CZĘŚĆ SPRZĘTU DO NURKOWANIA, KTÓRĄ WKŁADA SIĘ DO UST, ŻEBY WCIĄGAĆ POWIETRZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USTNIK to:

część sprzętu do nurkowania, którą wkłada się do ust, żeby wciągać powietrze (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USTNIK

USTNIK to:

w niektórych aerofonach przyrząd służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego w przewodzie instrumentu muzycznego (na 6 lit.)USTNIK to:

część papierosa, fajki, którą przykłada się lub częściowo wkłada do ust (na 6 lit.)USTNIK to:

część urządzenia albo przedmiotu (połączona z nim trwale lub doczepiana), która ma bezpośredni kontakt z ustami użytkującej ten obiekt osoby (na 6 lit.)USTNIK to:

niewielki przedmiot, którego używa się podczas przeprowadzania sztucznego oddychania u osoby nieprzytomnej (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SPRZĘTU DO NURKOWANIA, KTÓRĄ WKŁADA SIĘ DO UST, ŻEBY WCIĄGAĆ POWIETRZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.582

SROM, SZYJKA, BURSZTYNIARZ, BOLERO, WIENIEC, SKĄPOGUZKOWCE, STOPKA, ENERGETYKA WIATROWA, WARAN BEZUCHY, WESELNIK, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, KULT ŚWIĄTYNNY, ELEKTROLOKACJA BIERNA, ODKUPICIEL, PARA, CIOS PROSTY, ASZKENAZYJKA, AMFIBIJNOŚĆ, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, NAWALANKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, KAMIEŃ KOTŁOWY, ZAĆMIENIE, DIALIZOTERAPIA, BOTULIZM PRZYRANNY, NASADKA, GRYZ, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NERWICA NIEDZIELNA, GIMBAZA, PRZEŻYCIE, BRIT POP, LARP, GRYZIPIÓREK, UBOŻENIE, STRUNOOGONOWE, AGNOSTYCYZM, PRZYBYTEK, KOŁO HERMENEUTYCZNE, LICA, KORONIARZ KOŃCATY, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SLOW-FOX, KONTAKT, ZAKRES ZNACZENIOWY, STRUNA GŁOSOWA, OTĘPIENIE, WPUST, CZEP, ZALANIE PAŁY, KABAŁA, TRENT, CZESALNIA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, DNA, POMIOTŁO, WĘZEŁ, WYSPA KONTYNENTALNA, POTOP, LIGA, JĘZYK ŻYWY, PINGWIN MAŁY, UTYLITARYZM, JANUSZ, SIAD TURECKI, BŁĄD, WYROŚLE, LANGUR KSIĄŻĘCY, BRZYDULA, ZAMEK, MÓZG EMOCJONALNY, PLASTYKA, POŚCIELÓWKA, PĄCZKOWCE, TYGRYSIE OKO, KAZUS, OPAKOWANIE, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, OMACNICA, OKOWITA, FURUNKULOZA, OPTYKA ELEKTRONOWA, KOMPETYCJA, FANFARZYSTA, JASTRZĘBIE OKO, BEZROBOCIE SEZONOWE, WARSTWA PODSTAWNA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, PRACOWNIK LEŚNY, TERAŹNIEJSZOŚĆ, FRANIA, AEDICULA, REGIONALISTA, UBÓJ, ZŁOTY STRZAŁ, WYWRÓCENIE SIĘ, TREN, PRZYRODNIK, PRZEKŁADNIA CIERNA, ZWARCIE SZYKÓW, GARNUSZECZEK, SAŁATA, KESON, SZTAJEREK, JEDWAB OCTANOWY, CHOCHOŁ, ODMA, CHOROBA THOMSENA, POZA, WZÓR, BLACKJACK, LINIA ŚRUBOWA, PARADOKSOGRAF, WYKŁADZINA, ŚWIATOWOŚĆ, SPEAKER, MYŚL, DIAGNOSTA, OKAP, TUBKA, STELA, KLĄTWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PEDOSFERA, OFICJEL, SPÓŁKA CICHA, RÓWNOWAGA, SZEW, OBSERWATOR, PRZODOMÓZGOWIE, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, PLAMKA FORDYCE'A, EXPRES, ANGIELSKI, KANIKUŁA, DNO OCEANICZNE, EKRAN, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, GORZELNIA ROLNICZA, SZANIEC, MYJNIA, DUSZA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, METEOROLOGIA SYNOPTYCZNA, MIKROFALÓWKA, HRABINI, TENOR DRAMATYCZNY, RYT, FALISTOŚĆ, WYBLINKA, SPRINTER, PIJAK, ŚLIZGAWICA, FAJKA, WIELKA CHOROBA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, SZYPUŁKA, DEDYKACJA, GRZEBIEŃ, ORGANISTA, ANIMAG, GENETYKA KLINICZNA, NIUCHACZ, KONSOLA, BADANIE JAKOŚCIOWE, TWARDA DUPA, KLEPISKO, OCEAN, KONIEC, UBRANIÓWKA, ZADYCHRA POSPOLITA, CIAŁO AMORFICZNE, TOR, ŻALE, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, ŻABY BEZJĘZYCZNE, LABORKA, BARIONYKS, ZAJĄC, GNIAZDO, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, BIOETYK, DRUGA CZĘŚĆ, PŁYWANIE, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, PAS, KOKSIAK, PONDERABILIA, SZYNKA, ENERGIA WIATROWA, GĄSKA WIOSENNA, KROTOCHWILA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KOCZOWNIK, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, OSTATNIA POSŁUGA, ASEKURANT, MESJANIZM, FOKSTROT, KATEGORIA GRAMATYCZNA, SOFISTA, KINETYKA CIECZY, HARD CORE, KAPILARNOŚĆ, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, UZDA, EWANGELIA, UPAŁ, POŚCIEL, ROBEREK, TRANCE, ŚCIANA, DEMENTI, OBUDOWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ANTYKOAGULANT TOCZNIA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, LODOWIEC SZELFOWY, FILTR BUTTERWORTHA, BOCHENEK, KOPARKA KROCZĄCA, BIJAK, CHOROBA CSILLAGA, STRAŻ POŻARNA, FARMA, SKÓRZAK, VAT, CHĘTNY, PĘTAK, MOTYW, TURMA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, OPIEKA SPOŁECZNA, PÓJDŹKA, BASENIK, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, METODOLOGIA, ZAKUP, FARERCZYK, ANDRUS, JELITO CZCZE, PROZODIA, GONIEC, GRUPA NILPOTENTNA, ALTERNAT, CIĄŻA, LASKA, PARK PRZEMYSŁOWY, STREFA TROFOLITYCZNA, ASESOR KOLEGIALNY, ORGANIZM MODELOWY, GŁÓWKA, TEMPERATURA MROZU, DRAMA, PRZEGUB, DETALISTA, ARYTMETYKA, PALEOKLIMATOLOGIA, OSŁONICA, PUSZKA MÓZGOWA, KOKLUSZ, LAMNA, TEMACIK, ZNAMIĘ BECKERA, BAKTERIA ŚLUZOWA, RYT, CENTYGRAM, EPOKA KAMIENIA, OCIEKACZ, JĘZYK ISLANDZKI, BIJATYKA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, KREDYT ZAUFANIA, PIOTROWO, PACAN, SELENOGRAFIA, ZIMOWISKO, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, MOHER, PRAWA RĘKA, DOBROTLIWOŚĆ, ARDEN, FRYZ ARKADOWY, WARGA, KANKA, PAJĘCZYNA, RYSUNEK, KLAPA, GONDOLA, KUREK, KIJ, PRZYCZEPNOŚĆ, SERCE DZWONU, DŁUG WDZIĘCZNOŚCI, ?KAMPANIA WRZEŚNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SPRZĘTU DO NURKOWANIA, KTÓRĄ WKŁADA SIĘ DO UST, ŻEBY WCIĄGAĆ POWIETRZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SPRZĘTU DO NURKOWANIA, KTÓRĄ WKŁADA SIĘ DO UST, ŻEBY WCIĄGAĆ POWIETRZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USTNIK część sprzętu do nurkowania, którą wkłada się do ust, żeby wciągać powietrze (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USTNIK
część sprzętu do nurkowania, którą wkłada się do ust, żeby wciągać powietrze (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SPRZĘTU DO NURKOWANIA, KTÓRĄ WKŁADA SIĘ DO UST, ŻEBY WCIĄGAĆ POWIETRZE sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - CZĘŚĆ SPRZĘTU DO NURKOWANIA, KTÓRĄ WKŁADA SIĘ DO UST, ŻEBY WCIĄGAĆ POWIETRZE. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast