OSMIA - RODZAJ PSZCZOŁY Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) MAJĄCY SILNIE OWŁOSIONE CIAŁO OSIĄGAJĄCE DŁUGOŚĆ DO 15 MM; ZAKŁADA GNIAZDA W ZIEMI LUB W PUSTYCH MUSZLACH ŚLIMAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MURARKA to:

Osmia - rodzaj pszczoły z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) mający silnie owłosione ciało osiągające długość do 15 mm; zakłada gniazda w ziemi lub w pustych muszlach ślimaków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MURARKA

MURARKA to:

zajęcie budującego domy (na 7 lit.)MURARKA to:

fach stawiającego domy (pot.) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSMIA - RODZAJ PSZCZOŁY Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) MAJĄCY SILNIE OWŁOSIONE CIAŁO OSIĄGAJĄCE DŁUGOŚĆ DO 15 MM; ZAKŁADA GNIAZDA W ZIEMI LUB W PUSTYCH MUSZLACH ŚLIMAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.165

LINON, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ZAPORA WODNA, TURAK TĘCZOWY, MIĘŚLIWONIA, PODSTAWA, HARMONIKA, KOS, RURA GŁOSOWA, LATRY, JĘZYK AMHARSKI, CZERNINA, UKŁAD REGULARNY, BLASZKOWIEC, NOCEK, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KORIACKI, FOKA, BLEJTRAM, NIC, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, BARWY, ARGUMENT, MAŹNICA, NAUKI O ZIEMI, BAŃKA, KAMIZELKA, JĘZYK ARABSKI, LYGODIUM, ROMANTYZM, WEBŁO, PLEBEJUSZ, LAMPERIA, OGONÓWKA CZARNA, TENIS ZIEMNY, GLOBUS, ROPUCHA SZARA, BYDLAK, RYKSIARZ, KORMORAN ZIELONOLICY, KRÓTKONOS BRĄZOWY, NUMER, BYLICA, PRĄD BŁĄDZĄCY, LUZAK, JEŻOWIEC JADALNY, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, KORALNIK MODROPŁATKOWY, BIOCHEMIA, SALAMI, BROŃ BIAŁA, ODCHYŁ, SZUWOZAUR, GORĄCZKA, KARBONATYT, TRÓJKA, DOLICHOZUCH, MIEDZIACZEK, GLIBENKLAMID, KORMORAN ŻAŁOBNY, IRCHA, ILLOKUCJA, CHARAKTERYSTYKA, CZOŁÓWKA, WANGA BIAŁOGARDŁA, EGZORTA, ROCZEK, ZWINNIK, ODPŁYW, DZIELNICA HISTORYCZNA, NAMIESTNICZKA, FARBA, PUDU, KALAGUR MALAJSKI, CZYŚCIEC, TRĄBKA SYGNAŁOWA, ANIOŁEK CHARLIEGO, SŁUP OŚWIETLENIOWY, MROZIWO, GAZ BOJOWY, KASZA JĘCZMIENNA, DUCHOWIEŃSTWO, DZIAŁ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, ŻYDOWSKOŚĆ, MNIEJSZE ZŁO, OLIWA Z OLIWEK, WYRZUTNIA, NUMER BURTOWY, ROJNIK, HAFT KRZYŻYKOWY, SESJA, TĘCZOWNIK, PROSTOZĄBEK GÓRSKI, RUNO, KAZARKA, MIĘDLARKA, KAWOWIEC, REKLAMA, ROPUCHA DĘBOWA, ZAJĄC SZARAK, DELFIN RISSO, TABLETKA, WARZĘCHA RÓŻOWA, TERROR, AJ-AJ, SOMALIJSKI, KLAKSON, SKRZYDŁOSZPON CZARNOSZYI, KURZAWKA, LEK PRZECIWBÓLOWY, NALEŚNIK WIOSENNY, PROSTOPADŁA, RADA, METODA KARTOGRAMU, BEZPIECZNE ZAPASY, DANE, MIODÓWKA KRASNOSZYJA, KOSTOGŁÓWKA JAJOŻERNA, DZWONNIK, BAGNICA, MYSZORYJKI, SARADELA, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, TAPETA, UTC, ALERT, AMARANT, ŚRODEK SPOŻYWCZY, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, SYGNAŁEK, OPŁATA MIEJSCOWA, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, FRYWOLITKA, MROCZEK POSREBRZANY, SZLIF WYPUKŁY, CEREZJOZAUR, RYKSZA, ANALIZA, JODŁA KOREAŃSKA, NORNICA, KRĘPACZEK NASZYJNIKOWY, ZAWIESIE, BILBIL ZŁOTOLICY, DYSHARMONIA, LINISKO, JAZ ZASTAWKOWY, KLOCHTUN, PRACZ, RĄCZNIK, BIELISTKA, ABOLICJONISTKA, SZYNSZYLA DUŻA, OCEANNIK BIAŁOSKRZYDŁY, ZASTRZALIN TOTARA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, PAPAD, WANGA SROKATA, JĘZYK ESKIMOSKI, BROŃ SAMOCZYNNA, OLEJÓWKA AFRYKAŃSKA, SKIP, TRZYKROTKA WIRGINIJSKA, DRUKARKA ROZETKOWA, JAGODNIK BIAŁOBREWY, DOWCIPNIŚ, NAWIETRZAK, KIBITKA, WCISTEK, RUCHY TEKTONICZNE, RACZEK, EXPLORER, STALLE, KAMIEŃ OZDOBNY, DRZEWOŁAZ WYTWORNY, BOCZNIA, MAŁY KRAAL, POST, MOTOR, ELASMOZAUR, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, PATRIARCHAT, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, KROWIA GĘBA, ODMA OPŁUCNOWA, AUDIOBOOK, SOPLICA, ROGOŻA, STRĄKOWIEC, TRYSKAWKA, ŁONO, DRZEWOŁAZ BŁĘKITNY, AMBROZJA BYLICOLISTNA, BOBIK, ROPUSZKA TYRREŃSKA, GŁOWOCIS CHIŃSKI, GĘBAL OCZKOWANY, EKSPLOATATOR, SKRZYDŁOLIST WALLISA, STYLON, FAŁDOWNIK TRZYRZĘDOWY, POWŁOCZNIK, KARAKUŁY, SERAU JAPOŃSKI, TARABAN, KRATKA, WAFEL, BOLA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, KRAJ, KANARCZYK, MORION, BALET, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, RETABULUM, SYNOGARLICA PÓŁNOCNOAFRYKAŃSKA, PANDA, ŻÓŁW LAMPARCI, ŁUSKOWIACZEK, MECHANIKA, RUMIENIAK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, MIĘTÓWKA, KONDYCJONALIZM, MORENA KOŃCOWA, OSADNICZEK GOŁY, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PODMIOT GRAMATYCZNY, SEROKONWERSJA, NIEMOŻEBNOŚĆ, USZKO, TURAK CZERWONOCZUBY, MINOG MORSKI, KOSARZ, ZGODNOŚĆ, ŁAZIK, WSPÓLNICTWO, CZAS PRZESZŁY, TŁO, SURDYNKA, TILAPIA WIELKOGŁOWA, ZAĆMIENIE, AUDIOBUS, WIETLICA ALPEJSKA, AKSAMITKA, BRZYDACTWO, CHLEBOWIEC, KANGUROSZCZUR PUSTYNNY, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, GŁOWACZ PRĘGOPŁETWY, LEKARSTWO, BULLA, LUBASZKA, GEOKARPIA, KOPIA, WITALNIK, BOB, WSPÓŁUCZEŃ, KOSZTORYS NAKŁADCZY, KACZKA RDZAWOGŁOWA, KILOMETRAŻ, IGOR, GEMSBOK, NEKROMANCJA, JĘZYK SANSKRYCKI, GNOZA, PAMPA, BURZA DZIEJOWA, NAWAŁNIK BURY, HACJENDA, PLUJKA, DWURURKA, BORZEŚLAD NITECZKA, JESIOTR ROSYJSKI, MUNGO, ZWIĄZEK PARTNERSKI, SEKTA, KRAKAUER, RUCH, DEKALKOMANIA, NOCÓWKA PUSTYNNA, PLATANA, PERCZOWIEC, BALON, BYSTRZE, MURARKA, OKULARY, SIODEŁKOWCE, CZUBATY PAWIAN, IMPALA, ROZTRUCHAN, KANCZYL INDYJSKI, ANFELTKA ZŁOŻONA, UKŁAD CIAŁA, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, KUŁAK, ?CZASTUSZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSMIA - RODZAJ PSZCZOŁY Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) MAJĄCY SILNIE OWŁOSIONE CIAŁO OSIĄGAJĄCE DŁUGOŚĆ DO 15 MM; ZAKŁADA GNIAZDA W ZIEMI LUB W PUSTYCH MUSZLACH ŚLIMAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSMIA - RODZAJ PSZCZOŁY Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) MAJĄCY SILNIE OWŁOSIONE CIAŁO OSIĄGAJĄCE DŁUGOŚĆ DO 15 MM; ZAKŁADA GNIAZDA W ZIEMI LUB W PUSTYCH MUSZLACH ŚLIMAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MURARKA Osmia - rodzaj pszczoły z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) mający silnie owłosione ciało osiągające długość do 15 mm; zakłada gniazda w ziemi lub w pustych muszlach ślimaków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MURARKA
Osmia - rodzaj pszczoły z rodziny miesierkowatych (Megachilidae) mający silnie owłosione ciało osiągające długość do 15 mm; zakłada gniazda w ziemi lub w pustych muszlach ślimaków (na 7 lit.).

Oprócz OSMIA - RODZAJ PSZCZOŁY Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) MAJĄCY SILNIE OWŁOSIONE CIAŁO OSIĄGAJĄCE DŁUGOŚĆ DO 15 MM; ZAKŁADA GNIAZDA W ZIEMI LUB W PUSTYCH MUSZLACH ŚLIMAKÓW sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OSMIA - RODZAJ PSZCZOŁY Z RODZINY MIESIERKOWATYCH (MEGACHILIDAE) MAJĄCY SILNIE OWŁOSIONE CIAŁO OSIĄGAJĄCE DŁUGOŚĆ DO 15 MM; ZAKŁADA GNIAZDA W ZIEMI LUB W PUSTYCH MUSZLACH ŚLIMAKÓW. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x