OBWÓD ELEKTRYCZNY LUB MAGNETYCZNY DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB PRZYRZĄDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BOCZNIK to:

obwód elektryczny lub magnetyczny dołączony równolegle do głównego obwodu lub przyrządu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BOCZNIK

BOCZNIK to:

specjalny opornik dołączony równolegle do głównego obwodu lub do przyrządu, jego celem jest poszerzenie zakresu prądu mierzonego przez ten miernik (na 7 lit.)BOCZNIK to:

rodzaj hebla wykorzystywany do obróbki trudno dostępnych miejsc (na 7 lit.)BOCZNIK to:

strug do obróbki trudno dostępnych miejsc (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBWÓD ELEKTRYCZNY LUB MAGNETYCZNY DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB PRZYRZĄDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.459

DYPTYCH, MA, KRĄG, ŻAKARD, MASZYNA PROSTA, RYT, ATTYKA, SMYCZ, NATURA, POJAZD KONNY, RZECZ PRZYSZŁA, CHITON, IZOLATORIUM, ŁYKACZ, ZWROTNICA ELEKTRYCZNA, KURS, PANOCZEK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, BALAST, BRYTFANKA, RELACJE GREENA, KARDAMON, PERILLA ZWYCZAJNA, AKWEN, MIMEZJA, KIT, AMFIPRION, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PIECYK, LALKA, KORMA, MUZYKA PROGRAMOWA, PAS, EKRAN AKUSTYCZNY, OBWÓD, ZNACHOR, BAŻANT, MIKSER, LEW, KAPAR, LEJEK, MATECZNIK, NATURALNY SATELITA, OLEJ PALMOWY, CIERŃ, TAKSYDERMIA, KRAJ, KLASER, DANIE ARBUZA, WIĄZKA, HUCULSKI, SŁOWACKI, AEROZOL, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, STAWKA, KARAKUŁY, NOTA PROTESTACYJNA, IZBA, KRWIŚCIĄG, SKŁADAK, KALIMBA, KOMPLIKACJA, JALAPENO, FROTTE, KARMNIK, TROLL, TRIANGULACJA, ŻACHWY, DRABKA, TYRAŃSTWO, PRZESIEW, DEGENERACJA, OSTROGA PIĘTOWA, IGLASTE, DAWCA, DANSKER, BARSZCZ, ZATRACENIE, KURAWONGA ZMIENNA, IDEACJA, ROZPRAWKA, RUSAŁKA, POŁOŻNICA, SKRZYNIA BIEGÓW, TUBA, AGROGAZ, LOKAL SOCJALNY, FILTR ANTYSPAMOWY, KORPUS, VIP, FESTON, ATMOSFERA, DERMOKOSMETYK, MOMENT, MODUŁ SERWISOWY, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, PARKIETAŻ, GARNITUR, ABONAMENT, ZBRODNIA STALINOWSKA, ROZMARYN, TOINA, KOMPRADOR, SŁUPISKO, FAKTURA, OSTROKRZEW, POJAZD SPECJALNY, PLASTYKA, TREŚĆ, WITAMINKA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SĄD I INSTANCJI, LIST POETYCKI, CZECZOTKA, TIOSÓL, ZWIĄZEK CYKLICZNY, AWANS, ZATOR, GULASZ IRLANDZKI, LIPA, GAŁKA, ESZEWERIA, WYDATEK RZECZOWY, MYKOHETEROTROF, CZAS TERAŹNIEJSZY, SZAROWIPTERYKS, PODEJRZLIWOŚĆ, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, SĄD KOLEŻEŃSKI, PIEPRZ MNISI, KURTYNA, ZEFIR, EKLER, IGŁA, PAS, MAGAZYN, FOTEL OBROTOWY, NOWA KLASYCZNA, WSPÓŁRZĄDCA, TRUBADUR, PODSKOK, KOMISARZ, TECZKA, POSKROMICIEL, MOGISYGMATYZM, OPAD, ETOLA, KOMBINATORYKA, KACZY DÓŁ, KNECHT, ALKILACJA, EFEKT, PROPAGANDÓWKA, KRYZA, ROŚLINA OZDOBNA, BAZA TRANSPORTOWA, ŻYWOPŁOT, PRAGNIENIE, ZDZIADZIENIE, WIEŻA SZYBOWA, WEŁNA, OPODATKOWANIE, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KUKIEŁKA LESSOWA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, PORÓD RODZINNY, GŁÓG, SOK, PODZIEMIE, OPENER, LESŁAW, GRUPA WSPARCIA, DANONEK, KORUND, KĄPIEL, STAN DEPRESYJNY, UCHO, SPARING, ADRES FIZYCZNY, PŁUCZKA, CYGAN, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, MUSZKA, KAPLICZKA, KOŁNIERZ, MODULACJA SKROŚNA, WIBRATO, KATAPULTA, ULGA, MOWA WIĄZANA, CELOZJA, PUŁAP, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PIKIETA, FACH, PRZEZWISKO, ZDANIE, GUARANA, SEKRECJA, NIECHLUBNOŚĆ, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, AKROPOL, MASZOPERIA, ANTENA YAGI-UDA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, MAHOŃ, HAK, KLESZCZE, ZIARNECZKO, ARMATOR, ZAJĘCIE, GLOBUS, SREBRO, STAROŚCIŃSKI, LIBRA, MASZYNA TŁOKOWA, OBWÓD CHUY, UKAZ, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, SIARKA POPIOŁOWA, WINA UMYŚLNA, SŁODYCZ, ORGANIZM, WOTUM ZAUFANIA, BOCZNIAK, CUKIER WANILIOWY, GALAKTOLIPID, OCET, LILA, MINIATURA, MLEKO, DROGA, MYRMEKOFIL, MANDAT, GRONO, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, WCIERKA, WIDOWNIA, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, ŻEGLARZ, KAGANIEC, IMPRESJA, SZWALNIA, ZAPINKA, PROGRAM WYBORCZY, STACJA, ROMUALD, ĆWICZENIE, TERMOS BUFETOWY, TORNADO, KARTA TYTUŁOWA, KAPER, SYMPTOM, ŚWIATŁO, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ANKIETA PERSONALNA, BYTOWNIT, WAGON, TEOGONIA, STYL, KELT, ŚCIANA, PRZYJEZDNA, ATRYBUCJA, WYRAZ, OPIS, JERSEY, PRĄD ZMIENNY, PRAWO CURIE-WEISSA, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, UDERZENIE, WAŁ, PEŁNE MLEKO, ALDO, DIAMENT, BRYTFANNA, CYGARETKI, TUNICZKA, TEST PŁATKOWY, ZAIMEK WZGLĘDNY, OSTATNIE POŻEGNANIE, KONFISKATA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, WYPOWIEDZENIE, FAŁSZYZM, LANGUSTA POSPOLITA, RÓW MELIORACYJNY, TAMBURMAJOR, KONURBACJA, DODATEK MOTYWACYJNY, SĄD OSTATECZNY, KOMPARYCJA, LAUDATOR, WILCZUR, MADISON, ROZSADNIK, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, ?ROZROST.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.459 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBWÓD ELEKTRYCZNY LUB MAGNETYCZNY DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB PRZYRZĄDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBWÓD ELEKTRYCZNY LUB MAGNETYCZNY DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB PRZYRZĄDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BOCZNIK obwód elektryczny lub magnetyczny dołączony równolegle do głównego obwodu lub przyrządu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BOCZNIK
obwód elektryczny lub magnetyczny dołączony równolegle do głównego obwodu lub przyrządu (na 7 lit.).

Oprócz OBWÓD ELEKTRYCZNY LUB MAGNETYCZNY DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB PRZYRZĄDU sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - OBWÓD ELEKTRYCZNY LUB MAGNETYCZNY DOŁĄCZONY RÓWNOLEGLE DO GŁÓWNEGO OBWODU LUB PRZYRZĄDU. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x