DRZEWO LUB KRZEW STREFY ZIMOWEJ I UMIARKOWANEJ, SOK Z PNIA TO TZW. OSKOŁA I ZAWIERA CUKIER, LIŚCIE LECZNICZE - BETULA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BRZOZA to:

drzewo lub krzew strefy zimowej i umiarkowanej, sok z pnia to tzw. oskoła i zawiera cukier, liście lecznicze - betula (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BRZOZA

BRZOZA to:

Betula - rodzaj roślin z rodziny brzozowatych; drzewa i krzewy liściaste o charakterystycznej białej korze (na 6 lit.)BRZOZA to:

drewno z drzewa o tej samej nazwie (na 6 lit.)BRZOZA to:

bieli się w lesie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWO LUB KRZEW STREFY ZIMOWEJ I UMIARKOWANEJ, SOK Z PNIA TO TZW. OSKOŁA I ZAWIERA CUKIER, LIŚCIE LECZNICZE - BETULA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.300

ANALIZA, OKRĘT TRANSPORTOWY, LAS MONSUNOWY, N-GRAM, LURA, BITUMIZACJA, SPÓD, PŁYTA KORKOWA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, CARAT, RAGLAN, BUKWICA, TRAMWAJ WODNY, SZOK CENOWY, LAVABO, TRUD, SYGNAŁ, WŁODZIMIERZ, BÓR BAGIENNY, SKUP, PODUSZKA POWIETRZNA, PIWO, PUŁAP, TURMA, ZAPITA, SIEROTA SPOŁECZNA, KIT, CZAS GRAMATYCZNY, BETON JAMISTY, PINGWIN ANTARKTYCZNY, NACZYNIOWE, OKRUTNOŚĆ, EMOCJA, FASCYNATOR, JALAPENO, KALETKA, ALIANT ZACHODNI, KROSNO, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, TĘCZA, RÓWNONOGI, MADŻONG, NIL, GEN LETALNY, DYWERSJA, OTTER, MIŁOŚĆ, WYCHWYT, DWUNASTKA, BELA, REPETYCYJNOŚĆ, MULTIKULTURALIZM, PANSEKSUALIZM, INWESTOR, BEZGŁOWOŚĆ, KOLOR LUKOWY, KOLUMNADA, KUMKWAT, DŹWIGNIA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SZATAN, OPŁATA ADIACENCKA, INEZ, PRZEWIJAK, PULPA, DWÓJECZKA, TRZMIEL, KAWALERIA, MASŁO, MADRAS, ŻEGLUGA, LINUKSIARA, CYKL PALIWOWY, NOWICJAT, FUGA, NANERCZ, PUNKT, PRIMADONNA, GENEZA, KORDON, POŁAĆ, KANAŁ, EMALIA, PROPAGANDA, CHAŁWA, POWŁOKA GALWANICZNA, KOPUŁA, ZWARCIE, SCHAB, KANAŁ BURZOWY, KWAS LINOLENOWY, PODSADKA, KNEDLE, PORA, ELIPSA, ODPRZĘG, KOMANDOR, ESKORTOWIEC, ODWROTNOŚĆ, ADADŻIO, GRUBOŚĆ, ZNAK DIAKRYTYCZNY, RUMPEL, ASYSTENTKA, BLOKADA EKONOMICZNA, CHŁODNIK, ŁODYGA, KIPA, PŁATECZEK, LEGOWISKO, KREDYT HANDLOWY, MONITOR, LURA, PUDER, SIATKA GEOGRAFICZNA, ODPŁYW, PAŃSZCZYZNA, OBÓZ, SKŁADKA, GUFFA, CZTERNASTY, KLAPKA, BIAŁE NOCE, POZIOMICA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, IZBA, PIEPRZ CZERWONY, PLAN MOBILIZACYJNY, PRZESTRZEŃ, ODCZYNNIK, WELON, POCZDAM, DEMOKRACJA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, WSZECHSIŁA, AHISTORYZM, DETENCJA, KREDYT KASOWY, KRYPTOREKLAMA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, KOCIOŁ, ŁĄCZNICA, ANTOLOGIA, BIAŁY CHLEB, ZIELSKO, KANAŁ, KAŁAMARZ, SZKLANKA, DEKLARACJA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, HACJENDA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KROPKA, CEWKA PUPINA, PYSZCZEK, LENIWOŚĆ, DRUK, ELASTIK, PEAN, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, TREPANG, REGENT, MŁODZI, NIEWIERNOŚĆ, PĘDZLIK, UŻYTEK ZIELONY, LEK CYTOSTATYCZNY, RZEZALNIA, INTERPRETATOR, ŚNIEGULICZKA, CZOŁDAR, SIEKANKA, ABLACJA LODOWCOWA, PREKURSOR, GRYLAŻ, TENDER, MARKIZA, SZLACHAR, NAĆ, TYGIEL, TARTINKA, FRUKTOZA, SUCHA IGŁA, ZDARZENIE PRAWNE, MAHONIA, ZAKRĘT, SMAK, NIEMOŻLIWOŚĆ, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, WEDUTA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, MUTACJA, KURAK, ZAIMEK, OBLĘŻENIE, PARAMETR, KALINA JAPOŃSKA, SIŁA, ZAĆMIENIE, KLAUZULA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ESKORTA, SZCZYTÓWKA, TARCZA, CHEMOTAKSYNA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, BARYCENTRUM, IMAGE, GEEK, SZAGRYN, FOTOTROPIZM DODATNI, SKRA, BOĆWINA, WYDZIELINA, WEKTOR, WIDLICZKA, DYPTYCH, AUTSAJDER, OKRĄGŁY STÓŁ, GIPSATURA, ECHOLOKACJA, ARABIKA, MIENIE, PODŁOGA, RYNKA, ALBUM, CZTERDZIESTKA, KASZA, TERAKOTA, AWANS, PILAW, EKSPANSYWNOŚĆ, WERSET, CIĘGNO KOTWICZE, CACHAÇA, PORCELANKA, AKTORKA, SERENADA, BOROWIKOWA, CERATA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, SUCHAR, OLSZA, ANGIELSKI, CAŁKA PIERWSZA, MOBIL, ZAINTERESOWANIE, MISJA DYPLOMATYCZNA, MINORKA, KRAKWA, SZCZEĆ, MAGNES, INWAZJA, AUDIOBUS, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, LUD, TARNOWIANIN, DOSADNOŚĆ, MARTWOTA, KOMBAJN GÓRNICZY, FAZA, RUCHANKA, PROROK, RZEMIOSŁO, SCHRONISKO, KILOBAJT, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, EDAMMER, ELEKTROLUMINESCENCJA, KICZ, DZIENNIKARZ, SZANTA, ZASTRZALIN, WAHADŁO, LULEK, KUSAK, PULPIT, ZMOTORYZOWANY, NIEZDOLNOŚĆ, REDAKTOR NACZELNY, WZGLĄD, ŻUŻLOBETON, ZRĘBICA, LODOWIEC NORWESKI, SZWALNIA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ŚMIECH, KILOMETR NA GODZINĘ, DOMINANTA, ZAPITKA, KNYSZ, CZOŁO, NOC KAIRU, KRÓWSKO, LUDOBÓJSTWO, POWIEŚĆ SCI-FI, JAN, ?SKARANIE BOSKIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.300 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DRZEWO LUB KRZEW STREFY ZIMOWEJ I UMIARKOWANEJ, SOK Z PNIA TO TZW. OSKOŁA I ZAWIERA CUKIER, LIŚCIE LECZNICZE - BETULA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWO LUB KRZEW STREFY ZIMOWEJ I UMIARKOWANEJ, SOK Z PNIA TO TZW. OSKOŁA I ZAWIERA CUKIER, LIŚCIE LECZNICZE - BETULA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BRZOZA drzewo lub krzew strefy zimowej i umiarkowanej, sok z pnia to tzw. oskoła i zawiera cukier, liście lecznicze - betula (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BRZOZA
drzewo lub krzew strefy zimowej i umiarkowanej, sok z pnia to tzw. oskoła i zawiera cukier, liście lecznicze - betula (na 6 lit.).

Oprócz DRZEWO LUB KRZEW STREFY ZIMOWEJ I UMIARKOWANEJ, SOK Z PNIA TO TZW. OSKOŁA I ZAWIERA CUKIER, LIŚCIE LECZNICZE - BETULA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DRZEWO LUB KRZEW STREFY ZIMOWEJ I UMIARKOWANEJ, SOK Z PNIA TO TZW. OSKOŁA I ZAWIERA CUKIER, LIŚCIE LECZNICZE - BETULA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast