Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDOBIENIE SZKŁA LUB CERAMIKI PRZEZ NAKŁADANIE NA NIE GOTOWYCH KOLOROWYCH OBRAZÓW WYKONANYCH NA PAPIERZE LUB FOLII

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEKALKOMANIA to:

zdobienie szkła lub ceramiki przez nakładanie na nie gotowych kolorowych obrazów wykonanych na papierze lub folii (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEKALKOMANIA

DEKALKOMANIA to:

technika malarstwa automatycznego polegająca na rozciskaniu farby między dwiema warstwami materiału, np. papieru (na 12 lit.)DEKALKOMANIA to:

zdobienie wykonane techniką dekalkomanii (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDOBIENIE SZKŁA LUB CERAMIKI PRZEZ NAKŁADANIE NA NIE GOTOWYCH KOLOROWYCH OBRAZÓW WYKONANYCH NA PAPIERZE LUB FOLII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.501

OGIEŃ, LEADER, FILOZOFIA ANALITYCZNA, WYGIĘCIE, URYNA, FORMACJA, MECZ DERBOWY, HULK, PRZYSTAŃ MORSKA, ANILANA, PONAGLENIE, PYTEL, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, CHEMIZACJA ROLNICTWA, NIĆ, POLEWKA, DOWÓD REJESTRACYJNY, FENIG, GWIAZDA WIELOKROTNA, TEATR, ANTYCIAŁO, TIC TAC, DZWONNICA, BURGER, LUSTRO, LANOS, CHARLES, SODÓWKA, EGRETA, IZBA, ŁUPEK ILASTY, JAMA, KOTŁOWNIA, PŁAWKA, WYSYP, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ŁZAWNIK, STRONA WWW, PALEC CYNKOWY, SKANER, MSZA GREGORIAŃSKA, ENZYM RESTRYKCYJNY, PRZEWODNICZĄCY, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, OCZOJEBKA, PRZEMYT, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, PREDESTYNACJA, WIOŚLAK, ACHEIROPITA, KULUARY, ŻABA DARWINA, BABESZJOZA OWIEC, BUM, KASZA MANNA, KURAWONGA ZMIENNA, TELEGRAF CHAPPE'A, OKTANT, HALSZTUK, CEWKA, BATIK, KOSTKA, USTAWKA, HODOWCA, SOCZEWKA, DŹWIG, ŻYCIE OSOBISTE, OFENSYWA, MOSTEK KAPITAŃSKI, NIEPRZENOSZALNOŚĆ, PRZEPLOTKA, PERILLA ZWYCZAJNA, DYSTYCH, TENUTA, KITEL, DYSZA, FRONTYSPIS, DRZEWO SOLITEROWE, MIARA ŁUKOWA, TANGO, ODMIANA MIESZAŃCOWA, WOJNA CELNA, RABARBAR, AKROBACJA POWIETRZNA, CZOPEK, STRATEGIA, HUBA, ZACHWALACZ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, NIECKA WYPADOWA, ZBOCZENICA, AZOTAN(V), RAMA KOMUNIKACYJNA, WIGONIA, CYTADELA, AGENDA, SPIRYTUS, CZASOWNIK FRAZALNY, GRZECH POWSZEDNI, DYSTRYKT, REGLAN, KIŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, TRANSKRYPCJA, PAŹDZIERZ, RAMIENICA KOSMATA, BUDOWACZ, SYNDETIKON, KAMYCZEK USZNY, ŁASKAWCA, MAGNEZJA, POPIELNIK, STAJANIE, INFLACJA PIENIĘŻNA, WARSZAWA, BOGATE MEDIA, KOREKTA DRUKARSKA, SCHABOWY, AUTOTOMIA, ANTYKWARK, LUNETA, UDAR MÓZGOWY, BEZWODNIK, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, SAMOWYLECZENIE, MATOŁ, WIĄZ, DYMISJA, POLOWANIE, KOLANO, CYMBAŁ, DUR RZEKOMY, TRĄBKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, KORYNCKA, OWOC RZEKOMY, PRZYŁBICA, NIEOBLICZALNOŚĆ, JAPONKI, BĄBEL, OBIEKT, ROZDZIELCA, RURA ODPŁYWOWA, CYFRA ARABSKA, PARKAN, SZYDLARZ, PRODUCENT, ANDROGINIA, REPLIKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, DONOR, UŚCISK, NALEŚNIK WIOSENNY, POLE WIDZENIA, TOFFI, AEDICULA, MERZYK GROBLOWY, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, DEKORTYKACJA, KOMENDA, KARAWAN POGRZEBOWY, FALANGA, SUBWOOFER PASYWNY, PROWINCJA, TRANSLACJA, PAWĘŻ, NIEUMARŁY, KOLEKTOR, WSPÓŁKRÓL, CHORÓBKA, RACJONALIZM, ZAKRES REAKCJI, HIMATION, DYSZEL, CHOROBA BAKTERYJNA, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, KOMISJA, OBRZMIENIE, KWASICA, PRAWO MATERIALNE, ZASIŁEK PORODOWY, RAJD DAKAR, SYMBOLICZNOŚĆ, MARŻA ODSETKOWA, GARBNIK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, ŚCIANKA DZIAŁOWA, CIEŃ AKUSTYCZNY, MĄCZNIAK, OŚNIK, NUBIRA, ODKUP, ZNAK PIENIĘŻNY, KOMISJA SKRUTACYJNA, PORWAK LODOWCOWY, BEZPROGRAMOWOŚĆ, BARBARYZM, PAŃSZCZYZNA, SZPARA POWIEKOWA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, SŁONIOWATE, POWIEŚĆ RZEKA, ZBROJOWNIA, SOKOLE OKO, DSS, SKACZELE, PELAGIAL, REGENERATOR, ŻNIWIARKA, MIKROTECHNOLOGIA, WADA WZROKU, RZĄD, REFORMA ROLNA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, DEMONSTRACJA, OSAD EOLICZNY, SYR, OBRÓT, KRUCJATA, INTEGRALNOŚĆ, DRŻĄCZKA, DZIEŁO ROGOWE, KOMŻA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, SZCZELNOŚĆ, RESKRYPT, KARMANIOLA, ŁACHA, ZEZWŁOK, PANEKLA, PEDAŁÓWKA, WŁÓKNIAK TWARDY, CZEK BANKIERSKI, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, PLIK GRAFICZNY, BRZEG, KAMIKADZE, OKUPOWANIE, EMOTKA, MIKROFON KONTAKTOWY, USTĘPSTWO, LEGENDA, LOBELIOWE, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, MIÓD BARTNY, METODA SCENARIUSZOWA, DARŃ, NIEZDARA, WYWOŁYWACZ, TRZYNASTY, SZTURARZ, OBSERWACJA, PRASADA, DMUCHACZ, EPIZOD, ZAPŁON, PRZEBARWIENIE, DERESZ, STAN WOJENNY, SZEŚĆDZIESIĄTKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KLIN, OPĘTANIE, HOT DOG, BRYDŻ SPORTOWY, UMOWA WIĄZANA, KAPAR, OZONEK, DAMAST SKUWANY, ANTYNOMIA RUSSELLA, FELER, WIATRAK, WCZASY PRACOWNICZE, ELIPSOIDA OBROTOWA, RUBELLIT, TEUTOŃSKI, FILAR PRZYPOROWY, HOSTIA, SENIOR, REWIZJA NADZWYCZAJNA, DENATURACJA BIAŁKA, KOŻUCH, GRZYWNA, MAJĘTNOŚĆ, CHUDOŚĆ, HELIOSFERA, OBWÓJ, BERBEĆ, ZATAPIACZ, POKRZYWDZONA, ZABIEG LECZNICZY, PRAWO WEWNĘTRZNE, PROPOLIS, KONTRASTER, KALWARIA, IZOTERMIA, PĘTO, LINIA, KILOBAJT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdobienie szkła lub ceramiki przez nakładanie na nie gotowych kolorowych obrazów wykonanych na papierze lub folii, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDOBIENIE SZKŁA LUB CERAMIKI PRZEZ NAKŁADANIE NA NIE GOTOWYCH KOLOROWYCH OBRAZÓW WYKONANYCH NA PAPIERZE LUB FOLII to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dekalkomania, zdobienie szkła lub ceramiki przez nakładanie na nie gotowych kolorowych obrazów wykonanych na papierze lub folii (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEKALKOMANIA
zdobienie szkła lub ceramiki przez nakładanie na nie gotowych kolorowych obrazów wykonanych na papierze lub folii (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x