W INFORMATYCE: POJEDYNCZA ZMIENNA, STANOWIĄCA FRAGMENT STRUKTURY, UNII, KLASY, OBIEKTU LUB REKORDU TABELI BAZODANOWEJ, ZWIĄZANY JEST Z NIĄ PEWIEN TYP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLE to:

w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLE

POLE to:

obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna (na 4 lit.)POLE to:

powierzchnia danej figury geometrycznej (na 4 lit.)POLE to:

część boiska, wyznaczone liniami obszary gry (na 4 lit.)POLE to:

obszar, teren, fragment powierzchni przeznaczony na coś lub pokryty czymś, wydzielony na podstawie jakiegoś faktu, który właśnie tam zaistniał (na 4 lit.)POLE to:

wyodrębniony graficznie obszar, powierzchnia czegoś lub jej część wyodrębniona konturami, barwą itp (na 4 lit.)POLE to:

zbiorowisko komórek nerwowych leżących w układzie nerwowym ośrodkowym blisko siebie i sprawujących jednakową czynność (na 4 lit.)POLE to:

zasięg czegoś, fizyczny zakres np. oddziaływania; pojęcie używane w fizyce i matematyce dla nazwania przestrzennego rozkładu pewnej wielkości (na 4 lit.)POLE to:

możliwość, sposobność jakiegoś działania (na 4 lit.)POLE to:

dziedzina, zakres czyichś zainteresowań (na 4 lit.)POLE to:

w Małoposce: niezadaszony obszar na zawnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń (na 4 lit.)POLE to:

wycinek struktury społecznej, wyodrębniany dla badań i obserwacji socjologicznych (na 4 lit.)POLE to:

w informatyce: cecha, która opisuje statyczny aspekt obiektu; znaczenie może być tożsame z polem-12, jeśli nastąpi odpowiednie rzutowanie/mapowanie (na 4 lit.)POLE to:

uprawne (na 4 lit.)POLE to:

zimą pokryte oziminą (na 4 lit.)POLE to:

grunt do zaorania (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: POJEDYNCZA ZMIENNA, STANOWIĄCA FRAGMENT STRUKTURY, UNII, KLASY, OBIEKTU LUB REKORDU TABELI BAZODANOWEJ, ZWIĄZANY JEST Z NIĄ PEWIEN TYP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.127

KONTYNGENT TARYFOWY, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, MACIERZ NIEOSOBLIWA, CIENKA SKÓRA, OLIWA Z OLIWEK, GAZ SPALINOWY, BANDOLIER, KOLEŚ, WIDŁOWOŚĆ, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, NANOHENR, SYGNIFIKATOR, REJESTR KARNY, WIOŚLAK, NIEAKTUALNOŚĆ, ZEŚWIECCZENIE, PRADZIADEK, PROSIACZEK, PRZĘSŁO, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, TRÓJKĄT, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, MOŻLIWOŚĆ, DROMONA, PRZYWÓZ, TYGRYSIE OKO, BLOCZEK, LICZBA DOSKONAŁA, BARSZCZ, MEDALION, PAŁAC, ZBIÓR, WYWIAD RZEKA, FERETRON, MONUMENT, PŁONIWOWCE, FLAK, KLASA, PIĄTA WODA PO KISIELU, KAPLICA LORETAŃSKA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, WAMPIREK, WIDEOMAN, AZOLLA PAPROTKOWA, MATRYCA STRUKTURALNA, ROZWIĄZŁOŚĆ, LUFCIK, WODA LECZNICZA, FRYKCJA, ODWAR, FACIO, OBŁOŚĆ, ADMIRACJA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, IWAN, CZEREŚNIAK, ŁASZT, OKOLICZNIK CELU, ROZMODLENIE, KASZMIR, LAMPA LUTOWNICZA, DWUDZIESTY PIĄTY, WYPOWIEDZENIE, MAZER, MAŚLANKA, OBŁUDNIK, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, WYZWISKO, KREACJONIZM, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, FILM HISTORYCZNY, WYROSTEK BARKOWY, TOTEM, TEMPERATURA ZAPŁONU, ODPRAWA POŚMIERTNA, BODY PAINTING, OBLĘŻENIEC, NOWELIZACJA, BADANIE JAKOŚCIOWE, ILUZORYCZNOŚĆ, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, INTERLUDIUM, KIFOZA PIERSIOWA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ŻÓŁW LEŚNY, ASYSTENCJA, MŁAK, FEMINIZM MARKSISTOWSKI, SPORT ZIMOWY, LABIRYNT, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, SOLIDARNOŚĆ, PIEC GRZEWCZY, KONEWKA, KOSTKA BRUKOWA, TOWAR AKCYZOWY, BIELIZNA, GOLONKO, PRZYSŁÓWEK, RYTMIZACJA, BRZĘKACZ, KORONATOR, LAK, GŁOS, WYDERKA, URZĄD SKARBOWY, AKCJA, ATLANTYDA, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, UCHWAŁA, NASTURCJA, WSPÓŁWŁADCA, KONSYSTORZ, HAMBURGER, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, STACJA ROBOCZA, TRUMNA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, LĘK KASTRACYJNY, MŁOT, TAMARYND, WIRTUOZERIA, SKUNKS, CHROMBUCYL, PŁYTA PILŚNIOWA, PRZESTRZEŃ REFLEKSYWNA, WYPYCHACZ, WOJNA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, LOFIKS, PÓŁCIEŃ, JAMA, TRASA WYLOTOWA, ZAKON CZYNNY, SARKOIDOZA, TURMA, OMDLAŁOŚĆ, POLE, OPODATKOWANIE, PLANETA, GRZBIET, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, PIEPRZ MNISI, KLASY, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, LEGENDARNOŚĆ, UBOŻENIE, HERETYCZKA, IZOTERMIA, KOSZTORYS INWESTORSKI, MUCHA SUCHA, PIERÓG KARELSKI, ROZPADLISKO, DEGRADACJA SPOŁECZNA, GEKONEK, BINDRA, KIESZENIÓWKA, KORSARZ, PRZEGRYZKA, KOLOR, CZYSTOŚĆ, URYWEK, WADA WZROKU, STEROWANIE HYDRAULICZNE, ZARZĄD, STOWARZYSZONY, OŚMIOKROTNOŚĆ, MAŁGORZATKA, BUGAJ, CHERUBIN, KARTAUN, ANASTYLOZA, ILUSTRACYJNOŚĆ, PLECIONKA, BROKATELA, SCHABOSZCZAK, ZABIEG FIZYKALNY, ŚWIĄTYNIA, KAPUŚCIANY ŁEB, KOCZ, TRIANGULACJA, DEMONSTRACJA, KAWALERIA, OKRĄGŁOŚĆ, ŻARŁACZ LUDOJAD, PODCAST, ALBULOWATE, TEMAT, STOPIWO, CHIMERA AMERYKAŃSKA, SZALEŃSTWO, ALAIN, ZAKŁADZINY, JASZCZURECZKA, LIŚCIEC, ÓSEMKA, AWIZO, ZGODNOŚĆ, KARIN, DRZEWO IGLASTE, KACAPSKI, SKAŁA OSADOWA, KREOL, INTERFEROMETR LASEROWY, MAGELANKA ZMIENNA, GLINIASTOŚĆ, STARA GWARDIA, OWAL KARTEZJUSZA, AZT, DYSTRYBUTOR, KAMICA NERKOWA, KORMORAN PLAMISTY, SAMPEL, RACICA, PAKU CZARNOPŁETWY, JASNOŚĆ, ORNAMENT, PARABOLA SZEŚCIENNA, TYMOTKA, LIMNOCHARYSOWATE, DZWONNICA, CHOROBA BOSTOŃSKA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, ZAPARCIE, SONG, COMBER, POLEWKA, POŻYCZKA LOMBARDOWA, LILA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, RICOTTA, PARKAN, SUBSKRYBENT, FALA, BENIAMINEK, PUKNIĘCIE, TUNICZKA, SZASZŁYK, NERWIAK, SPAGHETTI WESTERN, ODCIEK, BUNT, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KRAWĘDŹ, POLE FIRNOWE, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, PRZYSTAŃ MORSKA, TAROK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, LEJKOGĘBCE, WARZYWNIK, FRYBURG, PROEPIDEMIK, DESZCZOWOŚĆ, GRUPA WSPARCIA, POKŁAD STATKU, POWIERNICTWO, ARALIA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, BOHEMISTYKA, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, MORDOKLEJKA, RZEŹ NIEWINIĄTEK, MIGRACJA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, BAGAŻ, KOK, FIGIEL, ALLOMETRIA, MAKROMINERAŁ, DZIECIAK, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, AKRECJA, PARA, FIGURA, POWIETRZNOŚĆ, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, NIECZYNNOŚĆ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PLACEK PO WĘGIERSKU, KEFALINA, NEUROOBRAZOWANIE, SIEROTA ZUPEŁNY, MARGINALNOŚĆ, GEOFIT CEBULOWY, REZEDA, ZGNILIZNA DREWNA, PRZECIĘTNIACTWO, RYBKA, SSAK ŁOŻYSKOWY, GRZYBICA, KAWA, WARTOWNIK, KOSZT ZAKUPU, ?MIŁOŚĆ FRANCUSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.127 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE: POJEDYNCZA ZMIENNA, STANOWIĄCA FRAGMENT STRUKTURY, UNII, KLASY, OBIEKTU LUB REKORDU TABELI BAZODANOWEJ, ZWIĄZANY JEST Z NIĄ PEWIEN TYP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: POJEDYNCZA ZMIENNA, STANOWIĄCA FRAGMENT STRUKTURY, UNII, KLASY, OBIEKTU LUB REKORDU TABELI BAZODANOWEJ, ZWIĄZANY JEST Z NIĄ PEWIEN TYP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLE w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLE
w informatyce: pojedyncza zmienna, stanowiąca fragment struktury, unii, klasy, obiektu lub rekordu tabeli bazodanowej, związany jest z nią pewien typ (na 4 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE: POJEDYNCZA ZMIENNA, STANOWIĄCA FRAGMENT STRUKTURY, UNII, KLASY, OBIEKTU LUB REKORDU TABELI BAZODANOWEJ, ZWIĄZANY JEST Z NIĄ PEWIEN TYP sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - W INFORMATYCE: POJEDYNCZA ZMIENNA, STANOWIĄCA FRAGMENT STRUKTURY, UNII, KLASY, OBIEKTU LUB REKORDU TABELI BAZODANOWEJ, ZWIĄZANY JEST Z NIĄ PEWIEN TYP. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x