PĘKATA, OZDOBNA BUTELKA NA WODĘ LUB TRUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARAFKA to:

pękata, ozdobna butelka na wodę lub trunek (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARAFKA

KARAFKA to:

naczynie szklane lub kryształowe w kształcie pękatej butelki o długiej i wąskiej szyjce, z wykonanym z tego samego materiału korkiem (na 7 lit.)KARAFKA to:

zawartość karafki; tyle, ile się mieści w karafce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘKATA, OZDOBNA BUTELKA NA WODĘ LUB TRUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.445

PERMISYWNOŚĆ, INTERNACJONAŁ, MOTORÓWKA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, GUMA, SKÓRNIK, ŚLISKOŚĆ, MARAZM, GALAKTYKA, GÓRKA, WAGA, STYLO, ZABIEG FIZYKALNY, ŁASKAWCA, KANONIK, BUTELKA, STRONA TYTUŁOWA, KAWALERIA, AZALIA, TYTUŁ, WYSZUKIWARKA, DESKA SEDESOWA, REDAKTOR NACZELNA, PARKIETAŻ, INFORMACJA, GLORYFIKATOR, SMORODINÓWKA, MECHANIZM, JACK, WIBRACJA LABILNA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, RĘCZNOŚĆ, CYKL METONA, AGONISTA, PIENIĄDZ LOKALNY, CYMELIUM, PION, KRAN, NIESTAWIENNICTWO, AUTOCASCO, FIBRYL, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, WYKŁADOWCA, ZIELENICE, HYBRYDA, NET, PANDANOWIEC, CEREMONIAŁ, TRANSLACJA, LEPIĘŻNIK WONNY, PISIOR, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, BAZA PŁYWAJĄCA, KOMITET, LINIA, MACKI, ZDENERWOWANIE, KWASICA, HAYDN, BALAST, TRIO, SZKRAB, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CHOROBA DZIEDZICZNA, WYWIAD, SKAŁA ILASTA, KOŁTRYNA, INICJATOR, KOLOKWIUM, TWÓR, HUBA SIARKOWA, ZAKŁAD WZAJEMNY, PLWACZ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, STOCZNIA, KOREK, TEMNODONTOZAUR, POCHODNIK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ODBOJNICA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DIAGONAL, SZKŁO, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, RUCH, MARKIZA, AMBASADORKA, RUDI, PRZETŁOK, WYBIEG, DŻIHAD, ZBOWID, INTERWAŁ, GIMNASTYKA MÓZGU, ŚMIGŁOŚĆ, KLASA, PIANISTYKA, KOMBINACJA, OBRAZOBURCA, OWADZIARKI, OPERETKA, KORNIK, PERŁA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, NEFROLEPIS WYSOKI, FOTOGENICZNOŚĆ, SKONTRUM, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, POJAZD LATAJĄCY, WYROSTEK FILTRACYJNY, ROZKŁAD, FILC, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, GRANAT, KONEWKA, ODPŁYW, RACJONALNA IGNORANCJA, OWOC POZORNY, CZYSTKA, TURGOR, BIOLIT, KNEBEL, RAKIETA, IRYS, SOLE, OSTRA REAKCJA NA STRES, LEKARSTWO, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SKALAR, PAŁANKA, KABLOOPERATOR, NAGOLENNIK, KATOLICKOŚĆ, NAKŁO, SIEROTA, UKŁAD CAŁKUJĄCY, FALA, WYCISKANIE, ALKOHOL, BIAŁA DIETA, ESTRAGON, KURATOR, POSZEWKA, PARMEZAN, INTERPRETATOR, ŻEGLARZ, LITEWSKOŚĆ, HALO, RUG, TARPAN, GRÓDŹ, HASHTAG, LEKCJA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, DANIE ARBUZA, KIERUNEK, PLANETKA, KLERK, ATMOSFERA, METR, KADŹ, KOREAŃSKI, TOINA, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, BROKER, BLACHOWNIA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, RENTA INWALIDZKA, PUNKT WĘZŁOWY, GALAKTOLIPID, MORENA ABLACYJNA, PRZEZIERNIK, ALLELOPATIA, ROKIET, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, ŁONO, MACIEJ, OKRUCH SKALNY, ROSTBEF, EWOLUCJA KASKADERSKA, DÓŁ, UŁAMEK PIĘTROWY, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, AUDYT, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, BORYS, ATAWIZM, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, PEŁNOMOCNICTWO, ŁUPACZKA, NADZÓR INWESTORSKI, UPOWAŻNIENIE, KLIN, KOLEKTOR, LOBOTOMIA, ŁATKA, ROŚLINA OZDOBNA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, KARTAUN, VASARELY, PIKADA, KASZTELANIA, OREGANO, BLOKADA, KOMPLEKS, CYKL FIGURALNY, PŁATEK, NACZYNIAK, MYŚL, CARSTWO, PAWANA, BATERIA, PARAFRAZA, PICUŚ, KANAPKA, KLINKIER, KARAKUŁY, WINIETA, POLIGAMICZNOŚĆ, ŁADOWNICA, BOMBA TERMOJĄDROWA, PASIERB, TUNICZKA, BODOR, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, KOSMONAUTA, RACA, KOMISUROTOMIA, PATENT, SZNUR, SĘK, ZAJĘCIE, SZLAM, KLUCZ, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, WINDSURFING, LWIA CZĘŚĆ, PRIMADONNA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, WYZWISKO, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, BIELMO, OBRÓT PIERWOTNY, PIERWSZA POMOC, KANCELARYZM, BOCZNIK, TORT, ZŁOTOGŁÓW, ODTWARZANIE, KNOT, PRZEWÓD ODGAŁĘZIENIOWY, FORMALIZACJA, MGŁAWICA, HABANERA, WROCŁAWSKOŚĆ, RURA OGNIOWA, PIŁA, SNAJPER WYBOROWY, EROZJA BOCZNA, HALA MASZYN, WINO DESEROWE, FANPEJDŻ, LANDO, MUR, AWIZO, CEMBROWINA, BRODAWKA STÓP, TINGEL-TANGEL, SCHADOW, WIROSZYBOWIEC, NANERCZ, LAS OCHRONNY, STRES, BADYL, HOMOGENIZACJA, SZCZELINA, PAS POOPERACYJNY, PANTEON, AQUAFABA, MEMBRANA, GOŁĄBKI, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, TYMPANON, ZDRADLIWOŚĆ, BAZYLIKA KATEDRALNA, REFORMA ROLNA, KNYSZ, SESJA, TEŚCIK, MINERAŁ, KOLEBKA, SZATRA, TĘCZA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ?SZURPEK MISECZKOWATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.445 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘKATA, OZDOBNA BUTELKA NA WODĘ LUB TRUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘKATA, OZDOBNA BUTELKA NA WODĘ LUB TRUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARAFKA pękata, ozdobna butelka na wodę lub trunek (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARAFKA
pękata, ozdobna butelka na wodę lub trunek (na 7 lit.).

Oprócz PĘKATA, OZDOBNA BUTELKA NA WODĘ LUB TRUNEK sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PĘKATA, OZDOBNA BUTELKA NA WODĘ LUB TRUNEK. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast