COŚ, CO DZIAŁA DZIĘKI MECHANIZMOWI ANLOGOWEMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALOG to:

coś, co działa dzięki mechanizmowi anlogowemu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANALOG

ANALOG to:

związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zastąpiono innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, ale struktura pozostała niezmieniona (na 6 lit.)ANALOG to:

odpowiednik, analogon (na 6 lit.)ANALOG to:

odpowiednik (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ, CO DZIAŁA DZIĘKI MECHANIZMOWI ANLOGOWEMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.383

WYŻERACZ, RADAR GEOLOGICZNY, WYŻYNY, SUPERPRZEBÓJ, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, MAMIDŁO, NALOKSON, NIEKORZYSTNOŚĆ, LEGALIZM, WĄSKIE GARDŁO, PRODUKTYWNOŚĆ, ZJAWISKO, NÓŻ NA GARDLE, KUPIEC, ŁAJDACKOŚĆ, SELEKCJONER, TŁO, SATYRA, ANALOGICZNOŚĆ, POSĄDZENIE, PRZYGOTOWANIE, UMIEJSCOWIENIE, WIRTUOZOSTWO, METRYKA, NIEDOWIERZANIE, POLE, CZŁOWIEK CZYNU, POŁOŻENIE, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, NADGORLIWOŚĆ, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, PREPOTENCJA, STARODAWNOŚĆ, TARCZA, RZECZYWISTOŚĆ, RÓŻNICA, STAWKA, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ODNAWIACZ, NIEUCHRONNOŚĆ, TEMPO, PIĘĆDZIESIĄTKA, TANATOFILIA, PRZECIWIEŃSTWO, SŁODYCZ, SZPIEG, SZCZĄTEK, ŻYWIENIE WIARY, ARCYDZIEŁO, PRZEDAWCZYK, SPEAKER, PEREŁKA, CEMENTOWE BUTY, DEMONSTRACJA, FELERNOŚĆ, DYSKONTYNUACJA, PRZERZUT, POPRZECZKA, CHWALCA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, RAZ, KOŚĆ NIEZGODY, PRZEBIEGŁOŚĆ, NIECHLUJNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, KIKS, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, NEGATYWA, KRĄŻOWNIK PODWODNY, NIEWYGODA, WYWÓZ, PROSTOŚĆ, PIORUNOCHRON, STYLING, REZERWACJA, CYTOWALNOŚĆ, MARMURKOWANIE, PATOGENNOŚĆ, WONNOŚĆ, ZAKŁADKA, BRUDY, INSPIRACJA, SYKOFANT, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, CZUBATOŚĆ, ULEPEK, ŹRÓDŁOWOŚĆ, PRZYNĘTA, SZCZEGÓLNOŚĆ, WYŁAPYWACZ, PRZERABIACZ, WYDMUSZKA, SZPIGAT, ESTETYCZNOŚĆ, TRWONICIEL, NIECELOWOŚĆ, COŚ MOCNIEJSZEGO, MANIFESTACJA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, ARTEFAKT, WYRZUT, STOPKA, OSIEMDZIESIĄTKA, SENSACJA, WYMIAR, MINIATURKA, NIEOSTROŚĆ, PRODUKT, NIEMORALNOŚĆ, CIĘŻAR, OBSERWATOR, OGIEŃ, ŚWIŃSTWO, OSKARŻENIE, SZKOŁA, PRECYZYJNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, WYLOT, MUR, SPRZEDAWCZYK, ZAPORA, WRÓG, MOŹDZIERZOWIEC, CUDZOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, DWUBARWNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, POWIJAKI, WIDOKI, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, PRZECHOWANIE, NALEGANIE, KLUCZ, ROZWOZICIEL, BRUTALNOŚĆ, WAMPIR, NIEGOTOWOŚĆ, TRAGEDIA, MOTYWACJA, PODCHWYTLIWOŚĆ, NAJEMCA, PRONIEMIECKOŚĆ, LATAWIEC, NIEŚCISŁOŚĆ, DOJŚCIE, PRZEBÓJ, ŁEBEK, INDYNAWIR, DIABELSKOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, EKSTREMALNOŚĆ, ARTYSTA, ŁOTEWSKOŚĆ, ZBIORÓWKA, KRAMNICA, PRZEPIS, WIECHEĆ, KRANIEC, WYKUPNE, ŁZAWICA, KONTRAPUNKT, WARSTWA ZIARNISTA, WIETRZNOŚĆ, WIEWIÓRKA LATAJĄCA, ENERGIA, PRODUCENTKA, KOLEKCJONER, SPRAWNOŚĆ, FAKT, ZUPA NA GWOŹDZIU, WYNALAZCA, MANIPULACYJNOŚĆ, ZBOCZENIEC, NAROST, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, DWUKOLOROWOŚĆ, PIĘTNASTKA, SIEDMIOMILOWE BUTY, BEZSENS, ARTYLERIA, PRZYBYTEK, INWENTOR, WYRAFINOWANOŚĆ, ZABORCA, ZASIĄG, SROGOŚĆ, HIEROFANT, WZNOWICIEL, STYLOWOŚĆ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, MACIERZYSTOŚĆ, POŻAREK, CENTRUM, OKULARY, FURDA, PALUSZEK, DYWERGENCJA, NIEDORÓBKA, WYZNANIOWOŚĆ, MAŁE PIWO, POGROBOWIEC, CEGŁA LICÓWKA, KOŚLAWIEC, EGZYSTENCJA, PASTWA, OTWARTOŚĆ, PORAŻKA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, BEZBOLESNOŚĆ, KONWERGENCJA, BAZYLISZEK, NIEOSTROŻNOŚĆ, INSZA INSZOŚĆ, WYKONAWCA, ZDZIADZIENIE, PĘTLA, NOŚNIK, ZDECYDOWANIE, DROŻYZNA, MARKETING INWAZYJNY, WYMIAROWOŚĆ, ODMOWA, BOJOWIEC, ETAPOWOŚĆ, SZKOLNOŚĆ, OSPALSTWO, ODCHYŁKA, WIROSZYBOWIEC, OKOLE, DZIAŁA , WIDZIADŁO, NAPAŚĆ, KASZKA Z MLEKIEM, WINNA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ARCHETYPOWOŚĆ, MAMIDŁO, SZKOLNOŚĆ, WYSOKOŚCIOMIERZ, ŁAŃCUCH, DUCH, SZEŚĆDZIESIĄTKA, DAWCZYNI, AQUAFABA, FANATYCZKA, BETKA, WYSTARCZALNOŚĆ, RYCINA, ŁAPACZKA, IDIOTYCZNOŚĆ, NIESPIESZNOŚĆ, GRAF SKIEROWANY, NAPIERANIE, PIONIER, ŚWIADECTWO, NIECIĄGŁOŚĆ, OBJAŚNIENIE, NIEJASNOŚĆ, UNIWERSALNOŚĆ, SKANDAL, NIESTEROWNOŚĆ, GRANDA, MEDIALNOŚĆ, ZNACZNIK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, NIESPEŁNIALNOŚĆ, RYNSZTOK, ZAWADA, TYTULIK, KORDON, PICOWNIK, MISZCZU, LOSOWOŚĆ, HARMONIJNOŚĆ, ŚWIETLISTOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, SŁODZIAK, BACKGROUND, TRUDNOŚĆ, BAROMETR KONIUNKTURY, MIECZ, EKSTRAWAGANCJA, SZESNASTKA, OBJAWICIEL, TIOETER, DELICJE, PIERZASTOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, NIEDOZWOLONOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, ZUPA Z GWOŹDZIA, MECHANIZM PODNIESIENIOWY, PYSZOTA, ?SUKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.383 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ, CO DZIAŁA DZIĘKI MECHANIZMOWI ANLOGOWEMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ, CO DZIAŁA DZIĘKI MECHANIZMOWI ANLOGOWEMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALOG coś, co działa dzięki mechanizmowi anlogowemu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALOG
coś, co działa dzięki mechanizmowi anlogowemu (na 6 lit.).

Oprócz COŚ, CO DZIAŁA DZIĘKI MECHANIZMOWI ANLOGOWEMU sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - COŚ, CO DZIAŁA DZIĘKI MECHANIZMOWI ANLOGOWEMU. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x