PRZYDAWKA WYRAŻONA PRZYMIOTNIKIEM, ZAIMKIEM PRZYMIOTNYM LUB IMIESŁOWEM PRZYMIOTNIKOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZYDAWKA PRZYMIOTNA to:

przydawka wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym lub imiesłowem przymiotnikowym (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYDAWKA WYRAŻONA PRZYMIOTNIKIEM, ZAIMKIEM PRZYMIOTNYM LUB IMIESŁOWEM PRZYMIOTNIKOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.199

MIĘKISZ SPICHRZOWY, GODZ, KRYZA, DOKUMENT, NAWÓJ, KIJ, SUBSTANCJA OBCA, OBUWIE, ŁUG, ROBOTA, UDERZENIE, KNAGA, ŚLIZG, NIEWIERNOŚĆ, TABU, ZAGRYWKA, TWIERDZENIE RAMSEYA, DZIWKARZ, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, MIERZENIE, MITENKI, WYROBISKO GÓRNICZE, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, TALAR, ŻABKI, ZABYTEK, STATEK, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, NIEDOKRWIENIE, SKRYTKA, GRAMOWID, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, AKROBACJA POWIETRZNA, TASIEMCE, OBJAWIENIE, PLAKAT, MANEWR PRINGLE’A, KATAPULTA, SKŁADKA, PROWINCJA, ŁACINA, ORZECH, KANCELARYZM, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, TEST, KASZA, STREFA NADGRANICZNA, DYNAMIZM, BIOGEN, ODKOS, STARTER, NAROST, RÓŻA BAZALTOWA, LITERATKA, BÓR, MARTWIAK, POJAZD KONNY, ANYŻEK, PRZEKAZ, GRUPA, CHAŁUPNICA, GAPA, SYFON, ETYKIETKA, RAKI, DOMENA MAGNETYCZNA, KONTENER, PLAGA, ANILANA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, OMAR, EMAKI, GNIEW, REJKA, ARTEFAKT, GRA, DZIEGCIARZ, WYWROTKA, ZAJAD, ROZMODLENIE, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, FERMA, TWARZYCZKA, JEDWAB, BEZLIST, MAJSTERSTWO, KOGNITYWIZM, DZIEWKA, SMOCZEK, ŚLIZGAWKA, HEL, OPARZENIE, PAŃSZCZYZNA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, OSTRZAŁ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KROKANT, DIRCIK, PĄK, KOCIOŁ EWORSYJNY, KOMPRES, POMROK, RPG, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GLUKOMETR, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TINGEL-TANGEL, FOTOSENSYBILIZATOR, WOLNY RODNIK, REFREN, SZESNASTY, BROŃ JĄDROWA, DZIRYT, ATŁAS, OWADY, POSTING, POSZKODOWANY, AGONISTA, BALDACHIM, NUMER BURTOWY, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, TARANOWANIE, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, WOLNY, NORWESKI, BITWA, KAPSUŁA POWROTNA, WAMS, SPOJRZENIE, MAGNOLIA, KOMPETENCJA MIĘKKA, FILODENDRON, PRZEDMIOT, MYKOHETEROTROF, ABNEGATKA, KAMIEŃ SŁONECZNY, GLORIA, HELLEŃSKOŚĆ, OBRONA WŁASNA, PŁOMYCZEK, KIERKI, ŁOWCA , PISZCZAŁKA, LAMA, MORWIN, ŚLUZA WAŁOWA, STACJA, ADWENTYSTA, GEEK, SZYSZKA, NAGRANIE WIDEO, DESTRUKCYJNOŚĆ, SCENKA RODZAJOWA, KAJMAK, SPŁYW, KOLEGA PO FACHU, DYFUZOR, PACZKA, CERKIEW, FRYWOLITKA, NERWICA SPOŁECZNA, WOLNY ZAWÓD, LEJ, OPIEKUŃCZOŚĆ, ETYKIETA, WOLNOBIEG, PYSZOTA, ANOMALIA POLANDA, LATARNIA UMARŁYCH, WARSTWA ABLACYJNA, KIJ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BAGGALA, FORMACJA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, LAS, DWUSTUZŁOTÓWKA, PARK MASZYNOWY, METAMERIA, RUCH, WINDA, KARA GŁÓWNA, REFLEKS, KONDOTIER, BOCZNIK, AUTOMOBILKLUB, OBMUROWANIE, SZCZYTÓWKA, HETEROATOM, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, PARYTET, PULPA, KOLAUDACJA, STARZĘŚLA, AWERSJA DO RYZYKA, CZAS PÓŁTRWANIA, CHOROBA ZAWODOWA, ORGAN, GŁUPTAS, KOLUMNA, KOŁECZEK, WIKING, NACZYNIAK, STARA MALEŃKA, RZECZ PRZYSZŁA, PISEMKO, KASZTELAN, KOMORA MINOWA, RUMIENIDŁO, PUNKTUALNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MIODNIK, STOPA NARZUTU, SUWNICA, TARCZA, ZAPOJA, DUROPLAST, LINA, KUDŁACZ, SCENARIUSZ, TUNBERGIA, SPEAKER, FELER, ZBAWICIELKA, RÓG, OBIEKTYWNOŚĆ, RAWA, PŁASKOSZ, PARAPET, ZASKARŻENIE, MBIRA, RUCH, SUPERKUTER, UPOKORZENIE, MATECZNIK, RUTENIZACJA, CEZURA, HARCERKA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, OTWARTOŚĆ, CAMPUS, GRANDA, BIFURKACJA, OBŁĄKANIEC, SEMAFOR, PUŁAPKA OFSAJDOWA, CIELISTOŚĆ, SZKLARKA, ANALIZA WARIANCJI, ŚWIERSZCZYK, TERYNA, PUSZEK, JEZIORO DRUMLINOWE, ŚLĄSKOŚĆ, GRAFFITI, SUCHY TYNK, MASKA, KIŚCIEŃ, LIMETA, TRYSEKCJA, MAPA MENTALNA, DOBRA, JEDNOSTKA METRYCZNA, BAGNIAK ZDROJOWY, INŻYNIERIA TKANKOWA, MANTELLOWATE, ABERRACJA, KLUCZ, BLISKOZNACZNIK, EDYKUŁ, MANDORLA, MOBILE, ANNA, CIEMNA KARTA, TARTINKA, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, PASIERB, SYGNAŁ, ZATOR, BALKON, PAPROĆ DRZEWIASTA, TRANSURANOWIEC, KONTEKST, MEBLOWÓZ, NOWALIA, INEZ, OBŁĄKANY, HIPODROM, BESZBARMAK, MOBING, CARAT, TRANSMITER, PÓŁKREW, BOZIA, FOTEL KLUBOWY, KONDYCJONALIZM, KOPS, ?CEGŁA DZIURAWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYDAWKA WYRAŻONA PRZYMIOTNIKIEM, ZAIMKIEM PRZYMIOTNYM LUB IMIESŁOWEM PRZYMIOTNIKOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYDAWKA WYRAŻONA PRZYMIOTNIKIEM, ZAIMKIEM PRZYMIOTNYM LUB IMIESŁOWEM PRZYMIOTNIKOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZYDAWKA PRZYMIOTNA przydawka wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym lub imiesłowem przymiotnikowym (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZYDAWKA PRZYMIOTNA
przydawka wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem przymiotnym lub imiesłowem przymiotnikowym (na 19 lit.).

Oprócz PRZYDAWKA WYRAŻONA PRZYMIOTNIKIEM, ZAIMKIEM PRZYMIOTNYM LUB IMIESŁOWEM PRZYMIOTNIKOWYM sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - PRZYDAWKA WYRAŻONA PRZYMIOTNIKIEM, ZAIMKIEM PRZYMIOTNYM LUB IMIESŁOWEM PRZYMIOTNIKOWYM. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x