POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOTOSFERA to:

powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOTOSFERA

FOTOSFERA to:

powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.809

KARAFUŁKA, PISZCZAŁKA, GÓRKA, DNO OCEANICZNE, OBWÓJ, NASZELNIK, SIODŁO, CEWKA MOCZOWA, FRYSZTAT, MANKIET, ALLEGRETTO, ROZGWIAZDA, WGŁOBIENIE, KOŁO ZAMACHOWE, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, GŁADŹ TYNKOWA, KRANIOTOMIA, CEFEIDY, POKOLENIE, PALESTRA, CZŁON PĘDOWY, ZAODWŁOK, JAMESA, KORONA SŁONECZNA, ELEKTROINSTALACJA, GÓRNICA, ZWIERZYNIEC, WEKSLER, GŁOŚNIK JONOWY, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, PRZYGOTOWALNIA, POSADZKA, BULWA PĘDOWA, STOPA, NOCEK DUŻY, RUNO, RELATOR, CZWARTA CZĘŚĆ, WĄTEK, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, AKWEN, PRZĄŚLICA, ENERGIA PIERWOTNA, PRZEDNÓŻEK, KOLANO, TYNK, GYNYCEUM, RATY, OFERTORIUM, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PODSEKTOR, POWŁOKA, NAWIERZCHNIA, TOMASZEWSKI, ZAD, KRĄŻENIE MAŁE, BIBLIA HEBRAJSKA, CHWOST, ŁYŻKA, BRZUSZEK, ENERGIA GEOTERMALNA, LICZKO, NAPIĘTNIK, EFUZOR, POWŁOKA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, LABIRYNT, SZNUR, EMPORIUM, SPOJÓWKA GAŁKOWA, INSOLACJA, MAKROKOSMOS, AKCIK, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, CECHOWNIA, RÓWNOWAŻNIK DAWKI POCHŁONIĘTEJ, SUPERNOWA TYPU IB, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, ENTOBLAST, RZEPKA KOLANOWA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, DEDYKACJA, KAPSUŁA, ŁOPATKA, KIEŁZNO, GIGATONA TROTYLU, WPUST, MASZYNA TŁOKOWA, ŁOKIEĆ, MUSZLOWCE, GODZ, SZLACHTA, SZYPUŁKA, SABOT, KOŃCZYNA GÓRNA, CZERWONY NADOLBRZYM, BRYT, DZIERŻAK, WARSTWA ZAPOROWA, SEKCJA, NIEMCY ZACHODNIE, OTULINA, ĆWIERĆTUSZA, NANERCZ, ZAKOŃCZENIE, GRUCZOŁ KROKOWY, PREBENDA, OBSŁUGA, JELITO PROSTE, TARCIE, LODOWIEC SZELFOWY, SIEĆ TRAKCYJNA, GŁOS, SET, ODWAL, KOŁO DEPTAKOWE, WACHTA, BĘBEN, GEM, SERAJ, WYJEC CZERWONY, MARZANA FARBIARSKA, OPASANIE, KLAPKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, POŁOWA, WULKAN ENERGII, TRZONEK, KILSON, CZASZA, RYNEK TERMINOWY, KORPUS, OSET KĘDZIERZAWY, MASZYNA INFORMACYJNA, PRZODOMÓŻDŻE, SPĄG, PUNKT, MGŁAWICA PLANETARNA, REKINEK PLAMISTY, GWIAZDA, JASZMAK, NACISK, POKRYWA, SZKAPLERZ, TRIANGULACJA, ROZŁUPKA, RECYTATYW, NADTWARDÓWKA, SPÓJKA, STEK, SPENCERA, INFOBOKS, CHOLEWKA, SKOK, WYPRAWA, SPÓLNIK, INWERSJA OSIADANIA, PLEZJOPLEURODON, SKRZYDŁO, ZALĄŻNIA, FAFUŁA, PUPCIA, ZBIORNIK, TERMORENOWACJA, FRANSZYZA, REFLUKS, ŁADOWARKA, FG, DUPA, MISKA, DZIÓB, CZASOWNIK POSIŁKOWY, GETTO, EXPLORER, ODBYTNICA, SETKA, HALKA, KLAUZURA, WARSTWA, DZIURA OZONOWA, ENTODERMA, KREDYT PREFERENCYJNY, MONOPOLISTA, ŁĄCZNIK DROGOWY, STRZEMIĘ, SZEKLER, SEKLER, AKROPOL, TRIO, ŁUSKA, BUDA, ROŚLINA KORZENIOWA, SILNIK, MAGAZYNEK, ŁAJDACTWO, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, PARTER OGRODOWY, KOLEKTOR SŁONECZNY, BŁĘKITNE HEŁMY, LIMBUS, THOMSON, WILKES, BIMS, OPONA PNEUMATYCZNA, DUPECZKA, TROFOBLAST, EKSPANDER, PIERŚ, RDZEŃ, SEGMENT, SZYPUŁA, GONDWANA, SKRZYDEŁKO, TWARDÓWKA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, ZBOWID, BIEGUN ANIMALNY, OLBRZYMY, ŁUSKA, AUDYT ENERGETYCZNY, WIELKOROSJA, MŁOTEK, NADAJNIK TELEWIZYJNY, OZONOSFERA, RAMA, STER, SKRZYDŁO, ZALESIE, ROZMAMŁANIE, ŁOPATA, WIZJER, CZĘŚĆ WSPÓLNA, CIAPCIAK, BLOK OPERACYJNY, FILTR, ENERGIA ROZPADU, TARAS, WÓŁ PIŻMOWY, SZCZĘKA, PÓŁWYSEP, NAPIERŚNIK, BOKS, NARZĄD KOPULACYJNY, LONGLEY, PIANO, CHMURA WARSTWOWA, PORTYK, TUBUS, CZWÓRKA, ZAGŁÓWEK, OBSADKA, LEJEK, SZYNA, TRZON, SOHO, KAWAŁ, RAKOWIEC, STUDIO NAGRANIOWE, GAR, KOKPIT, ZROBY, BĄK ZWYCZAJNY, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, CZŁON, PRZENIK, ZATOCZKA, ŚLĄSK, PROWINCJA, DUWAJHIN, FRYGORIA, GLAZURA, KOŃCÓWKA, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, RUDAWIEC, MORENA POWIERZCHNIOWA, RZEŚKOŚĆ, STREFA KONWEKTYWNA, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, LINIA, KROK, OCZKO, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, KAWAŁ, KŁĄB, SATELITA METEOROLOGICZNY, JĘZYK, QUETZAL, GIGATONA, KOLUMNA, RAMIENISKO, REJON, NACIĄG, FILANDER PRĘGOWANY, LUFA, CHAPMAN, PÓŁGOLF, PODLEW, ?GĄBECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOTOSFERA powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOTOSFERA
powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej (na 9 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x