W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HANZA to:

w średniowieczu: związek kupców lub miast (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HANZA

HANZA to:

placówka handlowa w odległej prowincji, dom kupiecki (na 5 lit.)HANZA to:

związek handlowy nadmorskich miast średniowiecznej Europy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.929

EGZORCYZM, DOM TOWAROWY, DANE, TYŁÓWKA, GŁOWA KOŚCIOŁA, RACICA, ŻELAZIAN(VI) POTASU, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, BALKON, EDUKATOR, BRUZDKOWANIE, ZNAKI, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, RZĘSISTEK, FENOLAN, MARIONETKA, OSEŁEDEC, PRYMITYW, SMAKOWITOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, RANGA, KASZA GRYCZANA, DEKAPOLIS, KADZIDŁOWIEC, KOLONIA, FIBRYL, SIARCZAN MAGNEZOWY, MISTERIUM, UKŁAD OPTYCZNY, KOCIOŁ, RANWERSY, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, PASTORALE, JABŁKO, PODRZUT, MASZKARON, WÓŁ, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WYCHODŹTWO, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, RISOTTO, CHRUPKOŚĆ, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, ABSOLUT, SKÓRZAK, CELOZJA, ANTABA, DWUCYFRÓWKA, UCHWYT, SMOCZEK, PRAWA MIEJSKIE, GALANTYNA, AMONIACZEK, ORGAN, NERW, GLOSA, KOSMETYK, ZAMEK, PEWNOŚĆ, KĘPA, ŚWIECA, PODMIOT LOGICZNY, PRZEDNÓWEK, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, WILGOTNOŚĆ, NAGRODZENIE, NIALA, CIASTKO, ZGRZEBŁO, SPÓŁKA HOLDINGOWA, TYMPAN, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, SPIS POWSZECHNY, OBRAMIENIE, WEKTOR, ANALIZA FUNKCJONALNA, EGRETA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, BIZA, POR, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SYSTEM ZNAKOWY, WIECZÓR POETYCKI, DUNGIJA, RÓŻA, PUNKT OKOSTNOWY, BENEFICJANT, PŁÓTNO, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, RZECZOWNIK, TEMAT, JEDWAB OCTANOWY, CHLOROMETAN, BIOKOMPONENT, SZKANDELA, OBSADA, TRAWA MORSKA, OKRZYK, SIŁA, TON, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, UWE, WĄTROBIANKA, WĄŻ, CONCEPT ART, POWIERNICTWO, SUCHAR, ZABYTEK, ELEMENT, OGRANICZENIE, PATRON, MONOPOL, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PRANIE PIENIĘDZY, OKLUZJA, LOGIKA ZDAŃ, DOBRO INWESTYCYJNE, WYROCZNIA, OPCJA WALUTOWA, ODGAŁĘZIACZ, CHOROBA ALPERSA, ŁAWNIK, CHOROBA POPROMIENNA, BIOREGULATOR ROŚLINNY, WYDANIE, OBCHÓD, SŁUGA BOŻA, PODOKARP, FEROMON, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, KOKTAJL MOŁOTOWA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, WARIACJE, ANTIDOTUM, CERAMIKA SZNUROWA, SZACHT, MAJDANIARZ, SKALA MODALNA, POLISYNDETON, OZDOBNIK, SZAL, ŚMIAŁOŚĆ, FARMAKOKINETYKA, ALDEHYD MRÓWKOWY, KACZKA DZIENNIKARSKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, TOKI, DRZEWO IGLASTE, WARTOWNIA, KASOWNIK, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, POSTOŁY, KWAS MASŁOWY, BOSS, BONOŃCZYK, RĘKAWICZNIK, ZAMSZ, BOCIANIE GNIAZDO, ZWAŁA, BIAŁY KRUK, LADA, KIEŁBAŚNICA, SZNAUCER, CYJANOŻELAZIAN(III), SZNUR, KILIM, ADIANTUM ROZWICHRZONE, JEDWAB, REMIKS, KANAŁOPATIA, STOŻEK, WISKOZA, DOMENA MAGNETYCZNA, ZIEMIA, KNEDLIK, KREML, FASCYNATOR, KLAPECZKA, ZGŁAD, RUSTYFIKACJA, RZECZ PRZYSZŁA, WEREŻKA, REFERENDUM GMINNE, ZAĆMIENIE, RULIK, PRĘT, BIOLIT, WRZECIONO, INTERNUNCJUSZ, SIEDMIOMILOWE BUTY, KWAS LIZERGOWY, LUTNIA, KONSTYTUCJA, ANKUS, BRZEZINA, KASZUBSKOŚĆ, BAJKA, PREDESTYNACJA, TEOLOGIA NEGATYWNA, BĄK, ESKADRA, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, LEJNOŚĆ, NIDERLANDZKI, BACKGROUND, ETYKIETA, PARTER OGRODOWY, HETERODYNA, DREN, PLEUSTOFIT, BIOCYD, DŁUGI WEEKEND, KRYMINALISTYKA, FILET, SOLE, BLOK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ŁATA, FORSZLAK, FREON, SILNIK NAPĘDOWY, DOŻYWOCIE, CUKIER SŁODOWY, PESTYCYD, ATMOSFERA, POSZEWKA, LATARNIA, SIŁA, LAMPA ELEKTRONOWA, GAUGUIN, STECZKA, SEJSMOGRAF, BUCZYNA NIŻOWA, MINA, KOSZ, ZAĆMIENIE, SZKLIWO, LOKAL SOCJALNY, RZEKA ROZTOKOWA, FERMATA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SZPONTON, TORU, KURACJA UDERZENIOWA, DYSKONTO, OKO, JUBILEUSZ, ECCHI, POWÓZ, AUTOBUS CZŁONOWY, EMBLEMAT, WYMIENNIKOWNIA, TERCET, FASETKA, ZIELENIEC, ADWENTYZM, MAGAZYN, POLIGAMIA, MASZYNOWNIA, DMUCHAWA, KWAS BARBITUROWY, GÓRKA, NIEŁUPKA, REMONT ŚREDNI, OBRÓT PIERWOTNY, BIEGUN, DENDRYMER, KANCELARYZM, GUMA, STAN POSIADANIA, SKRZELOTCHAWKI, ARABIKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, CZABAN, PRZEWODNIK, ZAGĘSZCZACZ, PODIUM, PORZĄDEK SPOŁECZNY, KORYFEUSZ, ZAKAZ, CHORÓBKA, MODRASZKOWATE, METAMERIA, OLGA, WYDRA, SONIFIKACJA, ADWOKAT DIABŁA, SCHAB, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, SEKULARYZACJA, AEROZOL SIARCZANOWY, RADIO, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NIEPOKALANEK MNISI, IMPLEMENTACJA, MIKROMACIERZ DNA, SZLAUCH, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, ?RATING.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HANZA w średniowieczu: związek kupców lub miast (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HANZA
w średniowieczu: związek kupców lub miast (na 5 lit.).

Oprócz W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - W ŚREDNIOWIECZU: ZWIĄZEK KUPCÓW LUB MIAST. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

x