OKREŚLANIE WIELKOŚCI LUB ILOŚCI CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODMIERZANIE to:

określanie wielkości lub ilości czegoś (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLANIE WIELKOŚCI LUB ILOŚCI CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.305

ARKUSZ POETYCKI, ASPIRANTKA, OSMYK, GNÓJ, BETON JAMISTY, SYMETRIA, JEDWAB NATURALNY, GODNOŚĆ, KORPUS, BATALIA, MAKUMBA, WYCHÓD, KONTUAR, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MEMBRANA, BŁYSK, PANTOFELNIK, KONTYNGENT TARYFOWY, CIOCIA, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, LAMPROFIR, ALIENACJA, CHORWACKOŚĆ, KLASYFIKACJA, LEPTOPLEURON, WYKŁADOWCA, TELESKOP, KOMPETENCJA MIĘKKA, PRZERYWACZ, MAZUREK, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, DYCHA, WEŁNIAKOWE, DUBELTÓWKA, MORESKA, PROCH BEZDYMNY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OSIEDLINY, STARZEC, PARÓWKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KRUPON, KONWERTOR, DOLABELLA, UŻĄDLENIE, DOSTAWA, SIAD, SREBERKO, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, STRAJK, TYCZKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, CHIMICHANGA, BĄBELEK, GERMAŃSKI, NUCZA, PARAFRAZA, MANIERY, LEGAT, SMOŁA DRZEWNA, ODWAPNIENIE, PODOSTATEK, KOBIECISKO, RODZINA ZASTĘPCZA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, BRZMIENIE, HRABINI, POKRYWA, POPRAWIACZ, DROGA BEZPRZETARGOWA, LICZEBNIK, NAMIĘTNOSTKA, NIEMOŻNOŚĆ, BUŁAT, WSPORNIK, PRAWO MAJĄTKOWE, ROŚLINA TRUJĄCA, PRZEKŁADKA, DYREKCJA, POSEŁ, NADSCENIE, ZATOR PŁUCNY, PROMOCJA, WTRYSK, PATRONKA, DZIESIĘCIOLECIE, AGATA, LEKKOZBROJNY, STAN, ARCHEOLOGIA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ZAPARCIE, EUROWALUTA, BERNARD, SCIENCE FICTION, AKCENCIK, FETYSZYZM, ŚWIADOMOŚĆ, MYŚL, CZWARTORZĘDNOŚĆ, MONODIA, EMALIA, MINA, SZEWRON, BABCIA CIOTECZNA, PŁUCZKA, AMOK, NIEZAMOŻNOŚĆ, DRACHMA, ŁOBUZIAK, DZIURKA, GROTESKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, TARNOWIANKA, POKREWIEŃSTWO, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KLESZCZE, NULLIPARA, DODATEK MOTYWACYJNY, ARGUMENT, RESIDUUM, OPASŁOŚĆ, CHOINKOWOŚĆ, TRAFIENIE, ŚWIATŁO POZYCYJNE, POSADZKA, KOTEW, MARUDA, DRUT, WAFEL, WELON, SAMOROZPAD, TRYB, MAKINTOSZ, PISTOLET, REGULATOR KWASOWOŚCI, WSPOMINKI, BEZPANCERZOWCE, KOLEŚ, ELASTYK, ZAMEK, KORKOCIĄG, ZIELONI, MASZT, ZARANIE, GALARETKA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, PÓŁCIEŃ, ZAINTERESOWANY, BLOKADA, WIZERUNEK, STRÓJ, JON KOMPLEKSOWY, MATAMATA, ZAUWAŻALNOŚĆ, SZCZERBA, KOLEGA, PORFIROBLAST, LASKA MARSZAŁKOWSKA, PRZERÓB, DONOR, SPRZĘT, SĄD, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, PUNKT MOTORYCZNY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KOD DWÓJKOWY, SYGNAŁ ANALOGOWY, KORSARZ, BIEG, FRANCZYZA, GOL, GERMANIZACJA, RYS, ZATOPIONA DEPRESJA, PISTACJA, REAKCJA SPRAWCZA, PRZYLŻEŃCE, SUCHAR, REDUKTOR, ODMIANA, PLECIONKA, BETON, MÓŻDŻEK, AUTOMATYKA POGODOWA, HORYZONT, REWALORYZACJA, HISTORIA, ARKUSZ DRUKARSKI, OTĘPIENIE, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, AKT PŁCIOWY, KULISA, ANTAŁEK, GWAJAKOWIEC, SPORRAN, OTWÓR WYLOTOWY, STOS, PORWAK LODOWCOWY, PLAN SYTUACYJNY, ZEŚWIECCZENIE, DERP, GRZYWNA, LINIA SPEKTRALNA, PTASZEK, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, WIZA POBYTOWA, RATYSZCZE, OTWARTOŚĆ, UPRAWNIENIE, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, TĘCZA, DŻET, ORGANDYNA, RDZEŃ, OBLĘŻENIEC, ZIELENICE WŁAŚCIWE, PRZEDSZKOLE, SZYLKRET, MONARCHIA ELEKCYJNA, BARWNIK, BŁĄD POMIARU, POWSZECHNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, USUWISKO, ODNIESIENIE, WIELKOŚĆ, INNA PARA KALOSZY, SITKO, ODSTĘPNE, MLEKO W PROSZKU, KATATONIA, LOKALIZATOR, LINA PORĘCZOWA, KRÓLOWA NAUK, POLIPTYK, AKALKULIA, ANTENA TUBOWA, KAZBA, TARCZA, ŁAMACZ BLOKADY, RACHUNEK PERTURBACYJNY, UKRYCIE, NAWÓJ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ROZMYSŁ, ISLANDZKOŚĆ, RUSEK, PAMIĘĆ, MA, EMALIA, KNOTNIK ZWISŁY, FORMANT, TELEWANGELIZM, ASYGNACJA, SKURCZ, LUDOBÓJSTWO, KOLO, KONWERSJA, SPRZĄCZKA, FORMA DRUKOWA, WAGA, CZOŁÓWKA, POMOC, ROZWOLNIENIE, KAPITAN, LEGENDA, WYDAWNICTWO SERYJNE, TEORIA INFORMACJI, ZAWAŁ BLADY, SZMUGIEL, DREN, FREGATA RAKIETOWA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, NACISK, FAZA, CUKIER WANILIOWY, SPEDYCJA, SEK, CIMELIUM, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, IMPULS, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, TRZYNASTY, PRANIE PIENIĘDZY, PISK, HRABIANKA, STACJA TELEWIZYJNA, UMYWALNIA, DYMKA, WIZYTÓWKA, WOJSKO FEDERALNE, JAŁOWOŚĆ, DIKDIK, KORDONEK, ŚWIATŁO CZERWONE, KISZONKA, WARNIK, TROP, ?BEZWŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLANIE WIELKOŚCI LUB ILOŚCI CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLANIE WIELKOŚCI LUB ILOŚCI CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODMIERZANIE określanie wielkości lub ilości czegoś (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODMIERZANIE
określanie wielkości lub ilości czegoś (na 11 lit.).

Oprócz OKREŚLANIE WIELKOŚCI LUB ILOŚCI CZEGOŚ sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - OKREŚLANIE WIELKOŚCI LUB ILOŚCI CZEGOŚ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast