NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ OKREŚLONE ZNACZENIE I KTÓREJ NIE MOŻNA PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ZNACZENIOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA to:

najmniejsza jednostka słowotwórcza, która niesie ze sobą określone znaczenie i której nie można podzielić na mniejsze jednostki znaczeniowe (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ OKREŚLONE ZNACZENIE I KTÓREJ NIE MOŻNA PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ZNACZENIOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.753

IMPLIKATURA, BEARS, OSIEDLE, BŁĄD STATYSTYCZNY, ROPOMACICZE, WOLANT, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, KPINA, CHOROBA WEBERA-CHRISTIANA, NIEZGRABA, HOMOFONIA, INFORMACJA, MAK NISKOMORFINOWY, POSZKODOWANY, GRA MMORPG, SUGESTIA, WYKLUCZENIE, NADSCENIE, BARREL, YURI, NIECZUŁOŚĆ, ANTYSZACHY, KOTAN, AKTYWA, WARZYWO GRUNTOWE, JASKINIA LODOWA, KONSUMENT, STOSINA, NIEDOSTATEK, REŻYM, LB, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, PINTA, KOMPRESJA IMPULSÓW, SENSYBILIZATOR, CHART, SZALOTKA, ZAĆMA DOJRZAŁA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, SZKAPLERZ, ALGEBRA ALTERNATYWNA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, M, WSPÓLNY ZASÓB, ELIKSIR, KALIBER, NEGACJONISTKA, SOLFUGI, TEMA, EGZYSTENCJALIZM, CZEKMAN, WSPÓŁUCZENNICA, BIEGUN GALAKTYCZNY, POŻYWIENIE, KOMIN PŁACOWY, FORMALNOŚĆ, CIAŁO STAŁE, CIASNOŚĆ, GAPOWICZKA, DOCHÓD WŁASNY, CHOROBA KAWASAKIEGO, RAMSZ, KOMAR, RZECZ RUCHOMA, LITR, CHORĄGIEW, HIPERTRICHOZA, NOZDRZAKI, NAPIĘCIE ROZKŁADOWE, NAPOMNIENIE, KLEZMER, FIGURA WYPUKŁA, DIAKONIA, ABSOLUCJA, SUWNICA BRAMOWA, FASHIONISTKA, DWUDZIESTKA, MILIAGRAM, CHWYT PONIŻEJ PASA, KLASTER, FAKULTET, CHODNICZEK, MAJEUTYKA, ŻYŁA MACICZNA, WYMIAR, EPOKA LITERACKA, ZŁĄCZE, PIEPRZ GWINEJSKI, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, SEMINARZYSTA, TONA, WYWIAD CHOROBOWY, NIESZCZEROŚĆ, NOOBEK, PODRYWKA, CHOROBA KÖNIGA, PODSEKTOR, REJENCJA, CIĄGNIK CIĘGNIK, MILA, MARTWA LITERA, SITO, ALPAGA, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, WICIOWIEC, MGNIENIE, NEOKATECHUMENAT, IDIOMATYZM, PENICYLINA PROKAINOWA, WYŚCIG, TERATONA, OSZCZĘDNOŚĆ, MINIMALIZM, WIERCIPIĘTKA, SKŁADANKA, SZCZEKACZ, HORMON TKANKOWY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PÓŁTORAK, MLON, BURZA ŚNIEŻNA, UMOWA AGENCYJNA, MECENASKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, KOMÓRKA ROŚLINNA, NAMNAŻANIE, SIŁA, LABIRYNT, SPAMER, WYDAWNICTWO, NADBUDÓWKA, IMPLIKANT ISTOTNY, RASA PANÓW, DYON, KB, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SKRÓT, RODZINA KLANOWA, KASZLAK, GRUPA LIEGO, BUCHTA, SZCZENIAK, CUKRZYCA BRĄZOWA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, NIEŚWIADOMOŚĆ, ARSENIN, AS WYWIADU, OGÓREK MAŁOSOLNY, SAŁATKA CEZAR, SHOUNENAI, WAFEL, NAUCZYCIEL MIANOWANY, KWAS HUMINOWY, MASZYNA INDUKCYJNA, PAKIET, EKSPEKTATYWA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, REŃSKI, SZYSZKOJAGODA, DRUK WYPUKŁY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, FALOCHRON, OSOBA TRZECIA, SINGEL, CHOROBA CHARCOTA, OSIEDLE, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, TABLICA OGŁOSZENIOWA, PREFEKTURA MIEJSKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, BEZINWAZYJNOŚĆ, DYON, TELEKS, TERABAJT, KLUBOWICZKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, MUCHA, KRYZYS PSYCHOLOGICZNY, SKAKUNY, POŁOŻENIE STĘPKI, BRYŁA SZTYWNA, SARKOIDOZA, WIELKA JEDNOSTKA, STRZELCZYNI, JĘZYK WEGETUJĄCY, GOSPODARZ, JAZZÓWKA, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, EDYKUŁ, WOLTAMPER, DYFTERIA, RAK SZWEDZKI, REPETYTYWNOŚĆ, KŁUSOWNIK, ZAGRODNIK, ROZGRZEWACZ, KOLEKCJONERKA, EFFIGIA, SPECJACJA FILETYCZNA, ROBOTA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, KĄPIEL, KUPLET, NIESPŁACALNOŚĆ, AJGOSPOTAMOJ, ŚMIECIARZ, EKSABIT, KURATOR, WARTOWNIK, WIATROWNICA, FIGHTER, SOLARKA, PIEŃ TRZEWNY, RANA WYLOTOWA, ZLEPNOŚĆ, TWÓR, STYGMAT, EGZOSZKIELET, OGÓREK, KANAŁ, STAROPANIEŃSTWO, WIĘŹ, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, AKTUALIZM, JA, CONCEPT ART, KOMPILATOR, ZBAWCZYNI, ANEKS, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, POŻYTEK, PRACA TYMCZASOWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, GAJNIK LŚNIĄCY, KOMERCHA, KOPALNIA OTWOROWA, TROISTOŚĆ, AFAZJA AMNESTYCZNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, FORMA PRZESTRZENNA, KOLBA, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, NEUTRALNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, DOROBEK, SPÓDNICZYNA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ELEKTROMIOGRAFIA, TEMAT, ŻARÓWKA, CENTRALA, POLIMORFIZM, BIEG PŁOTKARSKI, RYSUNEK, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, DINAR TUNEZYJSKI, POWIERNIK, TAN, ODRODZICIEL, BEZNADZIEJNOŚĆ, BELKA GŁÓWNA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, BEZJĘZYKOWE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, HIPOTEKA KAUCYJNA, WYKONAWCA, SYKL, DESIGNERKA, TEMPERATURA CURIE, KIMONO, SĘDZIA KALOSZ, TERAWOLT, WZÓR UŻYTKOWY, WODY ŚRÓDLĄDOWE, PRZEBUDOWA, POKREWIEŃSTWO, HIPOMANIA, PERGAMIN, KIUR, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WIATR POZORNY, PRZYBYSZKA, KAFETERIA ZAMKNIĘTA, SŁUŻBISTKA, NIECHLUJA, POLEGŁA, BUŁKA Z MASŁEM, KULOODPORNOŚĆ, NIESTABILNOŚĆ, RĄCZYCA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, GRAWITON, AKSAMITNA REWOLUCJA, MOL, LINORYT, CHOROBA KUFSA, KLATKOWIEC, ?PRZYCZÓŁEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.753 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ OKREŚLONE ZNACZENIE I KTÓREJ NIE MOŻNA PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ZNACZENIOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ OKREŚLONE ZNACZENIE I KTÓREJ NIE MOŻNA PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ZNACZENIOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA najmniejsza jednostka słowotwórcza, która niesie ze sobą określone znaczenie i której nie można podzielić na mniejsze jednostki znaczeniowe (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA
najmniejsza jednostka słowotwórcza, która niesie ze sobą określone znaczenie i której nie można podzielić na mniejsze jednostki znaczeniowe (na 19 lit.).

Oprócz NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ OKREŚLONE ZNACZENIE I KTÓREJ NIE MOŻNA PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ZNACZENIOWE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAJMNIEJSZA JEDNOSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ OKREŚLONE ZNACZENIE I KTÓREJ NIE MOŻNA PODZIELIĆ NA MNIEJSZE JEDNOSTKI ZNACZENIOWE. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x