RADIACYJNE UTRWALANIE ŻYWNOŚCI - METODA KONSERWACJI ŻYWNOŚCI POLEGAJĄCA NA WYSTAWIENIU JEJ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄ UNIESZKODLIWIENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻYWNOŚCI DROBNOUSTROJÓW, WIRUSÓW I OWADÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IRRADIACJA to:

radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IRRADIACJA

IRRADIACJA to:

jedno ze złudzeń optycznych, które polega na tym, że jasne lub błyszczące przedmioty oglądane na ciemnym tle wydają się większe (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

promieniowanie bólu, przeniesienie się ośrodka odczuwania bólu poza miejsce dotknięte uszkodzeniem tkanki (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

irradiancja - w radiometrii strumień promieniowania na jednostkę powierzchni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w fizjoterapii: przekazywanie napięcia mięśniowego z silniejszych grup mięśniowych na słabsze, pobudzanie słabszych mięśni (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

przenośnie: promieniowanie, oddziaływanie jednego wyrazu lub pojęcia na inne, prawdopodobny mechanizm powstawania metafor i poetyckich użyć języka (na 10 lit.)IRRADIACJA to:

w psychologii: rodzaj asocjacji, przenoszenie pewnych emocji na kogoś lub coś na podstawie skojarzenia (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RADIACYJNE UTRWALANIE ŻYWNOŚCI - METODA KONSERWACJI ŻYWNOŚCI POLEGAJĄCA NA WYSTAWIENIU JEJ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄ UNIESZKODLIWIENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻYWNOŚCI DROBNOUSTROJÓW, WIRUSÓW I OWADÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.685

RZADKOŚĆ, OBIJACZKA, PLATAN, PUSZKA, LANDSKNECHT, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, CHAOS, KALIPSO, WYPRYSK POTNICOWY, MNOŻNIK LAGRANGE’A, NOUMENON, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, CYKL MIESIĘCZNY, FAZA, PIĘKNOŚĆ, PRALUDZIE, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, OBŁOK SREBRZYSTY, CYKL POETYCKI, CHART, RÓJKA, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, NIEKONSEKWENCJA, ZWODNICZOŚĆ, AMYLOFAGIA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, PRZYCZEPNOŚĆ, LANSJER, KLINOPIROKSEN, SEJSMOAKUSTYKA, WYŚCIG SZCZURÓW, ARYTMETYZACJA, POKŁAD DOLNY, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, KOMPETYCJA, KRYKIET, MIESZALNOŚĆ, DROGA KOŁOWA, CINEREA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, PADOK, SIEDZISKO, PSYCHOLOGIA, SZAL, RADIOBIOLOGIA, MONTAŻ, TEKST, GEOGRAFIA, TRÓJKĄT, KONKURS ŚWIADECTW, SERM, MONOCUKIER, OSŁONICE, GITARA AKUSTYCZNA, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ANTYCHOLINERGIK, ŚLAD PAMIĘCIOWY, TWIST, DZIDA, BARCZATKOWATE, KOGNITYWIZM, SĘDZIA KALOSZ, JĘZYK ALEUCKI, SZARY RYNEK, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, PARTIA WIEDEŃSKA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, BIAŁY ROSJANIN, MUSZTARDA, ZATRZYMANIE, TOLERASTIA, PRZEMYSŁ, PRZEBITKA, HASŁO, GRUPA ILORAZOWA, WIDMO ABSORPCYJNE, POJAZD SAMOCHODOWY, CROSSING-OVER, CZERKIESKA, CZKAWKA, KOTWICA, FIBROMIALGIA, BŁONKÓWKI, EROZJA WĄWOZOWA, CYNGIEL, TUNEL, BRYZG, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KŁUSAK ROSYJSKI, PINAKOID, CYGAN, CERAMIKA, B, ASTROLOGIA, PIÓRNIK, NAPĘD HYDRAULICZNY, OKRZECZOWATE, WYCZUCIE, KANION PODMORSKI, TUNDRA, KINO DROGI, BAR, CZYNNIK ONKOGENNY, NIEBACZNOŚĆ, KONSTRUKCJA SOCHOWA, BIOSFERA, CIERNIOPLĄT, WOJOWNICZOŚĆ, TYLCZAK ŁUKOWY, WIDOWNIA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, WCIĄGARKA, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, ZBIÓR, NIDERLANDZKI, DESZCZOCHRON, IZOMORFICZNOŚĆ, KEKANIE, KANIKUŁA, FORTALICJA, PERŁA URIAŃSKA, STOLICA, SPLĄTANIE, LĘG, GASTRONOMIK, SENAT, POJAZD KONNY, CHWYT PONIŻEJ PASA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GERIATRIA, GRZEBIENIARZ, CZUWANIE, OBSYPISKO, MADISON, DWUWIERSZ, KANISTER, SZKŁO LABORATORYJNE, WAŁECZEK, KANAŁ BURZOWY, PIĘCIOBÓJ, LATAWIEC, BIURO LUSTRACYJNE, ROBOTA, PŁYNNOŚĆ, ZAKRES ZNACZENIOWY, POLECENIE POCZTOWE, MIGLANC, ROZPLOT HOMOMORFICZNY, PRZEPRAWA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, AKWAWITA, POPYCHADŁO, NAJEBANIE SIĘ, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, PLANETA TYPU JOWISZ, CZARA, ARCHITEKT WNĘTRZ, HUMOR, LEK PRZECIWWIRUSOWY, KUPRÓWKA, KIUR, MANTYLA, PRZEJEZDNA, OPAS, RADIOTELESKOP, BOCIAN, POMYSŁOWOŚĆ, POTWORKOWATOŚĆ, GRUPA KETONOWA, GRZECH CIĘŻKI, BAJKA TERAPEUTYCZNA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, DEFLAGRACJA, SNOBISTYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, DIPOL ZAŁAMANY, ŻĄDŁÓWKI, SKOK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, MOTYWIK, ARCHEOLOGIA, TERRARYSTA, ASEKURANT, PORA GODOWA, FEININGER, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, OZIMINA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, GOŚCIU, TĘŻYCZKA, VALLA, ZAUROZUCH, POWIJAKI, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, FILM SZPIEGOWSKI, STYL IZABELIŃSKI, RÓŻNICA, KRÓTKI METRAŻ, KONIUSZEK SERCA, SIODLARSTWO, ŚWIECOWANIE USZU, DYREKCJA, DIDŻEJ, WETERYNARIA, JĘZYK FRYZYJSKI, EUKRYT, BAKTERIA GNILNA, WYŚWIETLARNIA, PŁYTA PILŚNIOWA, AUTORADIOGRAFIA, WIETRZENIE SOLNE, AMFIBIA, ZJAWISKO KERRA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, JUSZNICA, ODKŁACZACZ, GRUSZA, TRUSIA, PŁYTA KONTYNENTALNA, MIĘSO, PLUJKA, ZDUN, REJON, SPLOT, PEDOGENEZA, EUTANAZJA, KREDKA OŁÓWKOWA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, OPERATOR UNITARNY, KOMUNIA ŚWIĘTA, TRAFIKA, LICHWA, ODCZYN ZAPALNY, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, GRA SINGLOWA, LANTANOWIEC, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MISIAK, FALA, SYNERGIZM, ZMARTWIENIE, STROIK PODWÓJNY, SZKODNIK, LEŃ, DRYL, GLIKOGENOZA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, KOMA, PAMIĘTNIK, SMOCZEK, ROZRABIACZ, EFEKT PRIMAKOFFA, DEGRADACJA, CZEK BEZ POKRYCIA, KARKAS, KOMORA, ROZPAD, PROWENIENCJA, STRUNA, BŁONA SUROWICZA, BATERIA AKUMULATOROWA, BATERIA ANODOWA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, PRZEŚMIECHY, GAWOT, PRZEPRÓCHA, SKAŁA MACIERZYSTA, KWASÓWKA, NAMYSŁ, STRUKTURALISTKA, PERKOZEK, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, PLECHOWIEC, SOKOLE OKO, FILOLOGIA ROSYJSKA, FLĄDRA, DZIEWCZĘCOŚĆ, MILOWY KROK, DZBANEK DO ŚMIETANY, OZONOTERAPIA, OCZYSZCZALNIK, OŚLICA BALAAMA, WODOTRYSK, UCISK, DWUBÓJ KLASYCZNY, KANCELISTA, KWASICA MEWALONIANOWA, WYWÓZ, STAN PSYCHICZNY, SHONEN-AI, GONIOMETRIA, BOGRACZ, DRĄGOWINA, ?WYRÓB CUKIERNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RADIACYJNE UTRWALANIE ŻYWNOŚCI - METODA KONSERWACJI ŻYWNOŚCI POLEGAJĄCA NA WYSTAWIENIU JEJ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄ UNIESZKODLIWIENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻYWNOŚCI DROBNOUSTROJÓW, WIRUSÓW I OWADÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RADIACYJNE UTRWALANIE ŻYWNOŚCI - METODA KONSERWACJI ŻYWNOŚCI POLEGAJĄCA NA WYSTAWIENIU JEJ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄ UNIESZKODLIWIENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻYWNOŚCI DROBNOUSTROJÓW, WIRUSÓW I OWADÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IRRADIACJA radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IRRADIACJA
radiacyjne utrwalanie żywności - metoda konserwacji żywności polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów (na 10 lit.).

Oprócz RADIACYJNE UTRWALANIE ŻYWNOŚCI - METODA KONSERWACJI ŻYWNOŚCI POLEGAJĄCA NA WYSTAWIENIU JEJ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄ UNIESZKODLIWIENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻYWNOŚCI DROBNOUSTROJÓW, WIRUSÓW I OWADÓW sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - RADIACYJNE UTRWALANIE ŻYWNOŚCI - METODA KONSERWACJI ŻYWNOŚCI POLEGAJĄCA NA WYSTAWIENIU JEJ NA DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO, KTÓREGO WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄ UNIESZKODLIWIENIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŻYWNOŚCI DROBNOUSTROJÓW, WIRUSÓW I OWADÓW. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast