OBIEKT WYSTRZELONY W PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA I WPROWADZONY NA ORBITĘ WOKÓŁ DANEJ PLANETY LUB JEJ NATURALNEGO SATELITY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SATELITA to:

obiekt wystrzelony w przestrzeń międzyplanetarna i wprowadzony na orbitę wokół danej planety lub jej naturalnego satelity (na 8 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: SATELITA

SATELITA to:

statek kosmiczny (z załogą lub bez załogi) okrążający ciało niebieskie (np. planetę, Księżyc) po orbicie zamkniętej (na 8 lit.)



SATELITA to:

antena satelitarna, urządzenie odbiorcze przystosowane do przyjmowania sygnału z kosmosu (na 8 lit.)



SATELITA to:

żartobliwie o osbie, która stale za kimś podąża, jest ciągle przy nim obecna (na 8 lit.)



SATELITA to:

państwo lub jakakolwiek organizacja zależna w jakiś sposób od innej, często większej i prowadzącej agresywną politykę (na 8 lit.)



SATELITA to:

telewizja satelitarna, program odbierany przy pomocy anteny satelitarnej (na 8 lit.)



SATELITA to:

KSIĘŻYC; ciało niebieskie obiegające planetę, w Układzie Słonecznym znane są 54 satelity (na 8 lit.)



SATELITA to:

ciało niebieskie mniejsze krążące wokół większego (na 8 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBIEKT WYSTRZELONY W PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA I WPROWADZONY NA ORBITĘ WOKÓŁ DANEJ PLANETY LUB JEJ NATURALNEGO SATELITY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.959

PRÓBKA, AGORA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, SZLACHAR, KIBITKA, STARZENIE MORALNE, RZĄD, REDAKTOR TECHNICZNY, AKOMPANIAMENT, WESTFALKA, WYLOT, TECZKA, FILTR, BRAZYLIANY, CHARAKTER, APARAT REGENERACYJNY, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, BAZA, PUSTAK ŚCIENNY, PSIANKA, KASETA, BEK, BUKIET, KAKAO, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, PLAGA, ROGALIK, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, DUPLIKACJA, PASKUDA, PRZEDSZKOLE, ZAMIANA, SZOPKARZ, MINERAŁ, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, BORGIS, GRETING, ZATOROWOŚĆ, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, PŁATECZEK, WINO, BUTLA, SSANIE, DWUDZIESTY PIĄTY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, TEMBR, CZOPEK, PANICZĄTKO, JĘZYK, DAWKA, URZĄDZENIE RADIOWE, FILM S-F, SPIĘCIE, JEDENASTY, PIKIETA, DEKADA, KIJ, CYNK, MEGAFON, TERMINAL, AKCENT, DACH POGRĄŻONY, TURBINA GAZOWA, PŁYWACZEK, BASEN ARTEZYJSKI, SĄD KOLEŻEŃSKI, OLEJEK ABSOLUTNY, WIATROWNICA, STAROWINA, SKRZYNIA BIEGÓW, SERM, MEC, KALWARIA, DOMINANTA, NATASZA, HYDROBUS, TONACJA, WĘZEŁ, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, MORGA, MIKONAZOL, SYMPOZJON, TAG, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, SARNA, OBJĘTOŚĆ, BÓR, PRZEGRYZEK, MASTYKS, KLUB SPORTOWY, MATECZNIK, MALINÓWKA, CIEMNOŚĆ, ŁYK, NAMIESTNIK, BASEN, KRZYWA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, BILBORD, WYCINEK, GEODEZJA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KONTRETYKIETA, KULEBIAK, SINIEC, BOCIAN, LANDSAT, PANEKLA, FILM KATASTROFICZNY, KOMUNIKATOR, ŻNIWIARKA, ANGIELSKI, OSKARŻENIE, KASA, TYTOŃ, KONTROLER, CIOCIA, AZOLLA, GEMISTA, TEST NASKÓRKOWY, BOTTOMLESS, STANOWISKO, RACJONALNA IGNORANCJA, PRZEKAŹNIK, DYNAMIZM, LAMPA ELEKTRONOWA, OGOŃCZA JAPOŃSKA, LAMA, OTULINA, WSZECHSIŁA, ROZDZIAŁKA, OBCOWANIE PŁCIOWE, RUCH, KONNICA, ATMOSFERA, MISJONARZ, SAMOOKALECZENIE, DZIURA, OPENER, RAMIĘ, WIZA POBYTOWA, OBIEKT, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, LUFKA, NIECKA WYPADOWA, ATTYKA, MACZANKA, PLIK DŹWIĘKOWY, PODIUM, BEZPIECZEŃSTWO, CHMURSKO, PRĄD BŁĄDZĄCY, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, DZIANINA, KACZKA KRAKWA, PŁYTA, TRUP, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, METAL NIEŻELAZNY, FORMA DWULINIOWA, CZARKA, KIEŁŻ, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, KOLEJ LINOWA, RAPT, OSPA, PIEROGI, WIERCIPIĘTKA, BOGACTWO, SUBLIMATOR, SELEKTOR NEUTRONÓW, SOSNA GÓRSKA, TRANSMUTACJA, LOBELIOWE, DZIADZIENIE, WIESZAK, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, REAKCJA, HANDEL ZAGRANICZNY, SZALONA GŁOWA, WERMUT, KWADRAT, ARENDA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KORTYNA, SZCZOTECZKA, NIENARUSZALNOŚĆ, EPICYKL, BAMBERG, KURCZAK TIKKA MASALA, SOK, SZCZOTKA, DOŁEK OSIOWY, BIOFLAWONOID, SIARCZEK, DUM-DUM, CIARKI, WODOROSIARCZEK, PRZETOKA, POZYCJA, EMENTALER, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PILOT, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, HEAD-HUNTER, PLAN SYTUACYJNY, SECESJONISTA, SĄSIEDZKOŚĆ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, TEATR, SŁOBODA, GERMANIZACJA, HOMESPUN, DYMA, ZNACZEK, SECESJONISTA, MIENIE, PROPAGANDA, PLURALIZM, BASKINKA, CELOZJA, KSIĘŻYC, KOSTKA, DELEGACJA, SPEAKER, CZAS TERAŹNIEJSZY, PRZEGRYZKA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KWASZONKA, GLORIA, SRACZKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, INERCJALNOŚĆ, CIASTO, ZWIERZCHNOŚĆ, LOTNISKO, REALNOŚĆ, SATELITA GEOSTACJONARNY, INKA, RECYTATYW, KAMIENNIK, TYMPANON, RITA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BYDLĘ, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, CHWAST, ALKOHOL, EMISJA, NAWÓZ SZTUCZNY, PUNKT PODSŁONECZNY, ONE-LINER, MIESZACZ, POMOC STYPENDIALNA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, SIDEFILL, KOTLARNIA, KRAWĘDŹ, JĘZYK, ZDROWOTNOŚĆ, OSTROWIANKA, APORT, KAWA ROZPUSZCZALNA, PÓŁSKÓREK, ZBOWID, ŻABA NILOWA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, TSE TSE, CHŁOPOWINA, OCZKO, NAZWA ZWYCZAJOWA, PASTERZ, CZARNA OWCA, ANTROPOCENTRYZM, KAPILARA, EUTEKTYK, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, NĘCISKO, MŁYN, ZAGĘSZCZACZ, USZKO, SZNAPS, BRUDAS, KUKIEŁKA LESSOWA, PACIORKOWIEC, IMIGRACJA, WRÓBEL POLNY, WYTRZESZCZ, SEN, RETENCJA, SARKOFAG, KLAPAK, NADWYŻKA KONSUMENTA, SOLANKA, PODPORA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, UDERZENIE, KLASZTOR, ?SYNKLINA FAŁSZYWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBIEKT WYSTRZELONY W PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA I WPROWADZONY NA ORBITĘ WOKÓŁ DANEJ PLANETY LUB JEJ NATURALNEGO SATELITY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBIEKT WYSTRZELONY W PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA I WPROWADZONY NA ORBITĘ WOKÓŁ DANEJ PLANETY LUB JEJ NATURALNEGO SATELITY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SATELITA obiekt wystrzelony w przestrzeń międzyplanetarna i wprowadzony na orbitę wokół danej planety lub jej naturalnego satelity (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SATELITA
obiekt wystrzelony w przestrzeń międzyplanetarna i wprowadzony na orbitę wokół danej planety lub jej naturalnego satelity (na 8 lit.).

Oprócz OBIEKT WYSTRZELONY W PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA I WPROWADZONY NA ORBITĘ WOKÓŁ DANEJ PLANETY LUB JEJ NATURALNEGO SATELITY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OBIEKT WYSTRZELONY W PRZESTRZEŃ MIĘDZYPLANETARNA I WPROWADZONY NA ORBITĘ WOKÓŁ DANEJ PLANETY LUB JEJ NATURALNEGO SATELITY. Dodaj komentarz

1×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast