Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TWIERDZENIE MATEMATYCZNE, DOTYCZĄCE TEORII GRAFÓW, KTÓRE GŁOSI, ŻE DLA KAŻDEJ LICZBY NATURALNEJ K ISTNIEJE TAKA LICZBA NATURALNA N, ŻE WŚRÓD DOWOLNYCH N OSÓB ZAWSZE ZNAJDZIEMY K OSÓB, KTÓRE ZNAJĄ SIĘ KAŻDA Z KAŻDĄ, LUB K OSÓB, KTÓRE NIE ZNAJĄ SIĘ ŻADNA Z ŻADNĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWIERDZENIE RAMSEYA to:

twierdzenie matematyczne, dotyczące teorii grafów, które głosi, że dla każdej liczby naturalnej k istnieje taka liczba naturalna n, że wśród dowolnych n osób zawsze znajdziemy k osób, które znają się każda z każdą, lub k osób, które nie znają się żadna z żadną (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE MATEMATYCZNE, DOTYCZĄCE TEORII GRAFÓW, KTÓRE GŁOSI, ŻE DLA KAŻDEJ LICZBY NATURALNEJ K ISTNIEJE TAKA LICZBA NATURALNA N, ŻE WŚRÓD DOWOLNYCH N OSÓB ZAWSZE ZNAJDZIEMY K OSÓB, KTÓRE ZNAJĄ SIĘ KAŻDA Z KAŻDĄ, LUB K OSÓB, KTÓRE NIE ZNAJĄ SIĘ ŻADNA Z ŻADNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.966

KOMODOR, DEDERON, ŚLIWA, ANGLOSASKI, MIARA NIEZWARTOŚCI, USTĘP, JEDWABNIK, OSKRZELE, PĘCHERZYK, BUKWICA, OFLAG, KONOTACJA, POMOC STYPENDIALNA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, TARCZA, PUKNIĘCIE, WSZECHBOHATERSTWO, ZACHOWAWCZOŚĆ, DNA MOCZANOWA, ŁOWCA, USZYSKO, PLANKTON WIRÓWKOWY, SEKS ANALNY, STAN WODY, LOKATA DYNAMICZNA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KINO, JANSENIZM, NEANDERTALCZYK, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, BAGNO, KIR, MŁOTOWNIA, LINORYT, DIAGRAM FAZOWY, PROMOCJA, WIDŁAK, LICA, TWIERDZA, IMIGRACJA, AKCJONARIUSZ, AGAMA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SUBSKRYPCJA, NIEPRAWDZIWOŚĆ, SINGEL, CHOROBA FAZIO-LONDE, GRZYB ATOMOWY, KOLIBER, MOŻLIWOŚĆ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, BARYCENTRUM, GRZYBEK KEFIROWY, DERBY, OPERA, BRODACZ MONACHIJSKI, SYSTEM PRZYPOROWY, DYFUZJA KULTUROWA, OBRONA ROSYJSKA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, PSYCHIATRYK, EFEMERYDY, GAJAL, LALKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, ANTEPEDIUM, POŚWIST, PUSZKA, BEZDENNOŚĆ, OPOZYCJA, SZKANDELA, PORZĄDEK KORYNCKI, METODA KARTOGRAMU, PROSTA, UBYTEK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SPOKOJNOŚĆ, REZEDA, WIERZCHOŁEK, WYBREDNIŚ, SKRĘCENIE STAWU, UZBECKI, USTERKA, SZMIDT, KIBOLSTWO, AVIZO, KOMBINEZONIK, PROKLAMACJA, REWERENCJA, ALLEGRO, MAŁODUSZNOŚĆ, DOMINACJA CAŁKOWITA, MANIERA, POTENCJAŁ, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, TUBA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DROBIAZG, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, SYNDYK, DZIÓB, OMDLAŁOŚĆ, RAMA, SPOSÓB BYCIA, BIEGŁOŚĆ, OPONA PNEUMATYCZNA, TRANSAKCJA WIĄZANA, PORAŻENIE SŁONECZNE, AFILIACJA, ISTOTA ZBITA, UJŚCIE GARDŁOWE, KOSTECZKA SŁUCHOWA, GALETA, CZERECHA, PRZYKURCZ, MAŁYSZOMANIA, FISTUŁA, PLEWA, DMUCHAWKA, KARTA WIZYTOWA, FONETYKA, MELIORACJA WODNA, ŻARŁACZOWATE, CHRUST, OŚRODEK AKADEMICKI, BEZWZGLĘDNOŚĆ, TECZKA, MINA, DOK, KACZUSZKA, PILAW, UPIĘCIE, DIATRYBA, GWIAZDKA, SOLANKA, WIELOPESTKOWIEC, NISZA NIWALNA, POWÓZKA, SYROP, SFEROLIT, ZBÓJNICZEK, EDYTORSTWO NAUKOWE, SZEJK, ŁUSZCZAK INDYGO, KLAPA, SEC, SIATECZKA, TELEGRAM, KOMPETENCJA MIĘKKA, ZWIĄZEK NASYCONY, OKRAJKA, APELACJA, MAJDAN, PAZUR, POZAMUZYCZNOŚĆ, ZEBROID, ODWIETRZNIK, GNIAZDKO, KORONA, WYWIAD SKARBOWY, ARABIZOWANIE SIĘ, PLENER, SZKRAB, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, POLEPA, NIEROZŁĄCZKA, STALLA, ŁĄCZNIK, WYROSTEK BARKOWY, ANALIZA KANONICZNA, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, ODWAGA CYWILNA, MYRMEKOLOGIA, WEJŚCIE, ZASKOK, MARKIZA, INWALIDA WOJENNY, FORK BOMBA, ŁĄCZYNA, SAKLA, GALERIA, SEMANTYKA KOGNITYWNA, OGRÓD JORDANOWSKI, GALERIA HANDLOWA, REGENERACJA, OBŁÓG, OGRZEWACZ, MOŁDAWSKI, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, MOZAIKA, MORA, COMBER, PAJAC, ŚMIEĆ, PERLISTOŚĆ, TRYSKAWKA SZKLANA, GWIAZDA PODWÓJNA, EKSTERN, DANA, SONDA KOSMICZNA, ZBÓJNIKOWATE, NEURONAUKA, MODRASZEK REBELA, OPUSZCZENIE, SIEDMIOMILOWE BUTY, ŻUŻLAK, SZATAN, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, BOCZNOTRZONOWIEC, JANÓWKA, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, LUSTRO, KARTA, CZASZA LODOWA, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, PIERŚCIEŃ ZEROWY, MEDALION, OIOM, BANER, LATEN, GŁOWICA KONWENCJONALNA, MAKROREGION, PÓŁKOLONIA, PLANTAGENECI, MYŚLIWY, WIBROAKUSTYKA, ARKA PRZYMIERZA, PASTISZ, SUBDOMENA, LEP, LAUFER BIAŁOPOLOWY, HAJS, BIKINIARZ, DYKTATOR, BOTY, DRZEWOŁAZOWATE, LISZAJ PŁASKI, ZWARCIE SZYKÓW, MÓŻDŻEK, TOPOLOGIA, LAWATERZ, PIANOGUMA, MONTAŻYSTA, RAJDER, KOMFORT CIEPLNY, TRZYDZIESTKA, PROCES, ŻYCIAN, NOBEL, SIORKA, WIEŚ, RETRANSMISJA, DUK WSPANIAŁY, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, SKRZYNECZKA, BABA-CHŁOP, STUDNIA ABISYŃSKA, CYPROHEPTADYNA, FALA, BIAŁA KSIĘGA, CHÓR, KARMA, ŁUPEK ROPNY, NAJDA, RAJD GWIAŹDZISTY, WAGON, LAMA, BOCZNICA, KROWA, WYSPA MAN, POMPA INFUZYJNA, SZTYFT, BASEN ARTEZYJSKI, SILNIK CZTEROTAKTOWY, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SMAKOŁYK, UCZUCIE, SPECJAŁ, TYPOGRAFIA, BAJKOPIS, ZWIERANIE SZYKÓW, PALATALIZACJA, KLAPAK, WKRĘTKA, POWŁOKA, KUŚNIERCZYK, PŁAWA, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, SIEĆ, KORYTARZYK, RDZEŃ, INTENDENT, INKOHERENCJA, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, ZACHŁYŚNIĘCIE, ANTYSOWIETYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.966 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: twierdzenie matematyczne, dotyczące teorii grafów, które głosi, że dla każdej liczby naturalnej k istnieje taka liczba naturalna n, że wśród dowolnych n osób zawsze znajdziemy k osób, które znają się każda z każdą, lub k osób, które nie znają się żadna z żadną, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE MATEMATYCZNE, DOTYCZĄCE TEORII GRAFÓW, KTÓRE GŁOSI, ŻE DLA KAŻDEJ LICZBY NATURALNEJ K ISTNIEJE TAKA LICZBA NATURALNA N, ŻE WŚRÓD DOWOLNYCH N OSÓB ZAWSZE ZNAJDZIEMY K OSÓB, KTÓRE ZNAJĄ SIĘ KAŻDA Z KAŻDĄ, LUB K OSÓB, KTÓRE NIE ZNAJĄ SIĘ ŻADNA Z ŻADNĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
twierdzenie Ramseya, twierdzenie matematyczne, dotyczące teorii grafów, które głosi, że dla każdej liczby naturalnej k istnieje taka liczba naturalna n, że wśród dowolnych n osób zawsze znajdziemy k osób, które znają się każda z każdą, lub k osób, które nie znają się żadna z żadną (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWIERDZENIE RAMSEYA
twierdzenie matematyczne, dotyczące teorii grafów, które głosi, że dla każdej liczby naturalnej k istnieje taka liczba naturalna n, że wśród dowolnych n osób zawsze znajdziemy k osób, które znają się każda z każdą, lub k osób, które nie znają się żadna z żadną (na 18 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x