CZĘŚĆ ROKU, GDY ROŚLINNOŚĆ MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ ZE WZGLĘDU NA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WILGOCI I CIEPŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYKL WEGETACYJNY to:

część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła (na 15 lit.)OKRES WEGETACYJNY to:

część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ROKU, GDY ROŚLINNOŚĆ MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ ZE WZGLĘDU NA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WILGOCI I CIEPŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.045

DOM WIELORODZINNY, PLATFUS, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, KOPIAŁ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, BASEN, PRZESYP, SZYJKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ERPEG, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, MŁOT HYDRAULICZNY, TELEROBOTYKA, WYNIOSŁOŚĆ, POTERNA, KINOTEATR, PACZKA, MASKULINIZM, CUKIER LODOWATY, KARUZEL, TERAPIA GESTALT, DEDYKACJA, PLASTYKA, LAKIERNICTWO, CENA, KOCIOŁEK, UKRYCIE, KATOLIT, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, TRAFNOŚĆ TEORETYCZNA, GOLARZ, KOŁEK, ULTRAPRAWICA, ODKŁADNICA, POROŚLE, PRAWO MOORE'A, MAZAMA RUDA, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, WALECZNOŚĆ, ETOLOGIA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, MARYNARKA, PLEUSTOFIT, OBBLIGATO, TREND HORYZONTALNY, PROZODIA, ARYSTARCH, ŁUSKA, ORTOPTYSTKA, SKŁADNIA, IZOMER GEOMETRYCZNY, LÓD, NIEWIERNOŚĆ, SZELF KONTYNENTALNY, GRA WYŚCIGOWA, CZWARTA CZĘŚĆ, BARIATRA, MECHANIKA NIEBA, PŁOMYK, WODA, GWIAZDKA, SPUSZCZENIE, FARBIARSTWO, MULDA, POSTRZELENIEC, TWIERDZENIE RAMSEYA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KRYSZTAŁ MIESZANY, NAUKI PENALNE, OKTAEDRYT, FILOLOGIA NIEMIECKA, KURZAJKA, TROPIK, KROK MILOWY, OBUSTRONNOŚĆ, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, SCENICZNOŚĆ, NAGŁOWIE, SUKIENNIK, DEPOZYCJA, TRANSCENDENCJA, SPIRALA ARCHIMEDESA, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, BOLERO, SKRZYDŁO, ALARM POWODZIOWY, PREMIA GÓRSKA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, MAGNOLIA, SEMESTR ZIMOWY, CHOROBA FAZIO-LONDE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, SOCZEWKA SCHODKOWA, ANGLISTYKA, ZŁOŻENIE BRONI, DIAKON, HULK, ALIENACJA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, RAGLAN, EWANIELIA, TUNICZKA, KIJEK, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, NAZWA SYSTEMATYCZNA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PREPAID, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, KONWOKACJA, KRÓLICZARNIA, CHÓR, WARSTWA, OTWIERANIE SERCA, WADLIWOŚĆ, ŁĄCZE ABONENCKIE, TRANSFORMACJA FALKOWA, SYLABA ZAMKNIĘTA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, PAMIĘĆ BUFOROWA, STOSUNEK, WIDOWNIA, IGŁAWOWATE, MĘŻCZYZNA, SZKLIWO, ANTROPONIMIA, TEŚCIK, PIETROW, SZKAPLERZ, MRÓWNIK, FLEGMA, KONSOLA, AKCELERATOR LINIOWY, GRUPA ACETYLOWA, ETAT RĘBNY, KUPON PODARUNKOWY, ZIMNO, BINDOWNICA, RUGBY, BĘCKI, SIŁA LORENTZA, PIKIEL, GNICIE, PÓŁKULA MÓZGU, KWATERUNEK, PRZEKŁADKA, KARCIANE DOMINO, NAWAŁ, KOŃ ARDEŃSKI, UNIWERSYTUTKA, RABV, ŁYŻKA, KARTOGRAFIA, ARAUKARIOWATE, KOLKA, KAZUISTYKA, FENEK, IRISH DRAFT, KUREK, GODZINA POLICYJNA, WIERTNIK, NIESPIESZNOŚĆ, DOMICYL, SER PODPUSZCZKOWY, COCKNEY, TURBINA CIEPLNA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, PRZEPOJKA, FIZYKA MATEMATYCZNA, LIEBERMANN, MEDIALNOŚĆ, SOK JELITOWY, IKROWIEC, BAR SAŁATKOWY, KOMPLIKACJA, SIEDEMNASTKA, MOHRG, DOGRYWKA, POWSTANIE LISTOPADOWE, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, ARAUKARIA WYNIOSŁA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, ORBITA, PRZYRODOZNAWCA, SHARAN, MIARA HAARA, WYLEW, KONFERENCJA, ZAPALCZYWOŚĆ, PRÓBKA, BETONOWE BUTY, AUTSAJDER, EMPORIUM, KOMISANT, WĘDROWNOŚĆ, KALORMEN, PODUSZKA BALANSOWA, MOSKWICZ, KRAINA GEOGRAFICZNA, DROGA KROPELKOWA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, NIEWYPARZONA BUZIA, MIERZWA, KURS, MERZYK OBRZEŻONY, KULA, ZAĆMA POURAZOWA, ETYKA, MAGMA, ŚWIT CYWILNY, SNOBISTYCZNOŚĆ, ESTRADA, JOGURT, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, PLANETARIUM, ARC TG, NIMFAJON, PŁATOWIEC, OBELGA, STRAJK GŁODOWY, PYTANIE, KOŁO, BOYS BAND, SYNEREZA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, CHÓR, WIBRACJA, CHOROBA KENNEDY'EGO, EKSPEKTORACJA, REFORMATOR, KROK NARCIARSKI, TUBKA, SSAK, CZEPNOŚĆ, WYPIÓR, LAKIER, TEMPERATURA ZAPŁONU, SZPIGIEL, BAJECZKA, CHOROBA BRUGADÓW, ŁAPADŁO, PRZEMYSŁ SIARKOWY, ŚCIGAŁKA, MILLET, PALEOZOOLOGIA, NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY, TAKT TRÓJDZIELNY, GODZINA MILICYJNA, DZIEŃ, OTWARCIE SERCA, UTLENIANIE, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ARTYSTKA, RUSKI, SEKRECJA, FILOSEMITA, SAMOA AMERYKAŃSKIE, ZORBA, ANTYCYPACJA, ZUPA ŚMIECIOWA, TERAPIA BEHAWIORALNA, MYKOHETEROTROF, ŻUŻEL, GRUBA LINIA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ZWIĄZEK CHELATOWY, KOKSOCHEMIA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, AMORFICZNOŚĆ, PRZEDROŚLE, CZŁOWIEK ŚNIEGU, AGRAFA, ELEGANT, WYRZEKANIE, KASZTAN, MŁYNOWNIA, EKLIPTYKA, WYBLINKA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, RUMBA, GEN DOMINUJĄCY, SAMOCHWALCA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WROTA WĄTROBY, FOTEL OBROTOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, RAWKA BŁAZEN, FILOLOGIA SERBSKA, SPIKER, ADLER, ROZKAZ PERSONALNY, ZEMSTA FARAONA, BLASTODERMA, LOSOWANIE PROSTE, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, KONWOLUCJA, KANDYZ, SKRĘTKOWCE, CYRK, RATA BALONOWA, ?MAŹ PŁODOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.045 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ROKU, GDY ROŚLINNOŚĆ MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ ZE WZGLĘDU NA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WILGOCI I CIEPŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ROKU, GDY ROŚLINNOŚĆ MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ ZE WZGLĘDU NA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WILGOCI I CIEPŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYKL WEGETACYJNY część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła (na 15 lit.)
OKRES WEGETACYJNY część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYKL WEGETACYJNY
część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła (na 15 lit.).
OKRES WEGETACYJNY
część roku, gdy roślinność może się rozwijać ze względu na dostateczną ilość wilgoci i ciepła (na 16 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ROKU, GDY ROŚLINNOŚĆ MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ ZE WZGLĘDU NA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WILGOCI I CIEPŁA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - CZĘŚĆ ROKU, GDY ROŚLINNOŚĆ MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ ZE WZGLĘDU NA DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WILGOCI I CIEPŁA. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x