ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE CZEGOŚ W SPOSÓB NAŚLADOWCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWTÓRZENIE to:

zrobienie lub powiedzenie czegoś w sposób naśladowczy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWTÓRZENIE

POWTÓRZENIE to:

czynność polegająca na powtórnym wykonaniu czegoś (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

fragment czegoś, np. tekstu, utworu, który się powtarza (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

figura retoryczna, zabieg stylistyczny polegający na wielokrotnym użyciu tego samego elementu językowego (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

zrobienie lub powiedzenie tego samego, co już zostało zrobione, powiedziane, powtórne wykonanie czegoś (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

ponowne zapoznawanie się z materiałem z lekcji, przypominanie go sobie (na 11 lit.)POWTÓRZENIE to:

przekazanie komuś tego, co się usłyszało od kogoś innego (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE CZEGOŚ W SPOSÓB NAŚLADOWCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.602

TOŃ WODNA, MASZKARA, DZIURAWKA, ODWROTNA STRONA MEDALU, SIŁA, SYLWETKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, BRAK, DENAT , EGZONUKLEAZA, GATUNEK, GLONY ZŁOCISTE, KRYZA, LEBERKA, PRYMITYW, TERMOS BUFETOWY, UTRILLO, UKŁAD URBANISTYCZNY, HUCUŁ, DROGA ZBIORCZA, PRAWNICZOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, WITEKS CZCZONY, ARKABALISTA, POŁYKACZ, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PISTOLET, BABSKIE GADANIE, SAKWA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, POMIAR, KLĘSKA URODZAJU, SKRZYNIA, BUZIA, RESTRYKCJA, GEN SPRZĘŻONY, KABOB, SIOSTRZYCZKA, SITKO, PATENA, WYCINEK, SZARLOTKA, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, POWSTANIEC ŚLĄSKI, SZTYWNIACTWO, SALOPA, DELOKALIZACJA, TABLICZKA MNOŻENIA, ATRAKCJA, ODBOJNICA, ANSAMBL, AUTONOMIA, PŁACA, PLATER, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, LEGENDA, KORPUS, WIELKOŚĆ, PAWĘŻ, WŚCIEKLICA DORODNA, SZCZOTKA, FARMERKI, OLEANDER, ODBIJACZ, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, BRZOSKWINIA, KANTOR, KOLCZAK, OSKROBYWANIE, RELIKWIE, PRYNUKA, OBSADA, STWORZENIE, JEŻOWIEC, ZBAWICIELKA, ABSORPCJA, CZOŁOWNICA, DROGI RODNE, MANGANIAN, BYDLĘCTWO, SPÓJNIK, KARAWANA, TOCZKOWCE, BEZDENNOŚĆ, KORDON, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, POŁOŻENIE, POKRZYWA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ALTERNATA, WARZYWNIAK, BAŃKA, RÓG, TAPETA, BURZA DZIEJOWA, SRAKA, WYBITNOŚĆ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, TEST CIS-TRANS, MOŻLIWOŚĆ, ANIMACJA, OBURĘCZNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CYNGLE, CIEŃ, BILL, DYPTYCH, KASZA KUKURYDZIANA, NIEMOŻEBNOŚĆ, SPOJLER, PODRYG, HUBA SIARKOWA, ZAŁATWIANIE, JER SŁABY, OSTANIEC DEFLACYJNY, KLIMAT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, SKUP, ZASADA, GOLEC, PARLANDO, MALARSKOŚĆ, KOMENTARZYK, OSOBA, KAPRYS, SKARYFIKACJA, WRAK, SUPERKLIENT, STRAŻNIK, OGNISKO, SAMOISTNOŚĆ, FERRYT, BIAŁA DIETA, PERSPEKTYWA, ŻYTO, WIELOPIĘTROWIEC, NIEZDARSTWO, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, BŁONICA NOSA, ZROŚLAK, REKONFIGURACJA, AGENT, KONSUMPCJA, NASTĘPSTWO, ZEBROID, ŁUSZCZAK, SYNTETYK, PĘTO, BIURO TECHNICZNE, ROZSTRZYGNIĘCIE, KWARTET, LABOLATORIUM, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, STACJA PRZESYŁOWA, ANGIELSKOŚĆ, POKŁAD, BRUDAS, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ADRESAT, MAKRAMA, MYSZ, BEZGRANICZNOŚĆ, ZAŚLEPIENIE, SZPETOTA, SKÓRKA, POCIĄG MARSZRUTOWY, ZNAK, DWÓJKA, STRATEGIA, PANDRAK, KAMELIA, ZWORNIK, ATTYKA, LORDOSTWO, OBŁĄKANIEC, BRYNDZA, ROZKRUSZ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, UBOŻENIE, PUNKTUALNOŚĆ, ENTEROKOK, FILTR, MODEL, REFEKTARZ, STROPNICA, CROSS, PŁATEW, GEST, BAJADERKA, ZNAK, SPŁUKIWACZ, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DYSKALKULIA, SIATKA, CERTACJA, NIEDORZECZNOŚĆ, PULPA, ORĘŻ, PASZCZA, KOMONICA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, MISJA DYPLOMATYCZNA, PROPAGANDÓWKA, ACID WESTERN, KOSTUR, WYŚWIETLARNIA, STOŻEK USYPISKOWY, ŁAMANY DACH POLSKI, MONOPOL NATURALNY, TARTINKA, MONOGAMIA, CYSTERNA, CYTOKININA, NIEDORÓBKA, GORĄCY PIENIĄDZ, ZWARCIE, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, LUD, KONTRAMARKA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, TRIFORIUM, NIEGOSPODARNOŚĆ, SZKRAB, ŁAMACZ BLOKADY, PIDGIN, SIEĆ, SEZONOWIEC, SPEDYCJA, WTRYSK PALIWA, DEGRADACJA, GLORIA, MASZKARON, WAGNER, INTERPRETACJA, PIKIETA, STRZAŁ, LAWA PODUSZKOWA, NASADA, JAJECZNICA, WAFEL, GEEK, UROCZYSKO, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, TECHNIKA, KOŃ, WIELOBARWNOŚĆ, PACHWINA, KWATERA GŁÓWNA, WEREŻKA, KROK, PRZYLŻEŃCE, KREPA, LINA PORĘCZOWA, OCZKO, KONSULTANTKA, STOMIA, PLANISTYKA, PRAGMATYKA, MENDEL, PRZERABIACZ, ŁOPATA, WARKOCZ, BRYTYJSKOŚĆ, PAS, JOGURT, ESTETYKA, KANAŁ, DZIEWUSZKA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, DETEKTORYSTA, KAROWNIK, TRYMER, PUMPERNIKIEL, SZAMBELAN PAPIESKI, PIERÓG, ORLICZKOWATE, TRUP, MONIZM, PARAMETRYZACJA, WIDLICZKA, METAL, LETARG, LUBASZKA, CHARAKTERYSTYKA, MANES, NOMINAŁ, GOSPODARKA, ODMIERZANIE, GNIOT, STYL, EXLIBRIS, DOPŁYW, AMBASADOR, OŁTARZYK, PRZETYKANIE, HELIKAZA, GENEZA, ?TROPIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.602 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE CZEGOŚ W SPOSÓB NAŚLADOWCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE CZEGOŚ W SPOSÓB NAŚLADOWCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWTÓRZENIE zrobienie lub powiedzenie czegoś w sposób naśladowczy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWTÓRZENIE
zrobienie lub powiedzenie czegoś w sposób naśladowczy (na 11 lit.).

Oprócz ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE CZEGOŚ W SPOSÓB NAŚLADOWCZY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZROBIENIE LUB POWIEDZENIE CZEGOŚ W SPOSÓB NAŚLADOWCZY. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast