POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOTOSFERA to:

powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej (na 9 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOTOSFERA

FOTOSFERA to:

powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy (na 9 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.809

FAFUŁA, KAMIEŃ, SZTUKA, PROSCENIUM, WIELOWIEŚ, EOLIDA, KOLUMNA, GLAZURA, COKÓŁ, OPTYKA ADAPTACYJNA, RĄB, RĘKA, AGADA, WARMIŃSKI, CZAPLA MODRA, OBUCH, WARSTWA PODSTAWNA, DÓŁ PODKOLANOWY, UZDA, SIODŁO, LIST APOSTOLSKI, PRZYZIEMIE, GRZYWA, TĘTNICA SKRONIOWA, ZACHYŁEK ŁONOWY, CYKL WEGETACYJNY, SZAJN, BIEGUN, NAWALANKA, HAITI, PRZEDŻOŁĄDEK, KOŁNIERZ, KAZARKA RDZAWA, OPUSZKA, PRZEMIANA MATERII, TŁO, KABATY, PIEŃ, WENET, DACH, CHROMIK, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, PÓŁKULA MÓZGOWA, PODBRÓDEK, KOLBA, GALERIA, METEOR, PELERYNA, ZIEMIA, ŚRÓDMIEŚCIE, ODBŁYŚNIK, OSŁONKA NABYTA, WYROSTEK RZĘSKOWY, PAS, RĘKAW, PUCHACZ ZWYCZAJNY, WIELKOROSJA, WARSTWA KOLCZYSTA, ŚCIANA, OKULAR, PIANO, ODLEWARKA, TEMACIK, JARZYNA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, ŁADOWARKA, SKARPETKA, DIU, NARZUT, PINGWINARIUM, KAPLERZ, PERISTOM, MISKA, KĄT WIELOŚCIENNY, AEROLOGIA, ODSŁONIĘCIE, SEKCJA, POMORZE ŚRODKOWE, PALESTRA, LEJEK, ZNAMIĘ, ATMOMETR, ENERGIA ROZPADU, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, KRYTERIUM STEROWANIA, GÓRA, CISZA, LEJ, GUMA, CHORĄGIEW, NAWAŁNIK POPIELATY, PUPA, NACZYNIE CHŁONNE, SUFIT, LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ARYSTOKRACJA SENATORSKA, ODŹWIERNIK, JAMA BĘBENKOWA, ŁUSKA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ZIELENIEC, KOŚĆ KULSZOWA, STRATUS, JĄDRO, NOC ASTRONOMICZNA, STOJAN, MIESZADŁO, ŁONO, LAWETA, MAROKAŃSKI, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, PRZEKRYCIE, BIODOSTĘPNOŚĆ, SAMOA ZACHODNIE, KOŁNIERZYK, PODSTAWA, ENERGIA GEOTERMICZNA, ZAKOŃCZENIE, KNAGA, TWARZ, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, MANTYLA, MEGATONA TROTYLU, OSADNIK, KAPLICA, FORMA, KAPCAN, SPÓD, SZTANDAR, RAMIENISKO, PYSK, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, TOCZYSKO, FIZYKA, AKTYNOMETRIA, EPINICJON, KRIOSFERA, KLASA POSIADAJĄCA, WSPÓLNIK, SŁOWA, NARZĄD ŁZOWY, ELEKTROWNIA ATOMOWA, SIŁA ROBOCZA, ZWÓJ RDZENIOWY, ŁYDKA, GRYZ, PISZCZAŁKA, SETECZKA, PAS, PRZESTRZEŃ KOSMICZNA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, ŁAM, AKT, SŁÓJ, KRAN, SFERA GWIAZD STAŁYCH, MASZYNA ENERGETYCZNA, KĄT BRYŁOWY, SZYJKA, KUTYKULA, PŁATEK, SZPONDER, KADR, OSPAŁOŚĆ, MILIMETR SZEŚCIENNY, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, MAGAZYNEK, FOTON, KONIUSZEK SERCA, PATRYCJAT, DWUNASTA CZĘŚĆ, RUNO, GRUNWALD, KUPLET, KORONA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, AKT, KOMORA ZAMKOWA, NÓŻKA, PAS RADIACYJNY, PUPKA, OBRZEŻE, MUNDSZTUK, NALEPA, BRZUCH, DZIESIĄTA CZĘŚĆ, CECHOWNIA, PÓŁKULA, JĄDRO, PÓŁWYSEP, ZABYTEK RUCHOMY, CZERWONY NADOLBRZYM, STOPA, ZMIANA, SPÓLNIK, CIAPCIAK, PRZEDZAMCZE, IGLICA, STADIUM, KOŚĆ KLINOWA, SWOSZOWICE, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, WISKACZA, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, ĆWIARTECZKA, ASFALT, PŁOZA, DYNAMICZNOŚĆ, ABLACJA, ULAŻ, PŁASZCZ GÓRNY, GRZEBIEŃ, MOSTEK, NATKA, PANCERZ, KINOTEATR, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, LINIA, PODOBÓZ, NATĘŻENIE DŹWIĘKU, UCHO ZEWNĘTRZNE, ESICA, BIMS, PUDŁO, KORMORAN OLIWKOWY, DIAFRAGMA, BŁONA MIĘŚNIOWA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, REJESTR, TALERZ, NAWIETRZAK, MOHER, BĄK ZWYCZAJNY, POLITYKA MIESZKANIOWA, BIOCZUJNIK, SKORUPA, ZIEMSKI, PRACA SEZONOWA, DUJKER MODRY, ISKIERNIK, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, WZGÓRZE, MIEDNICA, OSET KĘDZIERZAWY, PÓŁSFERZE, KALORIA, ŁAWA DZIAŁOWA, SKRZYDEŁKO, PRZECIWSTOK, TŁOK SILNIKA, PIĘTKA, DECHA, WIATROWNICA, ROŻEK, SKŁADOWA, PIĘTA, KAWAŁEK, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, OBSADKA, WORECZEK, KARAPAKS, SCHAB, HACZYK, LOPOLIT, PRZEDZIAŁ, MOGIŁA, WIĘŹBA, KLOCEK, ODZIOM, KONTAKCIK, STOPOFUNT, OSKÓREK, MGŁAWICA, TYBINKA, WOŁYNIANKA, DUSZA, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, KUTIKULA, REFLEKS, FOLA, PASYWNOŚĆ, PODSTAWA, OGRZEWNICTWO, SZPIEG GOSPODARCZY, MAYER, KŁĄB, ODCINEK, ODDZIAŁ, ŚLACHTA, LITOSFERA, PRZYBUDÓWKA, ZESPÓŁ, BRZESZCZOT, RURA OGNIOWA, WIERZCHOWINA, NOGA, ZALĄŻNIA, MAGAZYN, TERMORENOWACJA, ?REMONT BIEŻĄCY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.809 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOTOSFERA powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOTOSFERA
powierzchniowa warstwa atmosfery gwiazdy wysyłająca przeważającą część obserwowanej energii promienistej (na 9 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - POWIERZCHNIOWA WARSTWA ATMOSFERY GWIAZDY WYSYŁAJĄCA PRZEWAŻAJĄCĄ CZĘŚĆ OBSERWOWANEJ ENERGII PROMIENISTEJ. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast