ODTWARZANIE PRZEZ ROŚLINY I ZWIERZĘTA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI CIAŁA, NARZĄDÓW, TKANEK LUB KOMÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REGENERACJA to:

odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REGENERACJA

REGENERACJA to:

zachowanie/odzyskanie energii lub wartościowych substancji, które zostałyby utracone w wyniku procesów technologicznych (na 11 lit.)REGENERACJA to:

odnowienie, naprawienie czegoś, co znajdowało się w złym stanie technicznym, co było zużyte lub zepsute (na 11 lit.)REGENERACJA to:

powrót do właściwego, pożądanego stanu fizycznego lub psychicznego, odzyskanie sił, potencjału (na 11 lit.)REGENERACJA to:

rozkwit, renesans, powrót do dawnego znaczenia, dawnej (dobrej) formy (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODTWARZANIE PRZEZ ROŚLINY I ZWIERZĘTA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI CIAŁA, NARZĄDÓW, TKANEK LUB KOMÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.468

BUŃCZUK, SEKCJA, TERMINAL, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, SZPERKA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, NOWENNA, DAKOTA, KIMBANGIZM, PADYSZACH, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BEZGUŚCIE, HIGROFITY, ŚLIZG, PĘTLA, PANTALONY, HALA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, KRWAWNIK SZAROZIELONY, DYSCYPLINA, ŁAKNIENIE SPACZONE, SZATA GODOWA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PIEGUSEK, BERNARD, PALEMONETKA ZMIENNA, WCINKA, IMAGE, NIEMOŻLIWOŚĆ, RYBY MORSKIE, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, SĄCZEK, OBJAWIENIE, AGAMA PERSKA, MALAKKA, FREGATA ŻAGLOWA, ZGINIĘCIE, TEREN ZALEWOWY, PALNIK ARGANDA, TĘPAK, AZOLLA, OWCE, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, KIERKI, TEST PŁATKOWY, CIAŁO, KOŁNIERZ MARYNARSKI, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, STAUROPIGIA, DZYNDZEL, SANDALIN, SKRZYDEŁKO, BAWOLE OKO, STRÓJ, GALAS, DŹWIGACZ DACHOWY, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, ESTAKADA, KURATORKA, KASKADA, PARAZYTOZA, ZBÓJNIK, PRZECHÓW, NIEUŻYWALNOŚĆ, WYNACZYNIENIE, PYSZCZEK, GAD, LUŹNOŚĆ, CIELĘCINKA, CHIŃSKI, KORDON SANITARNY, REKOMPILACJA, REJESTR OKRĘTOWY, SPIRYTUS, SSANIE, KIELICHOWIEC ZACHODNI, TEMAT, ZGORZEL, SZTUCA, UBOŻENIE, ASTER LOWRIEGO, KOLONADA, APOGEUM, KARTOFEL, PRZEKŁADNIA, MINERAŁ, NIBYPESTKOWIEC, ROZSADNIK, MOMENT PĘDU, KRAV MAGA, DOBRO POZYCJONALNE, NAZWA RODOWA, PRÓBA NUKLEARNA, GRECKI, UKŁAD PIRAMIDOWY, PINGLE, OLEJ SŁONECZNIKOWY, OBOWIĄZEK SZKOLNY, CHOROBA CUSHINGA, ŚWIECA, BRUNO, HUBA, JAGODOWIEC WIELKOKWIATOWY, ŁOŻYSKO, KASZA, KROPIELNICA, ODLEŻYNA, STYL, GRIEKOW, BATORÓWKA, TWARZOWIEC, KOLEUS, CYTWAR, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, BALERON, TRASZKA MARMURKOWA, KAUCZUK BUTYLOWY, ZSYPKA, RABARBAR, EKSKRET, KOSZULKA, WILKI WORKOWATE, ABLACJA, AMARANTOWOŚĆ, HARDTOP, SUKNIA, SZCZERBAKI, BUTLA, STOŻEK WULKANICZNY, BAŁAGULSZCZYZNA, WŁASNOŚĆ, WERSET, SULFON, DIAGNOSTYKA, PRZEBÓJ, ZABYTEK RUCHOMY, TRAWA MORSKA, INTERVIEW, TYGIELEK, BALISTOKARDIOGRAM, GEOFIT CEBULOWY, CZABAN, NAMORDNIK, LUTEFISK, ANKA, PALETA, PASSEPIED, RAMKA, NASZYWANIE, POETYKA, RATAJE, WŚCIEKŁY PIES, BOK, BOMBA, ZAĆMIENIE, PEAN, ORDA, AUTOMAT, KRÓLIK FLORYDZKI, ALPAKA, URCEUS, MBABANE, JANKES, KRĄŻNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KOMPLEKS ŻYTNI, TURANOWIE, HERMA, NAŚLADOWNICTWO, KUŹNICA, MNICH, TKANKA PŁUCNA, ANTYCIAŁO, NARKOTYK, ZARZĄDZENIE, MLEKO W PROSZKU, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, NEOTENIA, PRZYWÓZKA, KITAJ, WARSZAWA, PARAFRAZA, KURACJA SZOKOWA, SZKIELET, MATERIAŁ SIEWNY, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, BALSA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, CZEREŚNIA, PALTO, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, BORYS, BOCZNIK, PRZYPORA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PAKLON, PŁUCZKA, AUDIOBOOK, OSKÓREK, RUCHANKA, TAMBUR, NARÓD, SENES, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, NOCEK WĄSATY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, KÓŁECZKO, KANONIERKA, RZECZ PRZYSZŁA, SEKULARYZACJA, KORDZIK, PULARES, STYLISTKA, LEW, JĘZYCZEK U WAGI, MARKIZA, WOLANT, WSKAZ, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, CZOSNEK ROKAMBUŁ, PODŚWIADOMOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, WELWET, CZEPIEC, KIRENIA, EFEKT MAJĄTKOWY, ZRAZ, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ASTER SOLNY, KONTYNGENT, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, GREJPFRUT, SYMETRIA FIGURY, PAPILOTKA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WODA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, IVAN, POWIEŚĆ S-F, SZAFRAN TOMMASINIEGO, INTEGRACJA PIONOWA, LINA, RÓG, KANGUR RUDY, RAKIJA, PIANISTYKA, KALCEOLARIA, ŻAGIEW, ODTWÓRCA, IZOLATORIUM, REKUPERATOR CIEPŁA, KAMIENIARZ, GOJ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, ZMIANA PATOLOGICZNA, BYLICA BOŻE DRZEWKO, TRAWA MORSKA, JĘZYK FALISKIJSKI, PUNKT KATECHETYCZNY, TRÓJLIST ZIELONY, DYFUZJA KULTUROWA, LIPA, TRÓJNÓG, HORYZONT, ARABICA, LANGUSTA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, GUMA ARABSKA, MELINA, WYDZIELANIE, PAMIĘĆ MASOWA, OGRANICZENIE, GŁĄBIK, AUTOPRZESZCZEP, SONG, SELER ZWYCZAJNY, DELFIN GRUBOGŁOWY, PANOWANIE, POTRÓJNOŚĆ, DERESZ, WŁOSÓWKA, DEZASEMBLER, MLECZAN, EKTOBLAST, MIÓD SZTUCZNY, EUGENIKA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ZASADA DUALNOŚCI, GRZYBICA CZARNA, KARŁOWICE, EFEKT UBOCZNY, PROTEKTORAT, PARA MINIMALNA, FAKTOR, CZUCIE MIĘŚNIOWE, ?KOKORYCZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.468 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODTWARZANIE PRZEZ ROŚLINY I ZWIERZĘTA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI CIAŁA, NARZĄDÓW, TKANEK LUB KOMÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODTWARZANIE PRZEZ ROŚLINY I ZWIERZĘTA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI CIAŁA, NARZĄDÓW, TKANEK LUB KOMÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REGENERACJA odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REGENERACJA
odtwarzanie przez rośliny i zwierzęta utraconych lub uszkodzonych części ciała, narządów, tkanek lub komórek (na 11 lit.).

Oprócz ODTWARZANIE PRZEZ ROŚLINY I ZWIERZĘTA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI CIAŁA, NARZĄDÓW, TKANEK LUB KOMÓREK sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ODTWARZANIE PRZEZ ROŚLINY I ZWIERZĘTA UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH CZĘŚCI CIAŁA, NARZĄDÓW, TKANEK LUB KOMÓREK. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

x