TO, ŻE COŚ - ZARÓWNO ZWIERZĘ, JAK I JAKAŚ INSTYTUCJA - OPIEKUJE SIĘ PODOPIECZNYMI (U ZWIERZĄT: POTOMSTWEM LUB STADEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPIEKUŃCZOŚĆ to:

to, że coś - zarówno zwierzę, jak i jakaś instytucja - opiekuje się podopiecznymi (u zwierząt: potomstwem lub stadem) (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPIEKUŃCZOŚĆ

OPIEKUŃCZOŚĆ to:

to, że ktoś jest opiekuńczy, troskliwy (na 12 lit.)OPIEKUŃCZOŚĆ to:

to, że coś - jakaś czynność - jest opiekuńcza, związana z opieką nad kimś (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ - ZARÓWNO ZWIERZĘ, JAK I JAKAŚ INSTYTUCJA - OPIEKUJE SIĘ PODOPIECZNYMI (U ZWIERZĄT: POTOMSTWEM LUB STADEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.100

ZBIORNIK, PRAKTYCZNOŚĆ, PANCERNIK SZCZECINIASTY, PALARNIA, TAMANDUA, LURA, KRUŻ, JAJO, ADBLOCK, NIEOSTROŻNOŚĆ, KURKI, PANOWANIE, PRODUKCJA, WAGNER, SPŁATA, MIAZMAT, SEMANTYKA KOGNITYWNA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, PÓŁOKRĄG, FAŁSZERZ, NIENOWOCZESNOŚĆ, TERAPENA, EFEKT LOTOSU, TYGRYSIE OKO, FONDUE, INDYK, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, WYRZUT SUMIENIA, WKŁAD, SZOK CENOWY, METALICZNOŚĆ, BAGAŻ, OBELGA, FLOTA, FILOZOFIA POZNANIA, KSIĘŻUNIO, ATRAMENT SYMPATYCZNY, KSYLOFAGIA, CHOROBA KUFSA, PARADOKS, ADAT, LAJKONIK, STEWA, SKÓRNIK, WYPADEK, MINISTERSTWO, SPOŻYCIE, MONARCHIANIZM, FIZYKA JĄDROWA, ZAKUP, AGERATUM, DYKTATURA, MIR, CZYŚCIOSZKA, REKOLEKCJE, OSOBNIK, CHOROBA HECKA, DWUDZIESTY SIÓDMY, TYPOGRAFIA, KASA, REŻYM, ANODA, MOTYLEK, DESIGNERKA, KANTONIERA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, UCZCIWOŚĆ, ANSAMBL, WAŁ, KOPROFAG, GŁUPSTWO, RANGA, DYSPOZYTURA, MIASTOWOŚĆ, ELEKTROWÓZ, GABINET, EGRETA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, WYWOŁYWACZ, KOŁEK, SZYFON, STRZAŁOWY, PERYPATETYK, KORPUS NAWOWY, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, SATI, WIEK, DZIWO, MIHRAB, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, CHŁAM, MRÓWKA SMĘTNICA, WYROSTEK BARKOWY, PODSTRYSZE, PARYTET, SOK, STRAŻ, KLOSZ, LUNETA, OPOZYCJA, SPOTKANIE MODLITEWNE, DAMAST SKUWANY, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, BOŚNIA, STAROŚCIŃSKI, ANTROPONIMIA, SPÓŁKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, TERYTORIUM MANDATOWE, ELEKTORAT, SSAKI JAJORODNE, REJESTRATOR, WSPARCIE, BEANIA, ZUPKA CHIŃSKA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, UZBECKI, KOPS, MATNIA, METYS, NIEREGULARNOŚĆ, DOBROWOLNOŚĆ, ENDURO, KOD ROZWINIĘTY, WIDMO OPTYCZNE, DELFIN, PAWIMENT, AMERYKAŃSKOŚĆ, SYMPTOMAT, SKÓRNIK, SFORMUŁOWANIE, DOM STARCÓW, PLEKTRON, ZNIECZULENIE, CEREMONIAŁ, DZIW, ZAŁOM, KORYTARZ, LOTNISKO, BIEŻNIA, SKLERODERMIA, GNOMON, NIETOPERZE, PRZYZWOITOŚĆ, POLE MAGNETYCZNE, SYFON, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, ŚWIATOWOŚĆ, ZAMIANA, WZORZEC, MIKROKASETA, KANTORIA, KROWA, KADŹ ZALEWNA, PASEK NARZĘDZIOWY, GNOMOLOG, DUSZA TOWARZYSTWA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, DZIECINNOŚĆ, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, CENZOR, ZEGAR WODNY, SWETER, TURNIA, FILOZOFIA, BÓJKA, ROZMIARÓWKA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, MARAN, SPŁACALNOŚĆ, ATOMIZM, GLORIA, DÓŁ, SZPRYCA, DZIELNICA HISTORYCZNA, KANAŁ HAVERSA, NARKOTYZER, WOJOWNICZOŚĆ, ANGIELCZYK, REWIZOR, KACZKA, NOTOWANIE CIĄGŁE, TUNDRA, BARWY, HAŁASOWNIK, ZAPOJA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MISTYKA, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, OPIS, CENTRALA RYBNA, KWIAT, KASZTEL, PLASTYKA, SET, TRUMNIAK, MASŁO, TRZPIEŃ, FUGA, STREETBALL, BYDŁO, USTRÓJ, WULWODYNIA, PANCERNIK WŁOCHATY, DZIELNICA KLIMATYCZNA, KWAŚNICA, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, APTAMER, SZKARADA, PIES OGRODNIKA, RZEŹBIARNIA, DYFERENCJA, POZYCJA, PATENA, KOMPOTIERA, ŻÓŁW, KOMUNIKACJA, TEST PASKOWY, EKOLOGISTYKA, WYJAŚNIENIE, ODKAŻACZ, SCENARIUSZ, KOSZ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, TEKA, PLATANA, RZEŚKOŚĆ, BOREWICZE, EFEKT ZATŁOCZENIA, OSTOJA, PŁOMYKÓWKA, FILTR CYFROWY, PIASZCZYSTOŚĆ, TENOR DRAMATYCZNY, KAROLINGOWIE, WĘZEŁ DROGOWY, MONTAŻYSTA, LAWENDA, DWUSETKA, ORŁORYB, TEMAT, BIEGANINA, PROCES INWESTYCYJNY, GWIAZDOR, OWAD, SZEKSPIR, INGRESJA MORSKA, MALARSKOŚĆ, AKSAMIT, MIKROSKOP SKANINGOWY, CHEMIA ANALITYCZNA, ECHOLOKACJA, KUPCZYK, LODOWNIA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, MOLOSOWATE, ZŁOCIEŃ, RĘKAWEK, KATAFALK, ŁUK ELEKTRYCZNY, GNOJOWNIK, ANALIZA WARIANCJI, MOTYWIK, INICJATYWNOŚĆ, MOMENT TEORETYCZNY, DIAFANOSKOPIA, SONAR, PEGMATYT, IDIOTYCZNOŚĆ, GHEE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, MAŁŻ, TROCINÓWKA, ŁOPATA, AWANTUROWANIE SIĘ, LICZKO, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KIT, REAKCJA SPRAWCZA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, OGNIWO NALEWNE, SALA, TWÓRCZOŚĆ, ZANOKCICA, ŻABA LEOPARDOWA, PRZYLEPNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, RUBASZNICA, EURYTMIA, POCZEKALNIA, ANITA, ASTROLOGIA, DIETA ASPIRYNOWA, BURLESKA, PTASZEK, RZEP, ?PANI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.100 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ - ZARÓWNO ZWIERZĘ, JAK I JAKAŚ INSTYTUCJA - OPIEKUJE SIĘ PODOPIECZNYMI (U ZWIERZĄT: POTOMSTWEM LUB STADEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ - ZARÓWNO ZWIERZĘ, JAK I JAKAŚ INSTYTUCJA - OPIEKUJE SIĘ PODOPIECZNYMI (U ZWIERZĄT: POTOMSTWEM LUB STADEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPIEKUŃCZOŚĆ to, że coś - zarówno zwierzę, jak i jakaś instytucja - opiekuje się podopiecznymi (u zwierząt: potomstwem lub stadem) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPIEKUŃCZOŚĆ
to, że coś - zarówno zwierzę, jak i jakaś instytucja - opiekuje się podopiecznymi (u zwierząt: potomstwem lub stadem) (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ - ZARÓWNO ZWIERZĘ, JAK I JAKAŚ INSTYTUCJA - OPIEKUJE SIĘ PODOPIECZNYMI (U ZWIERZĄT: POTOMSTWEM LUB STADEM) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - TO, ŻE COŚ - ZARÓWNO ZWIERZĘ, JAK I JAKAŚ INSTYTUCJA - OPIEKUJE SIĘ PODOPIECZNYMI (U ZWIERZĄT: POTOMSTWEM LUB STADEM). Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x