PRZEWLEKŁA (TRWAJĄCA PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĄCE) IDIOPATYCZNA CHOROBA PRZEWODU POKARMOWEGO O CHARAKTERZE CZYNNOŚCIOWYM CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA I ZABURZENIAMI RYTMU WYPRÓŻNIEŃ, NIEUWARUNKOWANA ZMIANAMI ORGANICZNYMI LUB BIOCHEMICZNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KATAR KISZEK to:

przewlekła (trwająca przez co najmniej trzy miesiące) idiopatyczna choroba przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym charakteryzująca się bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień, nieuwarunkowana zmianami organicznymi lub biochemicznymi (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KATAR KISZEK

KATAR KISZEK to:

biegunka, rozwolnienie (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWLEKŁA (TRWAJĄCA PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĄCE) IDIOPATYCZNA CHOROBA PRZEWODU POKARMOWEGO O CHARAKTERZE CZYNNOŚCIOWYM CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA I ZABURZENIAMI RYTMU WYPRÓŻNIEŃ, NIEUWARUNKOWANA ZMIANAMI ORGANICZNYMI LUB BIOCHEMICZNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.770

PARSĘTA, DROGI ODDECHOWE, CHOROBA CSILLAGA, NADWYŻKA, STOPIEŃ, WIGILIA, OCTAVIA, DEFERENT, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, FORMACJA, MELINA, CZARNA LISTA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, KOMBUCZA, SZWOLEŻER, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, PAPROTNICA GÓRSKA, WIBRACJA LABILNA, HURTNICA ZWYCZAJNA, ZAWIERUCHA, LIŚCIEŃ, POKRYWA, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, SPOWINOWACONY, OSAD ABYSSALNY, PRZEBÓJ, UCHWYT ODCIĄGOWY, MIĘSOŻERCA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, SYNOD, KRZYWA ELIPTYCZNA, ŻARŁOK, PUSTA STRUNA, PALIUSZ, KANU, CHYTROŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, KRZYŻMO, USTRÓJ, DROŻDŻE, PROFESJA, KANAPKA, PUSTELNIA, KAPISZON, OPTYKA GEOMETRYCZNA, PROBLEMISTYKA, KATOLICKOŚĆ, NASTAWA, ŻABA LEOPARDOWA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, OPĘTANY, RUMIANEK, RASOWOŚĆ, PAPROĆ, MAREMMANO, TRÓJCA ŚWIĘTA, PRZECINACZ, CHAŁWA, IDEALISTKA, PÓŁSIOSTRA, LATARNIA UMARŁYCH, MYDELNICZKA, BRUKSELA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, KRATA, PŁATEW, PRZEWOŹNIK, CHOROBA PAGETA, OBERLANDER, FLOKUŁY, SYFON, OBRONA, SELEKCJA, PARTIA WŁOSKA, GOSPODARKA WODNA, OBYWATELKA, BEZDNO, PROTOLOGIA, PALPACJA, ŻAGIEL, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, DERESZ, TELEROTAMETR, IDIOM, PIERWSZY, PRYMITYW, ANGIELKI, NIERZĄDNICA, ŻABKA, BENGALSKI, SPÓŁKA CICHA, OCZOJEBKA, ROZŁOGI, KAMIENNE SŁOŃCE, TOŁHAJ, PRZYRODOZNAWCA, DRAWIDYJSKI, KRYZA, ZAWŁOKA, KOREK, SZRAPNEL, STRUMIEŃ, EKIPA, WYRÓB MEDYCZNY, ANALIZA WARIANCJI, KONWERSJA, ŻABA KRZYKLIWA, ALARM, KOZACZKA, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, OBLIGACJA MUNICYPALNA, GRANICA PAŃSTWA, ROZPADLINA, SYSTEM PRZYPOROWY, GRZBIET KSIĄŻKI, FALKA, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, CHWYTNIK, CIĘTOŚĆ, RYTUAŁ, KRÓTKI RÓG, MANEŻ, TEKA, ESENSJA, JĘZYK LODOWCOWY, JAŁOWIEC CHIŃSKI, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, BALON, BÓBR EUROPEJSKI, MATERIAŁ SKALNY, EMANUEL, PASTEL, PRYSKAWKA, KLASTER DYSKOWY, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, BAZA TRANSPORTOWA, KLOPSIK, BEZGŁOŚNOŚĆ, CHRONICZNOŚĆ, SUW, HARCAP, KARBUNKUŁ, TYTUŁ WYKONAWCZY, PEŁNOMOCNICTWO, AURORACERATOPS, ATASZAT, CHIŃSKI, NERD, RUDBEKIA BŁYSKOTLIWA, HORMON PŁCIOWY, FIGURA SŁÓW, PODKOWIEC MAŁY, REINKARNACJA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, CZYREŃ, SKRAJNOŚĆ, MODEL, WOW, DOM JEDNORODZINNY, KOŃ TROJAŃSKI, KOLEŚ, CZŁONEK, SURFER, GNUŚNOŚĆ, PASKUDA, GABINECIK, NEBULIZACJA, LEJNIA, OPARY, FLAKI, KOMISUROTOMIA, ORBITAL, CIELICZKA, ZŁOM, KOLUR, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, KAMIONKA, RUSAŁKA, SZEREG HOMOLOGICZNY, DUSZA, WZW D, ZAWODOWIEC, AEDICULA, CHIMICHANGA, ŻWAWOŚĆ, SZTUCZNE ŻYCIE, PRZEKAŹNIK, KOSZULKA, PUCHAR, WYWROTNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, GRANAT, PROMIENIOWANIE, HYDRORAFINACJA, MICRA, CEDZIDŁO, KOŚĆ ŁZOWA, WYKŁAD, SZUWAR KŁOCIOWY, DRESSING, CYPRYŚNIK BŁOTNY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WYKRÓJ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, ORTOPTYSTA, BEZPARDONOWOŚĆ, POJAZD ZAPRZĘGOWY, COLA, ZATOROWOŚĆ, TEATR, KONWENCJA TURYSTYCZNA, RYNEK PODSTAWOWY, PLANETA SKALISTA, ZŁOŻE GRUNTOWE, SUPERTOSKAN, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, OWCA FRYZYJSKA, KOK, ZAŚLEPIENIE, ZBROJOWNIA, FASOLA, SUTANELA, KOREKTA DRUGOSTRONNA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ARENDA, MATERIAŁ, ADAPTER CUMOWNICZY, AKROPOL, SYSTEM AUTONOMICZNY, WIĘZADŁO OBŁE, STÓŁ, DENIALIZM, SZALENIEC, WYWÓZKA, OSIEMDZIESIĄTKA, KRUCJATA, WYZNAWCA, RYTON, FALA, OSPAŁOŚĆ, SMART, CHARAKTER, ŻÓŁW MALOWANY, FAZA, JAMA, ŁAZARZ, WIDMO SYGNAŁU, ZDOBYWCA, DYSZEL, LIGNINA, IDIOSYNKRAZJA, OBŁĘK, ŻAGIEL REJOWY, JĘZYK MIGOWY, DOZNANIE, OLIFANT, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, EWOLUCJA, PROMIEŃ, WŁÓKNO, PIENIĄŻEK, KAPALIN, WITRYNA, OSAD EOLICZNY, JAPONICA, FALKA COIFLET, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, IBERYSTYKA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PICA, MONIT, SZPITAL ZAKAŹNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, STOSUNEK UMOWNY, WYMIOCINY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, POSTĘPOWANIE, ANKSJOGENIK, GLORIETA, WŁOSKI, CZUB, PIRANIOWATE, URBANIZACJA, PŁYTA OCEANICZNA, ELEKTRODA KALOMELOWA, REGENERATOR, POBYT CZASOWY, SEJSMOMETRIA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, DOM AUKCYJNY, RYT, SEMITYSTA, ARYSTARCH, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ?PRÓBA GENERALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.770 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWLEKŁA (TRWAJĄCA PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĄCE) IDIOPATYCZNA CHOROBA PRZEWODU POKARMOWEGO O CHARAKTERZE CZYNNOŚCIOWYM CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA I ZABURZENIAMI RYTMU WYPRÓŻNIEŃ, NIEUWARUNKOWANA ZMIANAMI ORGANICZNYMI LUB BIOCHEMICZNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWLEKŁA (TRWAJĄCA PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĄCE) IDIOPATYCZNA CHOROBA PRZEWODU POKARMOWEGO O CHARAKTERZE CZYNNOŚCIOWYM CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA I ZABURZENIAMI RYTMU WYPRÓŻNIEŃ, NIEUWARUNKOWANA ZMIANAMI ORGANICZNYMI LUB BIOCHEMICZNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KATAR KISZEK przewlekła (trwająca przez co najmniej trzy miesiące) idiopatyczna choroba przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym charakteryzująca się bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień, nieuwarunkowana zmianami organicznymi lub biochemicznymi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KATAR KISZEK
przewlekła (trwająca przez co najmniej trzy miesiące) idiopatyczna choroba przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym charakteryzująca się bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień, nieuwarunkowana zmianami organicznymi lub biochemicznymi (na 11 lit.).

Oprócz PRZEWLEKŁA (TRWAJĄCA PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĄCE) IDIOPATYCZNA CHOROBA PRZEWODU POKARMOWEGO O CHARAKTERZE CZYNNOŚCIOWYM CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA I ZABURZENIAMI RYTMU WYPRÓŻNIEŃ, NIEUWARUNKOWANA ZMIANAMI ORGANICZNYMI LUB BIOCHEMICZNYMI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PRZEWLEKŁA (TRWAJĄCA PRZEZ CO NAJMNIEJ TRZY MIESIĄCE) IDIOPATYCZNA CHOROBA PRZEWODU POKARMOWEGO O CHARAKTERZE CZYNNOŚCIOWYM CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ BÓLAMI BRZUCHA I ZABURZENIAMI RYTMU WYPRÓŻNIEŃ, NIEUWARUNKOWANA ZMIANAMI ORGANICZNYMI LUB BIOCHEMICZNYMI. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

x