KTOŚ BRUDNY LUB COŚ BRUDNEGO, TAKŻE KTOŚ LUB COŚ, CO BRUDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRUDAS to:

ktoś brudny lub coś brudnego, także ktoś lub coś, co brudzi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRUDAS

BRUDAS to:

człowiek o śniadym lub ciemnym kolorze skóry, rozpoznawany jako nienależący do kultury białych ludzi (na 6 lit.)BRUDAS to:

banknot z górnikiem o nominale 500 zł, który był w obiegu w PRL przed 1977 rokiem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ BRUDNY LUB COŚ BRUDNEGO, TAKŻE KTOŚ LUB COŚ, CO BRUDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.424

KOŁNIERZYK, METABAZA, REPRESOR, WYSTAWCA, MECENASOSTWO, AC, CIAPOWATOŚĆ, GŁOWA, NAGOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, DELIBERACJA, TWIST, TOTEM, WOKABULARZ, RETRAKCJA, IZOLAT, ZAWRÓT, SYSTEMIK, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, KOMA, DRAPIEŻNIK, WIDZENIE, SKURCZ, DIRCIK, RAMA, PAŁKA, CASALS, FUTURYSTYCZNOŚĆ, WULWODYNIA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, INFORMACJA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, NOWA, SERWER WIDEO, SAMOBÓJCA, WĄŻ, FARBA, GABINECIK, ŁOWIECTWO, REKLAMA PORÓWNAWCZA, STROICZKOWE, NIECHLUJNOŚĆ, PRAWNICTWO, STAROSTA GENERALNY, PRZEKŁADACZ, DYSOCJANT, ŁAWNIK, TRANSPORTOWIEC, FAWORYT, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, WIELKI KSIĄŻĘ, ULEGŁOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, KAPITAŁ, STOŻEK DZIOBOWY, PIECZEŃ, DZIEŁO SZTUKI, MIECZ OBOSIECZNY, LIGATURKA, RĘKAWICA, OPIEKUN, TYGIELEK, KONIECZNOŚĆ, WYKLUCZENIE, NASADA, NIEPOROZUMIENIE, DZIDKA, BAGIETA, ALFABET PUNKTOWY, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, KABEL, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, SMAKOWITOŚĆ, WZÓR, FIGURA GEOMETRYCZNA, KORYTO, PĘTLA, PARÓWKA, KASETON, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, APATIA, KONGLOMERACJA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, PRZEZIERNIK, TWIERDZENIE KRULLA, DRYBLAS, ZACIERKA, ZATRZYMANIE, SONDA, KLASKACZ, NASTAWA OŁTARZOWA, GOŹDZIK, DROGA WOJEWÓDZKA, PIÓRO, BALUT, ODRUCH, PUNKT SPUSTOWY, PRZENOSICIEL, ENZYM, MATOWOŚĆ, UPROSZCZENIE, BERBEĆ, OSPALSTWO, RYNEK, ADWOKAT DIABŁA, WAMS, KRUPNIK, ZNAK LICZBY, PRODUCENTKA, KITEL, BORDER, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, MINIATURA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, LOBELIOWE, PODRYG, BRIK, NOTABL, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, BOMBA ATOMOWA, WIATR, ADHD, DUCHOWY OJCIEC, KRÓLEWNA, ATTYKA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, MARAZM, BÓBR EUROPEJSKI, STWORZENIE, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, RETUSZ, KRATER WULKANICZNY, ISTOTA RZECZY, RYGIEL, TYFTYK, HEMOROID, KWASKOWATOŚĆ, DYWIZ, DEZASEMBLER, GŁÓG, ALLEGRETTO, PREPARAT CHEMICZNY, KORYFEUSZ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, EKSPOZYCJA, SALTARELLO, PRACOWNIA, RELIKT, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SZTUKATERIA, PODPORA, WARUNEK LOKALOWY, MAKABRYCZNOŚĆ, MASZOPERIA, KOMISJA, BASEN, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, KULT SOLARNY, RAMKA, PROFITENT, PRZECIER, ASYNCHRONIZM, KONSOLA, REGENERACJA, FACSIMILE, LODOWIEC GRUZOWY, SUPERKUTER, LUJEK, KROPIELNICA, PODATEK EKOLOGICZNY, MAKARON, WARSTWA, GLOSA, OBJAW, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, TELEKONWERTER, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, STRAPONTEN, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, FAJANS, KOSARZ ZWYCZAJNY, JAMRAJ, TCHÓRZLIWOŚĆ, TROPIK, ORGANMISTRZ, GIMNASTYKA, WIRTUOZOSTWO, TETRAPOD, ŚLIZG, NIEWRAŻLIWOŚĆ, WRZECIONO, BUŃCZUK, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ZŁOŻE, TOP, NARKOTYK, ZBIORNIK, LOŻA, PIANA, SZPILECZKA, KLIKOWOŚĆ, METAL NIEŻELAZNY, BALDACHIM, NIESZABLONOWOŚĆ, KIEŁ, UNIA, PIRACTWO, DYLIŻANS, ZAWAŁ BLADY, INIEKCJA STRUMIENIOWA, SCRABBLISTA, MIESZARKA, PORZĄDEK PUBLICZNY, RZEŹBA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, SKONTRUM, MYŚLIWIEC, PÓŁKULA, SŁONINA, AKTYWNOŚĆ, RUNO, HISTORIA, KOTLARNIA, TARTINKA, PRZEPLOTKA, SAMORZUTNOŚĆ, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, RENATA, ROTA, KALINA, MAPA TEMATYCZNA, KROPKA, HOMOSEKSUALIZM, ARTROZA, MANTY, ZWAŁ, KAMIENNIK, REFORMATOR, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PIES, LICZARKA, SIATECZKA, CEBULAK, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ŻYWY TRUP, PREDESTYNACJA, GOBELIN, PODATNOŚĆ, OWAD, DRUK ULOTNY, RAKI, CYBORIUM, SCENKA RODZAJOWA, ARGUMENT, WKŁADKA, GUZDRAŁA, CHRUPKOŚĆ, SZYLD, DWUDZIESTY SIÓDMY, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, REGUŁA, JERZY, OKŁAD, ATREZJA POCHWY, MAH JONG, PRZYWÓZKA, REHABILITACJA, KŁAKI, BAŻANT, PUSZKARZ, ZASILANIE SIECIOWE, WICI, BĄK, FIGLARNOŚĆ, MOŁDAWSKI, TAMARYND, FAB LAB, NIEWIERZĄCY, WYŚCIGI, TENIS ZIEMNY, GROŹBA KARALNA, KANTON, EKRAN AKUSTYCZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, STOŻEK WULKANICZNY, PIES DO TOWARZYSTWA, ARTEFAKT, CZAPLA MASKOWA, TOINA, MOMENT TEORETYCZNY, NOWY, ANTYMONARCHISTA, ŻACHWA, ŻAKARD, SADOWISKO, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, ?KRÓWSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ BRUDNY LUB COŚ BRUDNEGO, TAKŻE KTOŚ LUB COŚ, CO BRUDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ BRUDNY LUB COŚ BRUDNEGO, TAKŻE KTOŚ LUB COŚ, CO BRUDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRUDAS ktoś brudny lub coś brudnego, także ktoś lub coś, co brudzi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRUDAS
ktoś brudny lub coś brudnego, także ktoś lub coś, co brudzi (na 6 lit.).

Oprócz KTOŚ BRUDNY LUB COŚ BRUDNEGO, TAKŻE KTOŚ LUB COŚ, CO BRUDZI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KTOŚ BRUDNY LUB COŚ BRUDNEGO, TAKŻE KTOŚ LUB COŚ, CO BRUDZI. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast