DEMOTYWUJĄCY OBRAZEK, POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEMOTYWATOR to:

demotywujący obrazek, połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem, najczęściej o charakterze ironicznym lub cynicznym (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DEMOTYWUJĄCY OBRAZEK, POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.266

KŁUSAK FRANCUSKI, SIEĆ KOLEJOWA, SFIGMOMANOMETR, GENE, FILIGRAN, POLIFONIA, KOMENTARZYK, FARBA KLEJOWA, PRÓCHNO, MUŁ, MISIEK, CYTOKININA, KOMISARZ WOJSKOWY, TOWARZYSTWO, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SANDWICZ, SKRZYDŁA, ZAWIKŁANIE, APLIKACJA, LEGENDA, PAPIERZAK, OZDOBNIK, MECHANIZM, POLE, PLASTEREK, LATERALNY TRANSFER GENÓW, PROCES BIOLOGICZNY, ROPUCHY STRUMIENIOWE, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, EWOLUCJA, GAD, OGNISKO, LUNETA, BATRACHOGNAT, BUZIA, APOLOGIA, KLEJNOT HERBOWY, SEN, SALING, NERW, DEKONCENTRACJA, AWARIA, ROPOWICA KŁĘBU, ADAPTACJA, HOLOWNIK, GŁOWNIA, GŁOWICA, ABERRACJA, TUSZ, POLE SIŁOWE, TROLLING, KONCENTRAT, MODUŁ MIESZKALNY, ROTOR, PAUPER, LITERATKA, DYSCYPLINA, JAŹŃ, GRZYB PASOŻYTNICZY, FOTORECEPTOR, BIZON LEŚNY, BLOKADA ALKOHOLOWA, ŚLIWKA, KARAKUŁY, UPOKORZENIE, INTERWAŁ, CIĘGNO KOTWICZE, KORZONEK, KRATER METEORYTOWY, SEKULARYZACJA, TOREBKA BOWMANA, SAKRAMENT, ZESPÓŁ CHOROBOWY, BŁĘKITNY OLBRZYM, DOSTATEK, TARAN, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, ANAMNEZJA, COKÓŁ, PŁACHTA, WYPALANKA, ORKAN, FAZA, EPONIM, WADA, DIETA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, ADMINISTRACJA, SNAJPER, BUDKA LĘGOWA, OTRZEWNA, SENTYMENT, KWASZONKA, TUBA, KREMÓWKA, ŚRODEK MASY, UCZESTNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, POWÓZ, KIKS, NASZYWKA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, KEM, MIKSOZAUR, GOŁĄBEK, MECH IRLANDZKI, MYJKA, REPRODUKCJA, NOCEK ORZĘSIONY, ODSTRZAŁ, BANDYCTWO, GLOSA, AMUR, SKARGA KASACYJNA, JEDWAB, ZAKAZ, KASETOWIEC, KREW, KOŁNIERZYK, MEDGYES, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, BŁĄD FORMALNY, TRAWERS, CHAŁTURNICTWO, CYSTA BAKERA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, CHIŃSKI, LICZKO, ŁAWA, DELFIN HEKTORA, GEN MODYFIKATOR, MUZYKA, PLAKIETA, DOLABELLA, SKOK, POWIEŚĆ RZEKA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, OŁTARZYK, PERŁOWIEC, WALEC STATYCZNY, RETENCJA, MIKROARCHITEKTURA, KONGREGACJA, OFIARA ŚMIERTELNA, KARTA MOBILIZACYJNA, KOMENTARZ, KAWALKATA, STYL, OBŁO, PRZESMYK, POGROM, REZYDENT, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, ALGEBRA BANACHA, SZAMANKO, SOKI, KULFONIK, ZWARCIE, WZÓR, CIENNIK, HIPOTEZA ZEROWA, SOS, REJKA, DEMO, OBRAZ, KOLUMBARIUM, DRZEWCE, NIEODZOWNOŚĆ, SALA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, TELESKOP, RZEKA CHWILOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, DEKLAMACJA, EGRETA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, MARATON, MIERNIK, OWAD, WYRAZY, PRZEPLOTNIA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, GAŁKA, PULWERYZATOR, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, CUG, PROMOTOR, CHIKUWA, TATRA, HERAKLIT, GATUNEK AGAMICZNY, PACZKA, PODOKARP, TARCZA, WYZWOLICIEL, TWIST, BUŁGARSKI, EWALUACJA SPLOTOWA, JON WODOROWY, PRZECHYŁKA, REZYDUUM, WYMIANA, FRANCUSKOŚĆ, ROZBÓJNIK MORSKI, ŻARTOWNIŚ, WINA KWALIFIKOWANA, NORMALIZACJA, VAT, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SILNIK, GRACILIZUCH, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, BOCZEK, KREACJA, ZESTAWIK, PISK, SERDAK, PŁÓTNO, BIEGUN MAGNETYCZNY, FROTTE, PROBÓWKA, PRODUKT, PROSEKTORIUM, OSIEMNASTY, OSTRZAŁ, LEGIONISTA, PUBLIKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, MAPA TEMATYCZNA, SPULCHNIACZ, SIKORY, ZANZA, BOHATER POZYTYWNY, PASTORALE, BASEN, FENIG, POSTER, HUSYTA, DAN, WSPÓŁUCZEŃ, WYŁADOWANIE ULOTOWE, FOTOTAPETA, FILTR WĘGLOWY, WYWROTKA, ABSYDA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CHORÓBKA, JABŁKO, URAZ, KOSZULA, RAJFURSTWO, ZAWODNIK, KARDIGAN, KOKSARTROZA, KARAWAN, CYSTERNA, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, DIPLOPIA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, PAROKSYTON, PLEZJOPLEURODON, KAPTUR, KWAS ASPARAGINOWY, DIABEŁEK, FRYWOLITKA, INWESTOR, ROZZIEW, PSYCHOLOGIA, WYŚCIGI, ŚCIEŻKA, LUK ŁADUNKOWY, TRATWA, BASEN, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ZRĄB TEKTONICZNY, POMURNIK, ADMINISTRATORSTWO, AUDYT, KASA, STENOKARDIA, REPOZYCJA, WIELOPIĘTROWIEC, RADIOAKTYWNOŚĆ, MEDALOWOŚĆ, PRZEWOŹNIK, FIŃSKI, WÓDKA, PANNICA, BUCHTA, MIARKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, BRZOZÓWKA, OC, ZIELONE PŁUCA, KIEŁŻ, LAKTOWEGETARIANIN, PŁYWACZEK, ?WZGLĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.266 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DEMOTYWUJĄCY OBRAZEK, POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DEMOTYWUJĄCY OBRAZEK, POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEMOTYWATOR demotywujący obrazek, połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem, najczęściej o charakterze ironicznym lub cynicznym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEMOTYWATOR
demotywujący obrazek, połączenie wymownego obrazka bądź zdjęcia z komentującym jego zawartość podpisem, najczęściej o charakterze ironicznym lub cynicznym (na 11 lit.).

Oprócz DEMOTYWUJĄCY OBRAZEK, POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DEMOTYWUJĄCY OBRAZEK, POŁĄCZENIE WYMOWNEGO OBRAZKA BĄDŹ ZDJĘCIA Z KOMENTUJĄCYM JEGO ZAWARTOŚĆ PODPISEM, NAJCZĘŚCIEJ O CHARAKTERZE IRONICZNYM LUB CYNICZNYM. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast