KATALIZOWANA PRZEZ ENZYMY REAKCJA CHEMICZNA, W KTÓREJ NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE OKREŚLONEGO(NYCH) FRAGMENTU(ÓW) SUBSTRATU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOTRANSFORMACJA to:

katalizowana przez enzymy reakcja chemiczna, w której następuje przekształcenie określonego(nych) fragmentu(ów) substratu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATALIZOWANA PRZEZ ENZYMY REAKCJA CHEMICZNA, W KTÓREJ NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE OKREŚLONEGO(NYCH) FRAGMENTU(ÓW) SUBSTRATU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.588

CHOROBA WELWETOWA, ŁOKIEĆ TENISISTY, WIĄZANIE ATOMOWE, OBRAZ POZORNY, GRAF EULEROWSKI, SKAŁA OSADOWA, MĄKA RAZOWA, SZPILA, TŁUSZCZYK, PRZESYŁKA LISTOWA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, GANGRENA, CZARNY LUD, PROFESJA, PRZEGRUPOWANIE, GRUPA IMIENNA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, ŁAWA, DEKLINACJA NIJAKA, UKŁAD DYNAMICZNY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SKALA BLUESOWA, DYSKONTO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, MIÓD SZTUCZNY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, DELTA, BANDOLET, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, PYTONIAKOWATE, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, ADWOKAT DIABŁA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, DOBRA FINALNE, MARŻA ODSETKOWA, STAŁA CZASOWA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, WAR, ADWOKACJA, GLACE, KWAS HUMUSOWY, WALUTA MIĘKKA, STÓJKA, SZAMBELAN PAPIESKI, KORPUS, ZORBA, CZUCIE SKÓRNE, FUGU, ISTAR, TRASZKA GRZEBIENIASTA NADDUNAJSKA, NOŻYCE CENOWE, DZIENNIK PODAWCZY, SREBRNY EKRAN, POSTRACH, ROSZCZENIE, PĘCHERZ MOCZOWY, JĘZYK NANDORIŃSKI, NOWELIZACJA, TRISKWELIŃSKI, EROZJA RZECZNA, BAR, NACIEK JASKINIOWY, KOPARKA CHWYTAKOWA, ZASPA, BROŃ PANCERNA, WYDZIELINA, OSET KĘDZIERZAWY, BULLA, ŚWIECA, LICZNIK ABONENCKI, MINISTERSTWO, MIKROFON WĘGLOWY, RĄBEK, WODOROSIARCZEK, KONIOWODNY, KRAINA MITOLOGICZNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, TOŁHAJ, KONTYNUATOR, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KROWIA GĘBA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, PUŁAP TLENOWY, BANDOLIER, XSARA, KOLORATKA, JER PRZEDNI, LAMBADA, MATERIA, MAZURSKI, HORMON STEROIDOWY, JAMA USTNA, ROŚLINA TRANSGENICZNA, ROZKAZ, WARTOŚĆ NOMINALNA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, LOT CZARTEROWY, WIKKA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, TAU, SZPIGAT, SPRAWCZOŚĆ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, MIKROWENTYLACJA, PROTEKTORAT, WALENTYNKA, SZENILA, PRZYCZYNEK, PRZYMUS ADWOKACKI, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, RZEPIK, BLOKADA EKONOMICZNA, ŻALE, BŁOTNIARKA, AKTORSTWO, AGENCJA RATINGOWA, SUPERPRZEBÓJ, SOCJALIZM REALNY, LOTNICTWO WOJSKOWE, TRAJEKTORIA, PIERD, PRZESIEDZENIE, BIOSFERA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PIES OGRODNIKA, KRATA PODGRUP, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, NAWŁOĆ, PSYCHOANALIZA, KLIRING, ALGRAFIA, KOTURN, PAWANA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, FITOSTEROL, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, INA, ŚLEPA PRÓBA, KAPA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, WYŚCIGI, CZARA GŁOSOWA, GOTHMOG, MONOPTERES, ZAWAŁ, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, JESIOTR ROSYJSKI, PRECYPITACJA, BRUDNA BOMBA, KOŃ TRAKEŃSKI, EKOSFERA, ARMILLA, KANKAN, ZWARCIE, NACIEK, OBRONA STREFOWA, UTLENIANIE, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ORDONANS, ŚWIADECTWO SZKOLNE, NAUSZNIK, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, LAMPA OLEJNA, MOST POWIETRZNY, SŁUGA BOŻA, ANONIM, KULOODPORNOŚĆ, BANDERA, OFICJUM, LOGIKA KIERUNKOWA, ZUPA OGÓRKOWA, PIES PRZECIWPANCERNY, POLITYKA PODATKOWA, REZYDENTURA, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, PARTIA, DZIWERÓWKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, PROLIFERACJA, TORFOWISKO WISZĄCE, PEDOGONEZA, SŁOMIANA WDOWA, ZGORZEL GAZOWA, ROZGRZESZENIE, EPIGENEZA, ODKŁADNICA, DZIEŃ PAPIESKI, SZOSZOŃSKI, ODWODORNIENIE, PIENIĄDZ LOKALNY, PASZPORT KONSULARNY, FILOZOFIA RELIGII, KAKAO, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, STAROISLANDZKI, PUNKT ROSY, ŁOMOTANINA, NUMER KIERUNKOWY, GNIOTOWE, OKTANT, SZOS, OPERACJA LOGICZNA, TRANSAKCJA PAKIETOWA, WSPOMNIENIE, ROŚLINA, MEDGYES, KOMORA WILSONA, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, PIONEK, ZBÓR, WIKARIUSZ GENERALNY, KONDYCJONALIZM, PROFESJONALISTA, KARMIDŁO, SPOCZYNEK, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KWEZAL, JACHT ŻAGLOWY, TAHITAŃSKI, JĘZYK BEMBA, PODUSZKOWIEC, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, HARD CORE, BIOMAGNIFIKACJA, EWANGELIA, DOMINIKANKI, GAR, LUKA STRATYGRAFICZNA, LEJNOŚĆ, SKRYPT, HELIOCENTRYZM, BOZON CECHOWANIA, NIEPODZIELNOŚĆ, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, OGNIWO GAZOWE, CZEŁKOWSKA, REAKCJA ORIENTACYJNA, GRUPA CYKLICZNA, SYSTEM POZYCYJNY, KAPOK, GORĄCZKA DUM-DUM, FAWELA, TOŁUMBAS, FACET, CYKLON, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, FRANK, SAMOCHÓD POŻARNICZY, HERBATA BIAŁA, BEREK KUCANY, CHRZEST, PRZEBIEG, INTELIGENCJA WERBALNA, PUŁAP STATYCZNY, LEZGINKA, MYCKA, KIMBANGIZM, ŻÓŁTA GORĄCZKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, FENOMENOLOGIA, TAMBURYN, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, MIESIĄC SMOCZY, SEJMIK RELACYJNY, BETONOWE BUTY, PLETYZMOGRAFIA, DRUKARKA ROZETKOWA, ROŚLINA JEDNOPIENNA, BIBLIA HEBRAJSKA, KOCZKODAN, WILKI WORKOWATE, PAMIĘĆ, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, TABLICA CAYLEYA, KOLEJ, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, GARBNIK, WOAL, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, OGÓREK MAŁOSOLNY, ANDROGINIZM, PRAWO, WRZÓD WENERYCZNY, URNA, AMADYNA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, CHOROBA WHIPPLE'A, CHOROBA MORGELLONÓW, JANSENIZM, KRATA ROZDZIELNA, SZACHY 960, SKOJEC, SZYPUŁA, PUNKT WĘZŁOWY, ŚWINKA, TUSZ, ?PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KATALIZOWANA PRZEZ ENZYMY REAKCJA CHEMICZNA, W KTÓREJ NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE OKREŚLONEGO(NYCH) FRAGMENTU(ÓW) SUBSTRATU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATALIZOWANA PRZEZ ENZYMY REAKCJA CHEMICZNA, W KTÓREJ NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE OKREŚLONEGO(NYCH) FRAGMENTU(ÓW) SUBSTRATU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOTRANSFORMACJA katalizowana przez enzymy reakcja chemiczna, w której następuje przekształcenie określonego(nych) fragmentu(ów) substratu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOTRANSFORMACJA
katalizowana przez enzymy reakcja chemiczna, w której następuje przekształcenie określonego(nych) fragmentu(ów) substratu (na 16 lit.).

Oprócz KATALIZOWANA PRZEZ ENZYMY REAKCJA CHEMICZNA, W KTÓREJ NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE OKREŚLONEGO(NYCH) FRAGMENTU(ÓW) SUBSTRATU sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - KATALIZOWANA PRZEZ ENZYMY REAKCJA CHEMICZNA, W KTÓREJ NASTĘPUJE PRZEKSZTAŁCENIE OKREŚLONEGO(NYCH) FRAGMENTU(ÓW) SUBSTRATU. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x