ZBUDOWANY W DUŻEJ CZĘŚCI Z CHITYNY ZEWNĘTRZNY SZKIELET (CHITYNOWY PANCERZ) LUB WARSTWA SKÓRY POKRYWAJĄCA CIAŁO WIELU ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH (M.IN. SKORUPIAKÓW, OWADÓW I PAJĘCZAKÓW) LUB WYŚCIELAJĄCA EKTODERMALNE NARZĄDY WEWNĘTRZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUTIKULA to:

zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.)KUTYKULA to:

zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.)OSKÓREK to:

zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUTIKULA

KUTIKULA to:

cienka warstwa pokrywająca zewnętrzną ścianę komórek epidermy okrywającej wszystkie organy nadziemne roślin, z wyjątkiem pędów drewniejących (na 8 lit.)KUTIKULA to:

zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBUDOWANY W DUŻEJ CZĘŚCI Z CHITYNY ZEWNĘTRZNY SZKIELET (CHITYNOWY PANCERZ) LUB WARSTWA SKÓRY POKRYWAJĄCA CIAŁO WIELU ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH (M.IN. SKORUPIAKÓW, OWADÓW I PAJĘCZAKÓW) LUB WYŚCIELAJĄCA EKTODERMALNE NARZĄDY WEWNĘTRZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.500

PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, DYSZKANCIK, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, KOSTUR, HORMON STEROIDOWY, POGODNOŚĆ, DEASEMBLER, TREPTOW, SUROGATOR, PATENA, POTENCJAŁ, DERP, RAGLAN, SŁOŃCE, APOGEUM, SILOS PASZOWY, PLAMISTOŚĆ, FRAGMENTARYZACJA, JOGURT, SŁODYCZ, CZAS URZĘDOWY, MIKROSTRUKTURA, SIWAK, DZIÓB, RICHELIEU, PRZECIWSTAWNIA, PROMIENICA, APOSTOŁ, POKŁAD, OWOC, FIRMA-WYDMUSZKA, NACIĄG, STANOWISKO, WYCHODŹSTWO, ANARCHIA, CHART, KARL, BASEN, STÓŁ, POLITEIZM, KUSTOSZ, POZIOM, PAPROĆ DRZEWIASTA, PIGWA, PROFANATORKA, TERCJA, ŻUCHWA, BOMBA WODOROWA, CHOWDER, MCHY WŁAŚCIWE, EMBRION, LAMPA METALOHALOGENKOWA, TERAPIA, ZWORKA, REMITENT, FEJHOA, NIEWYPAŁ, OSPAŁOŚĆ, DIASYSTEM, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, ROZKAZ PERSONALNY, RADIANT, GALWANOSTEGIA, RUBLÓWKA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, SIEKIERA, ONEGA, OKRYWA, LIPA, MONITORING, PRZYLEPNOŚĆ, DOZYMETR, URCEUS, ZIARNINIAK NACZYNIOWY, KAZAMATA, PRZYKRYCIE, KONWERSJA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, SZTUKA PASYJNA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, EPONIM, SEKSUOLOGIA, KURZAWKA, LENA, GOŁĄBEK, OBTŁUKIWANIE, DOM HANDLOWY, WILGOTNOŚĆ, SEKSTET, KNEL, JEŻ ZACHODNI, JASZCZURKA KRYMSKA, NEURON CZUCIOWY, PTASZEK, ODSZCZEPIEŃSTWO, GLAZURA, MACIEJEWICZ, SEKTA, DRABINA, WOKALIZA, ZAĆMIENIE, POWIERZCHNIA STEROWA, PARCIAKI, PŁYTKA POSADZKOWA, POJEDYNKA, KARKÓWKA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, FILM OBYCZAJOWY, KENIJSKI, BABOCHŁOP, CEWKA INDUKCYJNA, SERIA, TYRAŃSTWO, NIEREGULARNOŚĆ, MAŹNICA, OCZY, DYSOCJANT, POLIANDRIA, NUŻENIEC PSI, ZBIORNIK, PANIER, CENA ADMINISTRACYJNA, SYFON, POMYŁKA FREUDOWSKA, KORPUS, SZACHT, SZATAN, IKEBANA, TYP, GALARETA, LURA, ANDANTINO, MORWA, RODNIK, ŁYKACZ, CYPR, MIKROMETR, TENDENCJA ROZWOJOWA, WYKUPNE, SKALAR, BIAŁA KSIĘGA, RAMA, WIZJA LOKALNA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, STOPIEŃ ETATOWY, MURRINA, LEADER, MALARSTWO FIGURATYNWE, KAUCZUK BUTYLOWY, CIELISTOŚĆ, WIELOZADANIOWOŚĆ, HELISA, PALCÓWKA, NALEPKA, KLUCZ, RURA GŁOSOWA, INFUZJA, KUTYKULA, LIZANIE , KONIEC ŚWIATA, MECENASKA, KRAN, ŚRÓDSIERDZIE, DYFUZJA KULTUROWA, PANDANOWIEC, PRAWORZĄDNOŚĆ, BIELMO, WABIK, PRAKTYCZNOŚĆ, BLUZG, KALINA, METEOR, TUBA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, KOKON, KASZTEL, STRZYKAWKA, CONCERTO GROSSO, BEŁT, CRO-MAGNON, DRENAŻ, ODKOS, DOMINACJA, NASADKA, POLIGYNANDRIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, WYŁAWIACZ, KOMIK, POJEMNOŚĆ POLOWA, DRĄŻEK SKRĘTNY, BLOKADA, KUM, TEATR, MATERAC, WARSTWA, HABANERA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ETOLOGIA, ŁUG, KACZKA, KASZA, WIGOŃ, IWATA, REKWIZYT MUZYCZNY, ASYNCHRONIZM, ŚMIERDZIUCH, HURT, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, CASTRES, CZAS, BUDYNEK GOSPODARCZY, BARSZCZ BIAŁY, FLOTA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, IRENA, POMORSKA, NIEOSTROŚĆ, INDEKS RZECZOWY, PŁASKOSZ, BROKAT, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SALSA, RAMIENICA KRUCHA, PRZELOTNICE, BIAŁA, NASTAWA OŁTARZOWA, FLORYDA, GATUNEK AGAMICZNY, AKROBATYKA, ANATOL, NEBULIZACJA, RZECZY OSTATECZNE, UKRAIŃSKOŚĆ, WYGŁAD TEKTONICZNY, PSZCZOLINKOWATE, LISTEK, SOCZEWKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, BRYŁA SZTYWNA, KRÓLOWA MATKA, PRZYŚPIEW, MASER, PĄCZEK, NIEZDARSTWO, FIRCYK, AŁMA ATA, ŁASKUN, POLKA, WOLNY RODNIK, KARIN, STARZĘŚLA, USTĘP, NAZWA SYSTEMATYCZNA, ETOLOGIA, SKALA, DEMOTYWATOR, EPIGRAF, KOLEŚ, PRZEBUDOWA, WARIOMETR, FELDMARSZAŁEK, TENDENCJA, STOŁP, MUZYK, FILIGRAN, PROWINCJA, GRZYB NIEJADALNY, BRYTYJSKOŚĆ, KLAKSON RĘCZNY, NEKROPOLIA, SEKULARYZACJA, DYSONANS, GOTYK, JEZIORO LODOWCOWE, CHOROBA GRZYBICZA, WARSTWA GRANITOWA, KIRYS, STULNIK, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, ANETA, KEYBORD, TRIFORIUM, STAROFRANCUSKI, CUDOWRONKA, ŁĄCZNOŚĆ, KATAFOREZA, KSIĘGA, STRZELECTWO SPORTOWE, SKĄPOGUZKOWCE, KASETA, ŻUWACZKA, KARAMBOL, NESTOR, KRATY, WYDAWNICTWO ZWARTE, EGZOCENTRYZM, DOBRO INWESTYCYJNE, ?GŁOSICIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.500 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBUDOWANY W DUŻEJ CZĘŚCI Z CHITYNY ZEWNĘTRZNY SZKIELET (CHITYNOWY PANCERZ) LUB WARSTWA SKÓRY POKRYWAJĄCA CIAŁO WIELU ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH (M.IN. SKORUPIAKÓW, OWADÓW I PAJĘCZAKÓW) LUB WYŚCIELAJĄCA EKTODERMALNE NARZĄDY WEWNĘTRZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBUDOWANY W DUŻEJ CZĘŚCI Z CHITYNY ZEWNĘTRZNY SZKIELET (CHITYNOWY PANCERZ) LUB WARSTWA SKÓRY POKRYWAJĄCA CIAŁO WIELU ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH (M.IN. SKORUPIAKÓW, OWADÓW I PAJĘCZAKÓW) LUB WYŚCIELAJĄCA EKTODERMALNE NARZĄDY WEWNĘTRZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUTIKULA zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.)
KUTYKULA zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.)
OSKÓREK zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUTIKULA
zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.).
KUTYKULA
zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 8 lit.).
OSKÓREK
zbudowany w dużej części z chityny zewnętrzny szkielet (chitynowy pancerz) lub warstwa skóry pokrywająca ciało wielu zwierząt bezkręgowych (m.in. skorupiaków, owadów i pajęczaków) lub wyścielająca ektodermalne narządy wewnętrzne (na 7 lit.).

Oprócz ZBUDOWANY W DUŻEJ CZĘŚCI Z CHITYNY ZEWNĘTRZNY SZKIELET (CHITYNOWY PANCERZ) LUB WARSTWA SKÓRY POKRYWAJĄCA CIAŁO WIELU ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH (M.IN. SKORUPIAKÓW, OWADÓW I PAJĘCZAKÓW) LUB WYŚCIELAJĄCA EKTODERMALNE NARZĄDY WEWNĘTRZNE sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ZBUDOWANY W DUŻEJ CZĘŚCI Z CHITYNY ZEWNĘTRZNY SZKIELET (CHITYNOWY PANCERZ) LUB WARSTWA SKÓRY POKRYWAJĄCA CIAŁO WIELU ZWIERZĄT BEZKRĘGOWYCH (M.IN. SKORUPIAKÓW, OWADÓW I PAJĘCZAKÓW) LUB WYŚCIELAJĄCA EKTODERMALNE NARZĄDY WEWNĘTRZNE. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast