWADZENIU PANCERZA DO KONSTRUKCJI OKRĘTÓW, W LATACH 60. XIX WIEKU, I UMIESZCZONE BYŁO NA BURCIE LUB W NADBUDÓWCE OKRĘTU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x