NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY; NIEPOSIADAJĄCY SAMODZIELNEGO ZNACZENIA WYRAZ (NO!) LUB MORFEM (-Ż; -ŻE; -ŻEŻ), KTÓRY WZMACNIA ZNACZNIE, ZABARWIENIE EMOCJONALNE WYPOWIEDZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA to:

nieodmienna część mowy; nieposiadający samodzielnego znaczenia wyraz (no!) lub morfem (-ż; -że; -żeż), który wzmacnia znacznie, zabarwienie emocjonalne wypowiedzenia (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY; NIEPOSIADAJĄCY SAMODZIELNEGO ZNACZENIA WYRAZ (NO!) LUB MORFEM (-Ż; -ŻE; -ŻEŻ), KTÓRY WZMACNIA ZNACZNIE, ZABARWIENIE EMOCJONALNE WYPOWIEDZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.558

DRUHNA, LANE KLUSKI, OPUSZKA, TENISISTA STOŁOWY, TRESA, PIŁA, CHEMOAUTOTROF, TRZYMAK, ZAWIKŁANIE, LUWERS, ABSORPCJA, CIEKAWSKOŚĆ, CROSS, LEJ, FIRMÓWKA, GLAZURA, NEURON RUCHOWY, TRAGIZM, NIEOBOJĘTNOŚĆ, MELUZYNA, FIGURA, PŁAT SKRONIOWY, REWOLTA, REFRENISTA, ZNAMIĘ, PRAWICZEK, AUTKO, SŁOWO, BRZĘKACZ, HEGEMON, WYCIĄG, MITENKI, MŁYNEK, PEDERASTKA, ŁAWA RZĄDOWA, KONTROLA DOSTĘPU, ŻARTOWNIŚ, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, TABLAZO, OLEJEK ETERYCZNY, PODSTAWA, PRZEBIERANIEC, NAWA, POCIĄG DROGOWY, KRATER METEORYTOWY, DETENCJA, CZOŁO, POSADZKA, FELDMARSZAŁEK, KRĄG KULTUROWY, UCIOS, C, OPUS, KORYTKO, TEMPERATURA ROSY, CZART, SOLNISKO, PARÓWKA, MILANEZ, KARTOFELEK, ZWOLNIENIE, NA PIESKA, SITO, BYLICA POSPOLITA, BAT, TEKA, SŁUP, ODBIJACZ, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, SKLEPIENIE PALMOWE, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ELIMINACJA, ZEKS, KAUKAZ, PROMOTOR, ANTAŁEK, FITOCYD, NADBITKA, DOM JEDNORODZINNY, LICHWIARSTWO, HAMULEC LUZOWANY, FILTR OPTYCZNY, MOGIŁA, SNOBISTYCZNOŚĆ, DEKADA, ŚREDNIA WAŻONA, RÓŻE, GLIKOLIPID, MINIWAN, MATNIA, KRAB, BEZPIECZNIK, FORMA LINIOWA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, FOTEL ROZKŁADANY, INDOS, WYROŚL, LENA, DOBRA STRONA, DWUSTUZŁOTÓWKA, KANAŁ, PSI FIGIEL, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, NAKOLANEK, KURS, ZWIĄZEK SPORTOWY, KOMBAJN, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ZAĆMA POURAZOWA, REZERWA, ANTYDETONATOR, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, RENESANSOWOŚĆ, PODWÓJNY AGENT, PLOTER TERMICZNY, ŚWIATŁO CZERWONE, WULKAN BŁOTNY, GOLONKA, ZRANIENIE, ZIĘCIASZEK, STAN OSTRZEGAWCZY, PLASTRON, AMBRAZURA, SZCZUR TUNELOWY, WEKTOR, SZYBKOWAR, RZEŹ NIEWINIĄTEK, SKRZYDEŁKO, POWINOWACTWO, SMOK, WIRUS GRYPY TYPU B, GAŁKA OCZNA, SOSNA GÓRSKA, MOSKALIK, RUCHANKA, NERWIAK, KOLEKTOR, SUBEMITENT, KLUCZ, CYTOSTATYK, TRZON MACICY, KLEJÓWKA, WĘGLIK, CYKL PALIWOWY, REPRESOR, OBRONA, MORWA, ZASZŁOŚĆ, CYFOMANDRA, ARMATOR, MOTOR, BARWA, SETECZKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, NIECHLUJA, BARSZCZ, DUKLA, JĘZYK CHORWACKI, PLURALIZM, WAKUOLA, DOGRYWKA, IDEAŁ MAKSYMALNY, ZŁODZIEJ, WIELKORZĄDCA KRAKOWSKI, LB, SUKA, WYRAZ PODSTAWOWY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, KOSZULKA, KOMENTARZYK, KOCHAŚ, CYTOWALNOŚĆ, ODKRYTY ATAK, BROŃ MASZYNOWA, CAPRICCIO, PREFEKT, CHAŁTURZYSTA, FERMA, EMBRIOGENEZA, DANE, BASEN, FRYZ, WĄTEK, ZĘBORÓG, ORDA, MARKIZA, POCISK ODŁAMKOWY, PRYMITYW, KULTUROWOŚĆ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, MIM, MONITOR, GETRY, SEKTOR, CZAPLA MODRA, KAPSUŁA POWROTNA, ZARZĄD, BADYLARZ, KORONA, MUCHOMOR BULWIASTY, TACZNIK, POPRAWIACZ, KOŁO PODBIEGUNOWE, ŚWIERK, ZBÓJNIK, STORYTELLING, AGREGACJA, OBŁO, WIELKI PORZĄDEK, TRANSPARENT, ALEGORIA, JEZIORO ZASTOISKOWE, GARNEK, REKWIZYCJA, AROGANT, RENEGAT, OSIEMNASTKA, ZATRZASK, TERMOREGULATOR, BALDACHIM, ZARAZA, KOŃ LEJCOWY, DROGA KONIECZNA, MIKOŁAJKI, DOM REKOLEKCYJNY, AUTOCASCO, KARCYNOGEN, KLOZET, REZYDUUM, TANIEC, SKRĘTNICA, KWADRAT, EDYKUŁA, TARAS WIDOKOWY, OTĘPIAŁOŚĆ, ANIOŁEK CHARLIEGO, SAMOURZECZYWISTNIANIE, GWIAZDKA, DWURÓG, STAND-UP, PASKUDA, ĆWIARTECZKA, PIEZOMETR, SADYZM, BUTERSZNYT, MEMBRANOFON, PRZEWRÓT, PRAWO MAJĄTKOWE, ANOMALIA TERMICZNA, ZAKOCHANY, KUBEŁ, STEK, MAŃSKI, TON HARMONICZNY, REFORMA ROLNA, DUSZA CZYŚĆCOWA, RADIOODTWARZACZ, WIEŚ, KOMIN, POKRZYWA, OKLASK, BEKON, KUDŁACZ, POLE, NAJEM, BEFKA, ZEWŁOK, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, SZLACHAR, ZAMEK, FONEM SPÓŁGŁOSKOWY, MIKONAZOL, FINWAL, ODSETEK, OFICERKI, KRÓLEWIĘTA, KWIATUSZEK, ZATOR, SER EMENTALSKI, STROIK, KOMORA, WYŚCIGI, ADHD, ODBITKA, KURDYBAN, KOLEGA PO FACHU, ADORACJA, PYCHOTA, AKT USTAWODAWCZY, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, TRASA ŚREDNICOWA, MINISTRANT KSIĘGI, WĘŻOWNIK, CHOJAK, SROM, FUTRO, RELACJA, OZNAKA, ?FIRCYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY; NIEPOSIADAJĄCY SAMODZIELNEGO ZNACZENIA WYRAZ (NO!) LUB MORFEM (-Ż; -ŻE; -ŻEŻ), KTÓRY WZMACNIA ZNACZNIE, ZABARWIENIE EMOCJONALNE WYPOWIEDZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY; NIEPOSIADAJĄCY SAMODZIELNEGO ZNACZENIA WYRAZ (NO!) LUB MORFEM (-Ż; -ŻE; -ŻEŻ), KTÓRY WZMACNIA ZNACZNIE, ZABARWIENIE EMOCJONALNE WYPOWIEDZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA nieodmienna część mowy; nieposiadający samodzielnego znaczenia wyraz (no!) lub morfem (-ż; -że; -żeż), który wzmacnia znacznie, zabarwienie emocjonalne wypowiedzenia (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA
nieodmienna część mowy; nieposiadający samodzielnego znaczenia wyraz (no!) lub morfem (-ż; -że; -żeż), który wzmacnia znacznie, zabarwienie emocjonalne wypowiedzenia (na 21 lit.).

Oprócz NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY; NIEPOSIADAJĄCY SAMODZIELNEGO ZNACZENIA WYRAZ (NO!) LUB MORFEM (-Ż; -ŻE; -ŻEŻ), KTÓRY WZMACNIA ZNACZNIE, ZABARWIENIE EMOCJONALNE WYPOWIEDZENIA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - NIEODMIENNA CZĘŚĆ MOWY; NIEPOSIADAJĄCY SAMODZIELNEGO ZNACZENIA WYRAZ (NO!) LUB MORFEM (-Ż; -ŻE; -ŻEŻ), KTÓRY WZMACNIA ZNACZNIE, ZABARWIENIE EMOCJONALNE WYPOWIEDZENIA. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x