OKRĘT WOJENNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ESKORTOWANIE STATKÓW I KONWOJÓW, ICH OCHRONA PRZED ATAKAMI SIŁ WROGA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKRĘT ESKORTOWY to:

okręt wojenny, którego zadaniem jest eskortowanie statków i konwojów, ich ochrona przed atakami sił wroga (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRĘT WOJENNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ESKORTOWANIE STATKÓW I KONWOJÓW, ICH OCHRONA PRZED ATAKAMI SIŁ WROGA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.579

PRZEPUST, PŁONNOŚĆ, WALEC PARABOLICZNY, ŁAGODNOŚĆ, KIEP, KOMANDYTARIUM, SZEREG FUNKCYJNY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ZWARA, WYMIANA GAZOWA, DZIECINNOŚĆ, SUCHAREK, TRASZKA GÓRSKA, WESTERN, REISEFIEBER, FEMINIZM, WYRAZISTOŚĆ, TOŁUMBAS, ZAJĄCZEK, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, CYKL GRANICZNY, WARSZTAT STRATEGICZNY, ELEKTROFON, POPĘDLIWOŚĆ, WIZUALNOŚĆ, ARANŻACJA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, POZYTRON, WANIENKA, PRASSAKI, ARCHEOLOGIA, WAŁECZEK, MARKETING SKOJARZENIOWY, MECHANIKA STATYSTYCZNA, ROOIBOS, NOSICIEL, EUROPEJSKOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PORTFEL, ZMYŚLNOŚĆ, ZWODNICZOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, NADNATURALNOŚĆ, RODZINA NIEPEŁNA, LOTNICTWO, LIQUID, RULETKA, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, UNIWERSYTET, DIDGERIDOO, KOPUŁKA, PRZEWÓD PŁASKI, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CUDZOŚĆ, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, POSZLAKA, EISEGEZA, SĄD KONIECZNY, PUSTYNNICA KATOLICKA, AMPUTACJA, TOY, BALON, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, STYLISTKA, MODRASZEK ORION, KRAKÓW, STUDIO FOTOGRAFICZNE, OWRZODZENIE PIERWOTNE, OCHRONA, ETYMOLOGIA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, RELATYWIZM MORALNY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KONTRDEMONSTRACJA, TUBA, IDIOTYCZNOŚĆ, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WIEŻA ZEGAROWA, POZYTYWNOŚĆ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, LAPAROSKOPIA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, BELLADONA, PRĘDKOŚĆ GRANICZNA, IKRA, HOMINIDY, PRZEWODNICA, OCHRONA REZERWATOWA, SYMETRALNA, OPOŁEK, TOLERASTIA, IMPULSYWNOŚĆ, REKIN, WIEŻA CIŚNIEŃ, PROSZEK DO PIECZENIA, PROMIENNOŚĆ, ZGRZEBŁO, NOCEK WĄSATY, SYSTEM RZECZOWY, DATARIA, KODOWANIE SIECIOWE, KOD, ŁAMACZ LODU, NIELOTNOŚĆ, CHOCHOŁ, CECHA PODZIELNOŚCI, ISLAM, NAUKI O ZIEMI, SERWETKA, NAZWA ZBIOROWA, OCET, PRACOHOLIK, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, SZACHY SZYBKIE, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, UPOŚLEDZONY, TEORIA POTENCJAŁU, STAROŚĆ, NIESTATECZNOŚĆ, ZAJOB, FROTKA, REALIZM, BIURO PODAWCZE, WĘDRÓWKA DUSZ, SUBSYSTENCJA, PUNKT APTECZNY, MISKA SOCZEWICY, PÓŁWYSEP, GALEAS, GLINIASTOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, BEHAIM, BINOKLE, MĄTEWKA, POSŁANNIK, ŻYWOŚĆ, ZACNOŚĆ, TANCERZ CHARAKTERYSTYCZNY, INWOLUCJA, BIEGUN, CHOROBA REUMATYCZNA, OFIARA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, KARTOGRAFIA, METAMORFIZM, HEMATOFAGIA, KRUSZARNIA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, OBSESYJNOŚĆ, TRZĘŚLIKOWCE, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, DYSKRYMINACJA, GLADIUS, PLAFON, SZEŚCIAN, KOHEZJA, JĘZYKI TURAŃSKIE, RUSIN, PORONIENIE NAWYKOWE, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, RESZTKA, DOMNIEMANIE, WPŁYWOWOŚĆ, FUNKCJA ADDYTYWNA, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, TORPEDOWIEC, SEKSUOLOGIA, SPŁATA BALONOWA, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, KARAMBOL, EGZAMIN KWALIFIKACYJNY, SEKSISTOWSKOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, ONOMASTYKA, MIESZKANIE LOKATORSKIE, JURNOŚĆ, WINNICKI, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, PSI GRZYB, ZESPOLENIE, BABINIEC, GNIAZDKO, ŹRÓDŁO, EMALIA, HIV, LOTNICTWO WOJSKOWE, BRAT KRWI, JĘCZMIEŃ, PIJUS, FOKBRAMWANTY, PRAWO HOOKE’A, LUGIER, ZERO BEZWZGLĘDNE, METAL NIEŻELAZNY, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, PODWIELOKROTNOŚĆ, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, MASA, SCHRONISKO, KWARC MLECZNY, AZATIOPRYNA, DRĄG TŁOKOWY, PRZERABIACZ, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE, WYRĘBA, WSPÓLNOŚĆ, WAFEL, UNIKATOWOŚĆ, WARTOWNIK, FILTR CZEBYSZEWA, TAKTYCZNOŚĆ, TWÓR, KSIĘGA INWENTARZOWA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, OBRÓT PRAWNY, LEGITYMISTA, LAGUNA, MONTAŻYSTA, WOAL, MODEL, SPRAWNOŚĆ, FRYGOWIE, CHALKOGRAFIA, KOLKA JELITOWA, TAMARYND, CHEMEX, KOBIECOŚĆ, MONITOR, KYD, MOROWE POWIETRZE, TEFLON, FAŁSZYWOŚĆ, KOŚĆ, TRIANGULACJA, OOLOGIA, JAPOŃSKOŚĆ, KOMPARATYSTYKA, DEFENSYWNOŚĆ, LICZNIK PRĄDOWY, ALTEMBAS, ILOCZYN WEKTOROWY, CEREMONIA ZAPACHOWA, WĄTŁOŚĆ, MOL, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, SEROCZEŃ, GEOLOGIA STRUKTURALNA, NOTORYCZNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, EPISKOPALIZM, BŁĘKITNE HEŁMY, MARYNISTYKA, HIPERAKUMULACJA, WOLA BOŻA, NEBULIZATOR, DYWANOKSZTAŁTNE, BIAŁA NĘDZA, KOMORA PŁYWAKOWA, BAJKAŁ, ŚMIERDZIEL, SIŁA ODŚRODKOWA, EGZEMPCJA WOJSKOWA, SPACJA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, POGODNOŚĆ, BRUTALIZM, DECYZJA OPTYMALNA, LEJ DEPRESYJNY, AMALGAMAT, CRACK, WYTWÓRSTWO, PRAWORZĄDNOŚĆ, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, ŁOPATKA, HALLOTRON, LAMNOWATE, POLIMORFIZM, OPERATOR UNITARNY, FIGIEL, ASYSTENTKA, WYGASZACZ, POTNIK, ZAKON KLAUZUROWY, KAWAŁ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, GRAJCAR, KORWETA, JĘZYKI BANTU, WARTOŚĆ, MIEJSCOWA, PIERDOŁA SASKA, PATRZAŁKI, PANŚWINIZM, ?POLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.579 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRĘT WOJENNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ESKORTOWANIE STATKÓW I KONWOJÓW, ICH OCHRONA PRZED ATAKAMI SIŁ WROGA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRĘT WOJENNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ESKORTOWANIE STATKÓW I KONWOJÓW, ICH OCHRONA PRZED ATAKAMI SIŁ WROGA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKRĘT ESKORTOWY okręt wojenny, którego zadaniem jest eskortowanie statków i konwojów, ich ochrona przed atakami sił wroga (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKRĘT ESKORTOWY
okręt wojenny, którego zadaniem jest eskortowanie statków i konwojów, ich ochrona przed atakami sił wroga (na 14 lit.).

Oprócz OKRĘT WOJENNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ESKORTOWANIE STATKÓW I KONWOJÓW, ICH OCHRONA PRZED ATAKAMI SIŁ WROGA sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - OKRĘT WOJENNY, KTÓREGO ZADANIEM JEST ESKORTOWANIE STATKÓW I KONWOJÓW, ICH OCHRONA PRZED ATAKAMI SIŁ WROGA. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

x