W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HANZA to:

w średniowieczu: związek kupców lub miast (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HANZA

HANZA to:

placówka handlowa w odległej prowincji, dom kupiecki (na 5 lit.)HANZA to:

związek handlowy nadmorskich miast średniowiecznej Europy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.929

ACETYLENEK SREBRA, ŁYCHA, MEDALION, MARAN, SPARRING, MEPROBAMAT, POMOC, BUDLEJA, ZAŻALENIE, RUGBY, EMBLEMAT, PANIER, TECHNIKA OPERACYJNA, LEKCJA, MIESZARKA, SZCZI, TUNBERGIA, FĄFEL, ZAZNAJOMIENIE, PROJEKT, CUG, KWAS SELENOWY, LEBERA, ALLEGRO, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, ROSOŁEK, KSIĄŻKA DOTYKOWA, STÓŁ, KOŃ CUGOWY, MEGATSUNAMI, ABLACJA, GRANICA, RATING, DENDRYT, ORBITA, TONACJA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ROLA, POŚCIELÓWKA, BOKSERKA, MARATON, PIĘCIOGROSZÓWKA, TŁUMACZKA, APARAT, TERCJA, KONKUBINAT, KONSYGNATARIUSZ, BRĄZ, PATROLOWIEC, CIĄG, IDIOM, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, POZIOM, DEZASEMBLER, OBJAWIENIE, GEKONEK, SOS, SKRZYPY, NAKŁADKA, SZNAUCER, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, CHÓR, GALISYJCZYK, WYKŁADOWCA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KATAFOREZA, SZKOŁA, FILC, RESET, RASA, WRÓBEL POLNY, AKROBACJA LOTNICZA, WJAZD, SKUPIENIE, PATRON, TAKSYDERMIA, RUCH, KOT, KB, NACIĄG, MACIEJ, SKRA, MATURA, KONFIGURACJA, METR, OBLECH, EFEKT SORETA, VIOLA BASTARDA, KRĄŻNIK, ANNA, EMALIA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ROŚLINA OKOPOWA, STARTER, BAJECZNOŚĆ, STREETBALL, ŁATA, KOLUMNA, ŁAJKA, WODOROSIARCZEK, TAKT, ZIARNECZKO, TECZKA, SZURPEK, FALA WODNA, NIEDYSPONOWANIE, CAMAGUEY, KOMPETENCJA MIĘKKA, RZEKA EPIZODYCZNA, ĆWICZENIE, CIĄGOTY, PÓLKO, GRUBOŚĆ, USZKO, LEJ, KILOBAJT, NUGAT, PRACA, KOPUŁA, GRUPA WAROWNA, PRZEWROTKA, MELINA, FLANSZA, RICOTTA, NIESTRAWNOŚĆ, DYPTYK, CENA ADMINISTRACYJNA, CHLOREK WAPNIA, TRANSFORMATORNIA, AZOTYN ALKILOWY, INWESTYCJA, GIRLANDA, SIATKA GEOGRAFICZNA, RACHUNEK CAŁKOWY, MONARCHIA DESPOTYCZNA, PASEK, DONIESIENIE, OKRĘT SZPITALNY, DOKTOR, PRZEPOJA, ANTOCYJANIDYN, SKANER BĘBNOWY, OPĘTANIE, NAPÓJ WINOPOCHODNY, DOM, ALLEGRO, ESPADRYLA, ADAPTACJA, PROTEINA, ADRES WZGLĘDNY, BEK, KOŁO POLARNE, KRATER, ARGUMENT, PORCJA, AGAMA, MARATON, SPÓŁKA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, GŁOSKA, ELEW, PRAWORZĄDNOŚĆ, GUMNO, LENIWIEC, KAMARYLA, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, AMORFIK, LETARG, NADBITKA, ANASTYLOZA, KARTA TYTUŁOWA, CHRUST, BILLBOARD, BEZPANCERZOWCE, ZŁORZECZENIE, CZĘSTOKÓŁ, OMEGA, HIPOREFLEKSJA, KRAKWA, ANOMALIA UHLA, RESPIRATOR, LUZAK, GITARA, ROZBIEŻNOŚĆ, GETRY, KARTA RABATOWA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, APARAT SZPARKOWY, PRZEDNÓWEK, PRZEPRÓCH, EKSPLOATACJA, ATTYKA, POKREWIEŃSTWO, ZAAWANSOWANIE, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, SIEĆ ENERGETYCZNA, NITROAMINA, RULIK, FIGURA RETORYCZNA, PRZEWRÓT, GWAŁT, SPRZĘT, MALARZ, MUSLI, PŁYTA, PSIANKA, MARGARYNA, NATURA, POŚWIST, LUFA, INKUBATOR, KONGRUENCJA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, PAJĄCZEK, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, DOMY, TRAGICZNOŚĆ, INWOLUCJA, TERAPIA, SĄCZEK, KAŁAMARZ, GWIAZDKA, POSTOŁY, PANIKA BANKOWA, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, PEDAŁÓWKA, MIŁOŚĆ, DRĄŻEK SKRĘTNY, ALDEHYD SALICYLOWY, LODOWIEC ALPEJSKI, JEDNOSTKA ALOKACJI, RZYGACZ, PODIUM, FOSFORAN PIRYDOKSALU, CHIRURGIA ESTETYCZNA, PRACA INTERWENCYJNA, WYZIEWY, SPRZEDAŻ, NAGOLENNIK, SŁONECZNIK, KULFONIK, JARZĘBINA, NALEWKA, MUSZTARDA DIJON, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PANICZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, WNĘKA, FUNDAMENT, NADAWCA PUBLICZNY, KLUBOWIEC, DWORZANIN, ABORCJA, ZABIEG FIZYKALNY, POIMEK, OKRZYK, SERENADA, SPADOCHRONIARZ, ZAWRÓT, TARADAJKA, PRZYBYTEK, ANTYMONEK GALU, ZAKAZ, SĘKACZ, PRYMUS, KAWAŁ, PRÓCHNO, EKSPONENT, DŻEM, MROZIWO, ABSORPCJA, OBLĘŻENIE, KOCHAŚ, CZYREŃ, KRUPON, CHLOREK LITU, DUŃSKI, PIERNICZEK, FUSY, WAGA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, PANORA, POMNIK, PALISADA, TRYSKAWKA, MOC ZNAMIONOWA, BUTLA, BANDAŻ, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, SKŁADAK, PODTLENEK AZOTU, PRZECHÓW, LOFIX, AKRECJA, RYTON, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PROWINCJA, KOMIN PŁACOWY, TORII, ?MARKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HANZA w średniowieczu: związek kupców lub miast (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HANZA
w średniowieczu: związek kupców lub miast (na 5 lit.).

Oprócz W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST sprawdź również:

jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
ur. w 1935 r., kompozytor; utwory orkiestrowe, kameralne, wokalno-instrumentalne, opera; 'Zmierzch Peryna' ,
element architektoniczny w kształcie pierścieniowym, wieńczący część wieżową indyjskich świątyń stylu północnego ,
Włyński; jeden z pierwszych lotników polskich (1883-1921), pilot akrobacyjny, doświadczalny ,
wiązka jedwabistych nici powstająca z szybko krzepnącej wydzieliny niektórych małży ,
miasto w Indiach w pobliżu granicy z Bangladeszem ,
upadek, wywrócenie się ,
twórca opery 'Parsifal' ,
dzielenie czymś, obdzielanie, przydzielanie ,
mocna karta w grze ,
zwyczajowa nazwa ładowarki rolniczej ,
HAGADA; część Talmudu złożona z opowieści ludowych, legend i pouczeń moralnych; opowieść o wyjściu Żydów z Egiptu ,
cecha zachowania, które jest dziecinne, właściwe dziecku, infantylne, niedojrzałe ,
syntetyczne włókno poliamidowe odznaczające się dużą wytrzymałością stosowane do wyrobu tkanin a w mieszankach z np. wełną do produkcji bielizny, futer itp ,
Epachthosaurus - rodzaj czworonożnego, roślinożernego zauropoda z grupy tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych ,
przyrząd w gimnastyce artystycznej ,
wschodnia część Indii ,
metaforycznie o ważnym elemencie czegoś, składniku; np. pierwiastek uczucia ,
malarz włoski (1457-1504) przedstawiciel renesansu florenckiego, uczeń Boticellego, obrazy religijne ,
łódka mieszcząca czterech wioślarzy ,
w jeździectwie: metalowy kabłąk zakończony tzw. szenklami (ramionami o różnych zakończeniach i różnej długości) przypinany do butów, wspomagający w określonych przypadkach działanie naturalnych pomocy jeździeckich, zwłaszcza łydek ,
największe, parzyste skupisko istoty szarej zlokalizowanej w głębokich strukturach móżdżku ,
podokarp, Podocarpus - iglaste drzewo lub krzew, rodzaj z rodziny podokarpowatych (Podocarpaceae) z ok. 90-100 gat. ze strefy międzyzwrotnikowej półkuli południowej; drewno cenione w tokarstwie, meblarstwie i rzeźbiarstwie ,
siatkarz amerykański, złoty medalista z Atlanty (siatkówka plażowa) ,
idąc dotrzeć gdzieś ,
KAPITEL; najwyższa część kolumny, pilastra, filara ,
Pinus longaeva D.K. Bailey) - gatunek drzewa iglastego z rodzaju sosna (Pinus) należącego do rodziny sosnowate ,
miasto we Włoszech, stolica Emilii-Romanii, ważny ośrodek przemysłowy, handlowy, kulturalny i turystyczny ,
Neuquensaurus - rodzaj zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej

Komentarze - W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast