HYLOCOMIUM SPLENDENS - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY GAJNIKOWATYCH, W POLSCE GATUNEK POSPOLITY; TWORZY CHARAKTERYSTYCZNE LŚNIĄCE DARNIE Z WYRAŹNĄ PIĘTROWĄ (WARSTWOWĄ) BUDOWĄ, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU PIERZASTEGO PODWÓJNEGO LUB POTRÓJNEGO ROZDZIELANIA SIĘ ŁODYG; ROŚLINY SĄ WZNIESIONE, BARWY ŻÓŁTO-ZIELONEJ, LIŚCIE WYDŁUŻONE W POKROJU JAJOWATE Z OSTRYM, ZWĘŻAJĄCYM SIĘ SZCZYTEM, NA BRZEGACH PIŁKOWANE; PUSZKA KRÓTKA, ZGIĘTA; ŻEBRO PODWÓJNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAJNIK LŚNIĄCY to:

Hylocomium splendens - gatunek mchu należący do rodziny gajnikowatych, w Polsce gatunek pospolity; tworzy charakterystyczne lśniące darnie z wyraźną piętrową (warstwową) budową, która powstaje w wyniku pierzastego podwójnego lub potrójnego rozdzielania się łodyg; rośliny są wzniesione, barwy żółto-zielonej, liście wydłużone w pokroju jajowate z ostrym, zwężającym się szczytem, na brzegach piłkowane; puszka krótka, zgięta; żebro podwójne (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HYLOCOMIUM SPLENDENS - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY GAJNIKOWATYCH, W POLSCE GATUNEK POSPOLITY; TWORZY CHARAKTERYSTYCZNE LŚNIĄCE DARNIE Z WYRAŹNĄ PIĘTROWĄ (WARSTWOWĄ) BUDOWĄ, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU PIERZASTEGO PODWÓJNEGO LUB POTRÓJNEGO ROZDZIELANIA SIĘ ŁODYG; ROŚLINY SĄ WZNIESIONE, BARWY ŻÓŁTO-ZIELONEJ, LIŚCIE WYDŁUŻONE W POKROJU JAJOWATE Z OSTRYM, ZWĘŻAJĄCYM SIĘ SZCZYTEM, NA BRZEGACH PIŁKOWANE; PUSZKA KRÓTKA, ZGIĘTA; ŻEBRO PODWÓJNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 36.371

LESŁAW, TRASZKA GRZEBIENIASTA TURECKA, KORZENIONÓŻKI, GILOSZ, FILOLOGIA POLSKA, PIĘTKA, ETER, KSYLOFON, KRAWAT, PORCYJKA, DRIAKIEW, JER SŁABY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, RYNEK WTÓRNY, GRANULACJA, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, SKŁAD, STRATEGIA, EMIGRACYJNOŚĆ, ZBROJENIE, SZURPEK ŻÓŁTOCZEPCOWY, STOPA NARZUTU, CZESALNIA, RZĘSOREK MNIEJSZY, IVAN, ŁĄCZNOŚĆ, TARANOWANIE, BLASZANKA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ŻAGIEL REJOWY, CAMORRA, KOŁO, IRISH DRAUGHT, ŚCIÓŁKARZ PLAMOSKRZYDŁY, HAWAJSKI, ZAKOLE, PAKIET, SUSEŁ KARLIK, MOTYLEK, MECENAT ARTYSTYCZNY, ENDYWIA, WYPADEK, ŚWIERKLANIEC, AMFISBENA PLAMISTA, OSTNICA STOKŁOSOWATA, WŚCIEKLICA SABULETA, MINIANKIETA, WYNURT, PASCHA, ZLEWKA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, HUBA SIARKOWA, SANDBOX, OPIEKUŃCZOŚĆ, SOKÓŁ, KORMORAN JAPOŃSKI, WIKTORIA, REFLEKS, PRACOWNIK LEŚNY, SZURPEK DROBNY, STRZAŁECZKA, SZCZECIOGONEK, ŻYRAFA KENIJSKA, NUR LODOWIEC, GENERALISSIMUS, STYL CASUALOWY, MAWOREK PAPUZI, NOTABL, ALTOSTRATUS, FRASZKA, WOJSKI, KASZTEL, DEKORATORKA WNĘTRZ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, PERKOZ Z ALAOTRA, UZWOJENIE WTÓRNE, TOWARZYSZ BRONI, NATURYZM, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, BUŁAWNIK, GÓRMISTRZ, CZERWIEC, ATUT, KUKUŁKA, DINAR, BEAN, PASTORALE, UCHAL, WOŹNY, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, PODKŁAD, PRIORYTET, WĘŻOJAD, CHEMIA ANALITYCZNA, WIERNOŚĆ, ZRĘBICA, MARYNARZ, JERA WIĘKSZA, HOLOWNIK, OAZIK, DORADCZYNI, INWENTARZ ŻYWY, AMERYKA, CZOSNEK NARCYZOWY, WITALIZM, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, GAMBIT, KRYZA, PETREL MASKAREŃSKI, ROGER, JEMIOŁUSZKA, MEMORANDUM, PODRÓŻ, KINO, PANOWANIE, HIGIENA ZWIERZĄT, ONDYNA, MIECZYK POSPOLITY, KOSMONAUTA, WIEWIÓRECZNIK MAŁY, POWRÓT, KRAB, KLECANKA, WYCHODŹTWO, PŁYWACZ, SZKŁO OPTYCZNE, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, HELIKONIA, ARESZT DOMOWY, JEDENASTY, RAK PRĘGOWANY, KACZKA PO PEKIŃSKU, DIAKON, PANCERKA, TRASZKA KARPACKA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, KANARKI KSZTAŁTNE, SZABAŚNIK, SKŁADNIK POKARMOWY, BLINDIA OSTRA, WITALNIK, SYNINGIA OKAZAŁA, GŁOWA PAŃSTWA, OSIEMDZIESIĄTKA, ALGEBRA UNIWERSALNA, KOŁODZIEJ, WIĘZADŁO KARKOWE, RYBONUKLEOZYD, CHOROBA WOLMANA, MORNEL, SUBREGION, ŚWIETLIK, PRĄTNIK BLADY, WYNAJMUJĄCA, KARA UMOWNA, ASTER WIERZBOLISTNY, NAPŁYW KORZENIOWY, BRAT POLSKI, GOŁOLEDŹ, KOŁEK, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DELFIN GARBOGRZBIETY, ZIMOWISKO, DODATEK MOTYWACYJNY, BRYZOMANCJA, ANAFORYCZNOŚĆ, BISOPROLOL, MĄDRA GŁOWA, HAMULEC, GRĄŻEL, ABLUCJA, HUSLE, EURYBIONT, MRÓWKA, KŁOBUK, PODGLĄDACTWO, WELOCIZAUR, KOŃ, BIAŁY ROSJANIN, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, REWIZJONIZM, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, MERZYK DROBNOCIERNISTY, HYDROCHEMIA, FUTERKO, SOLARIUM, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, DROGA GRUNTOWA, ŻÓŁW MIĘKKOSKÓRY, GALON, CZERWONKA, ALBATROS BIAŁOSZYI, TUSZKA, KOLEŃ DŁUGOPŁETWY, TELESKOP, ONELINER, DROGA, IRISH DRAFT, STARTER, CZERWONAK KRÓTKODZIOBY, ABNEGATKA, ŚLEPA PRÓBA, KOSTRZEWA GAUTIERA, ODCZYNIACZ, MIASTO, PODMALÓWKA, MISIACZEK, SONDAŻOWNIA, RETENCJA, TKANIEC, ŻÓŁW ZIELONY, WEZYRAT, WYBRANKA, MODRZEW DAHURSKI, CENTRALA, GILOTYNA, KOIMKOWCE, AKROBATYKA SPORTOWA, FALAFEL, SINOWENATOR, MATEMATYKA STOSOWANA, S/Y, CZAPKA FRYGIJSKA, ŁĄCZNIK, WODNIAK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, CHOROBA FORBESA, WŁÓKNO, ZEW, KALKA JĘZYKOWA, PIESAK, IDEACJA, KONTRAMARKA, RAJDER, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, DEPOZYCJA, BILBIL KRESKOUCHY, ALARM BOJOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, POLATUCHY, DYSTYCH, ROZBÓJNIK, JUDASZOWE SREBRNIKI, KUTIKULA, SĘPICA, OSTRĘŻYNA, PERETTI, BAGNIAK, BUJANIE, GŁUCHÓW, TALMUDYSTKA, SKWARKI, LESZCZYNA, UROJENIE KSOBNE, ALERGEN POKARMOWY, RABAT, WARZĘCHA MAŁA, MIECZODZIÓB, BUDKA, REKUPERATOR CIEPŁA, KOLCOSTERNIK MALGASKI, MAGOT, LOGGIA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, STROBILANT, KUBAS, GLICYNIA, ZAUROPODOMORFY, KROKIEW, KIR, LAMPA NAFTOWA, POCZUCIE, CYMETYDYNA, URSON, CHOROBA CORIEGO, ŁUPEK PLAMISTY, GMACHÓWKA SMOLISTA, LOTERIA PROMOCYJNA, RUDAWKA MALAJSKA, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, ROKIETNIK, SAKI BIAŁOLICA, INFORMATYKA KWANTOWA, GRYBOSZ, ŚCIANKA, MOKASYN DALEKOWSCHODNI, FINAŁ, KUSACZ KRESKOWANY, KAZACHSKI, SKANDOWIEC, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, TEMAT, OKOLICA, PŁOMYK, PLAGIOZAUR, KUJA BŁĘKITNA, OPOSIK RUDY, GŁUPTAS, ?PĘCZAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 36.371 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HYLOCOMIUM SPLENDENS - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY GAJNIKOWATYCH, W POLSCE GATUNEK POSPOLITY; TWORZY CHARAKTERYSTYCZNE LŚNIĄCE DARNIE Z WYRAŹNĄ PIĘTROWĄ (WARSTWOWĄ) BUDOWĄ, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU PIERZASTEGO PODWÓJNEGO LUB POTRÓJNEGO ROZDZIELANIA SIĘ ŁODYG; ROŚLINY SĄ WZNIESIONE, BARWY ŻÓŁTO-ZIELONEJ, LIŚCIE WYDŁUŻONE W POKROJU JAJOWATE Z OSTRYM, ZWĘŻAJĄCYM SIĘ SZCZYTEM, NA BRZEGACH PIŁKOWANE; PUSZKA KRÓTKA, ZGIĘTA; ŻEBRO PODWÓJNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HYLOCOMIUM SPLENDENS - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY GAJNIKOWATYCH, W POLSCE GATUNEK POSPOLITY; TWORZY CHARAKTERYSTYCZNE LŚNIĄCE DARNIE Z WYRAŹNĄ PIĘTROWĄ (WARSTWOWĄ) BUDOWĄ, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU PIERZASTEGO PODWÓJNEGO LUB POTRÓJNEGO ROZDZIELANIA SIĘ ŁODYG; ROŚLINY SĄ WZNIESIONE, BARWY ŻÓŁTO-ZIELONEJ, LIŚCIE WYDŁUŻONE W POKROJU JAJOWATE Z OSTRYM, ZWĘŻAJĄCYM SIĘ SZCZYTEM, NA BRZEGACH PIŁKOWANE; PUSZKA KRÓTKA, ZGIĘTA; ŻEBRO PODWÓJNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAJNIK LŚNIĄCY Hylocomium splendens - gatunek mchu należący do rodziny gajnikowatych, w Polsce gatunek pospolity; tworzy charakterystyczne lśniące darnie z wyraźną piętrową (warstwową) budową, która powstaje w wyniku pierzastego podwójnego lub potrójnego rozdzielania się łodyg; rośliny są wzniesione, barwy żółto-zielonej, liście wydłużone w pokroju jajowate z ostrym, zwężającym się szczytem, na brzegach piłkowane; puszka krótka, zgięta; żebro podwójne (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAJNIK LŚNIĄCY
Hylocomium splendens - gatunek mchu należący do rodziny gajnikowatych, w Polsce gatunek pospolity; tworzy charakterystyczne lśniące darnie z wyraźną piętrową (warstwową) budową, która powstaje w wyniku pierzastego podwójnego lub potrójnego rozdzielania się łodyg; rośliny są wzniesione, barwy żółto-zielonej, liście wydłużone w pokroju jajowate z ostrym, zwężającym się szczytem, na brzegach piłkowane; puszka krótka, zgięta; żebro podwójne (na 13 lit.).

Oprócz HYLOCOMIUM SPLENDENS - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY GAJNIKOWATYCH, W POLSCE GATUNEK POSPOLITY; TWORZY CHARAKTERYSTYCZNE LŚNIĄCE DARNIE Z WYRAŹNĄ PIĘTROWĄ (WARSTWOWĄ) BUDOWĄ, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU PIERZASTEGO PODWÓJNEGO LUB POTRÓJNEGO ROZDZIELANIA SIĘ ŁODYG; ROŚLINY SĄ WZNIESIONE, BARWY ŻÓŁTO-ZIELONEJ, LIŚCIE WYDŁUŻONE W POKROJU JAJOWATE Z OSTRYM, ZWĘŻAJĄCYM SIĘ SZCZYTEM, NA BRZEGACH PIŁKOWANE; PUSZKA KRÓTKA, ZGIĘTA; ŻEBRO PODWÓJNE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - HYLOCOMIUM SPLENDENS - GATUNEK MCHU NALEŻĄCY DO RODZINY GAJNIKOWATYCH, W POLSCE GATUNEK POSPOLITY; TWORZY CHARAKTERYSTYCZNE LŚNIĄCE DARNIE Z WYRAŹNĄ PIĘTROWĄ (WARSTWOWĄ) BUDOWĄ, KTÓRA POWSTAJE W WYNIKU PIERZASTEGO PODWÓJNEGO LUB POTRÓJNEGO ROZDZIELANIA SIĘ ŁODYG; ROŚLINY SĄ WZNIESIONE, BARWY ŻÓŁTO-ZIELONEJ, LIŚCIE WYDŁUŻONE W POKROJU JAJOWATE Z OSTRYM, ZWĘŻAJĄCYM SIĘ SZCZYTEM, NA BRZEGACH PIŁKOWANE; PUSZKA KRÓTKA, ZGIĘTA; ŻEBRO PODWÓJNE. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x