DRĄG DO PRZYCISKANIA SIANA, ZBOŻA, TRAWY NA WOZIE LUB DO NOSZENIA CIĘŻARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAWĘŻ to:

drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 5 lit.)PAWIĄZ to:

drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAWĘŻ

PAWĘŻ to:

jeden ze sposobów zakończenia rufy statku wodnego w części nawodnej; pawęż stanowi płaszczyznę prostopadłą lub lekko pochyłą do powierzchni wody (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

rodzaj tarczy w kształcie czworokąta, wysokiej (nawet do wysokości ramion dorosłego mężczyzny), z pionową wypukłością pośrodku (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

prostokątna, duża tarcza drewniana pokryta skórą lub blachą, używana przez piechotę w XIV/XVI w (na 5 lit.)PAWĘŻ to:

płaskie, zwykle pionowe zakończenie rufy jachtu lub łodzi nad linią wodną (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRĄG DO PRZYCISKANIA SIANA, ZBOŻA, TRAWY NA WOZIE LUB DO NOSZENIA CIĘŻARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.354

RAJKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, FIBRYL, KARAFKA, ZIELENICE, PRZYLŻEŃCE, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, AKADEMIA, PRZEPIS KOŃCOWY, AUDIOBOOK, SFIGMOMANOMETR, GRANATNIK, SKIPASS, ZNAK, MIŃSZCZANIN, ZWIAD, TOKSYNA SINICOWA, ŁADOWARKA, OGIEŃ KRZYŻOWY, MYŚLISTWO, POJAZD ZAPRZĘGOWY, MARTWOTA, KASETA, BACYTRACYNA, KLUCZ, USZKO, CZŁON OKREŚLANY, PICUŚ, PROFANATORKA, NACJA, SIÓDMY, RUBEL, RURA OGNIOWA, GRZEBIEŃ, MIEJSCE ŚWIĘTE, TŁUMACZ, OSTOJA, RZEKA EPIZODYCZNA, POŁĄCZENIE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CZARODZIEJKA, WYLICZANKA, MIKSER, CASTING, WIECHA, ŁUK, KOŁO RATUNKOWE, ROKOWANIA ZBIOROWE, GENDER, REZERWA WALUTOWA, WALKA, GREGORIANKA, EMPIRYZM, ANTYSOWIETYZM, KRYSZTAŁ, IZBA, PRZEŚWIETLENIE, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZNIECZULENIE, KUTER UZBROJONY, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, KORDON SANITARNY, OPŁATA PROLONGACYJNA, KACOWE, GAZYFIKACJA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, BIERWIONO, SALA, FAUL, BAŃKA MYDLANA, KRUŻ, TROPIK, ARANŻER, ZAJAD, LANE KLUSKI, DZIELNOŚĆ, ROZSZCZEPIENIE, ZAINTERESOWANIE, ASTEROIDA, JAJA, PANSEKSUALIZM, UPOKORZENIE, WYDERKA, MELUZYNA, ŁUG, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, STEP, MEDALION, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, PRZEGLĄDACZ, INFORMACJA, KLEJ, MOZZARELLA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KWAŚNICA, KARA GŁÓWNA, BĄBEL, SERWETECZKA, DWUDZIESTY PIERWSZY, ALBULOWATE, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, KIERAT, COTELE, PARAMETR, KRĄG KAMIENNY, ŚMIECIARZ, SŁUPISKO, DOZOROWIEC POGRANICZA, SYSTEMATYKA, DYMKA, GLUKOMETR, BARK, RUCH PRZYSPIESZONY, PIĘĆDZIESIĄTKA, ELUWIUM, WIEŻA SZYBOWA, CZUB, ŁEBEK, KARB, HIPOTEKA, KOSZYK, MORFEM LEKSYKALNY, SZPILECZKA, RYFT, PODPORA, PIERŚCIEŃ, DWÓJKA, ADAPTACJA, POMYŁKA, MAPA NUMERYCZNA, ODPADY STAŁE, ZAJĄCZEK, TARPAN, APOLOGIA, MIASTO, EMIGRACJA, HERBATA, PLAN ZDJĘCIOWY, CZEREP, GAPA, PIEŚŃ, DZIRYT, ZAGRYWKA, MOSH, BETON, HODOWCA, SĄSIEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZĄB, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, DERESZOWATY, ROZTWÓR WZORCOWY, BIOCHEMIA, DZIEWIĘTNASTY, WYŻYNA, SYNTEZA, LOT, RUTENIZACJA, KINO DROGI, PIĘKNOŚĆ, ŻONA LOTA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, LUTNIARZ, TARTYNKA, RANA, PULPA, FACSIMILE, MŁOTEK, WIZJONER, CZUWANIE, NORDYCKOŚĆ, ŁÓŻKO, STAROWINA, ŚLEPY NABÓJ, MOTORÓWKA, OBWIĄZKA, STRZAŁ, GRUBOŚĆ, CERATA, CYNK, FAŁ, FURA, PORT, DEKLARANT, OBRONA, TROLLING, PUNK ROCK, FILM OBYCZAJOWY, DYSPEPSJA, SZTUKATERIA, KARKÓWKA, FUCHA, SZRAF, PODSADKA, EKSPANDER, SROGOŚĆ, KOLCZAKOWATE, KROPIELNICA, KONTUR MELODYCZNY, ABNEGATKA, HELIKAZA, ZŁOTOGŁÓW, HALA, PRZEBUDOWA, KREACJA, QUEBECKI, OUTSIDER, TARTINKA, BARANEK, POTOK, BĄBELKI, KABLOBETON, KRATA ROZDZIELNA, GARŚĆ, BEZWŁAD, NERCZYŁUSK, SIARCZEK, RULIK, METYZACJA, POIMEK, SZLAM, DWÓJNIK, ŁAPA, ORBITA, KASZKIET, ŻYCIE, AKCJA, KOMORA NABOJOWA, CZAS PRZYSZŁY, RZEMYK, DECHA, KWASEK, OSSUARIUM, ZABYTEK, IBERYSTA, AALEN, HACZYK, LONT WOLNOTLĄCY, WYBRYK NATURY, STACJA, NOTOWANIE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, RAGDOLL, DŻIHAD, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, MADŻONG, MONITOR, STOŻEK NAPŁYWOWY, BEZECEŃSTWO, CZWÓRKA, BYSTROŚĆ, OSIEMNASTY, FAZA, DYSKRECJONALNOŚĆ, FILIGRAN, FANPEJDŻ, REKUPERATOR CIEPŁA, DEMOT, BRZYDACTWO, ODPUST, PRZYRODNI BRAT, AFRYKAŃSKOŚĆ, CERES, TYGRYSIE OKO, HASZTAG, WARUNEK, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, WEKTOR, BLOCZEK, JĘZYCZEK U WAGI, WYRAŻENIE, STROIK, GALISYJCZYK, RELIKT, MAŁPA OGONIASTA, ZROŚLAK, ZASADA REAFERENCJI, TERAPIA ODRUCHOWA, OPASANIE, PŁÓTNO, HEGEMON, MURZYŃSKOŚĆ, ZNAK ALFANUMERYCZNY, SUSZAK, MAKATA, SĘDZIA, ŻABA DARWINA, CHOROBA EULENBURGA, PUSZYSTOŚĆ, SAKSAUŁ, MANTY, CABAN, DWUDZIESTY SZÓSTY, KIRPAN, SZTUCER, BROKATELA, WADA DREWNA, ODDZIAŁYWANIE, WARZONKA, ?INTENSJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.354 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRĄG DO PRZYCISKANIA SIANA, ZBOŻA, TRAWY NA WOZIE LUB DO NOSZENIA CIĘŻARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DRĄG DO PRZYCISKANIA SIANA, ZBOŻA, TRAWY NA WOZIE LUB DO NOSZENIA CIĘŻARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAWĘŻ drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 5 lit.)
PAWIĄZ drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAWĘŻ
drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 5 lit.).
PAWIĄZ
drąg do przyciskania siana, zboża, trawy na wozie lub do noszenia ciężarów (na 6 lit.).

Oprócz DRĄG DO PRZYCISKANIA SIANA, ZBOŻA, TRAWY NA WOZIE LUB DO NOSZENIA CIĘŻARÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DRĄG DO PRZYCISKANIA SIANA, ZBOŻA, TRAWY NA WOZIE LUB DO NOSZENIA CIĘŻARÓW. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast