ZJAWISKO OBROTU BRONI W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ WYWOŁANE SIŁĄ ODRZUTU, WYSTĘPUJĄCE SKUTKIEM POŁOŻENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI LUB PUNKTU PODPARCIA BRONI PONIŻEJ OSI PRZEWODU LUFY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODRZUT to:

zjawisko obrotu broni w płaszczyźnie pionowej wywołane siłą odrzutu, występujące skutkiem położenia środka ciężkości lub punktu podparcia broni poniżej osi przewodu lufy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PODRZUT

PODRZUT to:

lekki rzut do góry (na 7 lit.)PODRZUT to:

konkurencja w podnoszeniu ciężarów (na 7 lit.)PODRZUT to:

jedna z technik w podnoszeniu ciężarów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO OBROTU BRONI W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ WYWOŁANE SIŁĄ ODRZUTU, WYSTĘPUJĄCE SKUTKIEM POŁOŻENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI LUB PUNKTU PODPARCIA BRONI PONIŻEJ OSI PRZEWODU LUFY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.525

RAPT, KARP PO POLSKU, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, WZÓR, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, RPG, GIERKA, SNAJPER WYBOROWY, DOM REKOLEKCYJNY, POCISK ODŁAMKOWY, NIECHLUJ, MEDIANTA, RÓW, AMPUŁKA, GNUŚNOŚĆ, WSPÓŁRZĄDCA, STROBILANT, WYPALENISKO, WYCHODŹSTWO, PUGILARES, ŻELEŹCE, DRACENA, NIEODZOWNOŚĆ, SINIAK, FRAMUGA, SYMETRIA, ROZGRZEWACZ, MEDALION, KARTKA, MUSZLA, OFICER FLAGOWY, BIOCHEMIA, SAMOCHODZIARZ, ŻYŁKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, KASZKIET, SAKWA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, MINOGOWATE, KAPITAN, STEK, LITOTRYPSJA, NIEWYPAŁ, LAWATARZ, CEZURA, KARA ŁĄCZNA, NASKÓREK, INICJATYWA USTAWODAWCZA, MIĘCZAK, SEMITA, WISIELCZY HUMOR, KARBAMINIAN, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, EMPIRYZM GENETYCZNY, SYSTEM ALARMOWY, SZTUBAK, BĄK, ANGLIK, KOPS, SZYSZKA, ANIOŁECZEK, MARIO, ODDANIE, TRAWERS, CANZONA, INDIANIN, APARTAMENT, PAMIĄTKA, KOMILITON, SERECZNIK, KRZYŻAKOWATE, KRATKA KSIĘCIA WALII, KREOLKA, IZOCHRONA, BIURO PARLAMENTARNE, NEOPOGANIZM, METAMORFIZM, KOLOR LUKOWY, CWAJNOS, SIUR, RUCH, BENEFICJANT, ISKIERNIK, NIEZAMOŻNOŚĆ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, NEPOTYZM, RACA, PORNOGRAFIA, RUSKOŚĆ, SKALA, SYFON, SZEŚCIAN, DOŚWIADCZENIE, DOWÓD, JASKÓŁCZE GNIAZDO, NAWIERZCHNIA, KORPUS NAWOWY, MOLESKIN, PROCES TECHNOLOGICZNY, LAMPA WYŁADOWCZA, FALKA, SAMOGRAJ, TESTOWANIE WZORCOWE, BABULINKA, WŁÓKNO, WYCHODŹSTWO, CZAS PRZESZŁY, ZASTRZALIN, KOŃCÓWKA, KUREK, IKEBANA, SZATRA, POWTÓRKA, ŁUSKA, DOSTOJEŃSTWO, ŻYDOSTWO, WINDA, OKŁADKA, HALMA, WOLE OKO, PŁASKOSZ, LOBOTOMIA, TAJNE NAUCZANIE, KONSOLA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, BEZSENS, DOWCIPNIŚ, CENA MAKSYMALNA, USZKO, MANOMETR PRÓŻNIOWY, OŚ ZIEMI, ODPRYSK, SYLFON, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DOMENA PUBLICZNA, MASZYNA TŁOKOWA, AFERKA, PORTUGALSKI, UDAR, RÓG, FLANSZA, TRÓJKĄT, ABLACJA, KARZEŁEK, IMIONISKO, AKROBATYKA SPORTOWA, USTRÓJ, MONOPOL NATURALNY, PART, TRANSFORMATORNIA, ZAZDROŚĆ, ZAĆMIENIE, ENAMINA, WARZONKA, PAPIER, SYGNAŁÓWKA, ZBROJENIE, MORDENT, DELEGACJA, KANAPKA, TRYSKAWKA, KASA, STADION, GENDER, CEREBROZYD, KARK, CHUDOŚĆ, PROFITENT, LEGENDA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, SZYNOBUS, ŁĘG, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, BARWA, KIT, BROSZURA, BAZYLIKA KATEDRALNA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, POŻYTEK, PASTYLKA, ŁASKUN, TOPENANTA, SZKOCKOŚĆ, POWSTRZYMANIE, PRZECHÓW, ZASADA D'ALEMBERTA, KARTAUN, REDAKTOR NACZELNA, KICAJ, PRADZIADEK, PLAKIETA, OBUWIE, ŁADOWARKA, TRZĘŚLIKOWCE, BECHTER MOSKIEWSKI, STEREOGRAM, WIDOK, WPADKA, KOLONIZATOR, CZYR, KILOMETR ZEROWY, ABSOLUTYZACJA, WCISK, NARYS KLESZCZOWY, CZTEROSUW, SAUNAMISTRZ, STACJA, GÓRA LODOWA, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PARAFARMACEUTYK, DZIEWKA, SUROGATOR, PODZIEMIE, BOMBA TERMOJĄDROWA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, NALEWKA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, EWANGELIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, AMNEZJA, POMPA ODŚRODKOWA, CIAŁKO, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, STRES OKSYDACYJNY, GRA LOGICZNA, SYN, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, ELKI, PLAN SYTUACYJNY, BRZEZINA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, UROCZYSKO, ROZWÓJ ZARODKOWY, SKRZYPY, PODPIS CYFROWY, GERMAŃSKI, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, GRIEKOW, PLEKTRON, GAD, UNCJA, USTERKA, ROZŁOGI, SINIEC, PARK MASZYNOWY, KOLUMBARIUM, ANTYPATRIOTYZM, START-UP, WYKRZYKNIENIE, NOSEMOZA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, KOKORYCZKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, BROŃ KLASYCZNA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PĄK, FALA WZROSTOWA, POKŁAD, PERŁA, KLINKIER, PRALNIA, EPIZOOCJA, WZIERNIK, ZAPOJA, TURBINA RUROWA, REKREACJA, TYGIEL, PŁATEK, TORSJA, ECCHI, WYSTĘP, SKRZYDŁA, SZPILECZKA, TANK, SPECJAŁ, KUBEK, ODCIĄG, LINIA KOLEJOWA, SPLUWA, IGLICA, CHABANINA, ZAPOŻYCZENIE, WIĄZOWATE, ZAŁATWIANIE, ANTABA, JALAPENO, RAMA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, PODODDZIAŁ, ARTEFAKT, WYBITNOŚĆ, PIANKA, BAZYLISZEK, KOSMYK, STREETBALL, UPADEK, PREFORMACJA, ?LOKACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO OBROTU BRONI W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ WYWOŁANE SIŁĄ ODRZUTU, WYSTĘPUJĄCE SKUTKIEM POŁOŻENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI LUB PUNKTU PODPARCIA BRONI PONIŻEJ OSI PRZEWODU LUFY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO OBROTU BRONI W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ WYWOŁANE SIŁĄ ODRZUTU, WYSTĘPUJĄCE SKUTKIEM POŁOŻENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI LUB PUNKTU PODPARCIA BRONI PONIŻEJ OSI PRZEWODU LUFY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODRZUT zjawisko obrotu broni w płaszczyźnie pionowej wywołane siłą odrzutu, występujące skutkiem położenia środka ciężkości lub punktu podparcia broni poniżej osi przewodu lufy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODRZUT
zjawisko obrotu broni w płaszczyźnie pionowej wywołane siłą odrzutu, występujące skutkiem położenia środka ciężkości lub punktu podparcia broni poniżej osi przewodu lufy (na 7 lit.).

Oprócz ZJAWISKO OBROTU BRONI W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ WYWOŁANE SIŁĄ ODRZUTU, WYSTĘPUJĄCE SKUTKIEM POŁOŻENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI LUB PUNKTU PODPARCIA BRONI PONIŻEJ OSI PRZEWODU LUFY sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZJAWISKO OBROTU BRONI W PŁASZCZYŹNIE PIONOWEJ WYWOŁANE SIŁĄ ODRZUTU, WYSTĘPUJĄCE SKUTKIEM POŁOŻENIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI LUB PUNKTU PODPARCIA BRONI PONIŻEJ OSI PRZEWODU LUFY. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x