PRZEPIS PRAWA, KTÓRY JEST POWSZECHNIE ŁAMANY, A APARAT PAŃSTWOWY NIE WSZCZYNA ŻADNYCH KROKÓW, ŻEBY DOPROWADZIĆ DO JEGO EGZEKWOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MARTWE PRAWO to:

przepis prawa, który jest powszechnie łamany, a aparat państwowy nie wszczyna żadnych kroków, żeby doprowadzić do jego egzekwowania (na 11 lit.)MARTWY PRZEPIS to:

przepis prawa, który jest powszechnie łamany, a aparat państwowy nie wszczyna żadnych kroków, żeby doprowadzić do jego egzekwowania (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEPIS PRAWA, KTÓRY JEST POWSZECHNIE ŁAMANY, A APARAT PAŃSTWOWY NIE WSZCZYNA ŻADNYCH KROKÓW, ŻEBY DOPROWADZIĆ DO JEGO EGZEKWOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.865

PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, OSOBA FIZYCZNA, KOWALNOŚĆ, CHUJ, OFIAKODON, PIECUCH, BALON PILOTOWY, ZWIASTUN, KOZOJEBCA, PITU-PITU, ZBIERACZ, OSTROSŁUP FOREMNY, WODOREK, HEREZJA, CHLORYN, PIÓRNIK, IZBA, IDEALNOŚĆ, ZACNOŚĆ, ASFALT, BEZCELOWOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, STANOWISKO, MURMAŃSK, JĘZYKI BANTU, SPRZEDAWCZYK, NARÓD WYBRANY, PERILLA ZWYCZAJNA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PODJAZD, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, TRYL, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, LOTNY FINISZ, FOTOGRAM, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KRAJANKA, SERCÓWKA, C, DAR, EMERYTURA POMOSTOWA, PREPARAT CHEMICZNY, PROSTA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, DWUPRZODOZĘBOWCE, CIENISTKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, SLALOMISTA, TRAMPKARZ, PRZYBYSZKA, PIESZCZOCH, PORZĄDNOŚĆ, BATALION RADIOTECHNICZNY, ILUZJA PIENIĄDZA, STALMACH, WYPRAWKA, CHODNICZEK, IMPRESJONISTA, RUCH, ŁAMAGA, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, ODPŁATA, ZNACZNIK, PR, HAMULCOWY, TATUAŻ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, AMBASADORKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, SZARIAT, ANALIZATOR POLOWY, ROZBRATEL, MAKAK JAPOŃSKI, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, FIGHTERKA, AKSAMITNOŚĆ, OUTLIER, ZSYP, BIZON LEŚNY, MINA, ZDUN, MAGISTERIUM, KORAL MADREPOROWY, POZOSTAŁOŚĆ, RETMAN, ASKEPTOZAUR, PRZAŚNOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, WŁOSKOŚĆ, EISEGEZA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, SZTUBACKOŚĆ, BODZIEC PODPROGOWY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, KREMOGEN, MIŚ, KANGUROWATE, CZARNUCH, NASŁUCHOWIEC, PRAWO KARNE, JELITO PROSTE, DURNOŚĆ, STYLIZACJA, OWOC ZŁOŻONY, SŁODOWNIK, KOREKTA DRUGOSTRONNA, TERPEN, PRAGMATYCZNOŚĆ, KONTRDEMONSTRACJA, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, OKUCIE, ROOIBOS, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, NUMER, APRETURA, DOBRO PRAWNE, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, KREW, CARGO, NOWA MIOTŁA, MISJA MEDIACYJNA, NÓW, DZIESIĘCINA SNOPOWA, UPARTOŚĆ, OTCHŁAŃ, GEOGRAFIA ROŚLIN, TEREN ZAMKNIĘTY, ODSŁONIĘCIE, STARY WYŻERACZ, XENON, ORIJA, SIŁA DOŚRODKOWA, PRZYCHYLNY WIATR, GNOJOWNIK, PLACEK, KOLOR LUKOWY, IZOTERMICZNOŚĆ, BACZEK, GOŁOGŁOWY, OSZCZĘDNOŚĆ, GRUCZOŁ MLECZNY, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, ODKRYTY SZACH, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, ŚWIĘCENIA, KURIA DIECEZJALNA, EKSPERT, GAMEPLAY, POSIADACZ ZALEŻNY, TRWAŁOŚĆ, ZASŁUŻONY, KUMA, PCHEŁKI, EKSPRES DZBANKOWY, ŁAD, NERW UDOWO-GOLENIOWY, WYZWOLICIEL, JEŻYNA POPIELICOWA, PIĘCIORNIK NISKI, NAPOLEONIZM, RELACJA BINARNA, OMNIPOTENCJA, SINGIEL, KC, WETERAN WOJENNY, MARTWY PUNKT, SYNERGIZM, SUBWOOFER PASYWNY, GŁOŚNIK OTWARTY, KURATOR, KLAPA, CZYSTY STRZAŁ, CYSTOSTOMIA, POTOCYZM, ALFA-BLOKER, MISTRZ MURARSKI, PIĘCIOBOISTA NOWOCZESNY, DEBILNOŚĆ, CZERPARKA, POWYWRACANIE, MOC WYTWÓRCZA, ANFELTKA ZŁOŻONA, USŁUGA SPOŁECZNA, ŚWIDER, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PODWIECZÓR, SZLAK METABOLICZNY, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, PĘPEK, PLEBEJUSZ, WOLNOŚĆ, INŻYNIER, MATERIALIZM, ALLEGRETTO, GLINIASTOŚĆ, ZASTÓJ, KRET EUROPEJSKI, SMOK, TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA, DEINSTALACJA, ŚLIZG, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, HIEROFANT, STARY LIS, OBSZAR, LUNONAUTA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, DOWÓD RZECZOWY, ZŁODZIEJ, ZAPCHANIE DZIURY, MAKROKIERUNEK, OWAL CASSINIEGO, WOLNY RYNEK, SKRZELOPŁYWKA BAGIENNA, PSEUDOBIELICA, STAN USTALONY, ANONIMOWOŚĆ, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, PRAWO MAGDEBURSKIE, PRZYCZÓŁEK, EKSKLAWA, MORDENT, PĘTLARZ, WOJAK, MARSZ, TELEWIZJA REPERTUAROWA, WIEŚ, EUROCZEK, ILUMINATOR, KARCZMA, POWIĘŹ, TRUP, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, WIERNY, SONDA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ALUZJA, STRYJ, COACH, CUDACTWO, CZYNSZ WOLNY, DIODKA, GLEBA KOPALNA, CHUDOŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, OBROŻA, MITYCZNOŚĆ, NIEPIŚMIENNOŚĆ, LANDARA, STOPA, BRUTALIZM, TEZA, CHLUBNOŚĆ, TYTOŃ, ERYTROCYT, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, OCZYSZCZALNIK, SECESJONISTA, KRYSZNAIZM, CHROPAWOŚĆ, TAPIR KORDYLERYJSKI, DESKRYPCJA OKREŚLONA, BROŃ CHEMICZNA, KOMIK, ASYSTENTKA, PŁETWA, GŁOSKA PREPALATALNA, WOKALISTA, RYBA, TURANISTA, ALDOKSYM, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, DINGS, LATIMERIA, GŁOŚNIK DYNAMICZNY, APOKRYFICZNOŚĆ, NUMERATOR, DOKTOR KOŚCIOŁA, UKŁAD MINIMALNY, SFIGMOMANOMETR, LOGOWANIE, LYGODIUM PALMIASTE, SZKLISTOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, ANORMALNOŚĆ, KARP KRÓLEWSKI, JĘZYK ŻYWY, DODATEK KOMPENSACYJNY, LITOŚCIWOŚĆ, MACIERZYSTOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, ŻART, ?OSŁABIACZ PODRZUTU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.865 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEPIS PRAWA, KTÓRY JEST POWSZECHNIE ŁAMANY, A APARAT PAŃSTWOWY NIE WSZCZYNA ŻADNYCH KROKÓW, ŻEBY DOPROWADZIĆ DO JEGO EGZEKWOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEPIS PRAWA, KTÓRY JEST POWSZECHNIE ŁAMANY, A APARAT PAŃSTWOWY NIE WSZCZYNA ŻADNYCH KROKÓW, ŻEBY DOPROWADZIĆ DO JEGO EGZEKWOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MARTWE PRAWO przepis prawa, który jest powszechnie łamany, a aparat państwowy nie wszczyna żadnych kroków, żeby doprowadzić do jego egzekwowania (na 11 lit.)
MARTWY PRZEPIS przepis prawa, który jest powszechnie łamany, a aparat państwowy nie wszczyna żadnych kroków, żeby doprowadzić do jego egzekwowania (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MARTWE PRAWO
przepis prawa, który jest powszechnie łamany, a aparat państwowy nie wszczyna żadnych kroków, żeby doprowadzić do jego egzekwowania (na 11 lit.).
MARTWY PRZEPIS
przepis prawa, który jest powszechnie łamany, a aparat państwowy nie wszczyna żadnych kroków, żeby doprowadzić do jego egzekwowania (na 13 lit.).

Oprócz PRZEPIS PRAWA, KTÓRY JEST POWSZECHNIE ŁAMANY, A APARAT PAŃSTWOWY NIE WSZCZYNA ŻADNYCH KROKÓW, ŻEBY DOPROWADZIĆ DO JEGO EGZEKWOWANIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZEPIS PRAWA, KTÓRY JEST POWSZECHNIE ŁAMANY, A APARAT PAŃSTWOWY NIE WSZCZYNA ŻADNYCH KROKÓW, ŻEBY DOPROWADZIĆ DO JEGO EGZEKWOWANIA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x