INFORMACJE W POSTACI TEKSTU, OBRAZU LUB DŹWIĘKU ZAMIESZCZONE POD JEDNYM ADRESEM INTERNETOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRONA INTERNETOWA to:

informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku zamieszczone pod jednym adresem internetowym (na 17 lit.)STRONA WWW to:

informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku zamieszczone pod jednym adresem internetowym (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INFORMACJE W POSTACI TEKSTU, OBRAZU LUB DŹWIĘKU ZAMIESZCZONE POD JEDNYM ADRESEM INTERNETOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.615

MLECZAJ LEPKI, PRZEMOC, KORYTKO, AGREGATOR, INWOLUCJA, DECEPCJA, CHEMOTAKSYNA, DONIESIENIE, FILIŻANKA, RUCH, ANALIZA WARIANCYJNA, CHORDOFON, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, PARKA, NEKROMANCJA, ANKUS, FAŁDA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, EPOLET, CUKIER, BAT, LEWO, ZŁOTOWŁOS STROJNY, MASZYNA MATEMATYCZNA, MATOŁ, DYSKA, NASTAWA, LĄDZIENIE, APOGEUM, PIGWA, ALBUMIK, GIPSATURA, ZŁOTOGŁÓW, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KURATOR SĄDOWY, SŁUCH ABSOLUTNY, KRÓCICA, ZABIEG, KULA, ISKRA ELEKTRYCZNA, WODOLOT, SÓL, FOKA, KOLUMBARIUM, FEERIA, ZIARNO, KAJAK, AGENT, WYWROTKA, SŁONIOWATE, OPAD, AHISTORYCYZM, KAPITALNY REMONT, RYBONUKLEAZA, PAPIERZAK, OKOP, IDIOMATYZM, HAKOWNICA, SMUŻKA, TONDO, KOLCZAKOWATE, KAFETERIA, KORYTKO, WILKOM, POEMAT HEROICZNY, FASCYNATOR, ALMANACH, WODA PODZIEMNA, SKALISKO, KOCOPOŁY, KRAŃCOWOŚĆ, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, TANGANIKA, ASSAPAN, PRZEJEMCA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, PROTEKTORAT, PRZEWÓD SŁUCHOWY, CYTOWALNOŚĆ, SKRZYNKA POCZTOWA, PADWAN, EMISJA WTÓRNA, GAJ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MIANOWNIK, SKRAJNOŚĆ, DYSHARMONIA, STEROLOTKA, BEAN, KARETKA, METR, KARŁOWATOŚĆ, AWANTURA, KOMOSA, REN, ŻYDOSTWO, PRZYNALEŻNOŚĆ, BROSZURA, LEWO, ROMUALD, GENE, KOLEJKA METRA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, KORUPCJA, SZCZAW, KOLOR LOKALNY, HRABINI, WATA, ANSAMBL, IDIOFON, SUPERNOWA, JEZIORO WYTOPISKOWE, SEKULARYZACJA, NESTOR, NAGRZBIETNIK, DEWELOPER, POIMEK, LAKSACJA, DYFUZJA KULTUROWA, SZCZĘKOWIEC, OPONA PNEUMATYCZNA, NISZA, KŁOSEK, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KIEŁZNO, PLANETA, TEŚCIK, SEMINARIUM, DANIO, STREFA RYFTU, PIERWOTEK, LODY, DOM POSELSKI, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, BROŃ MASZYNOWA, MAŁŻEŃSTWO, ORLĘ, PROCES TECHNOLOGICZNY, METAMORFIZM, MUTACJA, ZNAMIĘ ITO, LIMFOBLAST, DUCH OPIEKUŃCZY, KANONIK, ELEKTROLIT, ZAKOLE, DRWINA, ZATRUCIE, SZALKA, KREOLKA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, FORMANT, KOGA, PRZESŁANKA, ARABICA, EPONIM, CYTODIAGNOSTYKA, ARGENTYŃSKOŚĆ, TRÓJCA, DROBNICOWIEC, ATONALNOŚĆ, GAZ SYNTEZOWY, UŻYTEK, KAPAR, ORBITA, BOHATER POZYTYWNY, ROTA, PALMA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, BORDER, AUTOMOBILISTA, SYMFONIK, BALOT, BRZĄKNIĘCIE, TRANSLATOR, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, CZYSTKA, DRYBLING, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PRZETWÓR, KLUCZ, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, MOWA POGRZEBOWA, POMYŁKA, BATERIA PŁASKA, RAPORT, TRANSPARENT, HAUST, BADYLARZ, WOŁOSZKA, SYSTEM SYMBOLICZNY, MIMETYZM, PIESIO, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, KLERK, REPOWNIA, MUSZLOWCE, NIECHLUBNOŚĆ, BUZIA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, OPASKA, MAJÓWKA, MAJÓWKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, SZKARADA, ZASTRZALIN, NEGATON, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, ŁÓŻECZKO, SZEŚĆSETKA, GRZYBIARZ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, CZARNA MAGIA, GAZ BOJOWY, SZKIELET, OSTOJA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, BOZIA, JAZDA, KAWALKATA, BLOK, OBRÓT SPECJALNY, POCIĄG DROGOWY, KLUCZ, TYLOZOID, WESTFALKA, EPITET, PRZEŚMIEWKA, KLEKOTKA, SET, KANU, ODCHYŁKA, PLURALIZM, HOMOSEKSUALIZM, ZIELONE, SYSTEM POWIERNICZY, TUSZ, ŁOBODA, STAND-UP, PUCHAR, ORGIA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, CYNADRY, KIJ, KLASTER REGIONALNY, WĘGAREK, ŻONA LOTA, MEDYCYNA SPORTOWA, KLUCZ OBCY, NAKAZ, PUSZKARZ, ROTA, OPŁATA STOSUNKOWA, MALARSTWO IKONOWE, PASTEL, MAŁOŚĆ, OŚWIECICIEL, SIEDEMNASTY, KOMENDA, WYCHÓD, WOLNY ZAWÓD, RELACYJNOŚĆ, KAPTUR, INTERPRETACJA, NASTURAN, WYCINEK, GRUSZKA BOKSERSKA, SEMAFOR, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, ŁEBEK, FINAŁ, ADAPTER, CHOROBA PLUMMERA, PASZTETÓWKA, RUMUN, TRUP, PUSZKA, SPÓŁKA PARTNERSKA, RÓŻA SKALNA, PRZĘSŁO, NAŚLADOWNICTWO, OMEN, RZĘSISTEK, MARENGO, KEYBORD, ARANŻER, DWUDZIESTKA, FUCHA, OFENSYWA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, OBSESJA, RACJA, GARNITUR, MOL, CHRANCUSKI, AMERYKAŃSKOŚĆ, SZAGRYN, ZIARNO, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ?LINIA BRZEGOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.615 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INFORMACJE W POSTACI TEKSTU, OBRAZU LUB DŹWIĘKU ZAMIESZCZONE POD JEDNYM ADRESEM INTERNETOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INFORMACJE W POSTACI TEKSTU, OBRAZU LUB DŹWIĘKU ZAMIESZCZONE POD JEDNYM ADRESEM INTERNETOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRONA INTERNETOWA informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku zamieszczone pod jednym adresem internetowym (na 17 lit.)
STRONA WWW informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku zamieszczone pod jednym adresem internetowym (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRONA INTERNETOWA
informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku zamieszczone pod jednym adresem internetowym (na 17 lit.).
STRONA WWW
informacje w postaci tekstu, obrazu lub dźwięku zamieszczone pod jednym adresem internetowym (na 9 lit.).

Oprócz INFORMACJE W POSTACI TEKSTU, OBRAZU LUB DŹWIĘKU ZAMIESZCZONE POD JEDNYM ADRESEM INTERNETOWYM sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - INFORMACJE W POSTACI TEKSTU, OBRAZU LUB DŹWIĘKU ZAMIESZCZONE POD JEDNYM ADRESEM INTERNETOWYM. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

x