ROWEK WZDŁUŻ KRAWĘDZI NP. DESKI LUB PŁYTY, W KTÓRY WCHODZI WYPUSTKA DRUGIEGO ELEMENTU - STANOWI TO PEWIEN SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUGA to:

rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FUGA

FUGA to:

szczelina między np. płytkami, cegłami, kamieniami, wypełniona zaprawą, tzw. spoina (na 4 lit.)FUGA to:

rodzaj zaprawy, specjalnie do wypełniania szczelin (na 4 lit.)FUGA to:

jedna z najbardziej kunsztownych form muzycznych, oparta na ścisłej polifonii (na 4 lit.)FUGA to:

spoina murowa (na 4 lit.)FUGA to:

polifoniczny utwór instrumentalny lub wokalny, w którym poszczególne głosy kolejno podejmują temat (na 4 lit.)FUGA to:

luka między cegłami (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROWEK WZDŁUŻ KRAWĘDZI NP. DESKI LUB PŁYTY, W KTÓRY WCHODZI WYPUSTKA DRUGIEGO ELEMENTU - STANOWI TO PEWIEN SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.274

ODKUP, WIELOKULTUROWOŚĆ, SAMPLING, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, AUTOKEMPING, PRZEJAZD KOLEJOWY, DIALER, SIORKA, KOLOR, ORTOGRAFIA, WIDZ, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SUKA, SALAMI, RZECZY OSTATECZNE, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, GŁOSICIEL, PRZYCHYLNY WIATR, MOST POWIETRZNY, SZKARADA, MIESZANKA, SYSTEM ZNAKOWY, KREACJA, OSADA, ETIOLOGIA, MAPA MENTALNA, ALLOMETRIA, STROIK, DŻET, WIĄZADŁO, SYNAPIZM, TREND ROZWOJOWY, REWERS, KOMUNAŁKA, JĘZYK SZTUCZNY, ANIMACJA, TERYNA, KAJMAKAM, PROPORZEC, TEOGONIA, TROPIK, AMPUŁA, PRZECHOWANIE, LAMINAT, CHUTOR, FEDERALIZM, KURANT, ROZTWÓR WZORCOWY, TYRANEK, WSPARCIE, ILOCZYN BLASCHKEGO, ŁĘG OLSZOWY, KUGLARZ, STREFA HEMIPELAGICZNA, CZOŁOWNICA, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, PRÓBA NUKLEARNA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, KRÓLEWIĘTA, MUR OPOROWY, MALUCH, BEZCIELESNOŚĆ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, GLIKOLIPID, TARTYNKA, UMOWA KOMPENSACYJNA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, SZLAGIER, ZNAK, ANTOCYJANIDYN, HANDEL NARĘCZNY, ANNA, BYCZEK, GALAKTOLIPID, GAUGUIN, PROCES, FROTKA, KONFRONTACJA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, HAMULEC, WILCZY DÓŁ, BRYTYJSKOŚĆ, JARZĘBIAK, DROGA TWARDA, SIELANKA, DIETA ASPIRYNOWA, SIODZI, SUCHORYT, BIELMO, JEHOLOPTER, EKSHIBICJONISTA, SZTAFAŻ, IMAGE, ELIPSA, HM, MANIPULATOR, ZAKŁADKA, IGNOTUM PER IGNOTUM, MARKA, MAJĄTEK, HAZARD, PODZIAŁKA, NARÓD, FORMANT, ZAŁOM, KRWAWNIK, BIZA, CIAŁO ACETONOWE, KŁAK, EDWARDA, GLOSA, SKRAJNIK DZIOBOWY, PODGÓRZE, STREFA RYFTU, WIDMO OPTYCZNE, OBJĘTOŚĆ, ZARAZA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, SOS TATARSKI, CHLUBNOŚĆ, AFERALNOŚĆ, EFEKT WPIERANIA, KONSTYTUCJA, CHALKOGRAF, NUDNOŚĆ, OBRONA, HUMORESKA, ANTYCHRYST, PRACA INTERWENCYJNA, MENAŻKA, LUNETA, BEZPANCERZOWCE, STUDNIA ABISYŃSKA, JODEK, KANAŁ BURZOWY, ALBUMIK, SILNOŚĆ, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PRODUKCJA, GOŁĄBKI, KLESZCZOWINA, BAŁYK, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ZGNIŁKI, FANTOM, SITO, CZASOMIERZ, ŚMIECH, PRZEMĄDRZALEC, EKSHIBICJONISTKA, BEK, ELITARNOŚĆ, AMINOKWAS, SKAŁA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SŁONECZNIK, CHOCHOŁ, JARMULKA, GRABINA, EMISJA, ZROŚLAK, REALISTA, KOD PASKOWY, ANILANA, KANONIERKA, GŁOS DORADCZY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, SMAROWNICA, PRZYGANIACZ, KAZAMATA, PŁATNIK, KAWALER, GRZYB ATOMOWY, SZMAT, PRZETYCZKA, ALIAS INTERNETOWY, KAMYCZEK USZNY, ŚRUBOWIEC, NIESPORCZAK, KRAJKA, DRACENA, SZCZEPONOGI, OKLUZJA, WIERSZ, CIĘŻKIE DZIAŁA, NIEDOROZWÓJ, KANWA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, INTERPRETACJA, REWERENCJA, BUŁAT, IMACZ, RESORAK, OKRES PÓŁTRWANIA, DOBRO FINALNE, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ANAKREONTYK, WIĘŹBA DACHOWA, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, POJMANIEC, PRĄTNIKOWCE, KANEFORA, WŁOSY TETYDY, FILOLOGIA NIEMIECKA, KANAŁ, PIEPRZÓWKA, DEPRESJA, DOKTOR, WSTĘŻNICE, OSŁONA, METATEKST, SMAKOWITOŚĆ, KORPUS, PRZEMIANA ODWRACALNA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KADŁUB, SĄSIEDZKOŚĆ, LEJEK, MAHOŃ, KRYKIET, ŁAJNO, SESJA POPULARNONAUKOWA, PODAWACZ, ZASILANIE SIECIOWE, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, JAZZ, CHŁOPAK, KRÓLOWA MATKA, WISKOZA, BAZA NOCLEGOWA, WEZYRAT, KOCHAŚ, TUBING, AUTOBUS PRZEGUBOWY, RZEŹ, SIEDLISKO, ŁAGIEW, DRGANIE AKUSTYCZNE, DZIEŃ DZISIEJSZY, WSPÓŁRZĄDCA, ZNAK, KWATERODAWCA, WYLEW, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, TRANSPORTER, HEMATOFAGIA, WYJĄTEK, SEKCJA, CUGANT, TENIS ZIEMNY, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, GRANTOBIORCA, DANIE ARBUZA, NOK, MAŁPOLUD, POPRZEDNIK, STAN STACJONARNY, MINISTER BEZ TEKI, EKLIPTYKA, BURGRAF, MEKSYKAŃSKA FALA, WOLAK, STONOGA MUROWA, MALARSTWO IKONOWE, TRANSKRYPCJA, KAFETERIA, ZAPISYWACZ, GRAMOWID, ODTWÓRCA, ŁĄCZNIK, TRANSPORT AKTYWNY, ZŁA PRASA, PŁATKONOS OGNISTY, KURATORIUM, SKŁAD WOLNOCŁOWY, BALONET, UKŁUCIE, ROŻEK, DEMONSTRACJA, RELACJA, BOY, ROSZCZENIE ZWROTNE, SŁUŻALCZOŚĆ, TIOSÓL, WYBRYK NATURY, RECYTATYW, CHŁODNIK, PAREJAZAUR, PRZYKRYWKA, REDYNGOT, MRÓWKA SMĘTNICA, ESPERANTYSTA, WODOROSIARCZEK, SUBSTANCJA OBCA, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, ?CEDZIDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.274 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROWEK WZDŁUŻ KRAWĘDZI NP. DESKI LUB PŁYTY, W KTÓRY WCHODZI WYPUSTKA DRUGIEGO ELEMENTU - STANOWI TO PEWIEN SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROWEK WZDŁUŻ KRAWĘDZI NP. DESKI LUB PŁYTY, W KTÓRY WCHODZI WYPUSTKA DRUGIEGO ELEMENTU - STANOWI TO PEWIEN SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUGA rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUGA
rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji (na 4 lit.).

Oprócz ROWEK WZDŁUŻ KRAWĘDZI NP. DESKI LUB PŁYTY, W KTÓRY WCHODZI WYPUSTKA DRUGIEGO ELEMENTU - STANOWI TO PEWIEN SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ROWEK WZDŁUŻ KRAWĘDZI NP. DESKI LUB PŁYTY, W KTÓRY WCHODZI WYPUSTKA DRUGIEGO ELEMENTU - STANOWI TO PEWIEN SPOSÓB ŁĄCZENIA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast