MASZYNA WYKORZYSTYWANA DO WCIĄGANIA, PRZYCIĄGANIA LUB OPUSZCZANIA CIĘŻARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁOWRÓT to:

maszyna wykorzystywana do wciągania, przyciągania lub opuszczania ciężarów (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁOWRÓT

KOŁOWRÓT to:

zamęt, zamieszanie z jakiegoś powodu, urwanie głowy (na 8 lit.)KOŁOWRÓT to:

pełny ruch obrotowy ciała (360°) z podporu do podporu wokół poprzecznej osi ciała (chwytu dłoni) wykonywany na drążku (na 8 lit.)KOŁOWRÓT to:

podwójne wrota (na 8 lit.)KOŁOWRÓT to:

rota - narzędzie tortur, które służyło do łamania kości i naciągania stawów (na 8 lit.)KOŁOWRÓT to:

spiętrzenie grzbietu, odchodzącego w kierunku północno-wschodnim od masywu Szyndzielni, w północno-wschodniej części Beskidu Śląskiego (na 8 lit.)KOŁOWRÓT to:

słowiańska odmiana swastyki, która ma osiem ramion (na 8 lit.)KOŁOWRÓT to:

w gimnastyce; ruch ciała około osi przyrządu, z podporu do podporu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WYKORZYSTYWANA DO WCIĄGANIA, PRZYCIĄGANIA LUB OPUSZCZANIA CIĘŻARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.456

BYSTRZE, GUZ, EGRETA, ANIMACJA, WISZNICA, STANDARD EMISYJNY, EGZORCYZM, KŁOSEK, HETEROATOM, LWIA CZĘŚĆ, SZUBIENICA, ALBUMIK, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, CZYN, BEZŻENNOŚĆ, ROTA, ZAPACH, PRZEKŁADKA, CEDZIDŁO, WĘGLIK, DERESZ, FIGURA GEOMETRYCZNA, OWOC POZORNY, LIST POETYCKI, HIPERTONIA, GRZYBEK KEFIROWY, MAŁPOLUD, DECHA, DEMOBILIZACJA, ADOPCJA, FRAZA, KUŹNICA, KAZBA, PĘTO, MASZYNA FORMIERSKA, MAPA TEMATYCZNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, RUCH IZOSTATYCZNY, NORMALIZACJA, MIESZEK, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, IRC, OSTOJA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, SKŁADAK, DEGENERACJA, SOS TATARSKI, CENA DETALICZNA, FLOTA, KLERK, JEZIORO KOSMICZNE, TOŃ WODNA, PODSTRYSZE, AGERATUM, KOŚCIÓŁ FARNY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, LICHWIARSTWO, ZAŚLEPIENIE, EFEKT MAJĄTKOWY, KOPOLIMER, PIEC, BYDLAK, MASZYNA WYCIĄGOWA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, HARMONIJKA, BODARZ, PUSZKA MÓZGOWA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, LAWA PODUSZKOWA, INFORMACJA GENETYCZNA, KURS, PREZENTER, LAMPA ELEKTRONOWA, BŁĘKITNY OLBRZYM, WIĆ ROŚLINNA, HB, BOBOWATE WŁAŚCIWE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PŁATKI ZBOŻOWE, FARBA KLEJOWA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KONSERWA, GRZANKI, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, EFEKT UBOCZNY, STOPKA, LUSTRO, ŚWIADECTWO, OMYŁKA, HAUST, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, ARKABALISTA, ROZBIERANKA, BBS, CZWOROLIST, DRIAKIEW, LOBELIOWE, TABLETKA, MIEJSCE, PISTOLET, BARWICZKA, HIPOTEZA, GRZECHOTKA, USTĘP, DUCHOWY OJCIEC, ZWARCIE, LEN, SAMOOKALECZENIE, KOMORA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, CZEP, GODET, CHWAST, LAMPERIA, WARTOŚĆ NOMINALNA, CYFRA, SMAKOWITOŚĆ, AQUAFABA, BRAMOWNICA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ANTRYKOT, BLOK RYSUNKOWY, GUMA, NÓŻKA, RZECZOWNIK POSPOLITY, WŁOCHACZ, ROZTOCZE, IMPREZA TURYSTYCZNA, SAMOOKALECZENIE, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, RAMA, PRÓBA GENERALNA, TENDER, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, KACZKA, STOPOFUNT, PUCHAR, FERMATA, EMISJA WTÓRNA, LIBELA, LICZEBNIK ZBIOROWY, ROZMODLENIE, KAULIKARPIA, LUCERNA, ANILANA, ROZMIAR, MŁYNEK, SPRZĘCIOR, PRZETWÓRCZOŚĆ, STAN, SKRYBA, KAMIEŃ, OSTRA AMUNICJA, PŁAWA SONAROWA, KLAKSON, SYNAPIZM, KLISZA, KORPUS, KIELICH, OPAŁ, WAPIEŃ MUSZLOWY, WRÓG, TINGEL-TANGEL, PEJORATYW, TRANSURAN, NIESPORCZAK, POSADZKA, STRONA, MODYFIKACJA, TELETECHNIKA, AKT, HIPOREFLEKSJA, ALPAKA, MIESZARKA, ANTENA RAMOWA, WZROK, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ARMATOR, WERANDA, HULAKA, KASZKIET, LEKCJA, KUFF, MODULACJA SKROŚNA, MŁODZI, RYKSZARZ, M, AEDICULA, LEON, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ALABASTRON, KOSMOGONIA, STARZĘŚLA, MANEŻ, LEJNOŚĆ, WRZECIONO, PUBLIKACJA, WABIK, MARKER GENETYCZNY, SUBDOMENA, ALGEBRA LIEGO, PAPRYKA, YORKSHIRE PUDDING, NIEZBIEŻNOŚĆ, PŁUCZKA, DYFTYK, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, BAKTERIA ŚLUZOWA, SATYNA, MEMBRANOFON, EDAM, KRAKWA, WIDOWISKO, HALOGENOALKAN, HALBA, WNĘTROSTWO, KATAFALK, PÓŁKLUZA, MEDALIK, SZPONA, RÓWNONOGI, BALERON, KOPIA FOTOGRAFICZNA, DACH POGRĄŻONY, PIERÓG, GAZ, WYŁAPYWACZ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SIAD, PERSPEKTYWA, TEATR, EKSPLOATATOR, CHWYTNIK, ZESZYT, OPASKA, ODROŚL, GENDER, MENAŻKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, BAZYLIKA KATEDRALNA, MOHRG, NIEWIERZĄCY, URZĄDZENIE RADIOWE, SAGA, CYKL FIGURALNY, FILET, BIAŁA NOC, IMAGE, FILTRACJA, SZÓSTY, KONSERWA, ABOLICJA, GETTO ŁAWKOWE, AMONIACZEK, MISTERIUM PASYJNE, AZALIA, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, PIONEK, KLUBOWIEC, PRADZIAD, GOŹDZIANKA, KAZALNICA, KEYBOARD, DRAPACZ, KĄPIEL OŁOWIANA, GODZ, AKACJA, NAGŁOŚNIENIE, BĘBEN, WYBREDNIŚ, SITO, DMUCHAWKA, BANDAMKA, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KORONA DROGI, RUSZT, PÓŁSIOSTRA, SREBRO, TOST FRANCUSKI, NĘCISKO, HALO, ASNYKOWIEC, PANICZĄTKO, BOSCH, NIKIELINA, GEODETA, GRAFIKA, MIESZACZ, STACJA, EFEKT SNOBIZMU, MOMENT TEORETYCZNY, PODWODA, WAGA, POCHLEBSTWO, SŁOBODA, PRZYLĄDEK, METAL CIĘŻKI, NARÓD, ?MIĘDLARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WYKORZYSTYWANA DO WCIĄGANIA, PRZYCIĄGANIA LUB OPUSZCZANIA CIĘŻARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WYKORZYSTYWANA DO WCIĄGANIA, PRZYCIĄGANIA LUB OPUSZCZANIA CIĘŻARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁOWRÓT maszyna wykorzystywana do wciągania, przyciągania lub opuszczania ciężarów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁOWRÓT
maszyna wykorzystywana do wciągania, przyciągania lub opuszczania ciężarów (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA WYKORZYSTYWANA DO WCIĄGANIA, PRZYCIĄGANIA LUB OPUSZCZANIA CIĘŻARÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WYKORZYSTYWANA DO WCIĄGANIA, PRZYCIĄGANIA LUB OPUSZCZANIA CIĘŻARÓW. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x