PRAWO IMIGRANTÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ STSTUSU UCHODŹCY, DO OBJĘCIA PRZEZ PAŃSTWO, DO KTÓREGO PRZYBYLI OCHRONĄ, JEŚLI NIE MOGĄ NA NIĄ LICZYĆ W PRZYPADKU PAŃSTWA POCHODZENIA (ZE WZGLĘDU NA NIELUDZKIE TRAKTOWANIE LUDNOŚCI, DZIAŁANIA WOJENNE ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA to:

prawo imigrantów, którzy nie mają ststusu uchodźcy, do objęcia przez państwo, do którego przybyli ochroną, jeśli nie mogą na nią liczyć w przypadku państwa pochodzenia (ze względu na nieludzkie traktowanie ludności, działania wojenne itp.) (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO IMIGRANTÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ STSTUSU UCHODŹCY, DO OBJĘCIA PRZEZ PAŃSTWO, DO KTÓREGO PRZYBYLI OCHRONĄ, JEŚLI NIE MOGĄ NA NIĄ LICZYĆ W PRZYPADKU PAŃSTWA POCHODZENIA (ZE WZGLĘDU NA NIELUDZKIE TRAKTOWANIE LUDNOŚCI, DZIAŁANIA WOJENNE ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.690

TAMTAM, PRZEDSTAWIENIE, JELITODYSZNE, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SIARKOSÓL, KOSZT UTOPIONY, STACCATO, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, PENSUM DYDAKTYCZNE, NIEPRZYTOMNY, SŁUP, ALTERNATYWA, PAPIER GAZETOWY, BALSA, MAŁY PODATNIK, AZYLANT, PODATEK KOŚCIELNY, ŻÓŁW ZIELONY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, OCHRONA KONSERWATORSKA, HAMULEC WIRNIKOWY, WOLNY RYNEK, ODWIEDZALNOŚĆ, OSEŁKA, JĘCZMIEŃ, HIBERNACJA, BAKTEROID, SAKRAMENT, ŚWIADKOWIE JEHOWY, GALIA, CZAS OCHRONNY, POSTĘPOWANIE KARNE, AGREGAT POMPOWY, CHEDYW, KORNWALIJSKI, FILTR BESSELA, RENTA SZKOLENIOWA, PRĄD GALWANICZNY, WYDZIELINA ORGANIZMU, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, KUTNER, WILCZE STADO, EKUMENA, KRYZYS GOSPODARCZY, MODRASZEK REBELA, PUŁAP, BOJKOWSZCZYZNA, ARCCTH, WASZA WYSOKOŚĆ, KIT PSZCZELI, CZERWONOKRZEW, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, JASZCZURKA KRYMSKA, SUKCESJA, SKOŚNY, PASMANTERIA, CZYTAL, BIOSTYMULACJA, NAWYK, ZŁUDZENIE, OUDRY, BONET, DERMATOGLIF, SZEKEL, TRAKEN, DZIAŁKA ROBOCZA, CALLZNA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, KOCHANEK, MUZYKA TŁA, CHOROBA RITTERA, CENA MINIMALNA, BŁĘKIT THÉNARDA, BUDUAREK, OGRANICZENIE, CICHE DNI, NASTROSZEK DRUMMONDA, PŁACA ZASADNICZA, CWANOŚĆ, FLORYSTA, CHIP, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, JUDASZ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, CHWYT PONIŻEJ PASA, WRZÓD TRAWIENNY, EKSKLAWA, KANAŁOPATIA, TOMIZM, ABSOLUTYZM, SZLUFKA, ZAPASY, HUGENOCI, KAMIEŃ BUDOWLANY, PRAWO WSPÓLNOTOWE, AHISTORYCZNOŚĆ, WYPORNOŚĆ, DIMERKAPROL, PARTYKUŁA, GŁOS STROIKOWY, HYMN, DWUKĄT SFERYCZNY, ORGANIZM DIPLOIDALNY, ANTYBIOZA, POLE ŹRÓDŁOWE, LITWIN, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, EKTOPLAZMA, BIAŁA DIETA, CIĘCIA BUDŻETOWE, PĘDZLICZEK BRODAWKOWATY, SIARCZEK, ASESOR KOLEGIALNY, PRODUKCJA, FLOTA, IMMUNITET SĄDOWY, AGENT, ANTYFUTBOL, SZKLISTOŚĆ, ZAPORA, SIWERT, INSIMBI, PAŃSTWO ROŚLINNE, SZALONA GŁOWA, PŁATANIE, USTĘPSTWO, SROKACZ CZARNOGARDŁY, TĘPOSZ NISKI, SOCJOLEKT, LIST PASTERSKI, PERFORACJA, DZIERŻAWCZOŚĆ, PIŻMAK, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SZMELC, KONIDIUM, DESZCZ, ŚLĄZAK, STAN CZYNNY, KOLUMBIJCZYK, DESPOCJA, NASTĘPSTWO, WYPADEK PRZY PRACY, IRONIA TRAGICZNA, KAJDANY SKEFFINGTONA, ZAGRYWKA, STRZAŁKA KIERUNKOWA, CZARCI KRĄG, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, APLET, MODRASZEK NAUSITOUS, DUALNOŚĆ, ISLANDIA, REZONATOR, NADZORCA SĄDOWY, ŚCIANA, CYK, OAZA, UMOWA KONTRAKCYJNA, BLACKJACK, WIELORASOWOŚĆ, ŚWIAT ASTRALNY, KOPARKA, BIURO, KWINTET, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, NISZCZYCIEL CZOŁGÓW, CZUPRYNA, KOLOS, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, ELF, PRZEGRYW, PLACEK PO WĘGIERSKU, FOTOCHROMY, KOORDYNACJA RUCHOWA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, ŚLUB KONKORDATOWY, URNA, WYRÓB HUTNICZY, LISIURA, KLEJÓWKA, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, BURAK, BŁYSK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, CZARNA FEBRA, FLAMENCO, ŚRUBOKRĘT, DWUPRZODOZĘBOWCE, MYLAI, TANCERKA, UCZUCIE, NUMIDYJCZYK, CHARAKTER, BOFORS, WURST, NADWZROCZNOŚĆ, SPUST, MANGABA RUDOCZELNA, CHARLES, OBUNOGI, JANOSIKOWE, NIEKOMPETENTNOŚĆ, TYPOGRAFIA, OPUKIWANIE, PRZESŁANIE, BENEFIS, KOŚCIÓŁ, APRETURA, POZYCJA, UKORONOWANIE, DOMIAR PROSTOKĄTNY, LINGA, MALTA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, WZMACNIACZ MAGNETYCZNY, ŚWIATŁO POZYCYJNE, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, STOSUNEK, OBSZAR METROPOLITALNY, DOKTOR HONORIS CAUSA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, USTAWODAWCA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, STRZĘPIAK, GRAF, WYDAWNICTWO ZWARTE, GŁOŚNIK OTWARTY, LATEN, SZAFOT, REGENERACJA, SOKOLSTWO, FALAKA, BAHRAJNKA, CZARNY LUD, OTĘPIENIE, PINZGAUER, PICABIA, GAULEITER, GMINA GÓRNICZA, EMISJA PIENIĄDZA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, OSPA KRWOTOCZNA, PÓŁANALFABETA, ANTYIMPERIALISTA, NIEPOWODZENIE, DRÓB, ANDROGYNIA, PORÓD POŚLADKOWY, ŚNIEĆ, GRECJA, ZABORCA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, UGRUPOWANIE, DELEGACJA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, NIEKLAROWNOŚĆ, BRAMKA LOGICZNA, KLAKA, MACA, AKERMAN, WYWABIACZ, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, STRONNOŚĆ, KONWOLUCJA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, SUPERVISOR, MALAWI, REGRES, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, NACISK, LOT ŚLIZGOWY, KONSERWACJA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ZAIRKA, STYGON, KOREA, CARRUCA, RÓWNINA ZALEWOWA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, RZĄD KOALICYJNY, NIEDOPUSZCZENIE, WNĘKA, PISMO URZĘDOWE, ANARCHIA, HABIT, HISZPANKA, REFLEKTOR, PROTEKCJA, PŁAT, SPARTANIN, FIDŻIJCZYK, CHOROBA KRABBEGO, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ?GAMEPLAY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.690 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO IMIGRANTÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ STSTUSU UCHODŹCY, DO OBJĘCIA PRZEZ PAŃSTWO, DO KTÓREGO PRZYBYLI OCHRONĄ, JEŚLI NIE MOGĄ NA NIĄ LICZYĆ W PRZYPADKU PAŃSTWA POCHODZENIA (ZE WZGLĘDU NA NIELUDZKIE TRAKTOWANIE LUDNOŚCI, DZIAŁANIA WOJENNE ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO IMIGRANTÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ STSTUSU UCHODŹCY, DO OBJĘCIA PRZEZ PAŃSTWO, DO KTÓREGO PRZYBYLI OCHRONĄ, JEŚLI NIE MOGĄ NA NIĄ LICZYĆ W PRZYPADKU PAŃSTWA POCHODZENIA (ZE WZGLĘDU NA NIELUDZKIE TRAKTOWANIE LUDNOŚCI, DZIAŁANIA WOJENNE ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA prawo imigrantów, którzy nie mają ststusu uchodźcy, do objęcia przez państwo, do którego przybyli ochroną, jeśli nie mogą na nią liczyć w przypadku państwa pochodzenia (ze względu na nieludzkie traktowanie ludności, działania wojenne itp.) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA
prawo imigrantów, którzy nie mają ststusu uchodźcy, do objęcia przez państwo, do którego przybyli ochroną, jeśli nie mogą na nią liczyć w przypadku państwa pochodzenia (ze względu na nieludzkie traktowanie ludności, działania wojenne itp.) (na 20 lit.).

Oprócz PRAWO IMIGRANTÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ STSTUSU UCHODŹCY, DO OBJĘCIA PRZEZ PAŃSTWO, DO KTÓREGO PRZYBYLI OCHRONĄ, JEŚLI NIE MOGĄ NA NIĄ LICZYĆ W PRZYPADKU PAŃSTWA POCHODZENIA (ZE WZGLĘDU NA NIELUDZKIE TRAKTOWANIE LUDNOŚCI, DZIAŁANIA WOJENNE ITP.) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRAWO IMIGRANTÓW, KTÓRZY NIE MAJĄ STSTUSU UCHODŹCY, DO OBJĘCIA PRZEZ PAŃSTWO, DO KTÓREGO PRZYBYLI OCHRONĄ, JEŚLI NIE MOGĄ NA NIĄ LICZYĆ W PRZYPADKU PAŃSTWA POCHODZENIA (ZE WZGLĘDU NA NIELUDZKIE TRAKTOWANIE LUDNOŚCI, DZIAŁANIA WOJENNE ITP.). Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x