W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ LUB CZĘŚCI SKŁADOWEJ FEDERACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROWINCJA to:

w niektórych państwach nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej lub części składowej federacji (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROWINCJA

PROWINCJA to:

lekceważąco o miejscu oddalonym od dużego skupiska miejskiego i przez to zacofanym (na 9 lit.)PROWINCJA to:

lekceważąco o ludziach mieszkających poza miastem, mieszkańcach prowincji (na 9 lit.)PROWINCJA to:

jednostka administracyjna w Kościele; kilka klasztorów podległych prowincjałowi (na 9 lit.)PROWINCJA to:

miejsce (osiedle, wieś) położone na uboczu miasta lub poza nim (na 9 lit.)PROWINCJA to:

część kraju oddalona od stolicy i większych ośrodków kulturalnych; lekceważąco -obszary opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym i kulturalnym; też: mieszkańcy takich obszarów; jednostka administracyjna w niektórych państwach lub część składowa federacji; obszar kilku diecezji podległych metropolicie lub kilka klasztorów podległych prowincjałowi; w starożytnym Rzymie: terytorium podbite przez Rzymian, rządzone przez prokonsula lub propretora (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ LUB CZĘŚCI SKŁADOWEJ FEDERACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.464

JELEC, PRZEBUDOWA, CIŚNIENIE, BLASZKA, POWŁOKA, NAPPA, NEKROMANTA, WYROSTEK, DEFENSOR, JASTRYCH, CHÓR, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, MARKETING INWAZYJNY, ZAGROŻENIE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, NAKAZ, BICZ BOŻY, MIŁOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, RAJD GWIAŹDZISTY, BLOCZEK, KREACJA, LUTNIARZ, TABLICA STEROWNICZA, COLCANNON, ISKITIM, KOŃ APPALOOSA, ESPADRYLA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, BLESBOK, OWADOŻERNOŚĆ, BRZUCHONÓG, PAS, BIURO TECHNICZNE, CIELISTOŚĆ, TRÓJKĄT, KLOZET, DANSKER, TRYMOWANIE, BEZPANCERZOWCE, ZYSK KSIĘGOWY, DYREKCJA, MIEJSCE, ASZA, STAW, ACHTERPIK, AMBASADOR, SZKLANY SUFIT, STEREOTYPIA, RUCHANKA, KRYKIET, WULGARYZM, DREWNO KĘDZIERZAWE, POTENCJAŁ ZETA, DYMKA, MURZYŃSKOŚĆ, SARNA, SEKCJA RYTMICZNA, TANK, DZIEWIĘTNASTY, FLORYDA, NUCZA, EGZORCYZM, FUTRO, MITENKI, TURNIA, LONT WOLNOTLĄCY, EUROPEJSKA WSPÓLNOTA GOSPODARCZA, KUŹNICA, TKANINA, SZARLOTKA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, KOZIOŁEK, PODDAŃCZOŚĆ, HASŁO WYWOŁAWCZE, MISIOWÓZ, FARMA, KAFETERIA, OPTIMUM EKONOMICZNE, SKRZYDEŁKO, IMMUNOSUPRESOR, ŻEBERKA, REFREN, CYNDALIA, MOZAIKA, ANOMALIA TERMICZNA, STANOWISKO, PRZYWÓZ, LANE KLUSKI, PUSZKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, GIBERELINA, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, ŁUPEK MARGLISTY, SKRÓT, SPORT ZIMOWY, BESZAMEL, KOLUMNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ODROŚL, KOLOKACJA, BERLACZ, WIDOWISKO, STOPIEŃ ETATOWY, SIOSTRZYCZKA, ADAPTACJA, NAMPULA, MULARSTWO, LAMBREKIN, SIATKA GEOGRAFICZNA, DZIESIĘCINA, NEWELSK, KOŻUCH, CZARNY DĄB, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, WĘGORZ EUROPEJSKI, BAJKAŁ, GEOFIT KORZENIOWY, KIEM, OBRAZOBURCA, BACKGROUND, KRAŃCÓWKA, BLIN, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CHRZĄSZCZ, POZIOM, CZOŁÓWKA, WOLNOMULARSTWO, SOCZEWICA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, LICZBA PRZESTĘPNA, UKRYCIE, DZIKA KARTA, KULUARY, KRATER, WITAMINA P, OPERETKA, CACHAÇA, PRZESŁANKA, KRUPON, ODSZCZEPIEŃSTWO, PLOMBA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, FUJIAN, DYSPOZYTURA, MŁAKA, NAZWA KODOWA, PRYMITYW, KOLORYSTYKA, DZIANINA, PIERÓG KARELSKI, TCHÓRZ, KLUCZ, SKANER BĘBNOWY, BEZGŁOŚNOŚĆ, EFEKT, FLAUSZ, MEZOTRON, SZUM, JEZIORO LODOWCOWE, TEREN ZAKRYTY, FILM SF, ZENDRA, PRZÓD, DRĄŻEK, WĄSONÓG, BELWEDER, OLIWA Z OLIWEK, POPRAWKA, KLEJNOT HERBOWY, PIĘTKA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KATALOG DZIAŁOWY, MALATURA, CUG, SYMBIRSK, KOREK, PŁATEW, CZTERNASTKA, RYM NIEPEŁNY, KOŁACZYK, ŁĄKOTKA, CHINE, KOLORYT, STACJA, PĘTLICA, KOLAUDACJA, SALTARELLO, CINGULUM, KRYMINALISTYKA, MURSZ, WKŁADKA, CZARNA KARTKA, SMOOTHIE, MIASTO UMARŁYCH, HARISSA, JOŃSKI, PROFITENT, WSZARZ, WYKUSZ, NARZĄD KRYTYCZNY, DOM RZYMSKI, SPAMIK, WESTA, KONFEDERACJA, LEBERWURSZT, GEORGE, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, ANTROPOID, MACICA, KULEBIAK, ARMARIA, EGIDA, RACHUNEK OPERATOROWY, MIEJSCE ŚWIĘTE, KLERYK, SKŁAD, KOZIELSK, PROSAK, TEMPERATURA MROZU, HERBATA, TECHNICZNY NOKAUT, FINISZ, ŚNIEŻNIK, MEMORIAŁ, ROCK, NASTAWA, OCZKO, TARAS WIDOKOWY, OKRĘT ARTYLERYJSKI, RÓŻOWA LANDRYNKA, ŚCISŁOŚĆ, KUTIKULA, PINGLE, CIOTECZNY DZIADEK, WYCINEK, CHOWANIEC, WIRGINIA, PÓŁPRZESTRZEŃ, ZASADA PODCZEPIENIA, DWUKADŁUBOWIEC, NEBULIZACJA, DZBANEK NA KWIATY, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, FELER, KOMPLIKACJA, PRZEŚMIEWKA, POLICJA, KASETON, SZNAPS, LEJNOŚĆ, KATAFALK, KURA, NOTOZIERO, SŁODYCZ, KONWOLUCJA, WOLUMEN OBROTU, TYP DZIKI, POLARYZACJA JONOWA, KAMIEŃ SŁONECZNY, SŁONIOROŚL, PELAGIAL, POMROK, PLANETOIDA, BUT, KAPSLA, GARDEROBA, PACHOŁ, GRAMOFON CYFROWY, PLINTA, PERSKIE OKO, DYPTYK, ŁOŻE, BEK, WIELKOŚĆ, CZŁONY, PIĘCIORNIK GĘSI, POMOC DROGOWA, SODA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DRAPIEŻNIK, OŚCIEŻNICA, KRYZA, KOPROFIL, KONKURENCJA, WIESZAK, NOSICIEL, IZBICA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, OWICYD, BURT, KOMORA GORĄCA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, FILTR, ŻYDOWSKOŚĆ, KLIMAKS, ZAWŁOKI, METADANE, UNIWERSAŁ, ?WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.464 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ LUB CZĘŚCI SKŁADOWEJ FEDERACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ LUB CZĘŚCI SKŁADOWEJ FEDERACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROWINCJA w niektórych państwach nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej lub części składowej federacji (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROWINCJA
w niektórych państwach nazwa jednostki administracyjno-terytorialnej lub części składowej federacji (na 9 lit.).

Oprócz W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ LUB CZĘŚCI SKŁADOWEJ FEDERACJI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH NAZWA JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNO-TERYTORIALNEJ LUB CZĘŚCI SKŁADOWEJ FEDERACJI. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast